Luku 18

1Yesu u bu mɔn teni kua u ka bu sɔ̃ɔsi ma n weenɛ ba n da n kanaru mɔ̀ wɛ̃rabu sari. 2U nɛɛ, siri kowo goo wãa wuu maro gagu sɔɔ, wi u ǹ Gusunɔ nasie, u ǹ maa goon bɛɛrɛ yɛ̃. 3Wuu teu ge sɔɔ, gɔmini goo maa wãa mi. U ra nɛ win mi, u nɛɛ, u bu sirio wi ka win yibɛrɛ. 4U yina n tɛ. Adama yen biru u bwisika u nɛɛ, baa mɛ na ǹ Gusunɔ nasie, ma na ǹ goon bɛɛrɛ yɛ̃, 5ka mɛ, yèn sɔ̃ gɔmini wini u man bande, kon bu siria ka win yibɛrɛ, kpa u ku maa man baasi. 6Yinni u nɛɛ, i nɔɔwɔ ye siri kowo kɔ̃so wi, u gerua. 7Kaa sere gere Gusunɔ? U ǹ koo win tiin tɔmbu siria be ba nùn wuri koosimɔ bururu ka yoka? U koo tɛ u sere bu nɔɔri? 8Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ u koo bu siria ka sɛndaru. Ka mɛ, sanam mɛ Tɔnun Bii u koo na u koo naanɛ dokebu deema tem mɛ sɔɔ? 9U kpam mɔn teni kua tɔmbu gabun sɔ̃ be ba tii mɛɛra geegibu, ma ba gabu gɛma. 10U nɛɛ, tɔmbu yiru ba dua sãa yerɔ bu ka kanaru ko. Turo sãawa Falisi, turo maa gbere mwaɔ. 11Falisi wi, u yɔ̃ u kanaru mɔ̀ u win tiin gari mɔ̀ u nɛɛ, Gusunɔ na nun siara yèn sɔ̃ na ǹ sãa nge be ba tie, be ba sãa taki diobu ka kɔ̃san kowobu ka sakara kowobu ka mam gbere mwaɔ nge durɔ wini. 12Na ra nɔɔ bɔke nɔn yiru alusuma tia sɔɔ. Na ra maa nɛn mɔru kpuron wɔkuru baateren wɔllɔ tia wɛ̃. 13Gbere mwaɔ wi, u yɔ̃ra n dɛsire, u ǹ kãka u win nɔni sue wɔllɔ, ma u tii bɔkua u nɛɛ, Gusunɔ, na sãawa toro, a nɛn wɔnwɔndu waawo. 14Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ gbere mwaɔ wiya u gem wa Gusunɔn wuswaaɔ u ka wa yɛnuɔ n kere win beruse. Domi baawure wi u tii sua wɔllɔ ba koo nùn kawa. Wi u maa tii kawa ba koo nùn sua wɔllɔ. 15Ba ka bibu naamɔ Yesun mi baa ka bii wɛ̃ɛnɔ u ka nu nɔmu sɔndi. Adama ye win bwãabu ba ye wa ba bu gerusi. 16Ma Yesu u bibu soka win mi u nɛɛ, i de bibu bu na nɛn mi, i ku bu yinari, domi Gusunɔ u bandu swĩi tɔmbun sɔ̃ be ba ka bu weenɛ. 17Ka geema, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u kun ban te Gusunɔ u swĩi wure nge mɛ bii u ra win mɔwɔbu wure, u ǹ kpɛ̃ u n sãa ban tegii. 18Wirugii goo u Yesu bikia u nɛɛ, yinni, a sãawa tɔn geo. Mba na kon ko n ka wãaru te ta ku ra kpe wa. 19Yesu nɛɛ, mban sɔ̃na a man sokumɔ geo. Goo sari wi u sãa geo ma n kun mɔ Gusunɔ turo. 20A wooda yɛ̃ ye ya gerumɔ ya nɛɛ, "i ku sakararu ko, i ku tɔnu go, i ku gbɛni, i ku seeda weesugia di, i bɛɛn tundo ka mɛro bɛɛrɛ wɛ̃." 21Ma durɔ wi, u nɛɛ, yeni kpurowa na wiru kpĩiyɛ saa nɛn aluwaasirun di. 22Ye Yesu u yeni nua u kpa, u kpam nɛɛ, gãa teena nu nun tie. A dɔro kpuro ye a mɔ, kpa a sãarobu yen gobi bɔnu kua, kaa n dukia mɔ wɔllɔ. Yen biru a na a man swĩi. 23Ye durɔ wi, u yeni nua win nukura sankira, domi dukia bakagiiwa. 24Ye Yesu u nùn mɛɛra u nɛɛ, ka geema n ka dukiagibu sɛ̃wa bu ka ban te Gusunɔ u swĩi wura. 25Domi dukiagii u ka ban te wura, yen sɛ̃sɔ ga kpã ga kere yooyoo gu du yaburan wɛ̃rɔ gu yari. 26Be ba nùn swaa daki ba nɛɛ, ǹ n mɛn na, wara koo kpĩ u faaba wa. 27Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye tɔnu kpanɛ, Gusunɔ kun ye kpanɛ. 28Piɛɛ u nɛɛ, n wee sa deri kpuro ye sa mɔ, sa nun swĩi. 29Ma Yesu u nɛɛ, ka geema, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, goo sari wi u win yɛnu deri ban te Gusunɔ u swĩin sɔ̃ ǹ kun mɛ win kurɔ ǹ kun mɛ win maabu ka win wɔnɔbu ǹ kun mɛ win mɛro ka win tundo ǹ kun mɛ win bibu, 30kpa u kun wa u mwɛ saa yeni sɔɔ n kere ye u deri, ka kpam wãaru te ta ku ra kpe sia. 31Yesu u wɔkura yiru ye soka win mi ma u nɛɛ, n wee sa Yerusalɛmu dɔɔ. Ye Gusunɔn sɔmɔba yorua Tɔnun Biin sɔ̃ kpuro, ya koo koora. 32Domi ba koo nùn tɔn tukobu nɔmu sɔndia bu nùn yaakoru ko, bu nùn nɔni sɔ̃, kpa bu nùn yãatam sie. 33Bà n maa nùn so ba kpa ba koo nùn go, kpa u se gɔrin di sɔ̃ɔ itase. 34Adama bwãa be, ba ǹ gãanu tuba gari yi sɔɔ. N bu wini ye u ka yã. Gari yi kun bu yeeri. 35Nge mɛ Yesu u Yeriko duɔ, wɔ̃ko goo u sɔ̃ swaa nɔɔwɔ u bara mɔ̀. 36Ye u tɔn wɔrun damu nua ga sarɔ, yera u bikia mba n kua. 37Ma ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Yesu Nasarɛtigiiwa u sarɔ. 38Ma u nɔɔgiru sua u nɛɛ, Yesu Dafidin sikadobu, a nɛn wɔnwɔndu waawo. 39Be ba sĩimɔ wuswaaɔ ba nùn gerusi bu ka nùn marisia. Adama u wure u gbãra n kere yellu u nɛɛ, Dafidin sikadobu, a nɛn wɔnwɔndu waawo. 40Yesu u yɔ̃ra ma u nɛɛ, bu ka nùn na. Ye wɔ̃ko wi, u tunuma Yesu nùn bikia u nɛɛ, 41mba a kĩ n nun kua. U nɛɛ, Yinni, na kĩ n yam wawa. 42Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a yam waawo, wunɛn naanɛ dokebu nun bɛkia. 43Yande u yam wa, ma u Yesu swĩi u Gusunɔ siaramɔ. Sanam mɛ tɔn wɔru ge kpuro, ba ye wa ma ba Gusunɔ saabu kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\