Maaku 13

1Nge mɛ Yesu u yariɔ sãa yerun di, win bɔ̃ɔ turo u nɛɛ, yinni, anna a dii bakanu wa ka nin kpee buranu! 2Ma Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a dii baka ni wa? Baa kpee teeru ta ǹ ko n sɔndi ten tensim wɔllɔ. Ba koo ni kpuro surawa. 3Yen biru Yesu u da Olifin guurɔ u sina u wuswaa kisi sãa yeru gia. Yera Piɛɛ ka Yakɔbu ka Yohanu ka Andere ba da be tɔna ba nùn bikia ba nɛɛ, 4a sun sɔ̃ɔwɔ, domma yabu ye, ya koo koora. Yĩre terà ta koo sun sɔ̃ɔsi ma yen saa ya tura. 5Ma Yesu u bu sɔ̃ɔbu wɔri u nɛɛ, i tii laakari koowo, kpa goo ku raa bɛɛ nɔni wɔ̃ke. 6Tɔn dabira koo na ka nɛn yĩsiru ba n mɔ̀, beya ba sãa Kirisi wi, kpa bu tɔn dabinu nɔni wɔ̃ke. 7Ì n tabun damu damusu nɔɔmɔ, i ku de n bɛɛ bɛrum ko. Yeni ya ǹ koo ko ya kun koore, adama n ǹ gina handunian kpeeru mi. 8Domi bwesenu koo seesina. Sinamba koo seesina. Tem yĩiribu ka gɔ̃ɔru ko n wãa gam ka gam. Ye kpuro n ko n sãawa nge tɔn kurɔn nuku wuriribun tore. 9Adama bɛɛ, i n bɛɛn tii sɛ. Domi ba koo bɛɛ mwa kpa bu bɛɛ siri kowobu nɔmu sɔndia. Ba koo maa bɛɛ so mɛnnɔ yenɔ, kpa bu ka bɛɛ da tem yɛ̃robu ka sinambun wuswaaɔ nɛn sɔ̃ kpa i ka seeda di. 10Yu sere koora mɛ ba koo gina bwesenu kpuro Labaari gea waasu kua. 11Adama sanam mɛ ba bɛɛ gawe ba ka dɔɔ bu bɛɛ siri kowobu nɔmu bɛria, i ku gbi i wurura ka ye i ko gere. Saa ye, yà n tunuma, i geruo ye Gusunɔ u koo bɛɛ sɔ̃. Domi n ǹ bɛɛn tii i ko gere, ma n kun mɔ Hunde Dɛɛro. 12Mɔɔ ka wɔnɔ ba koo kɔrumɔtɔnu kuana bu ka ben turo go, mɛya tundoba koo maa ben bibu kua. Bibu ba koo ben mɔwɔbu seesi kpa bu de bu bu go. 13Tɔmbu kpurowa ba ko n bɛɛ tusa nɛn yĩsirun sɔ̃. Adama wi u tɛmana sere ka nɔrɔ, u koo faaba wa. 14Yesu maa nɛɛ, adama i ko kam koosion bwãaroku kɔ̃su wa ga yɔ̃ mi n ǹ weenɛ ga n wãa. Wi u tire teni garimɔ u tubuo sãa sãa. Sanam mɛya n weenɛ be ba wãa Yudeaɔ bu kpikiru su bu da guunɔ. 15Kpa wi u wãa dii tɛɛra wɔllɔ u ku sara u du dirɔ u gãanu sua. 16Wi u maa woo gberɔ u ku gɔsira yɛnuɔ u win yabe bakaru sua. 17Anna kurɔ ben nɔni swãara ko n nɛ sanam mɛ, be ba guri mɔ ka be ba bibu bɔm kɛ̃mɔ. 18I Gusunɔ kanɔ kpa saa ye, yu ku raa ko woorun sanam. 19Domi sanam mɛ sɔɔ, nɔni swãa bakara ko n wãa tèn bweseru ta ǹ koore saa handunian toren di sere ka gisɔ. Ten bwesera kun mam maa sisi. 20Yinni ù kun daa tɔ̃ɔ te kawe, goo kun tiarɔ. Adama wigii be u gɔsan sɔ̃na u tɔ̃ɔ te kawa. 21Saa ye sɔɔ, goo ù n bɛɛ sɔ̃ɔmɔ u nɛɛ, Kirisi wi, u wãa mini, ǹ kun mɛ u wãa miɔnɔ, i ku ra naanɛ ko. 22Domi Kirisi weesugibu ka sɔmɔ weesugiba koo yari. Ba koo yĩrenu ka sɔm maamaakigia ko, bu ka be Gusunɔ u gɔsa nɔni wɔ̃ke ǹ n ko n koora. 23Wee, na bɛɛ yeni kpuro sɔ̃ɔwa kɔ yu sere koora. Yen sɔ̃, i n tii sɛ. 24Yesu maa nɛɛ, adama saa ye sɔɔ, nɔni swãarun biru, sɔ̃ɔ u koo yam tĩra, suru kun maa waarɔ. 25Wɔllun kperi yi koo wɔruma temɔ, kpa wɔllun dam mu yĩiri. 26Saa yera ba koo Tɔnun Bii wa u kurama guru winu sɔɔ ka dam bakam ka yiiko. 27U koo win gɔradoba gɔri handunian goonu nnɛ sɔɔ bu be u gɔsa mɛnna saa handunian nɔrun di sere ka wɔllɔ. 28Yesu maa nɛɛ, tɛ̃ i de dãa te ba mɔ̀ figie tu bɛɛ gari gɛɛ sɔ̃ɔsi. Sanam mɛ ta kpararu torua, i yɛ̃ ma tomburura ta turuku kua. 29Nge mɛya maa, ì n wa yeni kpuro ya kooramɔ, i n yɛ̃ ma nɛ Tɔnun Bii na turuku kuawa, na mam wãa kɔnnɔwɔ. 30Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, tɛ̃n tɔn beni ba ǹ gbimɔ ye kpuro yu ka koora. 31Wɔllu ka tem baa ya koo doona, adama nɛn gari kun doonɔ pai. 32Yesu maa nɛɛ, ye n sãa nɛn naarun saa, goo sari wi u yen tɔ̃ru yɛ̃, baa Gusunɔn gɔradoba be ba wãa wɔllɔ, baa mam Biin tii, ma n kun mɔ Baaba turo. 33I n tii sɛ kpa i n swaa mɛɛra, domi i ǹ yɛ̃ dɔma te tɔ̃ɔ te, ta koo tunuma. 34N ko n sãawa nge durɔ goo wi u sanum dɔɔ. U win yɛnu win sɔm kowobu nɔmu sɔndia, u ben baawure win sɔmburu wɛ̃, ma u kɔnnɔ kɔ̃so sɔ̃ɔwa u n swaa mɛɛra. 35Ǹ n mɛn na, i n swaa mɛɛra, domi i ǹ yɛ̃ nge yɛnu yɛ̃ro u koo tunuma yoka, ǹ kun mɛ wɔ̃ku suunu, ǹ kun mɛ saa ye gue sumɔ, ǹ kun mɛ bururu. 36Ù n tunuma suaru sɔɔ, kpa u ku raa bɛɛ deema i dò. 37Ye na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ yera na maa baawure sɔ̃ɔmɔ, i n swaa mɛɛra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\