Maaku 10

1Yen biru Yesu doona min di u da Yudean temɔ ka Yuudɛnin guruɔ. Tɔn wɔru guna kpam mɛnna win mi. Nge mɛ win dɔɔnɛ u kpam bu Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ. 2Falisi gaba na win mi bu ka win laakari mɛɛri. Ba nùn bikia ba nɛɛ, wooda ya koo wura tɔnu u win kurɔ yina? 3U bu wisa u nɛɛ, wooda yerà Mɔwisi u bɛɛ wɛ̃. 4Ba nɛɛ, u nɛɛwa durɔ u yinanaan tireru yore kpa u de win kurɔ u doona. 5Ma Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛn woo bɔbunun sɔ̃na Mɔwisi u bɛɛ wooda ye yorua. 6Adama sanam mɛ Gusunɔ u handunia taka kua u tɔmbu taka kuawa durɔ ka kurɔ. 7Yen sɔ̃na durɔ u koo win tundo ka win mɛro deri kpa wi ka win kurɔ ba n maninɛ, 8kpa be yiru kpuro bu ko wasi tee. Nge mɛya, ba ǹ maa sãa tɔmbu yiru ma n kun mɔ tɔn turo. 9Ǹ n mɛn na, tɔnu u ku maa karana ye Gusunɔ u mɛnna. 10Sanam mɛ Yesu ka win bwãabu ba wura yɛnuɔ, ba nùn gari yin tubusianu bikia. 11Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, baawure wi u win kurɔ yina ma u kpao sua, u sakararu kuawa. 12Kurɔ goo ù n maa win durɔ yina ma u kpao sua, sakarara u kua. 13Yera tɔmba ka bibu na win mi u ka bu baba. Adama win bwãaba bu gerusi. 14Ye Yesu wa ye ba mɔ̀ u mɔru bara, ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bibu derio bu na nɛn mi, i ku bu yinari, domi Gusunɔ u bandu swĩi tɔmbun sɔ̃ be ba sãa nge bibu. 15Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u kun ban te Gusunɔ u swĩi wure nge mɛ bii yãkabu ga ra gen mɔwɔbu wure, u ǹ kpɛ̃ u n sãa ban tegii. 16Yera u bibu sua, u ben baawure nɔma sɔndi, ma u bu domaru kua. 17N wee, ye Yesu u kpam swaa wɔri u doonɔ, durɔ goo duka da win mi u yiira win wuswaaɔ u nɛɛ, yinni, a sãawa tɔn geo, mba kon ko n ka wãaru te ta ku ra kpe wa. 18Ma Yesu nùn bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na a man sokumɔ tɔn geo. Goo sari wi u sãa geo, ma n kun Gusunɔ turo. 19N ǹ a wooda yɛ̃ rò ye ya gerumɔ, "I ku tɔnu go. I ku sakararu ko. I ku gbɛni. I ku goo gari mani. I ku goo taki di. I bɛɛn tundo ka mɛro bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ." 20Ma u nɛɛ, yinni, wooda yeni kpurowa na swĩi nɛn birun di. 21Yera Yesu u nùn mɛɛra u nùn kĩa ma u nɛɛ, gãa teena nu nun tie. A doo a dɔra kpuro ye a mɔ kpa a yen gobi sãarobu bɔnu kua. À n kua mɛ, kaa n dukia mɔ Gusunɔn mi. Yen biru kpa a na a man swĩi. 22Adama u mɔrua gari yinin sɔ̃, ma u doona ka nuku sankiranu domi dukia bakagiiwa. 23Yesu u yam mɛɛra u ka sikerena, ma u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n sɛ̃ gem gem dukiagii u ka ban te Gusunɔ u swĩi wura. 24Ma biti baka bwãa be mwa win gari yin saabu. Yesu u kpam nɛɛ, bɔrɔba, n sɛ̃ gem gem be ba ben naanɛ doke dukia sɔɔ bu ka ban te Gusunɔ u swĩi wura. 25Yen sɛ̃sɔ ga kpã n kere yooyoo gu du yaburan wɛ̃rɔ gu yari. 26Bwãa be, ba biti soora ma ba bikianamɔ ba mɔ̀, ǹ n mɛn na, wara koo den faaba wa. 27Yesu bu mɛɛra tii, ma u nɛɛ, tɔmbun miya ya ǹ koorɔ, adama Gusunɔn mi ya koo koora, domi Gusunɔ u ku ra gãanu ganu kpanɛ. 28Ma Piɛɛ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n wee, sa kpuro deri sa nun swĩi. 29Yesu nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, goo ù n win kpaaru deri nɛn sɔ̃ ka Labaari gean sɔ̃, ǹ kun mɛ win maabu ka win wɔnɔbu ka win sesubu, ǹ kun mɛ win mɛro ka win tundo, ǹ kun mɛ win bibu, ǹ kun mɛ win gbea, 30u koo kpam kpaanu wa wunɔm wunɔm tɛ̃ saa yeni sɔɔ. U koo dinu wa, ka maabu ka wɔnɔbu ka sesubu ka mɛrobu ka bibu ka gbea, ka maa nɔni swãaru. Sia u koo maa wãaru te ta ku ra kpe wa. 31Adama tɔn dabinu be ba tɛ̃ sãa gbiikobu ba koo ra ko dãakobu, be ba maa tɛ̃ sãa dãakobu, ba koo ra ko gbiikobu. 32Yesu u win bwãabu gbiiye ba swaa mɔ̀ ba dɔɔ Yerusalɛmuɔ. Biti win bwãabu mɔ̀, ma be ba bu swĩi ba nande. Ma Yesu kpam gɛra bee tia ka wɔkura yiru ye, u bu sɔ̃ɔbu wɔri ye n koo nùn deema. 33U nɛɛ, n wee, sa Yerusalɛmu dɔɔ mi ba koo Tɔnun Bii yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu nɔmu sɔndia. Ba koo nùn taarɛ wɛ̃ bu ka nùn go, kpa bu nùn tɔn tukobu nɔmu sɔndia. 34Beya ba koo nùn yaakoru ko, bu nùn yãatam sie, bu nùn sɛni so. Yen biru kpa bu nùn go. Sɔ̃ɔ itase kpa u se gɔrin di. 35Yera Yakɔbu ka Yohanu, Sebeden bibu, ba susi Yesun bɔkuɔ ma ba nɛɛ, yinni sa kĩ a sun kua ye sa ko nun bikia. 36Ma u bu bikia, mba i kĩ n bɛɛ kua. 37Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a de su sina, turo wunɛn nɔm geuɔ turo maa wunɛn nɔm dwarɔ, wunɛn yiiko sɔɔ. 38Yesu u nɛɛ, i ǹ yɛ̃ ye i bikiamɔ. I ko kpĩ i wahala sɔbe ye kon sɔbe? I ko batɛmu ye kpĩ yèn bweseru ba koo man ko? 39Ba nɛɛ, sa ko kpĩ. Ma Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, geema, i ko wahala wa ye kon wa, ba koo maa nɛn batɛmun bweseru bɛɛ ko, 40adama n ǹ nɛn baa n ka gɔsi be ba koo sina nɛn nɔm geuɔ ka nɛn nɔm dwarɔ. Tɔn bèn sɔ̃ aye ni, nu sɔɔru sãa, beya ba koo nu wa. 41Ye bwãabu wɔku te ta tie ta gari yi nua, ta ka Yakɔbu ka Yohanu mɔru kua. 42Ma Yesu u bu soka u nɛɛ, bɛɛn tii i yɛ̃ nge mɛ be tɔn tukoba ra garisi ben tem yɛ̃robu, ba ra n bu dam dɔremɔ kpa ben wirugibu ba n bu taare. 43Adama n ǹ sãa mɛ bɛɛn mi. Bɛɛn goo ù n kĩ u ko wirugii bɛɛn suunu sɔɔ, u koowo bɛɛn sɔmɔ. 44Mɛya maa bɛɛn wi u kĩ u ko gbiikoo, u koowo bɛɛ kpuron yoo. 45Domi baa Tɔnun Bii, u ǹ nɛ bu ka nùn sã, u nawa u ka gabu sã, kpa u gbi u ka tɔn dabinu yakia. 46Yera ba Yeriko dua. Sanam mɛ Yesu u yariɔ ka win bwãabu ka tɔn wɔru guna sannu, bara kowo wɔ̃ko goo wi ba ra soku Baatimɛ, Timɛn bii, u sɔ̃ swaa baarɔ. 47Ye u nua ma Yesu Nasarɛtigiiwa wãa mi, u nɔɔgiru sua u mɔ̀, Yesu, Dafidin sikadobu, a nɛn wɔnwɔndu waawo. 48Ma tɔn dabira nùn gerusimɔ, ba nùn sɔ̃ɔmɔ u mario. Adama u gbãramɔ too too u mɔ̀, Dafidin sikadobu, a nɛn wɔnwɔndu waawo. 49Yesu yɔ̃ra, ma u nɛɛ bu nùn sokuma. Ba wɔ̃ko wi soka ba nùn sɔ̃ɔwa u ku mwia kpana, u seewo, Yesu u nùn soku. 50Wɔ̃ko wi, u win gɔ̃gɔ kakia u kɔ̃ u seewa fuuku, ma u na Yesun mi. 51Ma Yesu u nùn bikia u nɛɛ, mba a kĩ n nun kua. Ma wɔ̃ko wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yinni na kĩ n yam wawa. 52Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo, wunɛn naanɛ dokebu nun bɛkia. Mii mii u yam wa, ma u Yesu swĩi swaa yen min di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\