Luku 3

1Ye tem yɛ̃ro Tiberi kua wɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbu win bandu sɔɔ, sanam mɛ, Pɔnsu Pilatiwa sãa Yudean tem yɛ̃ro, ma Herodu u sãa Galilen wirugii, ma Filipu win wɔnɔ u sãa Iture ka Takonitin wirugii, ma Lisania u sãa Abilɛnin wirugii. 2Ya maa sãawa Ani ka Kaifa yãku kowo tɔnwerobun waati. Sanam mɛya Gusunɔ u ka Yohanu Sakarin bii gari kua gbaburɔ. 3Ma u da Yuudɛnin baru kpaanɔ kpuro u kparamɔ u mɔ̀, bu gɔ̃ru gɔsio bu batɛmu ko, kpa Gusunɔ u bu ben toranu suuru kua. 4Nge mɛya ye Gusunɔn sɔmɔ Esai u yorua win tirerɔ ya koora ye u nɛɛ, "goo u gbãramɔ gbaburɔ u mɔ̀, i Yinnin swaa sɔnwɔ. Kpa i n ye nɔɔ nɛrasiamɔ yu dɛnda. 5I yen wɔwi kpuro kɔruo, i maa yen guunu kpuron gunum kawo kpa i yen gungunu nɔɔ nɛrasia nu ko tem tɛɛra, kpa i yen mi n kɔ̃kure kpuro dɛmia, kpa i yen wɔrusu kpuro kɔre. 6Tɔmbu kpurowa ba koo Gusunɔn faaba wa." 7Tɔn wɔrusu su daamɔ win mi u ka bu batɛmu ko. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ waa gɔsɔnun bweseru, wara bɛɛ kirɔ kua i ka mɔru ye ya sisi suuri. 8Ǹ n mɛn na, i koowo ye ya koo bɛɛn gɔ̃ru gɔsiabu sɔ̃ɔsi, kpa i ku gere bɛɛn tii sɔɔ ma Aburahamuwa bɛɛn baaba. Domi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ Gusunɔ u koo kpĩ u Aburahamu bibu seeya saa kpee nini sɔɔn di. 9Ba gbãa sue kɔ bu ka dãnu bɔɔri nin nuurun di. Yen sɔ̃, dãru baatere te ta ǹ bii geenu marumɔ, ba koo tu burawa bu dɔ̃ɔ kpɛ̃ɛ. 10Ma tɔn wɔrusu nùn bikiamɔ, ǹ n mɛn na, amɔna be, ba koo ko. 11Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wi u yabenu yiru mɔ u teeru goo wɛ̃ɛyɔ wi u kun mɔ, mɛya maa wi u dĩanu mɔ, u ka gabu bɔnu koowo. 12Gbere mwaɔba maa da u ka bu batɛmu ko, ma ba nùn bikia ba nɛɛ, yinni, mba sa ko ko. 13Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku ra mwɛ n kere ye ba bɛɛ yiire. 14Tabu kowobu gaba maa nùn bikia ba nɛɛ, bɛsɛ maa ni, mba sa ko ko. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku ra goo gobi mwaari ka dam, i ku maa goo gari mani, kpa i ku ra bɛɛn kɔsiaru gɛm. 15Tɔn be, ba swaa daki ma be kpuro ba bikianamɔ ba mɔ̀, Yohanu sãawa Kirisi wi? 16Ye Yohanu u nua mɛ, u be kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛ na bɛɛ batɛmu mɔ̀ ka nim, adama wi u man dam kere u sisi. Na ǹ tura n win baranun wɛ̃ɛ kusia. Wiya u koo bɛɛ batɛmu ko ka Hunde Dɛɛro ka dɔ̃ɔ. 17U saratia nɛni win nɔmaɔ, u ka win alikama sara, kpa u ye doke biraru sɔɔ. Adama sako si su tie u koo su doke dɔ̃ɔ sɔɔ wi u ku ra gbi. 18Ka maa gari dabinu gana Yohanu u tɔmbu labaari gean waasu kuammɛ. 19Adama u Herodu wirugii wi gerusi Herodia, win wɔnɔ Filipun kurɔn sɔ̃, ka daa kɔ̃sa kpuro ye u raa kua. 20Ma Herodu u kpam daa kɔ̃sa ye sɔɔ daa kɔ̃sa sosi, u dera ba Yohanu pirisɔm doke. 21Ye ba tɔmbu kpuro batɛmu kua, ba maa Yesu batɛmu kua. Saa yè sɔɔ u kanaru mɔ̀ ma wɔlla wukiara, 22ma Hunde Dɛɛro u sarama win wɔllɔ ka wasi gɛɛ nge kparuko. Ma nɔɔ gaga nɔɔra saa wɔllun di ga nɛɛ, wuna nɛn bii kĩnasi, wì sɔɔ nɛn gɔ̃ru dobu kpuro wãa. 23Yesu u wɔ̃ɔ tɛnan saka tura u sere win sɔmburu torua. Ba tamaa u sãawa Yosɛfun bii. Yosɛfun baababa ba maa sãa Heli 24ka Matati ka Lefi ka Mɛliki ka Yanai ka Yosɛfu, 25ka Matatia ka Amɔsi, ka Nahumu ka Esili ka Naga, 26ka Maatu ka Matatia ka Semɛni ka Yosɛki ka Yoda, 27ka Yoanani ka Lesa ka Sorobabɛli ka Salatiɛli ka Nɛri, 28ka Mɛliki ka Adi ka Kosamu ka Elimadamu ka Eri, 29ka Yosue ka Eliseri ka Yorimu ka Matati ka Lefi, 30ka Simɛɔ ka Yuda ka Yosɛfu ka Yonamu ka Eliakimu, 31ka Mɛlea ka Mɛna ka Matata ka Natani ka Dafidi, 32ka Isai ka Yobɛdi ka Boasi ka Sala ka Nasoni 33ka Aminadabu ka Adimi ka Arani ka Esiromu ka Farɛsi ka Yuda, 34ka Yakɔbu ka Isaki ka Aburahamu ka Tera ka Nakoru, 35ka Seruku ka Raga ka Falɛki ka Ebɛɛ ka Sala, 36ka Kainamu ka Aafasadi ka Sɛmu ka Nɔwɛ ka Lamɛki, 37ka Matusala ka Enɔku ka Yarɛdi ka Maleleli ka Kainani, 38ka Enɔsi ka Sɛti ka Adamu ka Gusunɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\