Luku 6

1Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru garu sɔɔ Yesu u alikama gbaaru garu sarɔ, ma win bwãaba alikama wɔkamɔ, ba sunkumɔ ka nɔma, ba temmɔ. 2Falisi gabu ba bu bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na i mɔ̀ ye wooda ya nɛɛ bu ku ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 3Yesu u bu bikia u nɛɛ, i ǹ gara tirerɔ ye Dafidi u kua sanam mɛ gɔ̃ɔra wi ka win bwãabu mɔ̀? 4U Gusunɔn diru dua ma u pɛ̃ɛ sua ye ba Gusunɔ yiiye, u ye di ma u win bwãabu wɛ̃. Adama bɛsɛn wooda ya yina goo u ye di ma n kun mɔ yãku kowobu. 5Ma u nɛɛ, i de i n yɛ̃ ma Tɔnun Biiwa u tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru kua. 6Ye n kpam kua tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru garu, u dua mɛnnɔ yerɔ u Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ. N deema durɔ goo wãa mi wìn nɔm geu ga gu. 7Wooda yɛ̃robu ka Falisiba ba swaa kasu bu ka Yesu durum mani. Yen sɔ̃na ba nùn mɛɛra bu ka wa ù n koo goo bɛkia tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 8Adama u ben bwisikunu yɛ̃, ma u durɔ wi sɔ̃ɔwa wìn nɔmu ga gu mi u nɛɛ, a seewo a yɔ̃ra bu nun wa. Ma u seewa u yɔ̃ra. 9Ma Yesu u nɛɛ, na bɛɛ bikiamɔ, gea ka kɔ̃sa, yen yerà n weenɛ bu ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. Bu tɔnu faaba ko? Nge bu nùn go. 10Yera u be kpuro mɛɛra u ka sikerena, ma u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn nɔmu dɛmiɔ. Ye u gu dɛmia, ma ga bɛkura. 11Ma ba mɔru bɛsira ma ba wesianamɔ ye ba koo Yesu kua. 12Sɔ̃ɔ mɛɛ te sɔɔ, Yesu u da guuru wɔllɔ u ka kanaru ko. Ma u Gusunɔ kana wɔ̃ku giriru. 13Ye yam sãra u win bwãabu mɛnna, ma u tɔnu wɔkura yiru gɔsa be sɔɔ, u bu yĩsiru kã gɔrobu. 14Tɔn ben yĩsa wee, Simɔɔ wi u yĩsiru kã Piɛɛ, ka Andere win wɔnɔ, ka Yakɔbu ka Yohanu ka Filipu ka Baatelemi 15ka Mateu ka Tomaa ka Yakɔbu Alufen bii, ka Simɔɔ wi u win tem gari kĩ, 16ka Yudasi Yakɔbun bii, ka Yudasi Isikariɔtu wi u tɔmbu Yesu nɔmu sɔndia. 17Ma u sara ka be, u yɔ̃ra tem tɛɛra gaa sɔɔ mi win bwãa dabiru ka tɔn wɔru guna wãa, be ba na saa Yudean di kpuro ka Yerusalɛmun di, ka Tiri ka Sidonin di, wuu si su wãa nim wɔ̃kun bera gia. 18Ba na win mi bu ka win gari nɔ kpa u ka bu bɛkia ben baranu sɔɔn di. Be ba wɛrɛkunu mɔ nu bu toorimɔ, ba maa bɛkura. 19Tɔn be kpuro ba kĩ bu nùn baba domi win dam mu sɔmburu mɔ̀, mu bu bɛkiamɔ kpuro. 20Yera Yesu u win nɔni sua u win bwãabu mɛɛra u nɛɛ, Doo nɔɔrugiba bɛɛ sãarobu domi bɛɛya i ko n wãa mi Gusunɔ u bandu swĩi. 21Doo nɔɔrugiba bɛɛ be gɔ̃ɔra mɔ̀ tɛ̃, domi i ko ra debu. Doo nɔɔrugiba bɛɛ be i sumɔ tɛ̃, domi i ko ra yɛ̃ɛ. 22Doo nɔɔrugiba bɛɛ, tɔmbu bà n bɛɛ tusa, ma ba bɛɛ gira ben min di, ma ba bɛɛ wɔmmɔ, ma ba bɛɛn yĩsiru gɔsia gãa kɔ̃sunu Tɔnun Biin sɔ̃. 23Nge mɛya ben baababa ba Gusunɔn sɔmɔbu kua. Adama bɛɛ, i gɔ̃ru doro dɔma te, i yɔ̃ɔkuo ka nuku dobu, domi ka gem ba bɛɛ are yiiye yi kpã Gusunɔ wɔllɔ. 24Nɔni swãarugiba bɛɛ maa gobigibu, domi i bɛɛn nuku yɛmiabu wa kɔ. 25Nɔni swãarugiba bɛɛ be i deba tɛ̃, domi gɔ̃ɔru ta koo bɛɛ ko. Nɔni swãarugiba bɛɛ be i yɛ̃ɛmɔ tɛ̃, domi i ko ra nukuru sankira kpa i swĩ. 26Nɔni swãarugiba bɛɛ, tɔmbu kpuro bà n bɛɛn gea gerumɔ. Domi mɛya ben baababa ba sɔmɔ weesugibu kua. 27Adama nɛ na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, bɛɛ be i man swaa daki, i bɛɛn yibɛrɛba kĩru sɔ̃ɔsio, i bu gea kuo be ba bɛɛ tusa. 28I bu domaru kuo be ba bɛɛ bɔ̃rusimɔ, i bu kanaru kuo be ba bɛɛ kɔ̃sa kuammɛ. 29Goo ù n nun baa teeru so, a maa nùn tensim tĩiyɔ, wi u maa wunɛn yabe bakaru sua, a ku nùn yinari u kpam wunɛn yabe piibu sua. 30Wi u nun gãanu kana, a nùn kɛ̃ɛyɔ, goo ù n maa nun wunɛn gãanu suari, a ku maa nu bikia. 31Ye i kĩ tɔmbu bu bɛɛ kua, i bu ye kuo bɛɛn tii. 32Ì n bu kĩ be ba bɛɛ kĩ, siara birà i mɔ. Baa kɔ̃san kowobun tii ba ra n ben kĩnasibu kĩ. 33Ì n maa bu gea kua be ba bɛɛ gea kua, siara birà i mɔ. Mɛya kɔ̃san kowobun tii ba ra ko. 34Ì n bu bɔkura bèn mi i kɔsire yĩiyɔ, siara birà i mɔ. Kɔ̃san kowobun tii ba ra bɔkuranɛwa, bu ka kɔsiana. 35Adama i bɛɛn yibɛrɛba kĩru sɔ̃ɔsio, i bu gea kuo, i maa bu bɔkuro i kun kɔsire yĩiyɔ, bɛɛn are yi ko n kpã, i ko n maa sãa Wɔrukoon bibu, domi win tii u ra guturuba ka tɔn kɔ̃sobu durom sɔ̃ɔsi. 36I de i n wɔnwɔndu mɔ nge mɛ bɛɛn Baaba u wɔnwɔndu mɔ. 37I kun da n tɔmbu sirimɔ, Gusunɔ u ǹ maa ka bɛɛ sirimɔ. I kun da n tɔmbu taarɛ wɛ̃ɛmɔ, Gusunɔ u ǹ maa bɛɛ taarɛ wɛ̃ɛmɔ. I suuru koowo, Gusunɔ koo maa bɛɛ suuru kua. 38I kɛ̃ɛyɔ, Gusunɔ koo maa bɛɛ kɛ̃. Yĩirutii bakaru sɔɔra u koo bɛɛ kɛ̃ru kɛ̃, te u taasi u sire u yibia ka nɔɔwɔ, kpa u bɛɛ wisia bɛɛn bɔɔrɔ. Domi yĩirutii te i ka gabu yĩirua, teya Gusunɔ koo ka bɛɛ yĩirua. 39U maa bu mɔndu garu kua u nɛɛ, wɔ̃ko u koo kpĩ u wɔ̃kosi swaa gbiiya? Be yiru sannu ba ǹ koo wɔru wɔri? 40Bɔ̃ɔ u ku ra win yinni kere, adama bɔ̃ɔ baawure wi u sɔ̃ɔsiru gia u kpa, u koo ka win yinni weena. 41Mban sɔ̃na a yakɔ mɛɛrimɔ wunɛn kpaasin nɔnu sɔɔ, ma a ǹ dãa bĩiru laakari mɔ̀ te ta wãa wunɛn tiin nɔnuɔ. 42Amɔna kaa ka kpĩ a wunɛn kpaasi sɔ̃ u de a nùn yakɔ wuna ge ga wãa win nɔnu sɔɔ, ma a ǹ dãa bĩiru waamɔ te ta wãa wunɛn tiin nɔnuɔ. Murafiti wunɛ, a gina dãa bĩiru wunɔ te ta wãa wunɛn nɔnuɔ yen biru kaa yam wa a ka yakɔ wuna ge ga wãa wunɛn kpaasin nɔnu sɔɔ. 43Dãa geeru ta ku ra bii kɔ̃sunu ma. Mɛya maa dãa kɔ̃suru ta ǹ bii geenu marumɔ. 44Domi dãru baatere, ten binun diya ba ra tu gie. Ba ku ra gandun binu sɔri sãka wɔllɔ, mɛya maa ba ku ra bereru sɔri awĩi wɔllɔ. 45Tɔn geo u ra gãa geenu yarewa gãa geenu sɔɔn di ni nu berua win gɔ̃ruɔ. Tɔn kɔ̃so maa gãa kɔ̃sunu yaramɔ gãa kɔ̃sunu sɔɔn di ni nu berua win gɔ̃ruɔ. Domi ye ya yiba tɔnun gɔ̃ruɔ ya yarimɔ, yeya nɔɔ ga ra gere. 46Mban sɔ̃na i man sokumɔ Yinni Yinni, ma i kun mɔ̀ ye na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ. 47Baawure wi u na nɛn mi ma u nɛn gari nɔɔmɔ ma u yi mɛm nɔɔwammɛ, kon bɛɛ sɔ̃ɔsi wi u ka weenɛ. 48U ka durɔ goo weenɛ wi u diru banimɔ, ma u gba n duku u kperu girari u sere kpɛɛkpɛɛku sura. Ma nim yibura na, ma nim tora ya dii te swee, adama ya ǹ kpĩa ya dii te wuke yèn sɔ̃ ta bana wã. 49Adama wi u nua, ma u kun kue, u sãawa nge durɔ goo wi u diru banimɔ tem dira wɔllɔ, ma u kun kpɛɛkpɛɛku sure. Nim tora ya dii te swee. Yande ta wɔra, ma ten wɔrumaa kpɛ̃a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\