Luku 22

1Pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia doken tɔ̃ɔ bakaru, te ba ra soku Gɔɔ sararibu ta turuku kua. 2Yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu ba bwisi bɛrinamɔ bu ka Yesu go domi ba tɔn wɔrun bɛrum mɔ. 3Yera Setam ya dua Yudasin gɔ̃ruɔ wi ba sokumɔ Isikariɔtu. U sãawa bwãabu wɔkura yiru yen turo. 4Ma u da u nɔɔ tia kua ka yãku kowo tɔnwerobu ka sãa yerun kɔ̃sobun wirugibu u ka bu Yesu nɔmu sɔndia. 5Ben nukura dora ma ba wesiana bu ka nùn gobi kɛ̃. 6U wura, ma u swaa kasu u ka bu Yesu nɔmu sɔndia saa ye n weenɛ kpa tɔn wɔru ga kun yɛ̃. 7Pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia doken tɔ̃ru tè sɔɔ ba ra Gɔɔ sararibun yãanu go, ta tunuma. 8Ma Yesu u Piɛɛ ka Yohanu gɔra u nɛɛ, i doo i Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakarun sɔɔru ko su ka te di. 9Ba nùn bikia ba nɛɛ, mana u kĩ bu ten sɔɔru ko. 10U bu wisa u nɛɛ, n wee, ì n wuu dua i kpa i ko ka durɔ goo yinna u nim tooru sɔɔwa. I nùn swĩiyɔ yɛnu mi u dua, 11kpa i yɛnu gen yɛ̃ro sɔ̃ i nɛɛ, yinni nɛɛ, diru mana u koo be Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru di ka win bwãabu. 12Yɛ̃ro u koo bɛɛ gidambisa baka sɔ̃ɔsi ye ba sɔnwa. Miya i ko sɔɔru ko. 13Ba doona ma ba baayere deema nge mɛ u raa bu sɔ̃ɔwa, ma ba Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakarun sɔɔru kua. 14Saa ya tura, ma Yesu u sina u ka di ka win gɔrobu sannu. 15Ma u nɛɛ, na kĩa gem gem n Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ baka teni di ka bɛɛ sannu n sere nɔni sɔ̃ɔra. 16Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ma na ǹ maa te dimɔ sere tu ka koora ban te Gusunɔ u swĩi sɔɔ. 17Yera u nɔra sua u Gusunɔ siara ma u nɛɛ, i tam nɔra ye mɔɔ i nɔ bɛɛ kpuro. 18Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, saa tɛ̃n di na ǹ maa tam mɛni nɔrumɔ sere Gusunɔ u ka bandu swĩi. 19Yen biru u pɛ̃ɛ sua. Ye u Gusunɔ siara u kpa, u ye murura u bu wɛ̃ u nɛɛ, yeniwa nɛn wasi ((yi ba wɛ̃ bɛɛn sɔ̃. I n da yeni ko i n ka man yaaye. 20Ye ba dim kpa, u maa nɔra sua u bu wɛ̃ u nɛɛ, nɔra yeniwa nɔɔ mwɛɛ kpaaru te ba sire ka nɛn yɛm mɛ mu yari bɛɛn sɔ̃.)) 21Adama n wee, wi u koo man dɔmɛ, win nɔmu ga wãa gbɛ̃ɛrɔ ka nɛguu sannu. 22Tɔnun Bii u doonɔ nge mɛ Gusunɔ u yi, adama nɔni swãarugiiwa wi u koo nùn dɔmɛ. 23Ma ba bikianaa torua, wara u koo yen bweseru ko ben suunu sɔɔ. 24Ma sikirinɔ ga kpam seewa Yesun bwãabun suunu sɔɔ, ba bikianamɔ ben wi u koo ko tɔnwero. 25Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, handunia min sinamba ba ben tɔmbu dam dɔremɔ, ka mɛ, ba bu sokumɔ gean kowobu. 26Adama i ku de n sãa mɛ bɛɛn mi. I de bɛɛ kpuron tɔnwero u n sãa nge bɛɛ kpuron yãkabu, kpa wi u sãa wirugii u n sãa nge sɔmɔ. 27Wara kere, wi u dimɔ? Nge wi u ka dĩanu naamɔ. N ǹ wi u dimɔ? Wee, na wãa bɛɛn suunu sɔɔ nge sɔmɔ. 28Bɛɛ i ka man tɛmana nɛn laakari mɛɛribun saa sɔɔ. 29Yen sɔ̃na nge mɛ nɛn Baaba u man bandu yiiya, mɛya na maa bɛɛ ayeru yiiye, 30i ka di i nɔ ka nɛ sannu nɛn bandu sɔɔ, kpa i n sɔ̃ sina kitanu wɔllɔ i ka Isireliban bwesenu wɔkura yiru siri. 31Ma Yinni u nɛɛ, Simɔɔ Simɔɔ, Setam ya saa wa yu ka bɛɛ sara nge alikama. 32Adama na kanaru kua wunɛn sɔ̃ kpa wunɛn naanɛ dokebu bu ku ka kpe. Sanam mɛ a gɔsirama nɛn mi, a wunɛn berusebu dam kɛ̃ɛyɔ. 33Piɛɛ nɛɛ, Yinni na sɔɔru kpa n ka nun da pirisɔm sɔɔ ka gɔɔ sɔɔ. 34Ma Yesu u nɛɛ, Piɛɛ na nun sɔ̃ɔmɔ, gisɔ goo dɔɔ gu sere swĩ kaa man siki nɔn ita a nɛɛ, a ǹ man yɛ̃. 35U kpam bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sanam mɛ na bɛɛ gɔra yansurɔru ka bɔɔ wuu daatiru ka baranu sari, i gãanu bia? Ba nɛɛ, aawo, sa ǹ gãanu bie. 36Ma u nɛɛ, to tɛ̃, wi u yansurɔru mɔ u tu suo, mɛya maa wi u bɔɔ wuu daatiru mɔ. Wi u kun maa takobi mɔ, u win yaberu dɔro u ka ye dwe. 37Domi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, nge mɛ ba yorua, "Ba nùn garisi tɔn kɔ̃so." Ya ǹ koo ko ya kun man koore mɛ. Ye n maa sãa nɛn gari ya wiru goorɔ. 38Ba nɛɛ, Yinni, takobi yiru wee. Ma u nɛɛ, su yen baa deri. 39Ye Yesu u yara u da Olifin guurɔ nge mɛ win dɔɔnɛ. Ma win bwãaba nùn swĩi. 40Ye ba tura yam mi, u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i kanaru koowo kpa i ku du kɔkiribu sɔɔ. 41Yen biru u ka bu dɛsira fiiko nge mɛ tɔnu u koo kpĩ u kperu kara tu yɔ̃ran saka ma u yiira mi, u kanaru kua. 42U nɛɛ, Baaba à n kĩ, a de wahala ye, yu man dɛsirari. Adama a de wunɛn kĩru tu koora, n ǹ mɔ nɛgiru. (( 43Yera Gusunɔn gɔrado u nùn kurema wɔllun di u ka nùn dam kɛ̃. 44Nuku sankira bakanu sɔɔ u kanaru mɔ̀ ka dam, ma win wɛnyanu kua nge yɛm nu dãakumɔ temɔ.)) 45Ye u kanaru kua u kpa, u da win bwãabun mi gia. U bu deema ba do ka nuku sankiranu. 46Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na i do. I seewo i kanaru ko kpa i ku du kɔkiribu sɔɔ. 47Sanam mɛ Yesu u gari yi mɔ̀, yera tɔn wɔru ga tunuma, ma wi ba sokumɔ Yudasi, wɔkura yiru yen turo, u bu gbiiye. U Yesu susi u ka nùn nɛnɛ u bɔkasi. 48Ma Yesu nɛɛ, Yudasi, ka tɔbiri tenin bwesera kaa ka Tɔnun Bii yibɛrɛba nɔmu sɔndia? 49Be ba wãa ka Yesu sannu, ye ba wa ye n koo ko, ba nɛɛ, Yinni, su ka bu takobi sɔ̃ro? 50Ma ben turo u yãku kowo tɔnweron sɔmɔ sɔ̃ra u win nɔm geun soo bura. 51Ma Yesu nɛɛ, i den derio mɛ. Ma u durɔ win soo ge baba u gu bɛkia. 52Yen biru Yesu u yãku kowo tɔnwerobu ka sãa yerun kɔ̃sobun wirugibu ka Yuuban guro gurobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna bɛɛ i mwaabu na ka takobi ka bokunu nge swaa dio? 53Baadommawa na wãa ka bɛɛ sãa yerɔ, ma i ǹ man mwɛ. Tɛ̃ bɛɛya i saa yeni mɔ, bɛɛ ka yam wɔ̃kurun damgii. 54Ye ba Yesu mwa ba kpa, ba ka nùn da yãku kowo tɔnweron yɛnuɔ. Piɛɛ bu swĩi dandankuru. 55Ba dɔ̃ɔ sɔ̃rua yɛnu yaaraɔ, ma gaba sɔ̃ mi. Piɛɛ u maa sina ka be. 56Sɔm kowo tɔn kurɔ goo u nùn wa u sɔ̃ dɔ̃ɔn bɔkuɔ, ma u nùn nɔni girari u nɛɛ, durɔ wini maa, u raa wãa ka wi. 57Adama u siki u nɛɛ, kurɔ wunɛ na ǹ nùn yɛ̃. 58N tɛ fiiko, goo kpam nùn wa ma u nɛɛ, wunɛ a maa sãawa tɔn begii. Ma Piɛɛ u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, aawo, na ǹ sãa begii. 59Yen biru n kua kɔba tian saka, goo u maa wure u nɛɛ, ka geema durɔ wini maa, u raa wãa ka wi, domi Galilegiiwa. 60Piɛɛ u nɛɛ, wunɛ, na ǹ yɛ̃ ye a kĩ a gere. Yande nge mɛ u gari yi mɔ̀, goo dɔɔ ga swĩ. 61Ma Yinni u sĩira u Piɛɛ mɛɛra. Yera Piɛɛ u gari yi yaaya yi Yinni u raa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gisɔ goo dɔɔ gu sere swĩ, kaa man siki nɔn ita. 62U yara tɔɔwɔ u swĩ ka nuku sankiranu. 63Tɔn be ba Yesu nɛni ba nùn gari bɔkɔ mɔ̀ ba nùn soomɔ. 64Ba nùn wuswaa wɔ̃kua ma ba nùn sɔ̃ɔmɔ u tubuo wi u nùn so. 65Ma ba nùn wɔm dabinu ganu wɔmmɔ. 66Ye yam sãra, Yuuban guro gurobu ka yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu ba mɛnna ma ba dera ba ka Yesu da ben siri yerɔ. 67Ba nɛɛ, a sun sɔ̃ɔwɔ à n sãan na Kirisi wi. Yesu bu wisa u nɛɛ, baa nà n bɛɛ sɔ̃ɔwa i ǹ naanɛ dokemɔ. 68Mɛya nà n maa bɛɛ gãanu bikia, i ǹ man wisimɔ. 69Saa tɛ̃n di, Tɔnun Bii u koo sina Gusunɔ damgiin nɔm geuɔ. 70Be kpuro ba nɛɛ, ǹ n man na wunɛ Gusunɔn Biiwa? Ma u bu wisa u nɛɛ, oo, nɛ Gusunɔn Biiwa, nge mɛ i gerua. 71Yera ba nɛɛ, mban seedawa sa maa kasu. Bɛsɛn tii sa ye nua saa win nɔɔn di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\