Luku 5

1Ye Yesu u yɔ̃ra daa burerun bɔkuɔ te ba ra soku Genɛsarɛti, tɔn wɔru ga nùn mɛnnɛ gu ka Gusunɔn gari nɔ. 2Ma u goosu yiru wa daa bure ten goorɔ sìn min di swɛ̃ɛ gowobu ba sara ba ben yãakoronu teɔ da. 3Ma u dua goo sin teu sɔɔ ge ga sãa Simɔɔguu, ma u nùn kana u ka gu gooru tondasia fiiko. Yen biru u sina u tɔn wɔrusu Gusunɔn gari sɔ̃ɔsimɔ gen min di. 4Ye u win gari gerubu mari, u Simɔɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn goo bɔrieyo bwerɔ kpa i bɛɛn yãakoronu kpɛ̃ɛ i ka swɛ̃ɛ mwa. 5Simɔɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yinni wɔ̃ku girira sa sɔmburu kua, sa ǹ maa gãanu wa sa mwɛ, adama wunɛn garin sɔ̃ kon yãakoro te kpɛ̃ɛ. 6Ye ba kua mɛ, ba swɛ̃ɛ dabi dabiru gura sere ben yãakorora gɛ̃ɛrɔ. 7Ma ba ka yĩreru ben berusebu soka be ba wãa goo yiruse sɔɔ bu na bu bu somi. Ba na ma ba goosu yiru ye swɛ̃ɛ yibia sere su kĩ su num. 8Ye Simɔɔ Piɛɛ u yeni wa u kpuna Yesun wuswaaɔ u nɛɛ, Yinni, a tii gawo nɛn bɔkun di, domi nɛ torowa. 9Domi wi ka win berusebu kpuro ba biti kua swɛ̃ɛ dabi ten sɔ̃ te ba gura. 10Mɛya maa biti ya Simɔɔn berusebu Yakɔbu ka Yohanu, Sebeden bibu mwa. Yesu u Simɔɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku bɛrum ko, saa tɛ̃n di tɔmba kaa n kasu bu man swĩi. 11Sanam mɛ ba ka ben goosu da goorɔ, ma ba si kpuro deri ba nùn swĩi. 12Sanam mɛ Yesu u wãa wuu gagu sɔɔ durɔ goo wi u bara disigiru barɔ u nùn wa, ma u yiira win wuswaaɔ u nùn suuru kana u nɛɛ, Yinni à n wura, na yɛ̃ ma kaa kpĩ a man bɛkia kpa n dɛɛra. 13Ma Yesu u win nɔmu dɛmia u nùn baba u nɛɛ, na wura, a bɛkuro kpa a dɛɛra. Mii mii bara disigii te, ta nùn doonari. 14Yesu u nùn yiire u nɛɛ, u ku raa goo gãanu ganu sɔ̃, adama u doo u win tii yãku kowo tusia, kpa u yãkuru ko win dɛɛrasiabun sɔ̃ nge mɛ Mɔwisin wooda ya gerua, kpa tu ka ko seeda tɔmbun wuswaaɔ. 15Ka mɛ, win labaari ya yabi, ma tɔn dabira mɛnnamɔ bu ka win gari nɔ, kpa bu ka bɛkura ben baranu sɔɔn di. 16Adama Yesu u ra dewa gbaburɔ wi turo u n kanaru mɔ̀. 17Sɔ̃ɔ teeru Yesu u Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ ma Falisiba ka wooda yɛ̃robu ba sɔ̃ mi, be ba na saa Galile ka Yudean wuu baageren di, ka maa Yerusalɛmun di, ma Yinnin dam mu dera u barɔbu bɛkiamɔ. 18Saa ye yande, tɔmbu gaba durɔ goo sɔɔwa ka kpinu wìn wasin bee tia ya gu. Ba kasu mɛ ba koo ka du kpa bu nùn yi Yesun wuswaaɔ. 19Ye ba kun wa mi ba koo ka nùn duusia tɔn wɔrun sɔ̃, yera ba yɔɔwa diru mi u wãan wɔllɔ, ma ba tu yaba ba nùn sarasia ka win kpinu tɔn wɔru gen suunu sɔɔ Yesun wuswaaɔ. 20Ye u ben naanɛ dokebu wa, yera u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn durum suuru wa. 21Wooda yɛ̃robu ka Falisiba ba bwisikum wɔri ba tii bikiamɔ, wara wini wi u Gusunɔ wɔmmɔ. Wara koo kpĩ u tɔnu win durum suuru kua ma n kun mɔ Gusunɔ turo. 22Adama Yesu u ben bwisikunu gia ma u bu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na i bwisikumɔ mɛ bɛɛn gɔ̃ruɔ. 23Yen yerà ya sɛ̃sɔ bo, bu nɛɛ, ba tɔnu nùn win durum suuru kua, ǹ kun mɛ bu nɛɛ, u seewo u sĩ. 24Ǹ n mɛn na, kon bɛɛ sɔ̃ɔsi ma Tɔnun Bii, u yiiko mɔ handunia mi, u ka durum suuru ko. Ma u barɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun sɔ̃ɔmɔ, a seewo a wunɛn kpinu sua kpa a we yɛnuɔ. 25Ma u seewa mii mii ben wuswaaɔ u sua ye u raa kpunari, ma u Gusunɔ siaramɔ u ka dɔɔ yɛnuɔ. 26Yera biti ya be kpuro mwa ma ba Gusunɔ siaramɔ. Bɛrum maa bu mwa ma ba mɔ̀, sa gãa maamaakiginu wa gisɔ. 27Yeniban biru Yesu u yara ma u gbere mwaɔ goo wa wi ba ra soku Lefi u sɔ̃ gbere yerɔ, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man swĩiyɔ. 28Lefi u seewa u ye kpuro deri ma u nùn swĩi. 29Yen biru u Yesu tɔ̃ɔ baka dim kua win yɛnuɔ. Gbere mwaɔ dabinu ka maa gabu ba ka bu dimɔ. 30Falisiba ka ben wooda yɛ̃robu gabu ba win bwãabu wɔkisi ba bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na i dimɔ i nɔrumɔ ka gbere mwaɔbu ka kɔ̃san kowobu. 31Yesu u bu wisa u nɛɛ, be ba bwãa do ba ǹ timgiin bukata mɔ ma n kun mɔ be ba barɔ. 32Na ǹ nɛ n ka geegibu soku. Na nawa n ka kɔ̃san kowobu soku bu ka ben gɔ̃ru gɔsia. 33Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Yohanun bwãabu ka Falisibagibu ba ra nɔɔ bɔke kiri kiri, ba ra maa kanaru ko, adama wunɛgiba dimɔ ba nɔrumɔ. 34Ma u nɛɛ, i ko i kpĩ i kurɔ kpaon durɔn bɔrɔba nɔɔ bɔkusia sanam mɛ u wãa ka be? 35Adama sanam wee mɛ ba koo kurɔ kpaon durɔ wɔra ben nɔman di. Sanam mɛ sɔɔra ba koo nɔɔ bɔke. 36U maa bu mɔndu kua u nɛɛ, ba ku ra yabe kpaaru gĩɛ bu ka yabe tɔkɔru kɔre. Bà n kua mɛ, ba koo kpaaru gĩa, kpaarun yasa maa ya ko n sãa nɛnɛm yabe tɔkɔru sɔɔ. 37Goo ku ra maa tam kpam doke gɔnan bɔɔ tɔkɔnu sɔɔ. Ù n kua mɛ, tam kpam mɛ, mu koo bɔɔnu kurasia kpa mu yari, kpa bɔɔnu nu sankira. 38Adama ba ǹ koo ko ba kun tam kpam doke bɔɔ kpaanu sɔɔ. 39Goo sari wi u ko n tam kpam kĩ, sanam mɛ u tam gurum nɔra, domi u koo gere u nɛɛ, gurum ka nùn nɛrena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\