Luku 24

1Ye n kua alusuma buun buru buru yellu, kurɔ be, ba da sikiru mi ka gum nuburugim mɛ ba sɔɔru kua. 2Ba deema kpera bimiare sikirun nɔɔn di. 3Ba dua adama ba ǹ Yinni Yesun goru deemɛ. 4Nge mɛ ba ka yen biti yɔ̃, n wee tɔmbu yiru gaba bu kurema ba yãnu sebua ni nu ballimɔ. 5Kurɔ be, ba nanda ma ba tuka ma durɔ be, ba nɛɛ, mban sɔ̃na i waso kasu gɔribun suunu sɔɔ. 6U ǹ wãa mini, u seewa gɔrin di. I yaayo ye u raa bɛɛ sɔ̃ɔwa sanam mɛ u wãa Galileɔ. 7U nɛɛ, ba ǹ koo ko ba kun Tɔnun Bii tɔn kɔ̃sobu nɔmu sɔndie, kpa bu nùn dãa bunanaru kpare, kpa u kpam se sɔ̃ɔ itase. 8Ma kurɔ be, ba Yesun gari yi yaaya. 9Ba gɔsira sikiru min di ba da ba ye kpuro bwãabu wɔkura tia ye ka be ba tie kpuro nɔɔsia. 10Maari Madalagii ka Yoana ka Maari, Yakɔbun mɛro ka kurɔbu gabu, beya ba ye gɔro be sɔ̃ɔwa. 11Adama gari yi, yi bu sãare sukuru, ba ǹ kurɔ ben gere naanɛ kue. (( 12Ma Piɛɛ u seewa u duka da sikiru mi. Ye u yãara, u ǹ gãanu wa ma n kun mɔ beku te ba raa ka goo te tɛ̃kua ta suba temɔ. Ma u gɔsira win yɛnuɔ ka biti.)) 13Yera sɔ̃ɔ tee te sɔɔ, gɔro ben yiru ya wuu dɔɔ ge ba sokumɔ Emayusi. Ga ka Yerusalɛmu toma nge kilo wɔkura tian saka. 14Ye n koora kpuro, ba yen faagi mɔ̀. 15Sanam mɛ ba gari yin faagi mɔ̀ ba sikirinɛmɔ, Yesu u susi ben bɔkuɔ u swaa mɔ̀ ka be sannu. 16Ba nùn wa adama gãanu yina bu nùn tubu. 17U bu bikia u nɛɛ, gari yirà i mɔ̀ mɛ, i ka sĩimɔ. Ma ba yɔ̃ra ba wuswaa burisinɛ ka nuku sankiranu. 18Ben turo, wi ba sokumɔ Keleopa, u nɛɛ, ma n kun wunɛ turo baasi, wara wãa Yerusalɛmuɔ wi u kun yɛ̃ ye n koora sɔ̃ɔ mɛɛ te sɔɔ. 19Ma u bikia u nɛɛ, mban bwesera n kua. Ba nɛɛ, ye ba Yesu Nasarɛtigii kuan gariya sa mɔ̀. Durɔ wi, u sãa Gusunɔn sɔmɔ wi u ra sɔm maamaakiginu ko kpa u gari gere ka yiiko Gusunɔ ka tɔmbu kpuron wuswaaɔ. 20Bɛsɛn yãku kowo tɔnwerobu ka wuun wirugibu ba nùn tɔmbu nɔmu sɔndia bu ka nùn taarɛ wɛ̃ bu go ma ba nùn dãa bunanaru kpare. 21Sa raa yĩiyɔ wiya u koo Isireliba yakia, adama yen sɔ̃ɔ itase wee, ye yeni kpuro ya ka koora. 22Yen biruwa kurɔbu gabu bɛsɛ sɔɔn di ba sun gidi swee. Ba da sikiru mi buru buru yellu, 23ba ǹ Yesun goru deemɛ. Ma ba na ba nɛɛ, wɔllun gɔradoba ba bu kure ma ba bu sɔ̃ɔwa u be wasi. 24Gabu bɛsɛn wuuru sɔɔ ba da siki ten mi ma ba baayere deema nge mɛ kurɔ be, ba bu sɔ̃ɔwa, adama ba ǹ win tii wa. 25Yera Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔn bwisi sari bɛɛ, ka be ba ku ra naanɛ doke fuuku ye Gusunɔn sɔmɔbu ba bu sɔ̃ɔwa, 26Kirisi u koo ko u kun nɔni sɔ̃ɔre u sere du win yiiko sɔɔ? 27Ma u torua Mɔwisin min di ka Gusunɔn sɔmɔbu kpuro, u bu win gari tubusia yi yi wãa Gusunɔn gari kpuro sɔɔ. 28Sanam mɛ ba wuu turuku kua ge ba dɔɔ, u kua nge u kĩ u da wuswaaɔ. 29Ma ba nùn suuru kana ba nɛɛ, u sinɔ ka be domi yoka kua kɔ, sɔ̃ɔ maa kpa. Ma u wura u ka bu sina. 30Sanam mɛ u dimɔ ka be, u pɛ̃ɛ sua u ye domaru koosi, ma u ye murura u bu wɛ̃. 31Saa yera ben nɔni wukiara ba nùn tuba, yande ma ba nùn bia. 32Ma ba sɔ̃ɔnamɔ ba nɛɛ, bɛsɛn gɔ̃ru ga ǹ ka sun gari kue swaa sɔɔ ye u ka sun gari mɔ̀ ma u sun Gusunɔn gari tubusiamɔ? 33Ma ba yande seewa ba gɔsira Yerusalɛmuɔ. Ba deema wɔkura tia ye ka gabu ba mɛnnɛ. 34Be ba mɛnnɛ mi, ba tɔnu yiru ye sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Yinni u seewawa gɔrin di ka gem, u tii Simɔɔ sɔ̃ɔsi. 35Ma tɔnu yiru ye, ya maa gerua ye n bu deema swaa sɔɔ ka nge mɛ ba nùn tuba sanam mɛ u pɛ̃ɛ ye murura u bu wɛ̃. 36Sanam mɛ ba gari yi mɔ̀, win tii u kurama ben suunu sɔɔ ((u nɛɛ, Gusunɔ u bɛɛ alafia kɛ̃)). 37Ba nanda, bɛrum bu mwa. Ba tamaa siiniwa. 38Adama u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na bɛɛn laakari burisira. Mban sɔ̃na bwisiku ninin bwesera wãa bɛɛn gɔ̃rusɔ. 39I nɛn nɔma ka nɛn naasu mɛɛrio. Nɛna. I man babo i wa. Siini ya ku ra n wasi ka kukunu mɔ, nge mɛ i wa na mɔ. (( 40Sanam mɛ u ye gerumɔ u bu win nɔma ka win naasu sɔ̃ɔsi.)) 41Ben nuku dobu sɔɔ, ba ǹ gina naanɛ doke, ma ba saaron sãa. Yen sɔ̃na u bu bikia u nɛɛ, i gãanu mɔ n di? 42Ba nùn swãa kuseru wɛ̃ te ba sɛ̃ɛwa. 43U tu sua u tema ben wuswaaɔ. 44Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yeya na raa bɛɛ sɔ̃ɔwa sanam mɛ na wãa ka bɛɛ na nɛɛ, kpuro ye ba yorua nɛn sɔ̃ Mɔwisin woodan tireru sɔɔ ka Gusunɔn sɔmɔbuginu ka yerukobun womusu sɔɔ, ya ǹ koo ko ya kun koore. 45Yera u ben bwisi wukia Gusunɔn gari yi ka bu yeeri. 46Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nge mɛya ba yorua, Kirisi u koo nɔni swãaru wa, kpa u se gɔrin di sɔ̃ɔ itase. 47Kpa bu tem kpuron tɔmbu sɔ̃ ka win yĩsiru bu nɛɛ, bu gɔ̃ru gɔsio bu ka ben toranun suuru wa. Ba koo torewa Yerusalɛmun di. 48Bɛɛya maa yen seeda diobu. 49Wee, kon bɛɛ mɔrisiama yèn nɔɔ mwɛɛru nɛn Baaba u kua. Adama i n wãa wuu ge sɔɔ sere wɔllun dam mu ka bɛɛ wukiri. 50U ka bu da sere Betani gia, ma u win nɔma sua wɔllɔ u bu domaru kua. 51Sanam mɛ u bu doma te kuammɛ, u dɛsira ben bɔkun di ((ma u suara wɔllɔ)). 52Ba nùn sãwa ma ba gɔsira Yerusalɛmuɔ ka nuku doo bakabu. 53Sãa yerɔwa ba ra n wãa ba n Gusunɔ siaramɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\