Maaku 15

1Buru buru yellu yãku kowo tɔnwerobu ka maa guro gurobu ka wooda yɛ̃robu, ka be ba tie mɛnnɔ ge sɔɔ, ba mɛnna bu ka gari yi wesiana sannu. Ma ba Yesu bɔkua ba ka da ba Pilati nɔmu sɔndia. 2Yera Pilati nùn bikia u nɛɛ, wuna Yuuban sunɔ? Yesu nùn wisa u nɛɛ, mɛya nge mɛ a gerua. 3Ma yãku kowo tɔnwerobu ba Yesu mɛm dabinu manimɔ. 4Yera Pilati kpam nùn bikia u nɛɛ, a ǹ gãanu wisimɔ? A ǹ nɔɔmɔ nge mɛ ba nun mɛm dabinu manimɔ? 5Adama Yesu kun yen gaa wisa sere biti ya Pilati mwa. 6N deema, Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru baatere Pilati u ra pirisɔm turo karewa wi tɔmba kĩ. 7Sanam mɛya, tem gowobu gaba wãa pirisɔm sɔɔ be ba tɔmbu go tem gooru garu sɔɔ. Ben turon yĩsira Baraba. 8Ma tɔn wɔru ga susi Pilatin mi bu ka nùn kana u bu kua nge mɛ u ra bu kue wɔ̃ɔ baagere tɔ̃ɔ te sɔɔ. 9Ma Pilati u bu bikia u nɛɛ, i kĩ n bɛɛ Yuuban sunɔ kara? 10Domi win tii u yɛ̃ kam kam ma nisinun sɔ̃na yãku kowo tɔnwerobu ba nùn Yesu nɔmu sɔndia. 11Sanam mɛ sɔɔra yãku kowo tɔnwero be, ba tɔn wɔru bɔrie gu ka Pilati seesi kpa u bu Baraba kara. 12Ma Pilati u kpam bu bikia u nɛɛ, ǹ n mɛn na, mba i kĩ n ko ka durɔ wi bɛɛ i sokumɔ Yuuban sunɔ. 13Yera ba kpam gbãsukum wɔri ba nɛɛ, a nùn kpareo dãa bunanaru sɔɔ. 14Pilati u bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na. Kɔ̃sa yerà u kua. Adama tɔn be, ba gbãsukum sosi ba nɛɛ, a nùn kpareo dãa bunanaru sɔɔ. 15Pilati u kĩ u ko ye n koo bu dore, yen sɔ̃na u bu Baraba kara. Yen biru u dera ba Yesu so ma u nùn tabu kowobu nɔmu sɔndia bu nùn dãa bunanaru kpare. 16Sanam mɛya tabu kowobu ba Yesu gawa ba ka nùn da tem yɛ̃ron agbara sɔɔkaaɔ ma ba tabu kowobu kpuro kpuro mɛnna mi. 17Ba Yesu gurumusu swãabu sebusia, ma ba sãki tundu bɔkana ba doke win wirɔ nge furɔ. 18Ma ba nùn tɔbirim wɔri ba mɔ̀, Yuuban sunɔ, fɔɔ baasira. 19Ma ba nùn gãa bɔ̃ɔ soomɔ wirɔ, ba nùn yãatam siemɔ, ba nùn yiirammɛ. 20Ye ba nùn yaakoru kua ba kpa, ba nùn gurumusu swãabu ge potari ba win tiin yãnu sua ba nùn sebusia. Ma ba nùn gawa ba ka yara bu ka nùn kpare dãa bunanaru sɔɔ. 21Sanam mɛ ba ka nùn dɔɔ, n wee durɔ goo u sarɔ mi, wi ba ra soku Simɔɔ Sirɛnigii, u wee gberu kpaanɛn di. N deema Simɔɔ wi, u sãawa Alesandu ka Rufusin baaba. Ma tabu kowobu ba nùn mwa ka dam ba nùn Yesun dãa bunanaru sɔbi. 22Ba ka Yesu da mi ba ra soku Gɔɔgɔta, yĩsi ten tubusiana, aye te ta ka wii koko weenɛ. 23Ma ba nùn tam wɛ̃ mɛ mu ka tim mɛnna mɛ ba ra soku miru, adama u yina u nɔ. 24Yera ba nùn kpare dãa bunanarɔ. Yen biru tabu kowo be, ba win yãnu tɛtɛ toosi bu ka wa ye ben baawure u koo sua. Nge mɛya ba ka Yesun yãnu bɔnu koosina. 25Bururun kɔba nɔɔba nnɛn sakawa ba nùn kpare dãa bunanarɔ. 26Tora te u kua ba ka nùn kpare, tera ba yorua ba mani ba nɛɛ, Yuuban sunɔ. 27Ba maa gbɛnɔbu yiru gabu dãa bunananu kpare, turo Yesun nɔm geuɔ, turo win nɔm dwarɔ. (( 28Nge mɛya Gusunɔn gari yi koora yi yi nɛɛ, "Ba nùn garisi kɔ̃san kowobu sɔɔ.")) 29Tɔn be ba sarɔ ba nùn wiru diirisimɔ ba wɔnsimɔ ba nɛɛ, ahã to, n ǹ wuna ra nɛɛ kaa sãa yeru sura kpa a kpaaru bani sɔ̃ɔ itan baa sɔɔ? 30Tɛ̃, a re tii faaba koowo a sara dãa ten min di. 31Nge mɛya maa yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu ba nùn yaakoru mɔ̀. Ba sɔ̃ɔnamɔ ba mɔ̀, u gabu faaba kua adama u kpana u tii faaba ko. 32Tɛ̃ i de Kirisi Isireliban sunɔ u sarama su wa saa dãa bunana ten min di kpa su nùn naanɛ doke. Mɛya maa be yiru, be ba kpare dãa bunanaru sɔɔ ka wi sannu, ba maa nùn wɔmmɔ. 33Yera dɔma ten sɔ̃ɔ sɔɔ, yam wɔ̃kura tem mɛ kpuro wukiri sere n ka kua sɔ̃ɔ sɔɔn kɔba ita. 34Kɔba ita yen sakawa Yesu u gbãra ka dam, u nɛɛ, "Eloi, Eloi, lema sabatani." Yen tubusiana, Gusunɔ nɛn Yinni, mba n kua a ka man deri. 35Be ba yɔ̃ min gabu ba gari yi nua ma ba nɛɛ, i ǹ nɔɔmɔ? U Eli soku. 36Yera ben turo u duka na ka swɛ̃ɛ dukɛ dukɛsu si u wasa tam mɔmmɔm sɔɔ u bɛri dɛkaɔ. Ma u Yesu tĩi u nɔ, u nɛɛ, i de su wa Eli ù n koo na u nùn sarasia. 37Yera Yesu u gbãra wɔllɔ too too, ma win hunde ya doona. 38Ase saa yera maa beku kare te ta wãa sãa yeru sɔɔ ta gɛ̃ɛrama saa wɔllun di sere temɔ. 39Tabu kowobun tɔnwero wi u yɔ̃ Yesun wuswaaɔ u wa nge mɛ u ka gu. Yera u nɛɛ, ka gem durɔ wi, Gusunɔn Biiwa. 40Kurɔbu gaba maa wãa mi, ba mɛɛra sarun di. Be sɔɔra Maari Madalagii wãa, ka Salomɛ, ka Maari wi u sãa Yose ka Yakɔbu yãkabun mɛro. 41N deema beya ba raa Yesu swĩi ba nùn nɔɔrimɔ sanam mɛ u wãa Galileɔ. Kurɔbu dabiru gara maa wãa mi, be ba ka nùn na Yerusalɛmuɔ sannu. 42- 43Ye n kua yoka, Yosɛfu Arimategii u tunuma mi, wi u sãa bɛɛrɛgii Yuuban guro gurobu sɔɔ, u maa mara Gusunɔ u bandu swĩi. Tɔ̃ɔ te, tɔ̃ɔ wɛ̃rarugirun sɔɔrun tɔ̃ra, tèn yokan di tɔ̃ɔ wɛ̃rarugira koo tore. Yen sɔ̃na Yosɛfu u da Pilatin mi ka toro sindu u ka Yesun goru kana. 44Ma Pilati u biti kua too too ye u nua ma Yesu u gu kɔ. Yera u tabu sunɔ sokusia u ka nùn bikia Yesu ù n gu kɔ. 45Ye tabu sunɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa ma Yesu u gu, u Yosɛfu nɔɔ kã u ka goo te sua. 46Yosɛfu u da u beku te ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii dwa, ma u goo te sarasia u tu beku te tɛ̃ke. Ma u tu kpɛ̃ɛ kpee wɔru ge ba dãka sɔɔ. Yen biru u kpee bakaru garu bimiama u ka wɔru gen nɔɔ kɔrua. 47N deema, Maari Madalagii ka Maari Yosen mɛro, ba mɛɛra mi ba Yesun goru kpɛ̃ɛmɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\