Maaku 14

1N wee, n tie sɔ̃ɔ yiru bu ka Gɔɔ sararibu ka pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia doken tɔ̃ɔ bakaru ko. Ma yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu ba swaa kasu bu ka Yesu mwa asiri sɔɔ bu go, 2domi ba gerumɔ ba mɔ̀, n ǹ weenɛ bu ko tɔ̃ɔ baka te sɔɔ, kpa n ku raa ko gari baka tɔmbun suunu sɔɔ. 3Sanam mɛ Yesu u wãa Betaniɔ Simɔɔn yɛnuɔ wi u raa bara disigiru mɔ, kurɔ goo u na win mi u too buraru nɛni te ba kua ka abatiri, te ta turare gobi bɛkɛgia yiba ye ba kua ka naadin gum. U too te kɔra ma u turare ye yɛ̃ka Yesun wirɔ sanam mɛ u dimɔ. 4Gabu ba sɔ̃ɔnamɔ ka mɔru ba nɛɛ, mban sɔ̃na u turare ye kam koosia. 5Sa ko raa kpĩ su ye dɔra yu ko sɔm kowon wɔ̃ɔ tian kɔsiarun saka, kpa su gobi yi sãarobu bɔnu kua. Ma ba kurɔ wi wɔkisi. 6Adama Yesu u nɛɛ, i nùn derio. Mba n kua i ka nùn wɔkisimɔ. Gãa burana u man kua. 7Baadommawa sãarobu ba wãa bɛɛn suunu sɔɔ. Sanam baamɛre mɛ i kĩ, i ko kpĩ i bu durom kua. Adama nɛna na ǹ ko na n wãa ka bɛɛ ka baadomma. 8U kua nge mɛ win mɔra nɛ. U nawa u ka nɛn wasin sikubun sɔɔru ko bu sere yi sike. 9Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baama mi ba Labaari gea waasu mɔ̀ handunia kpuro sɔɔ, ba koo maa kurɔ win gari gere ye u kua minin sɔ̃, ba n ka nùn yaaye. 10Yen biru Yudasi Isikariɔtu, bwãabu wɔkura yiru yen turo, u da yãku kowo tɔnwerobun mi u ka bu Yesu nɔmu sɔndia. 11Ben nukura dora gem gem ye ba win gari nua ma ba nùn gobi nɔɔ mwɛɛru kua yi ba koo nùn kɛ̃. Ma u swaa kasu nge mɛ u koo ko u ka Yesu bu nɔmu sɔndia ù n saa wa. 12Pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia doken tɔ̃ɔ bakarun tɔ̃ɔ gbiikiru, tè sɔɔ ba ra Gɔɔ sararibun yãanu go, Yesun bwãaba na win mi ba nɛɛ, mana a kĩ su nun Gɔɔ sararibun yaa dibun sɔɔru kua. 13Yera Yesu u win bwãabun yiru gɔra u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i doo wuu sɔɔ, i ko ka durɔ goo yinna u nim tooru sɔɔwa. I nùn swĩiyɔ. 14Yɛnu mi u dua, i yɛnu gen yɛ̃ro sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, yinni u nɛɛ, diru mana wi ka win bwãabu ba koo be Gɔɔ sararibun yaa dibu di. 15Durɔ wi, u koo bɛɛ gidambisa baka sɔ̃ɔsi ye ba sɔɔru kua ka gãa nìn bukata sa mɔ kpuro. Miya i ko i sun Gɔɔ sararibun sɔɔru kua. 16Ma bwãa be, ba swaa wɔri ba tura wuu gen mi, ba ye kpuro wa nge mɛ Yesu u raa bu sɔ̃ɔwa. Ma ba Gɔɔ sararibun yaa dibu sɔɔru kua. 17Ye n kua yoka Yesu u da mi ka win bwãabu wɔkura yiru ye. 18Ye ba sɔ̃ ba dimɔ Yesu u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, bɛɛn turo wi u dimɔ ka nɛ sannu u koo man dɔmɛ. 19Yeya bwãa be kpuron nuki sankira, ma ba nùn bikiabu wɔri tia tia ba mɔ̀, asa n ǹ nɛ. 20Ma Yesu u bu wisa u nɛɛ, bɛɛ wɔkura yiru ye sɔɔ, nɛ ka wi sa gbɛ̃ɛ teeru sɔ̃ramɔ, wiya. 21Ka geema, Tɔnun Bii u koo gbi nge mɛ Gusunɔn gari gerumɔ win sɔ̃. Adama nɔni swãarugiiwa wi u koo nùn dɔmɛ. N sanɔ ba kun daa yɛ̃ro mara. 22Mi ba dimɔ mi, Yesu u pɛ̃ɛ sua u Gusunɔ siara ma u ye murura u win bwãabu wɛ̃. U nɛɛ, i mɔɔ, yeniwa nɛn wasi. 23U maa nɔra sua u Gusunɔ siara ma u bu wɛ̃, ma be kpuro ba nɔra. 24Ma Yesu u nɛɛ, yeniwa nɛn yɛm mɛ mu Gusunɔn nɔɔ mwɛɛ kpaaru sire. Mu koo maa yari tɔn dabinun sɔ̃. 25Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, na ǹ maa tam mɛni nɔrumɔ sere n ka ko sanam mɛ kon mɛn kpam nɔ ban te Gusunɔ u koo swĩi sɔɔ. 26Ye ba womusu kua ba kpa, yera ba yara ba da Olifin guuru wɔllɔ. 27Olifin guuru miya Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ kpurowa i ko i biru wura. Domi ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ ba nɛɛ, "Ba koo yãa kparo go, kpa yãanu nu yarina." 28Adama nà n seewa gɔrin di kon bɛɛ gbiiya Galileɔ. 29Yera Piɛɛ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, baa tɔmbu kpuro bà n biru wuramɔ, n ǹ ka nɛ! 30Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka geema na nun sɔ̃ɔmɔ, gisɔn wɔ̃ku te, sere goo dɔɔ gu ka swĩ nɔn yiru, kaa man siki nɔn ita. 31Adama Piɛɛ u nɔɔ gɛ̃ɛ dim dim u mɔ̀, na ǹ nun sikimɔ pai. Baa ǹ n gɔɔn na, sanna sa ko gbi. Mɛya maa bwãa be kpuro ba gerua. 32Yen biru ba da gam gum mi ba ra soku Gɛsemanɛ. Ma Yesu u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu sinɔ mi, kpa u da u kanaru ko. 33Ma u Piɛɛ ka Yakɔbu ka Yohanu soka ba da ka wi. Ma u nanda, win wasi dwiiya. 34Yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn nukura sankira sere n gɔɔ gum girari. I yɔ̃ro mini kpa i n tii kparenu sãa. 35Yen biru u bu dɛsirari fiiko u kpuna u kibari u kanaru kua, ǹ n koo koora, wahalan saa ye, yu nùn dɛsirari. 36Yera u gerua u nɛɛ, nɛn Baaba, kaa kpĩ a gãanu kpuro ko. A de wahala ye, yu man dɛsirari. Adama a ku nɛn gɔ̃ru kĩru ko ma n kun mɔ wunɛgiru. 37Ma u wurama bwãabu ita ben mi, u deema ba dò. Ma u Piɛɛ bikia u nɛɛ, Simɔɔ a dòwa? A kpana a n wasi baa kɔbi tia? 38I n tii kparenu sãa i n kanaru mɔ̀, kpa i ku ra du kɔkiribu sɔɔ. Ka geema, tɔnun gɔ̃ru ga kĩ adama wasi yen dam bie. 39Ma u kpam wura u kanaru kua. Gari tee yiya u gerumɔ. 40Ye u kpam wurama u deema ba do domi ben nɔni bunia. Ba ǹ maa yɛ̃ ye ba koo nùn sɔ̃. 41Ye u wurama ben mi nɔn itase u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i den dweeyo tɛ̃, kpa i wɛ̃ra. N tura mɛ. Saa ye, ya tunuma kɔ. N wee, ba Tɔnun Bii tɔn kɔ̃sobu nɔmu sɔndiammɛ. 42I seewo su doona. Wee, wi u man dɔmɛmɔ u sisi. 43Yesu kun gari yi gerum kpa Yudasi ka tunuma yande, bwãabu wɔkura yiru yen turo. Tɔn dabira nùn swĩi ba takobiba ka bokunu nɛni. Yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu ka guro guroba ba bu gɔra. 44N deema dɔmɛ wi, u raa tɔn be sɔ̃ɔwa yĩre te u koo ko. U nɛɛ, durɔ wi u koo nɛnɛ u bɔkasi, wiya mi, bu nùn mɔɔ, bu nɛnɛ kem kem bu ka doona. 45Ye Yudasi tunuma, mii mii u da Yesun mi, ma u nɛɛ, yinni. Ma u nùn bɔkasi. 46Yera tɔn be, ba nɔmu dɛmia ba Yesu mwa. 47Adama be ba yɔ̃ min turo u win takobi woma, ma u yãku kowo tɔnweron yoon soo sɔ̃ra u bura. 48Yera Yesu bu bikia u nɛɛ, nɛna bɛɛ i mwaabu na ka takobiba ka bokunu nge swaa dio? 49Baadommawa na ra n ka bɛɛ wãa sãa yerɔ na n keu sɔ̃ɔsimɔ, ma i ǹ man mwɛ. Adama Gusunɔn gari yi ǹ koo ko yi kun koore. 50Yera bwãa be kpuro ba yarina ba nùn deri. 51Aluwaasi goo maa Yesu swĩi biruɔ u bekuru wukiri. Yera gaba kĩ bu nùn mwa, 52adama u duka tereru, u bu bekuru deria. 53Sanam mɛya ba ka Yesu da yãku kowo tɔnweron yɛnuɔ mi yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu ka maa wooda yɛ̃robu ba mɛnnɛ. 54Ma Piɛɛ u bu swĩi dandankuru sere ka yãku kowo tɔnweron yɛnu yaaraɔ. Miya u sina, wi ka tabu kowobu sannu ba dɔ̃ɔ wɔ̃su. 55Yãku kowo tɔnwerobu ka maa guro gurobun mɛnnɔ ge kpuro ba seeda kasu ye ba koo Yesu mani bu ka nùn go. Adama ba ǹ wa. 56Domi tɔn dabiru ta nùn seeda weesugia diisimɔ adama seedagii be, ba ǹ nɔɔ tia sãa. 57Yera gaba seewa ba nùn weesu mani ba nɛɛ, 58bɛsɛ sa nua u nɛɛ u koo sãa yeru sura te ba ka nɔma bana, kpa sɔ̃ɔ itan baa sɔɔ u be ten kpaaru bani te ba ǹ ka nɔma banɛ. 59Ka mɛ, baa gari yinin tii sɔɔ ba ǹ nɔɔ tia kue. 60Ma yãku kowo tɔnwero u seewa u yɔ̃ra be kpuron wuswaaɔ, u Yesu bikia u nɛɛ, a ǹ gɛɛ wisimɔ? Mba tɔn beni ba nun saarisimɔ. 61Adama Yesu u maari piti, u ǹ bu gãanu wisa. Yera yãku kowo tɔnwero wi, u kpam nùn bikia u nɛɛ, wuna Kirisi wi? Gusunɔ Yinni wi sa siaramɔn Bii? 62Ma Yesu u nɛɛ, oo, nɛna mi. Sɔ̃ɔ teeru i ko Tɔnun Bii wa u sɔ̃ Dam Kpurogiin nɔm geuɔ, u wee wɔllun di guru winu sɔɔ. 63Sanam mɛya yãku kowo tɔnwero u win tiin yaberu nɛnua u karana, ma u nɛɛ, ee, seeda yerà i maa kasu. 64Bɛɛ i nua gari kam yi u gerua. Amɔna i wa durɔ wi sɔɔ. Ma be kpuro ba nùn taarɛ wɛ̃ ba nɛɛ, bu nùn go. 65Yera ben gaba yande nùn yãatam siem wɔri, ba win nɔni wɔ̃kua, ma ba nùn nɔm kusa soomɔ, ba nɛɛ u tubuo wi u nùn soomɔ. Ma tabu kowobu ba nùn mwa ba soomɔ. 66Sanam mɛ Piɛɛ u wãa yɛnu yaaraɔ, yera wɔndia goo wi u sɔmburu mɔ̀ yãku kowo tɔnweron mi u na mi. 67Ye u Piɛɛ wa u dɔ̃ɔ wɔ̃su, u nùn mɛɛra tii. Yera u nɛɛ, wunɛ maa, a raa wãa ka Yesu Nasarɛtigii sannu. 68Adama Piɛɛ u gari yi siki, u nɛɛ, na ǹ yɛ̃ fa, ya ǹ man yeeri ye a gerumɔ. Ma u yara u da gongoroso gia. ((Saa yera goo dɔɔ ga swĩ.)) 69Wɔndia sɔm kowo wi, u kpam nùn wa mi, ma u be ba yɔ̃ mi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ win tɔmbun turowa mini. 70Adama Piɛɛ u kpam gari yi siki. Ye n tɛ fiiko, be ba yɔ̃ mi ba Piɛɛ sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, ka gem, wunɛ tɔn ben turowa domi wunɛn tii Galilegiiwa. 71Yera Piɛɛ u bɔ̃rua u sɔnna u nɛɛ, na ǹ durɔ wi yɛ̃ wi bɛɛ i ka yã mini. 72Mii mii ma goo dɔɔ ga swĩ nɔn mɛɛruse. Yera u Yesun gari yaaya yi u raa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sere goo dɔɔ gu ka swĩ nɔn yiru, u koo nùn siki nɔn ita. Ma u swĩi wɔri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\