Luku 19

1Yesu u dua wuu ge ba mɔ̀ Yerikoɔ, u gu bukianɛ. 2Miya durɔ gobigii goo u wãa wi ba mɔ̀ Sakeu wi u sãa gbere mwaɔbun wirugii. 3U kĩ u Yesu wa, adama u ǹ kpĩa tɔn wɔrun sɔ̃ yèn sɔ̃ wi, tɔn kpiribuwa. 4Yera u duka da wuswaaɔ ma u yɔɔwa dãa te ba mɔ̀ sikamɔren wɔllɔ u ka nùn wan sɔ̃, domi u yɛ̃ ma miya u koo ka doona. 5Saa ye Yesu u tura yam mi, u nɔni seeya ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Sakeu a sarama kpaaka, domi wunɛn yɛnuɔra na kon sɔbia gisɔ. 6Sakeu sarama ka sɛndaru ma u Yesu dam koosia ka nuku dobu. 7Ye tɔmba ye wa, be kpuro ba wɔki ba nɛɛ, u da u sɔbia kɔ̃san kowon yɛnuɔ. 8Sakeu u seewa u yɔ̃ra Yinnin wuswaaɔ u nɛɛ, n wee Yinni na nɛn dukian bɔnu sãarobu wɛ̃ɛmɔ. Nà n maa goo gãanu wɔrari ka taki na nùn yen nɔn nnɛ wesiamɔ. 9Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gisɔ faaba dua yɛnu ge sɔɔ yèn sɔ̃ winin tii maa sãa Aburahamun bweseru. 10Domi Tɔnun Bii u nawa u ka kasu be ba kɔ̃ɔra u bu faaba ko. 11Sanam mɛ tɔmba yeni swaa daki, u kpam mɔndu kua yèn sɔ̃ u Yerusalɛmu turuku kua ma ba tamaa Gusunɔ u koo bandu swĩiwa yande. 12Yera u nɛɛ, sina bii goo u bandu dibu da n toma tem gam gia, kpa u wurama yen biru. 13U sere doona u wɔkuru soka win yobu sɔɔ, ma u ben baawure gobi bɛkɛ gɛɛ wɛ̃ u nɛɛ, bu de gobi yi, yi ma sere u ka wurama. 14Win temgibu ba nùn tusa ma ba nɔɔ tia kua ba tɔmbu gɔra bu nɛɛ, ba ǹ kĩ durɔ wi, u bandu di ben temɔ. 15Sanam mɛ u wuma ye u ban te diima, u yoo be soka win mi be u raa gobi wɛ̃, kpa u ka wa nge mɛ baawuren gobi nùn marua. 16Gbiikoo na u nɛɛ, yinni wunɛn gobi yi, yi mara wɔkuru. 17U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ya wã yoo geo. Yèn sɔ̃ a kua naanɛgii gãa piiminu sɔɔ, na nun kua wuu marosu wɔkurun wirugii. 18Yiruse na u nɛɛ, yinni wunɛn gobi yi, yi mara nɔɔbu. 19U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛ maa, na nun kua wuu marosu nɔɔbun wirugii. 20Kpao na u nɛɛ, yinni wunɛn gobi wee yi na berua kĩasu sɔɔ. 21Domi na wunɛn bɛrum mɔ yèn sɔ̃ a sãa tɔn sɛ̃sɔgii. A ra suewa ye a kun yii, kpa a gɛ̃ mi a kun duure. 22U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na kon nun siriwa wunɛn gari sɔɔn di, yoo kam. A yɛ̃ ma na sãa tɔn sɛ̃sɔgii, na ra sue ye na kun yii, kpa n gɛ̃ mi na kun duure. 23Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na a ǹ goo nɛn gobi yi wɛ̃ u ka gobi mɛro ko, kpa n nɛnyam mwa ka are sanam mɛ na wɔma. 24Ma be ba wãa mi, u bu sɔ̃ɔwa bu gobi yi mɔɔ bu wɔkurugii wi wɛ̃. 25Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, yinni, u wɔkuru mɔ kɔ. 26U nɛɛ, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, wi u mɔ, win mɔru sɔɔra ba koo nùn sosia. Wi u kun maa mɔ, fiiko ye u mam mɔ ba koo nùn mwaari. 27Yen biru i ka nɛn yibɛrɛba na mini be ba kun kĩ n bandu di kpa i bu sakiri nɛn wuswaaɔ. 28Ye Yesu yeni gerua u kpa, u win swaa mwa u bu gbiiya Yerusalɛmu gia. 29Sanam mɛ u Bɛtefagi ka Betani turuku kua, guurun bera gia te ba ra soku Olifin guuru, u tɔmbu yiru gɔra win bwãabu sɔɔ 30u nɛɛ, bu doo wuu ge ga wãa ben wuswaaɔ mi. Bà n dua ba koo kɛtɛku buu wa ga sɔri ge goo kun sɔnire. U nɛɛ, bu gu sɔsiama bu ka na. 31Goo ù n bu bikia mban sɔ̃na ba gu sɔsiamɔ, bu nɛɛ, Yinniwa u gen bukata mɔ. 32Be u gɔra ba doona, ma ba yabu baayere deema nge mɛ u bu sɔ̃ɔwa. 33Ye ba kɛtɛku buu ge sɔsiamɔ, gen yinniba nɛɛ, mban sɔ̃na i kɛtɛku buu ge sɔsiamɔ. 34Ba nɛɛ, Yinniwa u gen bukata mɔ. 35Ma ba ka Yesu kɛtɛku buu ge naawa. Ba ben yãnu tɛria gen wɔllɔ ma ba Yesu sɔndi. 36Ye u dɔɔ, mɛya tɔmba ben yãnu tɛriamɔ swaa sɔɔ. 37Sanam mɛ u Yerusalɛmu turuku kua Olifin guurun swaan bɔkuɔ, win bwãabu kpuro ba nɔɔgiru sua ba Gusunɔ siaramɔ ka nuku dobu sɔm maamaakiginu kpuron sɔ̃ ye ba wa. 38Ba nɛɛ, Gusunɔ u sunɔ wi u sisi ka win yĩsiru domaru kuo, alafia ya n wãa wɔllɔ, kpa yiiko ya n wãa wɔwɔlleɔ. 39Falisi gabu saa tɔn wɔrun suunu sɔɔn di ba Yesu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, yinni a wunɛn bwãa be marisio. 40U bu wisa u nɛɛ, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baa beni bà n mari, kpenu koo gbãra. 41Sanam mɛ Yesu u Yerusalɛmu turuku kua, ye u ye wa yera u swĩi wɔri yen sɔ̃, 42u nɛɛ, wunɛ Yerusalɛmu à n daa tɛ̃ yɛ̃ ye ya koo ka nun alafia naawa ni, baa gisɔ! Adama wee, ya nun kukue. 43Sanam koo nun naawa mɛ̀ sɔɔ wunɛn yibɛrɛba ba koo nun tarusi, kpa bu nun kooro bure bu nun sɛ̃kenɛ beri berika kpuron di. 44Ba koo nun nam, wunɛ ka wunɛn bibu be ba wãa wunɛn suunu sɔɔ. Ba ǹ derimɔ kpenu nu sɔnna wunɛ sɔɔ, yèn sɔ̃ a ǹ tuba saa ye Gusunɔ u nun naawa. 45Yesu dua sãa yerɔ ma u kia dɔrobu giram wɔri. 46U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba yorua, "Nɛn diru ta ko n sãawa kanarun diru." Adama bɛɛ i tu kua gbɛnɔbun wãa yeru. 47Baadomma u ra n Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ sãa yerɔ. Yera yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu ka Yuuban wirugibu ba kĩ bu nùn go. 48Adama ba ǹ yɛ̃ nge mɛ ba koo koosina, domi tɔmbu kpurowa ba nùn swaa daki ma n bu maamaaki sãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\