Maaku 1

1Yesu Kirisi, Gusunɔn Biin Labaari gean torubu wee. 2Gusunɔn sɔmɔ Esai u yen gari yorua win tireru sɔɔ u nɛɛ, Gusunɔ u nɛɛ, "N wee, na nɛn sɔmɔ gɔriɔ wunɛn wuswaaɔ u wunɛn swaa sɔmɛ. 3Nɛn sɔmɔn nɔɔ ga gbãramɔ gbaburu sɔɔ ga gerumɔ ga mɔ̀, i Yinnin swaa sɔnwɔ, kpa i n ye nɔɔ nɛrasiamɔ yu dɛnda." 4Nge mɛya, Yohanu Batɛmu kowo u na gbaburu sɔɔ. U kparamɔ u mɔ̀, bu gɔ̃ru gɔsio ben toranun di kpa u bu batɛmu ko kpa Gusunɔ u bu ben toranu suuru kua. 5Tɔmbu kpuro ba ra n daamɔ win mi saa Yudean tem di ka maa Yerusalɛmu maron di. Ba ben toranu tuuba mɔ̀, ma ba derimɔ u bu batɛmu mɔ̀ daa te ba mɔ̀ Yuudɛniɔ. 6Yohanu wi, u yooyoon sansun yaberu sebua, ma u gɔna sɛ̃ke win pɔraɔ. Twee ka tim bausa u ra di. 7Ma u waasu mɔ̀ u gerumɔ u mɔ̀, goo u sisi nɛn biruɔ wi u man yiiko kere. Nɛ na kun mam tura n yiira n yɛ̃ron baranun wɛ̃ɛ kusia. 8Nɛ na bɛɛ batɛmu mɔ̀ ka nim, adama yɛ̃ro wi, u koo bɛɛ batɛmu kowa ka Hunde Dɛɛro. 9Yen biru Yesu u na Nasarɛtin di ye ya wãa Galilen temɔ, ma Yohanu nùn batɛmu kua daa te ba mɔ̀ Yuudɛniɔ. 10Sanam mɛ u yariɔ nim di, yera u wa wɔlla wukiara, ma u Hunde Dɛɛro wa nge kparuko u saram wee win wɔllɔ. 11Ma u nɔɔ gagu nua wɔllun di ga nɛɛ, wuna nɛn Bii kĩnasi wì sɔɔ nɛn gɔ̃ru dobu kpuro wãa. 12Saa ye sɔɔra Hunde Dɛɛro u Yesu sure gbaburu sɔɔ. 13Ma u wãa mi sɔ̃ɔ weeru, Setam nùn kɔkirimɔ. Wi ka gbeeku yɛɛ sanna ba wãa mi, ma wɔllun gɔradoba ba na ba nùn nɔɔri. 14Ye ba Yohanu mwa ba pirisɔm doke ba kpa, yera Yesu u da Galilen temɔ u Gusunɔn Labaari gea kparamɔ. 15U nɛɛ, saa ya tura, Gusunɔ u sisi u bandu swĩi. I gɔ̃ru gɔsio bɛɛn toranun di kpa i Labaari gea ye naanɛ doke. 16Sanam mɛ Yesu u sĩimɔ Galilen daa burerun goorɔ, u Simɔɔ wa ka win wɔnɔ Andere. Ba ben yãakororu kpɛ̃ɛmɔ daa bure te sɔɔ, domi swɛ̃ɛ gowoba ba sãa. 17Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i man swĩima, kon de i n da tɔmbu kasu bu man swĩi. 18Yande ba ben yãakoronun baa deri, ma ba nùn swĩi. 19Ye u susi wuswaaɔ fiiko, u Yakɔbu wa ka win wɔnɔ Yohanu be ba sãa Sebeden bibu. Ba wãa goo nimkuu sɔɔ ba yãakoronu kɔrumɔ. 20Mii mii u bu soka, ma ba nùn swĩi. Ba ben tundo Sebede deri ka sɔm kowobu sannu goo nimkuu sɔɔ. 21Ma ba da Kapenamuɔ. Ye n kua tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru, ma Yesu u dua mɛnnɔ yerɔ, u bu Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsim wɔri. 22Biti bu mwa win keu sɔ̃ɔsi bin sɔ̃. U bu sɔ̃ɔsimɔwa ka yiiko, n ǹ mɔ nge mɛ wooda yɛ̃roba ra sɔ̃ɔsi. 23N deema saa ye sɔɔ, wɛrɛkunugii goo u wãa ben mɛnnɔ yee te sɔɔ. U gbãra u nɛɛ, 24mba sa mɔɔsinɛ bɛsɛ ka wunɛ, Yesu Nasarɛtigii. A nawa a ka sun kam koosia? Na yɛ̃ wi a sãa. Wunɛ Gusunɔn tɔn Dɛɛrowa. 25Yesu u wɛrɛku ge gerusi u nɛɛ, a mario, kpa a yari durɔ win min di. 26Yera wɛrɛku ge, ga durɔ wi sura nge giri kpakpanugii, ma ga kuuki kua ga ka yara win min di. 27Biti tɔn be kpuro mwa gem gem sere ba sɔ̃ɔnamɔ ba mɔ̀, mban bwesera yeni. Gari tukiya u sɔ̃ɔsimɔ ka yiiko. Baa ka wɛrɛkunɔ u nu wooda wɛ̃ɛmɔ, ma nu nùn mɛm nɔɔwammɛ. 28Ma win baaru yande kparara Galilen tem kpuro sɔɔ. 29Ye Yesu yara mɛnnɔ yerun di, wi ka Yakɔbu ka Yohanu ba da Simɔɔ ka Anderen yɛnuɔ. 30N deema, Simɔɔn kurɔn mɛro u wasi sundu barɔ u kpĩ. Ye ba yande tura mi, ba win gari Yesu sɔ̃ɔwa. 31Ma u da win mi, u nùn nɔmu nɛnua u ka nùn seesia. Yande wasi sun te, ta nùn doonari, ma u bu nɔɔrim wɔri. 32Ye n kua yoka, sanam mɛ sɔ̃ɔ dua, tɔmba ka barɔbu kpuro ka wɛrɛkunugibu na win mi. 33Ma wuugibu kpuro ba mɛnna dii tèn mi u wãan kɔnnɔwɔ. 34U dabiru bɛkia saa ben bara bwese bwesekan di, ma u maa wɛrɛku dabinu gira. Adama u ǹ deri wɛrɛku ni, nu gari gere domi nu nùn yɛ̃. 35Yen sisiru buru buru yellu, sanam mɛ yam kun dɛɛram kpa, Yesu u seewa u yara. U doona mi n dɛsire, u kanaru mɔ̀. 36Ma Simɔɔ ka win kpaasibu ba nùn kasu. 37Sanam mɛ ba nùn wa ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, tɔmbu kpuro wɔɔ ba nun kasu. 38U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n weenɛ su da wusu gasu sɔɔ si su ka sun sikerenɛ, kpa n maa waasu ko mi, domi yen sɔ̃na na na. 39Ma u bɔsu Galilen tem kpuro sɔɔ u waasu mɔ̀ ben mɛnnɔ yenɔ, u maa wɛrɛkunu giramɔ. 40N wee, goo u na Yesun mi, wi u bara disigiru mɔ u yiira u nùn faaba kana. U nɛɛ, à n wura kaa kpĩ a man bɛkia kpa n dɛɛra. 41Yera wɔnwɔnda Yesu mwa, ma u win nɔmu dɛmia u nùn baba u nɛɛ, na wura, a bɛkuro kpa a dɛɛra. 42Yande bara disigii te, ta nùn yɔ̃su, ma u bɛkura u dɛɛra. 43- 44Sanam mɛya Yesu u nùn sɔ̃ɔwa ka dam u nɛɛ, a ku goo gɛɛ sɔ̃. Adama a doo a tii yãku kowo tusia, kpa a yãkuru ko te Mɔwisi raa bɛɛ yiire, a ka baawure seeda sɔ̃ɔsi ma a bɛkura a dɛɛra. Ma u dera u doona. 45Adama durɔ wi, u doona ma u da u gari yi kparam wɔri batuma sɔɔ ye n koora wi sɔɔ. U gari yi saarimɔ sere Yesu kun kpĩa u wuu due, adama u yɔ̃ra wuun biruɔ mi n dɛsire. Ma tɔmba naamɔ win mi saa baaman di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\