Luku 23

1Ma ba seewa be kpuro sannu ba ka Yesu da Pilatin kɔnnɔwɔ. 2Ba nùn durum manibu wɔri ba nɛɛ, sa wini deema u tɔmbu bwisi kɛ̃mɔ bu ka bandu kɔ̃ri bwia, u maa yinamɔ bu tem yɛ̃ro wɔ̃ɔ gobi kɔsia. U tii sokumɔ Kirisi, sina boko. 3Pilati u nùn bikia u nɛɛ, wunɛ Yuuban sina bokowa? Yesu u nɛɛ, oo, nge mɛ a gerua. 4Pilati u yãku kowo tɔnwerobu ka tɔn wɔru sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na ǹ taarɛ gaa wa durɔ wi sɔɔ. 5Adama ba nɔɔ girari ba nɛɛ, u tɔmbu bwisi kɛ̃mɔwa bu ka sanna, u bu yen keu sɔ̃ɔsimɔ. U torua Galilen di ma u da Yudean tem kpuro sɔɔ. Wee, u maa na mini tɛ̃. 6Ye Pilati u yeni nua, u bikia durɔ wi, ù n Galilegiin na. 7Ye u gia ma u weewa Herodun bandun tem di, u nùn gɔsia win mi. Herodu maa wãa Yerusalɛmuɔ saa ye sɔɔ. 8Sanam mɛ Herodu u Yesu wa, win nukura dora gem gem. Saa tɛɛbun diya u kasu u nùn wa, win labaari ye u nɔɔmɔ ba gerumɔn sɔ̃. Domi u yĩiyɔ u Yesun sɔm maamaakigiru wa dɔma te u koo nùn wa. 9U nùn gari bikia n ka tɛ adama Yesu kun nùn gɛɛ wisa. 10Yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃roba wãa mi, ba nùn durum manimɔ ka dam. 11Herodu ka win tabu kowobu ba nùn yaakoru kua ma ba nùn gari bɔkɔ kua. Ye ba nùn yabe buraru sebusia ba kpa ba nùn gɔsia Pilatin mi. 12Yen dɔma tera Pilati ka Herodu ba dora, be, be ba raa yibɛrɛ tɛɛru mɔɔsinɛ. 13Pilati u yãku kowo tɔnwerobu ka Yuuban wirugibu ka tɔn wɔru sokusia. 14U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ka man durɔ wini naawa nge wi u tɔmbu bwisi kɛ̃mɔ bu ka bandu kɔ̃ri bwia. N wee, na gari yin asansi bikia bɛɛn wuswaaɔ, na ǹ maa gãanu wa durɔ wi sɔɔ, ni nu sɔ̃ɔsimɔ ma geema ye i gerua win sɔ̃. 15Mɛya maa Herodun tii, domi u sun nùn wesiama. Durɔ wi kun gãanu kue ye n ka gɔɔ nɛ. 16Yen sɔ̃, na kon nùn kara nà n nùn sɛɛyasia na kpa. (( 17N deema tɔ̃ɔ bakaru baatere tilasiwa Pilati u ka pirisɔm turo kara.)) 18Ba nɔɔgiru sua be kpuro sannu ba nɛɛ, a wini goowo, kpa a sun Baraba kara! 19Ba raa Baraba wi doke pirisɔm sɔɔ yèn sɔ̃ u tɔmbu sannɔ bɔrie wuu sɔɔ, u maa tɔnu go. 20Pilati u kpam ka bu gari kua yèn sɔ̃ u gɔ̃ru doke u Yesu kara. 21Adama ba wurenu seewa ba nɛɛ, a kpareo, a nùn dãa bunanaru kpareo! 22Pilati u kpam bu sɔ̃ɔwa nɔn itase u nɛɛ, kɔ̃sa yerà u kua. Na ǹ gãanu wa wi sɔɔ ye n ka gɔɔ nɛ. Yen sɔ̃, nà n nùn sɛɛyasia na kpa, kon nùn kara. 23Adama ba wure ba nɔɔgiru sua ba nɛɛ, bu nùn kpareo. Ma ben wurenu nu nùn kamia. 24Ma Pilati u wooda yi nge mɛ ba bikia. 25U wi ba bikia yɔ̃su wi ba pirisɔm doke sannɔ ka tɔn goobun (200) sɔ̃, ma u bu Yesu deria ben gɔ̃ru kĩru sɔɔ. 26Sanam mɛ ba ka Yesu dɔɔ, ba goo mwa wi ba mɔ̀ Simɔɔ Sirɛnigii, wi u win gberu wee, ma ba nùn dãa bunanaru sɔbi u ka Yesu swĩi. 27Tɔn wɔru guna ya nùn swĩi. Ye sɔɔ, tɔn kurɔbu gaba wãa be ba sumɔ ba kpasa wɔri mɔ̀ win sɔ̃. 28Yesu u sĩira ben mi gia ma u nɛɛ, Yerusalɛmun tɔn kurɔbu, i ku swĩ nɛn sɔ̃, adama i swĩiyɔ bɛɛn sɔ̃ ka bɛɛn bibun sɔ̃. 29Domi n wee, sanam sisi ye ba koo nɛɛ, doo nɔɔrugiba wĩrobu ka bèn nukura kun marure, ka bèn bwãa kun bii bɔm kɛ̃ɛre. 30Saa yera ba koo guunu sɔ̃ bu nɛɛ, i sun sɛ̃sikio, kpa bu gungunu sɔ̃ bu nɛɛ, i sun wukirio. 31Domi bà n yenin bweseru dãa bekuru kua, amɔna n ko n sãa dãa gbeburun mi. 32Saa ye sɔɔ, ba maa kɔ̃san kowobu yiru gabu ka da be ba koo go ka Yesu sannu. 33Sanam mɛ ba tura yam mi n ka wii koko weenɛ, ba nùn dãa bunanaru kpare ka kɔ̃san kowobu yiru ye, turo nɔm geuɔ, turo nɔm dwarɔ. 34Yesu u nɛɛ, Baaba a bu suuru kuo domi ba ǹ yɛ̃ ye ba mɔ̀. Ba win yãnu tɛtɛ toosi ba bɔnu kua. 35Tɔn wɔru ga wãa mi, ga nùn mɛɛra. Ka wirugibɔ, ba Yesu yaakoru mɔ̀ ba mɔ̀, u gabu faaba kua. Ù n sãan na Kirisi wi Gusunɔ u gɔsa, u maa win tii faaba koowo. 36Tabu kowobu ba maa susi bu ka nùn yaakoru ko, kpa bu nùn tam mɔmmɔm wɛ̃. 37Ma ba nɛɛ, à n sãan na Yuuban sina boko, a tii faaba koowo wunɛn tii. 38Dãa tè sɔɔ ba nùn kparen wɔllɔ, yora gaa wãa ye ya gerumɔ winiwa Yuuban sina boko. 39Kɔ̃san kowo ben turo be ba dãa bunanaru kpare mi, u Yesu gari kam gerusimɔ u mɔ̀, n ǹ wunɛ a sãa Kirisi wi? A tii faaba koowo, kpa a maa sun faaba ko. 40Adama win turo u nùn gerusi u nɛɛ, a ǹ Gusunɔ nasie? Wunɛ wi ba taarɛ wɛ̃ nge wi? 41Bɛsɛn mi, n ka sun dɛnde domi bɛsɛn kookoosun areya sa mwaamɔ, adama sii wini u ǹ gãa kɔ̃sunu ganu kue. 42Ma u nɛɛ, Yesu, dɔma te a sina wunɛn bandu sɔɔ, a man yaayo. 43Yesu u nùn wisa u nɛɛ, ka geema na nun sɔ̃ɔmɔ, gisɔ kaa n wãa ka nɛ gɔribun wãa yee geeru sɔɔ. 44Saa ye, sɔ̃ɔ wii wɔlla, ma yam mu tĩra handunia kpuro sɔɔ sere sɔ̃ɔ ka yãara. Yen tɛɛbu ka kɔba ita nɛ. 45Sɔ̃ɔ yam tĩra ma beku kare te ta wãa sãa yeru sɔɔ ta gɛ̃ɛra ta bɔnu kua yiru. 46Yesu u gbãra ka dam u nɛɛ, Baaba, na nun nɛn hunde nɔmu sɔndia. Ye u gari yi gerua u kpa, ma u sariru kua. 47Ye tabu kowobun tɔnwero u wa ye ya koora, u Gusunɔ siara u nɛɛ, ka geema, durɔ wini geegiiwa. 48Yen biru tɔn wɔru ge ga wãa mi, ye ga wa ye ya koora, ga gɔsira ka biti baka. 49Be ba Yesu yɛ̃ kpuro ka tɔn kurɔ be ba nùn swĩima Galilen di, ba yɔ̃ n dɛsire ba ka mɛɛra ye n kooramɔ. 50- 51Durɔ goo wãa wi ba sokumɔ Yosɛfu. U na saa Yuuban wuu gagun di ge ba mɔ̀ Arimate. U sãa geegii ka tɔn geo ma u mara Gusunɔ u na u win bandu swĩi. U wãa siri kowobun wuuru sɔɔ, adama u ǹ daa ben gere ka ben kookoosu wure. 52Wiya u da Pilatin mi, u Yesun goru kana. 53U tu sarasia dãa bunanarun di ma u ka tu bekuru tɛ̃kua, u tu kpĩ siki kpee wɔrugirɔ, mi ba ǹ goo dokere. 54Tɔ̃ɔ te, tɔ̃ɔ wɛ̃rarugirun sɔɔrun tɔ̃ra, tèn yokan di tɔ̃ɔ wɛ̃rarugira koo tore. 55Kurɔ be ba raa Yesu swĩima Galilen di, ba Yosɛfu yɔ̃siri ma ba siki te wa, ka nge mɛ ba Yesun goru kpĩisina. 56Ma ba gɔsira ba gum mɛ mu nuburu do ka turaren sɔɔru kobu da. Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔ̃nu ba wɛ̃ra nge mɛ wooda ya gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\