Maaku 12

1Yen biru, Yesu u ka bu mɔndu gari sɔ̃ɔwa. U nɛɛ, durɔ goo u gbaaru kua mi u dãa bii duronu duura ni ba ra soku resɛm, ma u kara kua u ka sikerena. U maa wɔru gba mi ba koo dãa bii ni gama ma u gbaa kɔ̃su yeru kua. Yera u gbaa wukobu kasu u bu ye nɔmu bɛria ma u wigiru doona. 2Sanam mɛ dãa binun sɔribu tura, u win sɔm kowo gɔra gbaa wuko ben mi bu win bɔnu mwaama. 3Yera gbaa wuko be, ba sɔm kowo wi mwa ba so ma ba nùn gɔsia nɔm dira. 4Yera u kpam bu sɔm kowo goo gɔria ma gbaa wuko be, ba nùn so wirɔ ma ba nùn yaa kasiki. 5Gbaa yɛ̃ro wi, u kpam maa bu sɔm kowo gɔria, ma ba nùn go. Mɛya ba ben dabinu kua, ba gabu so ba gabu go. 6Tɛ̃, n tie gbaa yɛ̃ro win bii kĩnasin tii tii. Wiya u bu gɔria dãkuru u nɛɛ, ba koo win biin nɔnu nasia. 7Adama gbaa wuko be, ba wesiana ba nɛɛ, winiwa gbaa ten tubi dio. I na su nùn go kpa gbaa te, tu ko bɛsɛgiru. 8Yera ba aluwaasi wi mwa ba go. Ma ba win goru yara gbaarun di. 9Yesu u nɛɛ, tɛ̃, amɔna gbaa yɛ̃ro wi, u koo ko. U koo da u gbaa wuko be go kpa u win gbaaru gabu nɔmu sɔndia. 10Bɛɛ i ǹ gari yini gara Gusunɔn gari sɔɔ yi yi nɛɛ, "Kpee te banɔba yina, tera ta kua gani gɔmburun dam. 11Yinniwa ye kua, ma n kua maamaaki bɛsɛn nɔni sɔɔ." 12Yera ba swaa kasu bu ka nùn mwa, domi ba tuba ma ben sɔ̃na u mɔn te kua. Adama ba tɔn wɔru nasia, ma ba nùn deri ba doona. 13Ma ba Falisi gabu ka Herodun tɔmbu gabu gɔra Yesun mi, bu ka nùn garin yina bɛria. 14Ye ba tura win mi, ba nɛɛ, yinni, sa yɛ̃ ma a ra gem gere. Mɛya a ku ra goon nɔnu mɛɛri, domi a ku ra gari gere binɛ ka bɛrum sɔ̃, adama a tɔmbu Gusunɔn swaa sɔ̃ɔsimɔwa dee dee. N weenɛ su tem yɛ̃ro wɔ̃ɔ gobi kɔsia? Nge su ku kɔsia. 15Adama Yesu u ben murafiti te tuba ma u nɛɛ, mban sɔ̃na i ka man garin yina bɛriammɛ. I man sii geesun gobi sɔ̃ɔsima n wa. 16Ba nùn sɔ̃ɔsi. Ma u bu bikia u nɛɛ, weren foto ka yĩrera mini. Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, tem yɛ̃rogia. 17Yera Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i tem yɛ̃ro kɔsio ye ya sãa tem yɛ̃rogia kpa i maa Gusunɔ kɔsia ye ya sãa Gusunɔgia. Yera biti baka bu mwa n banda win sɔ̃. 18Yera Sadusi be ba ra nɛɛ, gɔriba kun seemɔ, ba da Yesun mi, ba nùn bikia ba nɛɛ, 19yinni, Mɔwisi u sun wooda wɛ̃ u nɛɛ, goo ù n gu ma u kurɔ deri, ma wi ka kurɔ wi, ba ǹ bii mɔ, n weenɛ yɛ̃ro win wɔnɔ u kurɔ gɔmini wi sua, kpa u ka mɔɔ bibu marua. 20Wee, tundo turosibu nɔɔba yiru gaba raa wãa. Ben gbiikoo u kurɔ sua ma u gu, u ǹ ka kurɔ wi bii mara. 21Yera ben yiruse u kurɔ gɔmini wi sua. Win tii maa gu, u ǹ ka kurɔ wi bii mara. Nge mɛya ben itasen tii, 22sere n ka girari ben nɔɔba yiruse, ba ǹ ka kurɔ wi bii mara. Be kpuron biruwa kurɔ win tii maa gu. 23Dɔma te gɔriba koo se, tɔn ben wara ko n kurɔ wi mɔ. Domi be nɔɔba yiru ye kpuro ba nùn yɛ̃wa kurɔ. 24Yesu bu wisa u nɛɛ, i ǹ Gusunɔn gari ka win dam yɛ̃. N ǹ yen sɔ̃na i tore? 25Domi sanam mɛ gɔriba koo se durɔbu ka kurɔbu ba ǹ maa suanamɔ, ba ko n sãawa nge Gusunɔn gɔradoba. 26Ye n maa sãa gɔribun seebun gari, i ǹ garire Mɔwisin tireru sɔɔ mi awĩi dɔ̃ɔgiin gari wãa nge mɛ Gusunɔ u ka nùn gari kua u nɛɛ, "Wiya Aburahamun Yinni, ka Isakin Yinni, ka Yakɔbun Yinni." 27Wee, Gusunɔ u ǹ sãa gɔribun Yinni. U sãawa wasobugii. Yenin sɔ̃na bɛɛn torara kpã. 28N wee, wooda yɛ̃ro goo u ben sikirinɔ ge nua. U wa ma Yesu u Sadusi be gari gee wisa, ma u da Yesun mi u nùn bikia u nɛɛ, woodaba kpuro sɔɔ yerà ya kere. 29Yesu u nɛɛ, wooda ye ya kere wee, "Bɛɛ Isireliba, i swaa dakio, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, wi turowa Yinni. 30A Gusunɔ wunɛn Yinni kĩɔ ka wunɛn gɔ̃ru kpuro ka wunɛn bwɛ̃ra kpuro ka wunɛn bwisikunu kpuro ka wunɛn dam kpuro." 31Yen yiruse wee, "A wunɛn tɔnusi kĩɔ nge wunɛn tii tii." Wooda gaa maa sari ye ya yeni kere. 32Ma wooda yɛ̃ro wi, u Yesu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, to, n wã yinni. Gema a gerua ye a nɛɛ Gusunɔ turowa wãa, goo maa sari ma n kun mɔ wi. 33Ma tɔnu ù n Gusunɔ kĩa ka win gɔ̃ru kpuro ka win bwisikunu kpuro ka win dam kpuro, ù n maa win tɔnusi kĩa nge win tii tii, yeya ya yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka yãku ni nu tie kere. 34Ye Yesu u wa ma u yeni geruawa ka yɛ̃run baa, yera u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a turuku kooma a ka du mi Gusunɔ u bandu swĩi. Yenin biru goo kun maa kãka u Yesu gãanu ganu bikie. 35Yen biru, nge mɛ Yesu u Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ sãa yerɔ, u tɔmbu bikia u nɛɛ, amɔna wooda yɛ̃roba koo kpĩ bu gere ma Kirisi u sãawa Dafidin bii. 36Dafidin tii, ka Hunde Dɛɛron sɔ̃ɔsiru u nɛɛ, "Yinni Gusunɔ u nɛn Yinni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a sinɔ nɛn nɔm geuɔ sere n ka nun wunɛn yibɛrɛba taarea." 37Dafidin tii u nùn soka Yinni. Amɔna u ko n maa ka sãa win bii. Ma tɔn wɔru ge, ga Yesun gari swaa daki ka nuku dobu. 38Win keu sɔ̃ɔsibu sɔɔ u nɛɛ, i tii laakari koowo ka wooda yɛ̃robu be ba kĩ ba n bɔsu ka yabe dɛndɛnnu, ba maa tɔbirinaa kĩ batuma sɔɔ ka bɛɛrɛ. 39Ma ba sin yee bɛɛrɛginu kĩ mɛnnɔ yenɔ ka maa aye bɛɛrɛginu tɔ̃ɔ baka yerɔ. 40Ba gɔminibun yɛnusu dimɔ ka taki ma ba kana dɛndɛnnu mɔ̀ bu ka bu wan sɔ̃. Ba koo bu taarɛ wɛ̃ n kpã. 41Yera Yesu u da u sina sãa yerun kpakoro te ba ra gobi doken bɔkuɔ, ma u mɛɛra nge mɛ tɔmba gobi kpɛ̃ɛmɔ te sɔɔ. Gobigibu dabiru ba gobi bɛkɛ doke. 42Yera gɔmini sãaro goo u na ma u gobi piiminu yiru doke mi, yìn geera sãa nge faram yirun saka. 43Ma Yesu u win bwãabu soka u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, gɔmini sãaro wini, u gobi doke kpakoro teni sɔɔ n tɔmbu kpuro kere. 44Domi be kpuro, ye n sɔndi ben mɔɔ bakaru sɔɔ, yera ba wuna ba doke, adama kurɔ wi, win yãaru sɔɔra u kpuro kpɛ̃ɛ ye u ka tii kɔ̃su.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\