Maaku 6

1Yesu u doona min di u da win tiin wuuɔ, ma win bwãaba ka nùn da. 2Ye n kua tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru u Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsim wɔri mɛnnɔ yerɔ. Tɔn dabi te ta nùn swaa daki, biti bu mwa. Ma ba mɔ̀, man diya u yenin bweseru waama. Bwisi yiràn bwesera ba nùn kã. Amɔna u ka sɔm damgii ninin bweseru mɔ̀. 3N ǹ dãa dãko wi mini? Maarin bii? Yakɔbu ka Yosɛfu ka Yudu ka Simɔɔban mɔɔ? N ǹ bɛsɛ ka win sesuba sa wãa mini sannu? Yeniban sɔ̃na ba ǹ nùn naanɛ doke. 4Ma Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gam sari mi Gusunɔn sɔmɔ ku ra n bɛɛrɛ mɔ ma n kun mɔ win tiin temɔ ka win tɔmbun suunu sɔɔ ka win yɛnuɔ. 5Yesu u ǹ kpĩa u sɔm damgiru garu kue mi, ma n kun mɔ ye u barɔbu gabu nɔma sɔndi u ka bu bɛkia. 6Ma u biti kua gem gem ben naanɛ doke sarirun sɔ̃. Yen biru Yesu u baru kpaanu daamɔ, u Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsimɔ. 7Ma u wɔkura yiru ye soka u bu gɔrimɔ yiru yiru. U bu dam kã wɛrɛkunun wɔllɔ, 8ma u bu yiire bu ku gãanu kusenu ko sanum sɔ̃ ma n kun mɔ dɛki. Bu ku dĩanu sua, ǹ kun mɛ bɔɔru, ǹ kun mɛ gobi yansurɔru sɔɔ. 9U nɛɛ bu salubata dokeo adama bu ku yaberu yiruse sua. 10Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ì n wuu gagu dua, i koowo yɛnu teun sɔbu sere i ka wuu ge yari. 11Bà kun bɛɛ dam koosie gam, ma ba kun bɛɛn gari swaa daki, ì n doonɔ i bɛɛn naasun tua bu kpareo. Yeniwa n ko n sãa seeda ye ya bu taarɛ wɛ̃ɛmɔ. 12Yera bwãa be, ba doona, ba waasu mɔ̀ ba gerumɔ tɔmbu bu ben gɔ̃rusu gɔsio toranun di. 13Ma ba wɛrɛku dabinu giramɔ, ba maa barɔ dabinu gum tãremɔ ba bu bɛkiamɔ. 14N wee, sunɔ Herodu u nua ye gɔro be, ba kua, domi Yesun yĩsira yara. Ma ba nɛɛ, Yohanu Batɛmu kowowa seewa gɔrin di. Yen sɔ̃na u dam mɔ u ka maamaaki mɔ̀. 15Gaba nɛɛ, Eliwa. Ma gaba maa nɛɛ, u sãawa Gusunɔn sɔmɔ nge win sɔmɔ yerukobu. 16Adama ye Herodu u ye nua, u nɛɛ, Yohanuwa wìn wiru u dera ba bura, wiya u seewa gɔrin di. 17- 19N deema Herodu wi, u raa win wɔnɔ Filipun kurɔ Herodia sua kurɔ, ma Yohanu u nùn sɔ̃ɔwa ma n ǹ ka nùn weenɛ u win wɔnɔn kurɔ yɛnu doke. Yen sɔ̃na Herodia u Yohanun mɔru nɛni, u kĩ u nùn go ma u kpana. Adama Herodu u dera ba Yohanu mwa ba pirisɔm doke u ka Herodian gɔ̃ru yɛmiasia. 20Domi Herodu u Yohanun bɛɛrɛ yɛ̃. U yɛ̃ ma Yohanu sãa tɔn geo wìn wãaru ta dɛɛre, ma u nùn berua u ku wahala wa. U ra kã u Yohanun gari swaa daki baa mɛ gari yi u ra nɔ, yi ra win laakari seeye. 21Dɔma te Herodu u dim bakam kua u ka win maru tɔ̃ru yaaya, u tɔnwerobu ka tabu wirugibu ka Galilen gobigibu soka. Dɔma teya sanam Herodia naawa. 22Ye win bii tɔn kurɔ yaabu dua u yawa, n Herodu ka win sɔbu dore. Ma Herodu u wɔndia wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man bikio ye a kĩ, kon nun ye kɛ̃. 23Yen biru u gerua ka bɔ̃ri u nɛɛ, ye a bikia kpuro kon nun kɛ̃, baa ǹ n nɛn tem bɔnun na. 24Ma wɔndia wi, u yara u da u win mɛro bikia mba n weenɛ u sunɔ bikia. Ma mɛro u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u Yohanu Batɛmu kowon wiru bikio. 25Yande wɔndia wi, u wura ka sɛndaru sunɔn mi, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na kĩ a man Yohanu Batɛmu kowon wiru kɛ̃ tɛ̃n tɛ̃ pɛrɛnti sɔɔ. 26Baa mɛ sunɔ win nukura sankira gem gem, ka mɛ, win bɔ̃ri ka win sɔbun sɔ̃, u ǹ kĩ u nùn yinari. 27Ma u win kiruku turo gɔra ka wooda u ka Yohanu Batɛmu kowon wiru na. Ma kiruku u da u Yohanun wiru bura pirisɔm dirɔ, 28ma u ka wii te na pɛrɛnti sɔɔ u wɔndia wi wɛ̃, ma wɔndia maa sua u win mɛro wɛ̃. 29Ye Yohanun bwãaba gari yi nua, ba da ba win goru sua ba sikua. 30Gɔro be, ba wurama Yesun mi, ma ba nùn saaria kpuro ye ba kua, ka yèn keu ba sɔ̃ɔsi. 31Ma tɔn dabira naamɔ ben mi ta wemɔ sere wi ka win bwãaba fɛɛ bia bu di. Yen sɔ̃na u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i na su tii kara su da gbaburu gia i wɛ̃ra fiiko. 32Ma ba goo nimkuu dua ba doona gbaburu gia, wi ka win bwãabu. 33Adama tɔn dabira wa ba doonɔ, ma ba bu tuba. Yen sɔ̃na tɔmba gbia ba duki da wusu kpuron di mi Yesu ka win bwãaba dɔɔ. 34Ye Yesu u yara goon di u tɔn wɔru guna wa, ma u yen wɔnwɔndu wa yèn sɔ̃ ba sãa nge yãanu ni nu kun kparo mɔ. Ma u bu gãa dabinu keu sɔ̃ɔsim wɔri. 35Ye sɔ̃ɔ yãara win bwãaba nùn susi ba nɛɛ, yam mi gbabura, sɔ̃ɔ wee maa yãara. 36A de tɔn be, bu da baru kpaanɔ ka wuu si su wãa turuku bu dwe ye ba koo di. 37Adama u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bu dĩanu wɛ̃ɛyɔ bɛɛn tii. Ba nùn bikia ba nɛɛ, a kĩ su sɔ̃ɔ goobun (200) sɔmburun gobi sua su da su ka pɛ̃ɛ dwe kpa su bu wɛ̃ bu di? 38Ma Yesu u bu bikia u nɛɛ, pɛ̃ɛ nyewa i mɔ. I doo i wa. Ye ba wa ba nɛɛ, pɛ̃ɛ nɔɔbuwa ka maa swɛ̃ɛ yiru. 39Ma u win bwãabu yiire bu tɔn be sinasia wuu wuuka yaka bekusu sɔɔ. 40Ma ba sina wuu wuuka gam wunɔbu (100), gam weeraakuru. 41Yera Yesu u pɛ̃ɛ nɔɔbu ye sua ka swɛ̃ɛ yiru ye, ma u win nɔni sua wɔllɔ u Gusunɔ siara. Ma u pɛ̃ɛ ye murura u win bwãabu wɛ̃ɛmɔ bu tɔn be yabua. U maa swɛ̃ɛ yi bɔnu kua tɔmbu kpuro bu ka wa. 42Ma be kpuro ba di ba deba. 43Ma win bwãaba pɛ̃ɛ ka swɛ̃ɛn sukum gura ye tɔmba di n tiara ma n yiba birenu wɔkura yiru sɔɔ. 44Be ba pɛ̃ɛ ye di sɔɔ, tɔn durɔbun geera tura nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000). 45Ye ba kpa yande, Yesu u win bwãabu sɔ̃ɔwa bu goo nimkuu duo bu nùn gbiiya guru giɔ Bɛsaida gia kpa win tii u n tɔn be yarinasiamɔ. 46Ye u tɔn be nɔɔ kana u kpa, u doona guurun bera gia u ka kanaru ko. 47Sanam mɛ yam tĩra bwãa be, ba wãa goo nimkuu sɔɔ daa burerun suunuɔ, ma Yesu tia wi turo guruɔ. 48U wa ma ben sɛsɛra kun maa nim muramɔ yèn sɔ̃ woo damguu ga ka bu yinnamɔ. Sanam mɛ yam sãram dɔɔ, ma u bu turuku kooma u sĩimɔ nim wɔllɔ u kĩ u bu gbiiri. 49Adama ye ba nùn wa u sĩimɔ nim wɔllɔ ba tamaa siiniwa, ma ba nɔɔgiru sua, 50domi be kpuro ba nùn waamɔ ma ba nanda. Ma yande Yesu ka bu gari kua u nɛɛ, nɛna, i de bɛɛn laakari yu wurama, i ku nanda. 51Ma u dua ben goo sɔɔ ma woo ga mari. Yera biti bu mwa n banda, 52domi pɛ̃ɛ yen sɔm maamaakigira kun bu yeeri ben laakari sarirun sɔ̃. 53Sanam mɛ ba tɔbura ba kpa, ba tura Genɛsarɛtin temɔ, ma ba gooru girari. 54Ye ba yara goon di, migum migum tɔmba Yesu tuba. 55Yera tem mɛn tɔmbu kpuro ba duki daamɔ ma ba ka ben barɔbu naamɔ baama kpuron di Yesun mi, mi ba gesi nua u wãa. 56Yam kpuro mi Yesu u da, baru kpaanɔ ka wuu marosɔ ka gberu kpaanɛba sɔɔ ba ra ka barɔbu nɛwa ben yaaraɔ kpa bu nùn kana u de bu gesi win yaberun swaa bua baba. Be ba maa ye baba kpuro ba bɛkura.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\