Luku 9

1Ma Yesu u win bwãabu wɔkura yiru soka u mɛnna u bu dam kã ka yiiko bu ka wɛrɛkunu kpuro gira, bu ka maa baranu bɛkia. 2Ma u bu gɔra bu ka ban te Gusunɔ u koo swĩin waasu ko kpa bu barɔbu bɛkia. 3Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku gãanu kusenu ko sanum mɛ sɔɔ, baa dɛka ǹ kun mɛ bɔɔru ǹ kun mɛ dĩanu ǹ kun mɛ gobi, kpa i ku maa yaberu yiruse nɛnɛ. 4Yɛnu gèn mi i sɔbia, i sinɔ mi sere i ka doona wuu gen min di. 5Wuu mi ba ǹ bɛɛ dam koosie, i yario wuu gen min di, kpa i bɛɛn naasun tua bu kpare nge yĩreru te ta bu ben taarɛ sɔ̃ɔsimɔ. 6Ba seewa ba doona baru kpaa kpaaka, ba Labaari gea kparamɔ ma ba barɔbu bɛkiamɔ yam kpuro. 7Herodu sunɔ u nua kpuro ye Yesu u mɔ̀, ma ya win laakari burisina. Domi gaba gerumɔ Yohanuwa wurama gɔrin di. 8Gaba maa gerumɔ Eliwa kurama. Ma gaba gerumɔ Gusunɔn sɔmɔ yerukobun turowa wurama saa gɔrin di. 9Ma Herodu u nɛɛ, na dera ba Yohanu wiru bura. Adama wara wini wìn gari na nɔɔmɔ mɛnin bweseru. Ma u kasu u nùn wa. 10Yesun bwãa be, ba gɔra ye wɔma ba nùn saaria kpuro ye ba kua. Ma u bu sua ba tii mɛna ba da wuu gagun bera gia ge ba ra soku Bɛsaida. 11Tɔn wɔru ga gia gee u wãa, ma ga nùn swĩi. U bu dam koosia ma u bu ban te Gusunɔ u koo swĩin gari sɔ̃ɔmɔ, u maa bu bɛkiamɔ be ba barɔ. 12Ye sɔ̃ɔ kpeeyɔ be wɔkura yiru ye, ba nùn susi ma ba nɛɛ, a tɔn be karo bu da wusɔ ka baru kpaanɔ bu kpin yeru kasu ka ye ba koo di, domi gbaburu sɔɔra sa wãa mini. 13Yera Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bu dĩanu wɛ̃ɛyɔ bɛɛn tii bu di. Adama ba nɛɛ, pɛ̃ɛ nɔɔbu ka swɛ̃ɛ yiru tɔnawa sa mɔ, ma n kun mɔ à n kĩ bɛsɛn tii su da su dĩanu kasuma tɔn be kpuron sɔ̃ baasi ya. 14Tɔn be sɔɔ, tɔn durɔbun geera tura nge tɔnu nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000). Ma Yesu u win bwãa be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bu sinasio wuu wuuka, weeraakuukuubu. 15Ma ba kua mɛ ba be kpuro sinasia. 16Yesu u pɛ̃ɛ nɔɔbu ye sua ka swɛ̃ɛ yiru ye, ma u nɔni seeya wɔllɔ u Gusunɔn domaru bikia, ma u ye murura u bwãa be wɛ̃ bu tɔn dabi te yabua. 17Be kpuro ba di ba deba. Ma ba sukum gure birenu wɔkura yiru sɔɔ ye ba di n tiara. 18Sɔ̃ɔ teeru sanam mɛ Yesu u kanaru mɔ̀ bee tia, ka win bwãabu sannu, u bu bikia u nɛɛ, wara tɔmba gerumɔ na sãa. 19Ba nɛɛ, Yohanu Batɛmu kowowa. Gaba ra gere, Eliwa, gaba ra maa nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ yerukobun turowa u wurama gɔrin di. 20Ma u bu bikia u nɛɛ, bɛɛn tii maa ni, wara i gerumɔ na sãa. Piɛɛ u nɛɛ, wuna Kirisi wi Gusunɔ u gɔrima. 21Ma u bu nɔɔ goosi bu ku raa goo sɔ̃. 22Yesu u kpam nɛɛ, Tɔnun Bii u ǹ koo ko u kun nɔni sɔ̃ɔre gem gem, kpa guro gurobu bu nùn yina ka yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu, kpa bu nùn go kpa u sikura sɔ̃ɔ itase. 23Ma u be kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, goo ù n kĩ u man swĩi nge bɔ̃̀ɔ, u win gɔ̃ru kĩru derio, kpa u win tiin dãa bunanaru sua baadomma, kpa u n man swĩi. 24Domi baawure wi u kĩ u win wãaru di ka win gɔ̃ru kĩru, u koo tu bia. Adama baawure wi u win wãaru yina nɛn sɔ̃, wiya u koo tu wa ka gem. 25Arufaani yerà tɔnu u mɔ, baa ù n handunian gãanu kpuro wa, ma u tii kam koosia ǹ kun mɛ u win wãaru bia. 26Domi baawure wi u nɛn sekuru mɔ̀ ka maa nɛn gari, Tɔnun Bii u koo maa win sekuru ko ù n wurama ka win yiiko ka Baabagia ka wɔllun gɔrado dɛɛrobugia. 27Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ka gem, gabu ba yɔ̃ mini be ba ǹ gbimɔ bu ka ban te wa te Gusunɔ u koo swĩi. 28Ye u gari yi gerua u kpa, yen sɔ̃ɔ nɔɔba itase u Piɛɛ ka Yohanu ka Yakɔbu sua u yɔɔwa guuru wɔllɔ u wa u ka kanaru ko. 29Nge mɛ u kanaru mɔ̀ win wuswaa gɔsia tuka, ma win yãnu burura fem fem. 30- 31N wee tɔmbu yiru, Mɔwisi ka Eli, ba kurama ka wɔllun girima ba ka nùn win doonarun gari mɔ̀ te u koo doona Yerusalɛmun di. 32Piɛɛ ka win kpaasibu ben wasi bunia ka dom, adama ba dom kparura ma ba Yesun yiikon girima wa ka tɔn be yiru be ba yɔ̃ ka wi. 33Nge mɛ tɔn be, ba Yesu dɛsirarimɔ, Piɛɛ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yinni, n wã sa n wãa mini. Su kunu ita ko, teeru wunɛgiru, teeru Mɔwisigiru, teeru maa Eligiru. Domi u ǹ yɛ̃ ye u gerumɔ. 34Nge mɛ u gari mɔ̀ mɛsum, bukɔ ga na ga bu wukiri, ma bɛrum bwãa be mwa ye ba wa mɛsum. 35Ma nɔɔ gagu ga nɔɔra bukɔ gen min di ga nɛɛ, winiwa nɛn Bii wi na tii gɔsia, i wigia nɔɔwɔ. 36Gari yin biru, Yesu tia wi turo. Bwãa be, ba ye ba wa mi tii marisi, ba ǹ goo gɛɛ sɔ̃ɔwa sɔ̃ɔ mɛɛ te sɔɔ. 37Yen sisiru, sanam mɛ ba sara guuru wɔllun di, tɔn wɔru guna ya Yesu sennɔ na. 38Yera tɔn wɔru gen suunu sɔɔn di durɔ goo u gbãra u nɛɛ, yinni, na nun kanamɔ, a nɛn bii durɔbu ge mɛɛrio, domi u sãa bii teere te na mɔ. 39Wɛrɛku ga ra nùn sɛ̃rewa kpa u gbãra suaru sɔɔ, kpa gu nùn bemisia, kpa gu de u n yãatam pɔkeru mɔ̀ kpa u tii mɛɛra ko, yen biru kpa gu nùn doonari. 40Na wunɛn bwãabu kana bu gu gira, adama ba ǹ kpĩa. 41Yesu nɛɛ, tɔn kɔ̃so naanɛ doke sarirugibu, sere saa yerà ko na n ka bɛɛ wãa. Sere domma ko na n ka bɛɛ tɛmanɛ. Ma u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ka wunɛn bii wi na mini. 42Sanam mɛ u ka bii wi susiɔ, wɛrɛku ge, ga nùn tem kparana ma ga nùn bemisia. Adama Yesu u gu gerusi u bii wi bɛkia, ma u nùn win tundo wesia. 43Ma Gusunɔn sina te, ta tɔn be kpuro maamaaki kua. Sanam mɛ baawure u kãsa ka ye Yesu u mɔ̀, u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 44bɛɛ i gari yini swaa dakio sãa sãa. Ba koo Tɔnun Bii tɔmbu nɔmu sɔndia. 45Adama win bwãaba kun gari yi tuba, domi ba bu yi berue gina, bu ku ka gia. Ma ba bɛrum mɔ̀ bu ka nùn gari yin yaasi bikia. 46Sikirinɔ ga dua bwãa ben suunu sɔɔ domi ba kĩ bu gia be sɔɔ wi u bo. 47Yesu u ben gɔ̃run bwisikunu yɛ̃. Yera u bii yãkabu sua u yɔ̃rasia win bɔkuɔ, 48ma u nɛɛ, baawure wi u bii yãkabu geni wura nɛn yĩsirun sɔ̃, nɛn tiiwa u wura, baawure wi u maa man wura, u wi u man gɔrima wurawa. Domi wi u sãa yãkabu bɛɛn suunu sɔɔ, wiya kpuro kere. 49Yohanu u nɛɛ, yinni, sa goo wa wi u wɛrɛkunu giramɔ ka wunɛn yĩsiru, ma sa nùn yinari yèn sɔ̃ u ǹ nun swĩi ka bɛsɛ sannu. 50Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku yɛ̃ro yinari, domi wi u kun ka bɛɛ yibɛrɛ tɛɛru nɛni, bɛɛgiiwa. 51Sanam mɛ saa ya turuku kooma bu ka nùn sua u da wɔllɔ, u gɔ̃ru doke dim dim u Yerusalɛmu da. 52Ma u sɔmɔbu gabu gbiisia ba da ba dua Samarigibun wuu gagu sɔɔ bu ka nùn ayeru sɔɔru kua. 53Adama wuu migibu ba ǹ nùn dam koosie yèn sɔ̃ ba wa n sãare nge u dɔɔ Yerusalɛmu gia. 54Ye win bwãa beni Yakɔbu ka Yohanu ba wa mɛ, ba bikia ba nɛɛ, Yinni, a kĩ su de dɔ̃ɔ u sarama wɔllun di u tɔn be wɔri? 55U bu sĩire ma u bu gerusi ka dam. ((U nɛɛ, i ǹ yɛ̃ ye i bwisikumɔ. 56Domi Tɔnun Bii u ǹ nɛ u ka tɔnun hunde kam koosia. U nawa u ka ye faaba ko.)) Ma ba da wuu gam gia. 57Sanam mɛ ba sĩimɔ swaa sɔɔ goo u nùn sɔ̃ɔwa ma u koo nùn swĩi baama mi u dɔɔ. 58Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sɛmusu bweusu mɔ, gunɔsu maa sokunu mɔ, adama Tɔnun Bii u ǹ ayeru mɔ mi u koo kpuna. 59U kpam goo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man swĩiyɔ. Adama yɛ̃ro u nɛɛ, a de n gina da n nɛn tundo sike. 60Yera Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a derio gɔribu bu ben gɔribu sike, adama wunɛ a doo a Gusunɔn bandun Labaari gea nɔɔsia baama. 61Ma goo u kpam nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, kon nun swĩi adama a de n gina da n nɛgibu nɔɔ kana. 62Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, baawure wi u tebo nɔmu sɔndi, ma u biru sĩira, u ǹ maa arufaani gaa mɔ ban te Gusunɔ u koo swĩi sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\