Luku 7

1Ye Yesu u gari yi kpuro tɔmbu sɔ̃ɔwa u kpa, u da Kapenamuɔ. 2Tabu sunɔ goo wãa mi u yoo mɔ, wi u kĩ gem gem. Yoo wiya u barɔ sere u wasikira. 3Ye tɔnwero wi, u Yesun labaari nua, yeya u nùn Yuuban guro gurobu gabu gɔria bu nùn suuru kana u na u win yoo bɛkia. 4Ye ba tura Yesun mi ba nùn suuru kana gem gem ba nɛɛ, n tura a durɔ wi ye kua 5domi u bɛsɛn bweseru kĩ. Wiya maa sun bɛsɛn mɛnnɔ yeru bania. 6Ma Yesu u ka bu swaa wɔri. Ye u yɛnu ge turuku kua yera tabu sunɔ wi, u win bɔrɔba gɔra bu Yesu sɔ̃ u ku tii gɔngɛrɛ ko, domi wi kun be tura u du win yɛnuɔ. 7Yen sɔ̃na u ǹ tii garisi goo wi u koo ka tii da Yesun mi. Adama u be gesi gari geruo, win yoo u koo bɛkura. 8Domi wi, u gabu wiru kpĩiyɛ, u maa tabu kowobu mɔ be u kpare. Ù n turo sɔ̃ɔwa u doo, u ra n dɔɔwa. Ù n maa ben goo sɔ̃ɔwa u na, u ra n sisiwa. Ù n win yoo sɔ̃ɔwa u yeni koowo, u ra n maa ye mɔ̀wa. 9Ye Yesu u gari yi nua biti ya nùn mwa, ma u sĩira u tɔmbu sɔ̃ɔwa be ba nùn swĩi u nɛɛ, na ǹ gina naanɛ doke baka binin bweseru waare, baa Isireliba sɔɔ. 10Ye gɔro be, ba gɔsira yɛnuɔ ba deema yoo wi, u bwãa dora. 11Yen sisiru Yesu da wuu gagun mi, ge ba ra soku Nayini. Win bwãabu ka maa tɔn wɔru guna nùn swĩi. 12Saa ye u wuu gen gbãrarun kɔnnɔ turuku kua, u wa ba aluwaasi goon goru sɔɔwa ba ka yariɔ bu sike. U sãawa win mɛron bii teere te u mɔ. Win mɛro maa, gɔminiwa. Wuugibu dabira wãa ka wi. 13Ye Yinni u kurɔ wi wa win wɔnwɔnda nùn mwa, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku swĩ. 14Yera u susi u goo ten kpakororu baba. Be ba tu sɔɔwa ba yɔ̃ra. Ma u nɛɛ, aluwaasi wunɛ, na nun sɔ̃ɔmɔ, a seewo. 15Ma goo te, ta seewa ta sina ta gari gerumɔ. Ma Yesu nùn win mɛro wesia. 16Bɛrum be kpuro mwa, ma ba Gusunɔ siaramɔ ba gerumɔ ba mɔ̀, Gusunɔn sɔmɔ damgiiwa u bu kurema. Gusunɔwa u win tɔmbu naawa. 17Yesun labaari ye, ya yabi Yudea kpuro sɔɔ ka maa yen beri kpuro. 18Yohanun bwãaba nùn ye kpuron labaari sɔ̃ɔwa. Ma u win bwãa ben yiru soka, 19u bu gɔra Yesun mi bu nùn bikia, wiya wi u sisi? Nge ba n kpao mara. 20Ye durɔ be, ba tura win mi, ba nɛɛ, Yohanu Batɛmu kowowa sun gɔrima wunɛn mi su bikia, wuna wi u sisi? Nge sa n kpao mara. 21Saa ye sɔɔ, u tɔn dabirun baranu ka ben alebu bɛkia, ma u ben wɛrɛkunu gira, u maa wɔ̃ko dabinu yam waasia. 22Ma u bu wisa u nɛɛ, i doo i Yohanu tusia ye i wa ka ye i nua. Wɔ̃koba yam waamɔ, yɛmɔba sĩimɔ, be ba bara disigiru barɔ ba bɛkuramɔ ba dɛɛramɔ, sosobu ba gari nɔɔmɔ, ba gɔribu seeyamɔ, ma ba sãarobu Labaari gean waasu mɔ̀. 23Doo nɔɔrugiiwa baawure wìn naanɛ ya yɔ̃ dim dim nɛ sɔɔ. 24Ye Yohanun gɔroba sĩa, ma u tɔn dabinu Yohanun gari sɔ̃ɔbu wɔri. U bu bikia u nɛɛ, mba i mɛɛrim da gbaburɔ. Yakɔ ge woo ga toorimɔ? 25Durɔ wi u yãa bɛɛrɛginu sebua? Wee, be ba yãa gobiginu sebua ma ba wãaru dimɔ dukia sɔɔ, beya ba wãa sina kpaanɔ. 26Ǹ n mɛn na, mba i mɛɛrim da. Gusunɔn sɔmɔ goo? Mɛya na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ yɛ̃ro mam Gusunɔn sɔmɔ kere mi n toma. 27Domi Yohanu wiya wìn gari ba yorua ba nɛɛ, "N wee, na nɛn gɔro gɔra wunɛn wuswaaɔ wi u koo nun gbiiya u wunɛn swaa sɔmɛ." 28Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ma be tɔn kurɔba mara sɔɔ, goo kun Yohanu kere, adama wi u yãkabu bo Gusunɔn bandu sɔɔ, u Yohanu kere. 29Ye ba ye nua, tɔmbu kpuro ka gbere mwaɔbu sannu ba Gusunɔ gem wɛ̃, domi beya Yohanu u raa batɛmu kua. 30Adama Falisiba ka wooda yɛ̃robu ba ǹ daa wure Yohanu u bu batɛmu ko. Nge mɛya ba ka yina ye Gusunɔ u gɔ̃ru doke u bu kua. 31Ma Yinni u bikia u nɛɛ, mba kon ka tɛ̃n tɔmbu weesina. Mba ba ka weenɛ. 32Ba sãawa nge bibu be ba sɔ̃ yaburɔ, ba sokunamɔ ba mɔ̀, sa bɛɛ guuru soowa ma i ǹ yawa. Sa bɛɛ gɔɔ womu kua, i ǹ maa swĩ. 33Domi Yohanu Batɛmu kowo u na, u ǹ dĩanu dimɔ, u ǹ maa tam nɔrumɔ, ma i nɛɛ, u wɛrɛkunu mɔ. 34Tɔnun Bii u na, u dimɔ u nɔrumɔ, ma i gerumɔ u sãa dim kĩro ka tam nɔro, gbere mwaɔbu ka kɔ̃san kowobun bɔrɔ. 35Ka mɛ, Gusunɔn bwisi yi ra tii sɔ̃ɔsi bwisi gee be ba yi wuran mi. 36Falisi goo wi ba mɔ̀ Simɔɔ u Yesu dim soka. Ma Yesu u dua win dirɔ u sina u ka di. 37Kurɔ tanɔ goo wãa wuu mi. Ye u nua ma Yesu u dimɔ Falisi win yɛnuɔ, yera u ka too buraru na te ta turare yiba. 38U yɔ̃ra Yesun biruɔ win naasu gia u sumɔ. Ma win yĩresu naa si waaya, ma u su sunkumɔ ka win seri, u su sɔ̃sumɔ, ma u su turare ye wisi. 39Falisi wi u Yesu dim soka, ye u wa mɛ, u gerua win gɔ̃ruɔ u nɛɛ, durɔ wi, ù n Gusunɔn sɔmɔn na, u ko n yɛ̃ kurɔ weren bwesera wi u nùn babamɔ, domi kurɔ tanɔwa. 40Ma Yesu u nɛɛ, Simɔɔ, na gari gɛɛ mɔ yi kon nun sɔ̃. Ma Simɔɔ u nɛɛ, yinni, a geruo. 41Ma Yesu u nɛɛ, durɔ goo wãa wìn dibu tɔmbu yiru ba nɛni. Turo nɛni sii geesun gobi nɛɛra wunɔbu (500), turo maa weeraakuru. 42Ye ba ǹ gãanu wa bu kɔsia, ma u be yiru kpuro suuru kua. Tɛ̃ be yiru ye sɔɔ, wara koo nùn kĩa n kere. 43Simɔɔ u nɛɛ, na tamaa wi ba suuru kua n kere. Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gema a gerua. 44Yera u sĩira kurɔ win mi gia ma u Simɔɔ bikia u nɛɛ, a kurɔ wi wa? Ye na dua wunɛn yɛnuɔ a ǹ man nim kã n ka nɛn kɔ̃ri kpakia, adama kurɔ wini u nɛn naasu waaya ka win yĩresu, ma u su sunka ka win seri. 45A ǹ man tɔbura ka sɔ̃subu, adama kurɔ wini, mìn di na dua, u ǹ nɛn naasu sɔ̃sum deri. 46A ǹ gum wisi nɛn wiru wɔllɔ, adama kurɔ wini u turare wisi nɛn naasɔ. 47Yen sɔ̃, na nun sɔ̃ɔmɔ ma kurɔ win durum baka ye, ba nùn ye suuru kua. Yeya n dera win kĩra kpɛ̃a. Adama wi ba fiiko suuru kua, u ra n kĩwa fiiko. 48Ma u kurɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba nun wunɛn durum suuru kua. 49Be ba sɔ̃ ba dimɔ ka wi, ba bikianamɔ, wara wini wi baa tɔmbun durum u mam suuru mɔ̀. 50Ma u kurɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn naanɛ dokebu nun faaba kua. A doo ka alafia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\