Maaku 2

1Sɔ̃ɔ mɛɛrun biru, Yesu u wura Kapenamuɔ. Tɔmba nua ma u wãa yɛnuɔ. 2Ma tɔn wɔru ga mɛnna sere ayeru maa sari baa kɔnnɔwɔ. Ma u bu Labaari gean gari nɔɔsiamɔ. 3Ba ka nùn durɔ goo naawa wìn wasin bee tia gu. Tɔmbu nnɛwa ba nùn sɔɔwa. 4Adama tɔn wɔru gen sɔ̃ ba kpana bu Yesu susi. Yen sɔ̃na ba diru mi u wãan wɔllɔ yaba win deedeeru. Ye ba yaba ba kpa, ma ba ka wɛ̃ɛ beku bɔɔ te sarasia tè sɔɔ durɔ wi, u kpĩ. 5Ye Yesu u durɔ ben naanɛ dokebu wa bi ba mɔ wi sɔɔ, u barɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bii durɔbu, a wunɛn durum suuru wa. 6Wooda yɛ̃robu gabu ba sɔ̃ mi, ma ba tii bikiamɔ gɔ̃ruɔ ba mɔ̀, 7mban sɔ̃na durɔ wi, u gari gerumɔ mɛsum. U Gusunɔ wɔmmɔwa. Wara koo kpĩ u durum suuru ko Gusunɔ turo baasi. 8Mii mii Yesu u gia ye ba bwisikumɔ. Ma u bu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na i gari yinin bweseru bwisikumɔ bɛɛn gɔ̃ruɔ. 9Yerà ya sɛ̃sɔ bo, bu ka barɔ wi sɔ̃ u win durum suuru wa, ǹ kun mɛ bu nùn sɔ̃ u seewo u win kpin yeru kure, kpa u sĩ. 10Adama na kĩ i n yɛ̃ ma Tɔnun Bii u yiiko mɔ handunia ye sɔɔ u ka durum suuru ko. Yera u barɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 11na nun sɔ̃ɔmɔ, a seewo a wunɛn kpin yeru kure, kpa a we yɛnuɔ. 12Nge mɛ tɔmbu kpuro ba nùn mɛɛra swee, durɔ wi, u seewa u win kpin yeru sua, u n yariɔ. Biti baka tɔn be mwa gem gem, ma ba Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. Ba gerumɔ ba mɔ̀, ba ǹ yenin bweseru waare. 13Yera Yesu u kpam wura daa burerun goorɔ. Tɔmbu kpuro ba naamɔ win mi, ma u bu Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ. 14Sanam mɛ u sarɔ u Lefi wa, Alufen bii, u sɔ̃ gbere yerɔ. U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man swĩiyɔ. Lefi seewa ma u nùn swĩi. 15N deema sanam mɛ Yesu u dimɔ Lefin yɛnuɔ, gbere mwaɔbu ka kɔ̃san kowobu dabira sɔ̃ ka wi, ka win bwãabu sannu, domi ba dabi be ba nùn swĩi. 16Ye Falisiban wooda yɛ̃robu ba Yesu wa u dimɔ ka gbere mwaɔbu ka kɔ̃san kowobu sannu, ba win bwãabu bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na u ka gbere mwaɔbu ka kɔ̃san kowobu dimɔ sannu. 17Ye Yesu u ye nua, u wooda yɛ̃ro be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, be ba bwãa do ba ǹ timgiin bukata mɔ ma n kun mɔ be ba barɔ. Na ǹ nɛ n ka gemgibu soku. Na nawa n ka torobu soku. 18Ye Yohanun bwãabu ka Falisibagibu ba nɔɔ bɔkua, tɔmba na ba Yesu bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na Yohanun bwãabu ka Falisibagibu ba nɔɔ bɔkua, ma wigiba kun bɔkua. 19Yesu u bu bikia u nɛɛ, kurɔ kpaon durɔn bɔrɔba ba koo kpĩ bu nɔɔ bɔke sanam mɛ̀ sɔɔ kurɔ kpaon durɔ wãa ka be? Aawo, baa ǹ n saa yeren na, ù n wãa ka be, ba ǹ kpɛ̃ bu nɔɔ bɔke. 20Adama saa sisi yè sɔɔ ba koo bu kurɔ kpaon durɔ suari, sanam mɛya ba koo nɔɔ bɔke. 21Ba ku ra yabe tɔkɔru kɔre ka kĩa kpaa si ba ǹ nim doke. Bà n kua mɛ, kĩa kpaa si, su koo gawana kpa su yabe tɔkɔrugisu gĩa kpa gɛ̃ɛrabu sosi. 22Ba ku ra maa tam kpam wisi gɔnan bɔɔnu sɔɔ ni nu diira. Bà n kua mɛ, tam kpam mɛ, mu koo de bɔɔnu nu kura, kpa mu yari kpa bɔɔ ni ka tam mɛ, n kam ko kpuro. Adama ba ra tam kpam wisiwa gɔnan bɔɔ kpaanu sɔɔ. 23Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru garu sɔɔ, n deema Yesu ka win bwãabu ba sĩimɔ swaa sɔɔ alikama gbaarun bɔkuɔ. Nge mɛ ba sĩimɔ, win bwãabu ba alikama wɔkamɔ. 24Yera Falisiba ba Yesu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, u mɛɛrio, mban sɔ̃na win bwãaba mɔ̀ ye wooda ya yina bu ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 25Ma Yesu u bu bikia u nɛɛ, i ǹ garire ye Dafidi u kua sanam mɛ gɔ̃ɔra bu mɔ̀ wi ka win bwãabu, ma ba ǹ gãanu mɔ ni ba koo di? 26U dua Gusunɔn dirɔ Abiataa, yãku kowo tɔnweron waati, ma u pɛ̃ɛ di ye ba Gusunɔ yiiye, ye n ǹ weenɛ goo u di ma n kun mɔ yãku kowobu tɔna. Adama Dafidi u ye di, u maa win bwãabu wɛ̃. 27Ma Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ u tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru wunawa tɔnun arufaanin sɔ̃. U ǹ tɔnu taka kue tɔ̃ɔ wɛ̃rarugirun sɔ̃. 28I de i n yɛ̃ ma Tɔnun Biiwa u tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\