Luku 4

1Yesu u Hunde Dɛɛro yiba ma u wurama Yuudɛnin di. Ma Hunde wi, u nùn sure gbaburu sɔɔ. 2Miya Setam maa nùn kɔkura sɔ̃ɔ weeru. U ǹ maa gãanu ganu di sanam mɛ sɔɔ. Ye saa yen baa ya kpa, gɔ̃ɔra nùn mwa. 3Ma Setam nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, à n Gusunɔn Biin na, a kpee teni sɔ̃ɔwɔ tu gɔsira pɛ̃ɛ. 4Ma Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ ba nɛɛ, "Tɔnu kun ko n wãa dĩanu tɔnan sɔ̃." 5Ma Setam u ka nùn da guuru wɔllɔ u nùn handunian tem kpuro sɔ̃ɔsi nɔni kpaki teeru mi sinamba bandu dii. 6Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nin dam ka nin yiiko kpurowa kon nun wɛ̃ domi ba man wɛ̃. Wi na kĩ, wiya kon maa wɛ̃. 7Ǹ n mɛn na, à n yiira a man sãwa ye kpurowa ya koo ko wunɛgia. 8Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔn gari nɛɛ, "Gusunɔ wunɛn Yinniwa kaa n sãamɔ, kpa a n wi turon wãaru wãa." 9Ma u ka nùn da Yerusalɛmuɔ, u nùn sɔndi sãa yerun wii kpiirɔ, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, à n Gusunɔn Biin na, a suro saa minin di, 10domi Gusunɔn gari nɛɛ, "U koo win gɔradoba nɔɔ kɛ̃wa wunɛn sɔ̃ bu ka nun kɔ̃su." 11"Ba koo nun nɛnɛ ben nɔma sɔɔ, kpa wunɛn naasu ku raa kperu sokura." 12Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔn gari maa nɛɛ, "A ku ra Gusunɔ wunɛn Yinnin dam mɛɛri a ka wa mɛ mu nɛ." 13Ye Setam u nùn kɔkiri bi kpuro kua u kpa, u nùn deri u doona sere saa gaa gina. 14Yesu u wura Galileɔ ka Gusunɔn Hunden dam, ma win labaari ya nɔɔra n ka sikerena bera ye sɔɔ kpuro. 15U Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ ben mɛnnɔ yenu sɔɔ, ma tɔmbu kpuro ba nùn bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. 16Yesu u da Nasarɛtiɔ mi u biru di. Nge mɛ win dɔɔnɛ u mɛnnɔ yeru dua tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, ma u seewa u ka tireru gari. 17Ba nùn Gusunɔn sɔmɔ Esain tireru wɛ̃. Ye u tu wukia u wa mi ba yorua ba nɛɛ, 18"Yinni Gusunɔn Hunde ka man wãa. U man gɔsa n ka dam sarirugibu Labaari gea nɔɔsia. U man gɔrima n ka yobu sɔ̃ ma ba koo yakiara, n ka wɔ̃kobu sɔ̃ ma ba koo yam wa, n ka maa takasigibu yɔ̃su bu doona, 19kpa n maa ka kpara ma saa ya wee yè sɔɔ Yinni u koo tɔmbu durom kua." 20U tire te wukiri u mɛnnɔ yerun sɔmɔ wesia ma u sina. Be ba mɛnnɛ mɛnnɔ yee te sɔɔ, ba nùn nɔni girari be kpuro. 21Ma u win gari torua u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gisɔra Gusunɔn gari yini yi koora yi i nua mi. 22Be kpuro ba nùn seeda gea diiya, ma biti ya bu mwa gari dure yin sɔ̃ yi yi yarimɔ win nɔɔn di. Ma ba mɔ̀, n ǹ Yosɛfun bii wi mi? 23U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka gem, i ko kpĩ i man mɔn te kua i nɛɛ, "Timgii, a wunɛn tii bɛkio," kpa i gere n koowo nɛn tem sɔɔ mini ye i nua na kua kpuro Kapenamuɔ. 24U maa nɛɛ, ka gem, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, Gusunɔn sɔmɔ goo sari wi u bɛɛrɛ mɔ win tiin temɔ. 25Na maa bɛɛ gem sɔ̃ɔmɔ, kurɔ gɔmini dabira ta raa wãa Isirelin temɔ Elin waati, ye gura kun na wɔ̃ɔ ita ka suru nɔɔba tia, ma gɔ̃ɔ bakaru ta kua tem kpuro. 26Ka mɛ, ba ǹ Eli gɔre ben goon mi ma n kun mɔ gɔmini turo wi u wãa Sarepataɔ Sidonin temɔ. 27Dabiru be ba bara disigiru mɔ ba raa maa wãa Isirelin temɔ Gusunɔn sɔmɔ Eliseen waati. Ka mɛ, ba ǹ ben goo bɛkie, ma n kun mɔ Namani Sirigii. 28Ye ba gari yi nua mɛnnɔ yee te sɔɔ, ba mɔru bɛsira be kpuro. 29N deema ben wuu ga wãawa guuru wɔllɔ. Yera ba seewa ba nùn bɔrikia ba ka da wuun biruɔ bu ka nùn sure wɔwa sɔɔ. 30Adama u bu bukiana ma u doona. 31Yesu u sara u da Kapenamuɔ, Galilen wuu gagɔ, ma u tɔmbu Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 32Ma win sɔ̃ɔsira bu biti kua domi u gari gerumɔwa ka yiiko. 33N deema durɔ goo wãa mɛnnɔ yeru sɔɔ wì sɔɔ wɛrɛku ga wãa ma u wura kua wɔllɔ u nɛɛ, 34man diya bɛsɛ ka wunɛ, Yesu Nasarɛtigii. A na a sun kam koosiawa? Na yɛ̃ wi a sãa, wunɛ Gusunɔn tɔn Dɛɛrowa. 35Ma Yesu u gu gerusi u nɛɛ, a mario, kpa a doona win min di. Ye wɛrɛku ge, ga durɔ wi tem kparana ben suunu sɔɔ, ma ga doona, ga ǹ maa nùn mɛɛra kue. 36Ma biti ya bu mwa kpuro ba bikianamɔ ba mɔ̀, gari yiren bwesera yini. Domi u wɛrɛkunu wooda wɛ̃ɛmɔ ka yiiko ka dam, ma nu doonamɔ. 37Ma win labaari ya nɔɔra n ka sikerena bera ye sɔɔ kpuro. 38Ye Yesu u yara mɛnnɔ yee ten min di u dua Simɔɔn yɛnuɔ. N deema Simɔɔn kurɔn mɛro u wasi sundu barɔ ta bɔɔbu, ma ba nùn suuru kana win sɔ̃. 39U kurɔ wi tuke u wasi sun te gerusi ma ta nùn deri. U seewa yande u bu nɔɔrimɔ. 40Ye sɔ̃ɔ duɔ, bèn tɔmba bara bwese bweseka mɔ kpuro ba ka bu na win mi, ma u ben baawure nɔma sɔndi u bu bɛkia. 41Wɛrɛkunu maa doona tɔn dabirun min di, nu wuri mɔ̀ nu mɔ̀, wuna Gusunɔn Bii. Adama u nu gerusi, u ǹ maa dere nu gari gere yèn sɔ̃ nu yɛ̃ ma Kirisiwa u sãa. 42Ye yam sãra Yesu u seewa u wuu yara u da gbaburɔ. Adama tɔn wɔru ga nùn kasu. Ye ba tura win mi, ba nùn suuru kana u ku bu deri. 43Adama u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u ǹ koo ko u kun maa Gusunɔn bandun Labaari gea waasu kue wusu gasu sɔɔ, domi yen sɔ̃na ba nùn gɔrima. 44Ma u waasu mɔ̀ Galilen mɛnnɔ yenu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\