Maaku 3

1Ma Yesu u kpam dua mɛnnɔ yerɔ. Durɔ goo wãa mi, wìn nɔm teu ga gu. 2Tɔmba Yesu mɛɛra bu wa ù n koo durɔ wi bɛkia tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, kpa bu ka wa bu nùn durum mani. 3Ma u durɔ wi sɔ̃ɔwa wìn nɔmu ga gu mi, u nɛɛ, a seewo a yɔ̃ra suunu sɔɔ. 4Ma u tɔn be bikia u nɛɛ, mba n weenɛ bu tɔmbu kua tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. Gea? Nge kɔ̃sa. N weenɛ bu tɔnu faaba ko? Nge bu nùn go. Adama ba maari. 5Yesu u bu mɛɛra ka mɔru u ka sikerena, ma win nukura sankira ben woo bɔbunun sɔ̃. Yera u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn nɔmu dɛmiɔ. U ge dɛmia ma ga wura nge mɛ ga raa sãa. 6Yen sɔ̃na Falisiba ba yara ma ba yande mɛnna ka Herodun tɔmbu, ba wesiana nge mɛ ba koo ko bu ka Yesu go. 7Yesu ka win bwãabu ba tii gawa ba da Galilen daa bureru gia, ma tɔn wɔru guna nùn swĩi. Tɔn be, ba nawa Galilen di ka maa Yudean tem di, 8ka Yerusalɛmun di, ka Idumɛn tem di, ka Yuudɛnin gurun di, ka Tiri ka Sidonin baru kpaanun di. Tɔn wɔru guna ye, ya na Yesun mi yèn sɔ̃ ba ye u mɔ̀ kpuron labaari nua. 9Tɔn wɔru guna yen kpãarun saabu Yesu u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu nùn goo nimkuu sɔɔru kuo, kpa tɔn be, bu ku nùn baasi. 10Yesu u raa tɔn dabinu bɛkia, yen sɔ̃na be ba barɔ ba bɔrikianamɔ bu wa bu ka nùn baba. 11Wɛrɛkunu nù n nùn wa nu ra nùn kpunɛwa kpa nu n kuuki mɔ̀ nu n gerumɔ, wuna Gusunɔn Bii. 12Adama Yesu u ra nu gerusi gem gem nu ku ka gere wi u sãa. 13Yen biru Yesu u da guuru wɔllɔ, ma u tɔmbu gabu soka be u kĩ. Ma ba da win mi. 14Yera u ben wɔkura yiru gɔsa, ((u bu yĩsiru kã gɔrobu)), be ba ko n ka nùn wãa, kpa u bu gɔri bu Labaari gea kpara, 15kpa u bu dam wɛ̃ bu ka wɛrɛkunu gira. 16Tɔnu wɔkura yiru ye u gɔsa wee, Simɔɔ wi u yĩsiru kã Piɛɛ, 17ka Yakɔbu ka win wɔnɔ Yohanu, Sebeden bibu be u yĩsiru kã Buanɛge, yen tubusiana guru kukirinugibu, 18ka Andere, ka Filipu, ka Baatelemi, ka Mateu, ka Tomaa, ka Yakɔbu Alufen bii, ka Tade, ka Simɔɔ wi u win tem gari kĩ, 19ka sere Yudasi Isikariɔtu wi u tɔmbu Yesu nɔmu sɔndia. 20Ma ba wura yɛnuɔ. Tɔn wɔru ga wure ga mɛnna sere Yesu ka win bwãabu ba fɛɛ bia bu di. 21Sanam mɛ win dusiba ye nua, ba da bu ka nùn doona min di, domi ba gerumɔ u wiirawa. 22Ma wooda yɛ̃ro be ba wee saa Yerusalɛmun di ba gerumɔ ba mɔ̀, Beseburu u nùn wãasiwa. Wɛrɛkunun sunɔ wiya u nùn dam wɛ̃ u ka wɛrɛkunu gira. 23Yen sɔ̃na Yesu u tɔmbu soka ma u bu bikia ka mɔndu u nɛɛ, amɔna Setam ya koo kpĩ yu yen tii gira. 24Bandun tɔmbu bà n tabu mɔ̀ ben suunu sɔɔ, ban te, ta ǹ kpɛ̃ tu tɛ. 25Yɛnu gèn tɔmba maa sankinamɔ, ga ǹ kpɛ̃ gu tɛ. 26Setam yà n maa ka yen tii tabu mɔ̀, yen dam mù n bɔnu kua, ya ǹ kpɛ̃ yu tɛ, yen dam mu koo nɔru ko. 27Goo kun kpɛ̃ u du damgiin yɛnuɔ u ka win yãnu gura u kun gina damgii wi bɔkue u sere win yãnu gura. 28Ka geema, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, toraru ka gari kam kpuro ye tɔmba gerumɔ, ba koo bu ye suuru kua. 29Adama baawure wi u Hunde Dɛɛro gari kam gerusimɔ, u ǹ suuru wasi. Win torara ko n maa nùn wãasiwa ka baadommaɔ. 30Yesu u yeni geruawa yèn sɔ̃ gaba nɛɛ wɛrɛkuwa ga nùn wãasi. 31Sanam mɛya win wɔnɔbu ka win mɛro ba tunuma. Ba yɔ̃ra tɔɔwɔ, ba goo gɔra u nùn sokuma. 32Tɔn wɔru ga sɔ̃ ga nùn sikerenɛ, ma goo u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, wunɛn mɛro ka wunɛn wɔnɔbu ba yɔ̃ tɔɔwɔ ba nun soku. 33Ma u nɛɛ, wara sãa nɛn mɛro. Berà ba sãa nɛn wɔnɔbu. 34Ma u be ba nùn suunu bure mɛɛra u ka sikerena, ma u nɛɛ, nɛn mɛro ka nɛn wɔnɔbu wee. 35Baawure wi u Gusunɔn kĩru mɔ̀, wiya nɛn wɔnɔ, ka nɛn sesu, ka nɛn mɛro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\