Luku 2

1Sanam mɛ sɔɔ, tem yɛ̃ro Ogusitu u wooda yara bu tem baama kpuron tɔmbu gari. 2Gari gari gbiikaa ye, ba ye kuawa Kirinusi Sirin tem yɛ̃ron waati. 3Ma baawure u da win wuuɔ bu ka nùn tireru doke. 4Yosɛfu u maa seewa Galilen wuu gagun di ge ba ra soku Nasarɛti, u da Yudean temɔ sere Dafidin wuuɔ ge ba ra nɛɛ Bɛtelehɛmu yèn sɔ̃ u sãa Dafidin sikadobu, 5kpa bu ka bu tireru doke, wi ka win kurɔ kɛ̃ɛro Maari. Maari wi, u gura mɔ. 6Ye ba wãa mi, win sanam yiba ye u koo ka ma. 7Ma u win bii gbiikoo mara tɔn durɔ, ma u nùn sɛ̃katia tɛ̃kusi u nùn kpĩ yãanun yakasu wɔllɔ, yèn sɔ̃ ba ǹ ayeru wa sɔbun sɔbia yerɔ. 8N deema yãa kparoba wãa bera mi yakasɔ, ba ben yãanu kɔ̃su wɔ̃kuru. 9Yera Gusunɔn gɔrado u bu kure ma Gusunɔn yiikon girima ya bu burure ya ka sikerena ma bɛrum bu mwa gem gem. 10Ma gɔrado u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku nanda domi na ka bɛɛ Labaari gea naawawa ye ya koo tɔmbu kpuro nuku doo bakabu wɛ̃. 11Gisɔ Dafidin wuuɔ ba bɛɛ Faaba kowo marua wi u sãa Kirisi Yinni. 12Wee, nge mɛ i ko ka nùn tubu, i ko bii wɛ̃ɛru wa ba sɛ̃katia tɛ̃kusi, u kpĩ yãanun yakasu wɔllɔ. 13Suaru sɔɔ wɔllun tabu kowobu dabi dabiru ba kurama gɔrado win bɔkuɔ ba Gusunɔ siaramɔ ba gerumɔ, 14bu Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ wɔllɔ. Bɔri yɛnda n wãa handunia sɔɔ be ba Gusunɔn nukuru dorasiamɔn suunu sɔɔ. 15Sanam mɛ wɔllun gɔrado be, ba bu doonari ba wura Gusunɔ wɔllɔ, yãa kparo be, ba geruna ba nɛɛ, ǹ n mɛn na, su da Bɛtelehɛmuɔ su wa ye ya koora ye Yinni Gusunɔ u sun sɔ̃ɔsi. 16Ba da ka sɛndaru ma ba Maari ka Yosɛfu wa ka bii wɛ̃ɛ te, ta kpĩ yãanun yakasu wɔllɔ. 17Ye ba nùn wa ba kpa ba saara ye gɔrado wi, u raa bu sɔ̃ɔwa bii win wɔllɔ. 18Ma be kpuro be ba gari yi nua ba biti soora ka ye yãa kparoba bu sɔ̃ɔwa. 19Adama Maari u gari yi kpuro doke gɔ̃ruɔ u yi lasabu mɔ̀. 20Ma yãa kparo be, ba gɔsira ba Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ, ba nùn siaramɔ yabu ye kpuron sɔ̃ ye ba nua ka ye ba wa, nge mɛ gɔrado wi, u raa bu sɔ̃ɔwa. 21Ye sɔ̃ɔ nɔɔba ita ya yiba ba bii wi bango kua, ma ba nùn yĩsiru kã Yesu, yĩsi te Gusunɔn gɔrado u nùn kã ba sere win gura sua. 22- 23Amɛniwa ba yorua Yinnin wooda sɔɔ ba nɛɛ, "Bii tɔn durɔ gbiikoo baawure wi ba mara, ba koo nùn wunawa nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃." Yen sɔ̃na ye sanam yiba bu ka tii sãrasia nge mɛ Mɔwisin wooda ya gerua, Maari ka Yosɛfu ba ka bii wi da Yerusalɛmuɔ bu nùn Yinni tusia, 24kpa bu ka yãkuru ko nge mɛ ba gerua Yinnin wooda sɔɔ ba nɛɛ, "Kparukonu yiru, ǹ kun mɛ totobɛrɛ binu yiru." 25Durɔ goo wãa Yerusalɛmuɔ, win yĩsira Simɛɔ. Durɔ wi, u sãawa geegii wi u Gusunɔn bɛɛrɛ yɛ̃. U wi u koo Isireliban nukuru yɛmiasia swaa daki ma Hunde Dɛɛro nùn wãasi. 26Hunde Dɛɛro wi, u maa nùn sɔ̃ɔsi ma u koo Kirisi, wi Yinni u gɔsa wa u sere gbi. 27U da sãa yerɔ ka Hunde Dɛɛron kparabu. Ye Yesun dusiba ka nùn dua bu nùn kua nge mɛ wooda ya gerua, 28Simɛɔ u nùn mwa win nɔmaɔ ma u Gusunɔ saabu kua u nɛɛ, 29Yinni, tɛ̃ kaa de nɛ wunɛn sɔm kowo, n handunia deri ka alafia nge mɛ a man sɔ̃ɔwa. 30Domi nɛn nɔni yi wunɛn faaba wa 31ye a sɔɔru kua bwesenu kpuron wuswaaɔ. 32Yeya yam bururam mɛ mu koo tɔn tukobu wunɛn swaa sɔ̃ɔsi. Mu koo maa wunɛn tɔmbu Isireliba bɛɛrɛ doke. 33Ye ba gerua bii win sɔ̃ ya win baa ka win mɛro biti kua. 34Simɛɔ u bu domaru kua ma u Maari, bii win mɛro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba bii wini gɔsa ba yi u ka tɔn dabiru wɔrumasia Isireliba sɔɔ, kpa u tɔn dabinu seesia. U koo maa ko yĩreru Gusunɔn min di te tɔmba kun wuramɔ 35kpa dabirun gɔ̃run bwisikunu nu sɔ̃ɔsira. Wunɛn tii, nuku sankiranu nu koo nun sɔku gɔ̃ruɔ nge takobi. 36Gusunɔn sɔmɔ tɔn kurɔ goo maa wãa, win yĩsira Ana, Fanuɛlin bii Asɛɛn bweseru sɔɔ. U tɔkɔru kua gem gem. U raa sina ka win durɔ wɔ̃ɔ nɔɔba yiru saa win wɔndiarun di. 37Ma u gɔminiru sina wɔ̃ɔ wɛnɛ ka nnɛ. U ku ra kpe sãa yerɔ, u ra n Gusunɔ sãamɔ bururu ka yoka ka nɔɔ bɔkuru ka kanaru. 38U besirama saa ye sɔɔ, u Gusunɔ saabu mɔ̀, ma u bii win gari tɔmbu kpuro sɔ̃ɔmɔ be ba mara Gusunɔ u Yerusalɛmu yakia. 39Sanam mɛ ba baayere kua ba kpa nge mɛ Yinni Gusunɔn wooda, ba gɔsira Nasarɛti ben wuuɔ Galilen temɔ. 40Ma bii wi, u kpɛ̃amɔ ma u dam sosimɔ ma bwisi gee yiba wi sɔɔ. Gusunɔn durom maa wãa ka wi. 41Wɔ̃ɔ baagere Yesun dusibu ba ra Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru dewa Yerusalɛmuɔ. 42Sanam mɛ Yesu u wɔ̃ɔ wɔkura yiru mɔ ba tɔ̃ɔ baka te da nge mɛ ben komaru. 43Ye tɔ̃ɔ baka ten sanam kpa sanam mɛ ba wiɔ, bii wi, Yesu u sina Yerusalɛmuɔ, win dusiba kun yɛ̃. 44Ba tamaa sãa u wãawa ben wuuru sɔɔ. Ye ba sĩa tɔ̃ɔ giriru ba nùn kasu ben dusibu ka ben bɔrɔba sɔɔ. 45Adama ba ǹ nùn wa ma ba gɔsira Yerusalɛmuɔ ba nùn kasu. 46Yen sɔ̃ɔ itase ba nùn wa sãa yerɔ u sɔ̃ wooda yɛ̃robun suunu sɔɔ u bu swaa daki u maa bu gari bikiamɔ. 47Be ba nùn swaa daki kpuro ba biti kua win bwisi ka win gari wisibun sɔ̃. 48Sanam mɛ win dusiba nùn wa biti ya bu mwa ma win mɛro u nùn bikia u nɛɛ, nɛn bii amɔna a ka sun kua mɛ. Nɛ ka wunɛn baa wee, sa nun kasu ka nuku sankiranu. 49Ma u bu bikia u nɛɛ, mba n kua i ka man kasu. I ǹ yɛ̃ ma na ǹ kon ko na kun nɛn baaban wunanɔsu kue? 50Adama gari yi u bu sɔ̃ɔwa mi, yi ǹ bu yeeri. 51U ka bu sĩa Nasarɛtiɔ ma u bu mɛm nɔɔwa. Win mɛro u gari yi kpuro berua win gɔ̃ruɔ. 52Ma Yesu u kpɛ̃amɔ bwisi sɔɔ ka wasi sɔɔ, ma Gusunɔ u ka nùn nɔnu geu mɛɛra, ma u sãa tɔn geo tɔmbu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\