Luku 8

1Yen biru Yesu u wuu marosu ka baru kpaanu da da, u waasu mɔ̀ u Gusunɔn bandun labaari gea kparamɔ. Ma bwãabu wɔkura yiru ye, ya wãa ka wi, 2ka maa kurɔbu gabu bèn wɛrɛkunu ba gira, ka gabu be ba bɛkia ben baranu sɔɔn di. Beya Maari wi ba sokumɔ Madalagii, wìn min di wɛrɛkunu nɔɔba yiru nu doona, 3ka Yoana wi u sãa Kusa, Herodun sɔm kowobun wirugiin kurɔ, ka Susana ka sere gabu dabiru. Kurɔ beya ba bu nɔɔrimɔ ka ben tiin ye ba mɔ. 4Tɔn dabinu na saa wusu dabinun di ba mɛnna Yesun mi. Yera u bu mɔndu kua u nɛɛ, 5durɔ goo yara u ka dĩa bweseru yɛ̃ka. Nge mɛ u yɛ̃kamɔ sukum wɔri swaa baarɔ, ma ba taaka, ma gunɔsu gɔsa su di. 6Sukum gam maa wɔri kpee saara wɔllɔ. Sanam mɛ mu kpiima, mu gbera yèn sɔ̃ tem yɛndu sari mi. 7Sukum gam kpam wɔri sãkin suunu sɔɔ, ma sãki ka mu kpɛ̃a sannu, ma yi mu sɛ̃kenɛ yi go. 8Sukum gam maa kpam wɔri tem gem sɔɔ, ma mu kpia mu binu mara wunɔm wunɔm. Ye u gerua mɛ u kpa, u nɔɔgiru sua u nɛɛ, wi u swaa mɔ u ka nɔ, u nɔɔwɔ. 9Ma win bwãaba nùn bikia ba nɛɛ, mba mɔn ten tubusianu. 10U nɛɛ, bɛɛya ba wɛ̃ i ka Gusunɔn bandun asiri gia, adama ba gabu gari yi sɔ̃ɔmɔ ka mɔnnu, "kpa bu ka mɛɛri ba kun wa, bà n maa nua, kpa n ku bu yeeri." 11Yesu u nɛɛ, yeniwa mɔn ten tubusianu. Gusunɔn gariya ba yɛ̃kamɔ. 12Swaa baaru ta sãawa nge tɔn be ba ra yi nɔ, kpa Setam yu na yu yi wuna ben gɔ̃run di bu ku raa ka naanɛ doke kpa bu faaba wa. 13Kpee saara ya sãawa nge tɔn be ba ra gari yi mwɛ ka nuku dobu sanam mɛ ba yi nɔɔmɔ, adama ba ǹ gbini mɔ. Ba ra naanɛ dokewa saa fiiko sɔɔ, kpa bu biru wura laakari mɛɛribun sanam. 14Tem mi sãki wãa mu sãawa nge tɔn be ba ra yi nɔ, adama nge mɛ ba dɔɔ, wururabu ka dukia ka handunian dobu ra yi sɛ̃ke yi go, ben binu ku ra ye. 15Tem gem mu maa sãawa nge tɔn be ba ra gari yi ba nua nɛnɛ ben gɔ̃ru geu sɔɔ ka nuku tia, ma ba binu marumɔ ka tɛmanabu. 16Yesu kpam nɛɛ, goo sari wi u ra fitila mɛni kpa u gu wekeru wukiri, ǹ kun mɛ u gu doke kpin yerun kɔkɔrɔ. Adama u ra gu sɔndiwa dabu wɔllɔ, kpa be ba dumɔ ba n ka yam bururam waamɔ. 17Domi gãanu sari ni ba berua ma nu ǹ koo tera, mɛya gãanu maa sari ni ba kua asiri sɔɔ ma nu ǹ koo giara kpa nu sɔ̃ɔsira batuma sɔɔ. 18Yen sɔ̃, i n laakari sãa nge mɛ i nɔɔmɔ. Domi baawure wi u mɔ, wiya ba koo wɛ̃. Baawure wi u kun maa mɔ, ba koo nùn mwaari ye u tamaa u mɔ. 19Yesun wɔnɔbu ka win mɛro ba na win mi, adama ba kpana bu nùn susi tɔn dabinun sɔ̃. 20Ba nùn sɔ̃ɔwa ma win wɔnɔbu ka win mɛro ba yɔ̃ tɔɔwɔ ba kĩ bu nùn wa. 21Adama u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, be ba Gusunɔn gari swaa daki, ma ba yi mɛm nɔɔwammɛ beya ba sãa win wɔnɔbu ka win mɛro. 22Sɔ̃ɔ teeru Yesu dua goo nimkuu sɔɔ ka win bwãabu, ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i de su tɔbura daa burerun guru giɔ. Ma ba goo wuka ba doona. 23Sanam mɛ ba dɔɔ, u dweeya. Yera woo bɔkɔ ga seewa daa bure te sɔɔ, ma goo ga nim yibuɔ. Ba wãa kari sɔɔ. 24Ba nùn susi ma ba nùn yamia ba nɛɛ, Yinni, Yinni, sa kam kobu dɔɔ. Ye u yanda u woo ka nim kurenu gerusi. Ma n sure ma n mari sɔ̃ɔ sɔ̃ɔ. 25Ma Yesu u bu bikia u nɛɛ, ma sɔɔra i bɛɛn naanɛ doke. Bɛrum bu mwa ka biti, ma ba bikianamɔ, durɔ weren bwesera wini wi baa woo ka nim ù n wooda wɛ̃, n da nùn mɛm nɔɔwɛ. 26Ma ba Gadaran tem tura mɛ n ka Galile wuswaa kisinɛ. 27- 29Ye u sara temɔ u durɔ goo wa u wee wuu gian di u ka nùn yinna. Durɔ wi, u wɛrɛkunu mɔ. Nɔn dabira nu ra nùn seeri. Ba ra nùn bɔke ka yɔni nɔma ka naasɔ kpa ba n nùn kɔ̃su. Adama u ra bɔkubu kpuro kasuku kpa wɛrɛku ni, nu ka nùn da gbaburɔ. Terera u ra n wãa saa tɛɛbun di, u ku ra sinɛ yɛnuɔ, ma n kun sikaɔ. Yera Yesu u wɛrɛku ni wooda wɛ̃ nu doona durɔ win min di. Ye durɔ wi, u Yesu wa u wura takana u wɔruma win wuswaaɔ ma u nɔɔgiru sua wɔllɔ u nɛɛ, mba n sun mɛnnɛ nɛ ka wunɛ Yesu Wɔrukoon Bii. Na nun kanamɔ a ku man tɔ̃ya ko. 30Ma Yesu u nùn bikia u nɛɛ, amɔna wunɛn yĩsiru. Ma u wisa u nɛɛ, Nɔrɔbu, domi u wɛrɛku dabinu mɔ. 31Ma wɛrɛku ni, nu Yesu suuru kana nu nɛɛ, u ku de nu da wɔru bɔkɔ sɔɔ. 32N deema kurusɔ wuu bakaru gara wãa ta dimɔ guuru wɔllɔ. Ma wɛrɛku ni, nu Yesu suuru kana nu nɛɛ, u de nu da kurusɔ ni sɔɔ. Ma u nu yɔllaa kua. 33Ma nu durɔ wi doonari, nu da kurusɔ nin mi. Ma kurusɔ wuu te, ta duki sure daa bureru sɔɔ ta nim diira. 34Sanam mɛ be ba nu kpare ba wa ye n koora, ba duki sua. Ba da ba labaari ye yɛ̃bi wuu maroɔ ka baru kpaanɔ. 35Tɔmba yara bu ka wa ye n koora. Ba da Yesun mi ma ba durɔ wi deema wìn min di wɛrɛkunu doona, u sɔ̃ Yesun bɔkuɔ u bekuru wukiri u wura win laakari sɔɔ, ma bɛrum bu mwa. 36Bèn nɔni biru ya koora ba tɔmbu sɔ̃ɔwa nge mɛ n kua wɛrɛkunugii wi, u ka bɛkura. 37Gadaran tem girum tɔn be kpuro ba Yesu suuru kana ba nɛɛ, u bu dɛsirario, domi bɛrum bakam bu mwa. Ma u goo nimkuu dua u gɔsira. 38Durɔ wi, wìn min di wɛrɛkunu doona, u Yesu suuru kana u nɛɛ, u de bu da sannu. Adama Yesu u nùn gɔsia u nɛɛ, 39u gɔsiro win yɛnuɔ, kpa u kpara kpuro ye Gusunɔ u nùn kua. Ma u doona u da u kpara wuu ge sɔɔ kpuro ye Yesu nùn kua. 40Ye Yesu u wurama ma tɔn wɔru ga nùn dam koosia, domi ba raa nùn marawa be kpuro. 41Wee durɔ goo wi ba ra soku Yarusi, mɛnnɔ yerun wirugii, u da u yiira Yesun wuswaaɔ u nùn suuru kana u na win yɛnuɔ. 42Domi win bii teere te u mara, ta wasikiramɔ. Bii wi, u sãawa wɔndia wi u wɔ̃ɔ wɔkura yiru mɔ. Ye u dɔɔ mi, tɔn wɔru ga nùn mɔnsi. 43N wee, kurɔ goo u wãa mi, wi u yɛm wĩibu barɔ saa wɔ̃ɔ wɔkura yirun di. ((U win gobi di kpuro tim nɛmɔbun mi,)) ben goo kun maa kpĩa u nùn bɛkie. 44U Yesu susi biruɔ ma u win yaberun swaa bua baba. Yande win yɛm wĩi bi, bu yɔ̃ra. 45Ma Yesu u bikia u nɛɛ, wara man baba. Ye be kpuro ba sikimɔ, Piɛɛ ka be ba wãa ka wi, ba nɛɛ, Yinni, n ǹ tɔn wɔruwa ga nun sɛ̃ke ga ka sikerenɛ? Ma a bikiamɔ wara nun baba? 46Adama Yesu u nɛɛ, goo u man baba, domi na gia ma nɛn dam mu sɔmburu kua. 47Ye kurɔ wi, u gia ma ba nùn tuburi, yera u na u yiira ka diiribu Yesun wuswaaɔ. Tɔmbu kpuron nɔni biru u gerua yèn sɔ̃ u nùn baba, ka maa mɛ u bɛkura yande. 48Ma Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bii kurɔbu, wunɛn naanɛ dokebu nun bɛkia, a doo ka alafia. 49Sanam mɛ u gari mɔ̀, goo u na u mɛnnɔ yerun wirugii wi sɔ̃ɔwa ma win bii u gu kɔ, u ku maa keu koosio gɔngɛrɛ ko. 50Yesu u ye nua, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku bɛrum ko, a gesi naanɛ dokeo, u koo bɛkura. 51Ye u tura yɛnu mi, u ǹ dere goo u ka nùn due ma n kun mɔ Piɛɛ ka Yohanu ka Yakɔbu ka bii win tundo ka win mɛro. 52Be ba wãa mi kpuro ba sumɔwa ba tii soomɔ bii win sɔ̃. Adama Yesu u nɛɛ, i ku swĩ, u ǹ gu, u dòwa. 53Ba nùn yaakoru wɔri, domi ba yɛ̃ ma u guwa. 54Ma Yesu u bii win nɔma nɛnua ma u gerua ka dam, wɔndia a seewo. 55Wɔndia win hunde ya wurama, ma u seewa mii mii. Ma Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu nùn dĩanu wɛ̃ɛyɔ. 56Ma biti ya win mɔwɔbu mwa, adama Yesu u bu yiire u nɛɛ, bu ku raa goo sɔ̃ ye n koora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\