Maaku 8

1Sanam dɔɔ sanam wee, tɔn wɔru guna ya kpam mɛnna win mi. N deema ba ǹ mɔ ye ba koo di. Yera Yesu u win bwãabu soka u nɛɛ, 2tɔn wɔru gen wɔnwɔnda man mɔ̀ domi yen sɔ̃ɔ ita wee mìn di ba ka man wãa. Ba ǹ maa gãanu mɔ ni ba koo di. 3Nà n maa nɛɛ bu wio, ba kun gãanu di ba koo wɔruku swaa sɔɔ, domi mìn di ben gaba na, n toma. 4Ma win bwãaba nùn bikia ba nɛɛ, mana sa ko pɛ̃ɛ wa gbabu teni sɔɔ ye ya koo tɔn beni debia. 5Yesu bu bikia u nɛɛ, pɛ̃ɛ nyewa i mɔ. Ma ba nɛɛ, nɔɔba yiru. 6Yera u tɔn wɔru ge sɔ̃ɔwa gu sinɔ temɔ. Ma u pɛ̃ɛ nɔɔba yiru ye sua, u Gusunɔ siara, ma u ye murura u win bwãabu wɛ̃ bu tɔn be yabua. Ma ba ye tɔn wɔru ge bɔnu kua. 7Ba maa swɛ̃ɛ piiminu ganu mɔ. Ma Yesu u Gusunɔ siara nin sɔ̃, ma u win bwãabu sɔ̃ɔwa bu maa ni tɔn be yabuo. 8Ba di ba deba. Ma bwãaba sukum mɛ n tie gura ma n yiba birenu nɔɔba yiru sɔɔ. 9Tɔn ben geera tura nge nɔrɔbun suba nnɛ (4.000). Yen biru Yesu u bu yarinasia. 10Mii mii wi ka win bwãabu ba goo nimkuu dua ba da tem gam gia mɛ ba ra soku Damanuta. 11Miya Falisi gaba na Yesun mi, ma ba ka nùn sikirinɔ wɔri. Ba nùn bikia u bu sɔ̃ɔsi ka yĩreru ma win dam weewa wɔllun di. Ba gerua mɛ bu ka win laakari mɛɛri. 12Yera u wom mwɛ ma u bu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na tɛ̃n tɔn beni ba yĩreru bikiamɔ. Ka geema, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, yĩreru garu sari te ba koo bu sɔ̃ɔsi. 13Ma u bu deri, u kpam goo nimkuu dua u ka tɔbura guru giɔ. 14Bwãa be, ba duari bu pɛ̃ɛ kusenu ko. Tia tɔnawa ba mɔ goo nimkuu sɔɔ. 15Yesu bu yiire u nɛɛ, i bɛɛn tii laakari koowo kpa i n Falisiban pɛ̃ɛ seeyatia geri ka maa Herodugia. 16Ma ba gerunamɔ ben tii tiinɛ sɔɔ ba nɛɛ, yèn sɔ̃ ba ǹ pɛ̃ɛ mɔ yen sɔ̃na u gerua mɛ. 17Yesu u tuba ye ba gerunamɔ ma u nɛɛ, mban sɔ̃na i gerumɔ i nɛɛ, yèn sɔ̃ i ǹ pɛ̃ɛ mɔ yen sɔ̃na. I ǹ gie? N ǹ bɛɛ yeeri gina? Bɛɛ swaa taoba rò? 18I ǹ nɔni mɔ rò? I ku ra yam wa? I ǹ swasu mɔ? I ku ra gari nɔ? I ǹ yaaye 19dɔma te na pɛ̃ɛ nɔɔbu murura tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔbun (5.000) sɔ̃? Birenu nye sɔɔra i gure ye ba di n tia. Ba nùn wisa ba nɛɛ, wɔkura yiru. 20Yesu u kpam bu bikia u nɛɛ, ye na pɛ̃ɛ nɔɔba yiru murura tɔmbu nɔrɔbun suba nnɛn (4.000) sɔ̃, birenu nye sɔɔra i gure ye ba di n tia. Ba nɛɛ, nɔɔba yiru. 21Ma u nɛɛ, n ǹ bɛɛ yeeri ka tɛ̃? 22Sanam mɛ ba tura wuu ge ba ra soku Bɛsaidaɔ, tɔmbu gaba ka wɔ̃ko goo na Yesun mi ma ba nùn kana u nùn baba. 23U wɔ̃ko win nɔma nɛnua u ka da wuun biruɔ. Yen biru u yãatam sie win nɔniɔ ma u yi nɔma sɔndi u nɛɛ, a gãanu waamɔ? 24Durɔ wi, u nɔni wukia u nɛɛ, na tɔmbu waamɔ. Ba ka dãnu weenɛ ba sĩimɔ. 25Ma Yesu kpam win nɔma sɔndi wɔ̃ko win nɔni wɔllɔ. Ye u yãatem nɔni girari, u bɛkura ma u kpuro waamɔ sãa sãa. 26Yesu nùn sɔ̃ɔwa u wio, u ku maa wura wuu nukurɔ. 27Sanam mɛya Yesu u doona ka win bwãabu Sesareɔ, Filipin tem gia. Ma swaa sɔɔ u win bwãabu bikia u nɛɛ, na nɛɛ ya? Wara tɔmba gerumɔ na sãa. 28Ba nɛɛ, gaba gerumɔ Yohanu Batɛmu kowowa, gaba maa gerumɔ Eliwa, ma gaba kpam gerumɔ a sãawa Gusunɔn sɔmɔbun turo. 29Ma u bu bikia u nɛɛ, to, bɛɛ maa ni, amɔna bɛɛn tii i gerumɔ. Piɛɛ nùn wisa u nɛɛ, a sãawa Kirisi wi. 30Yera Yesu u bu gerusi u nɛɛ, bu ku raa ye goo sɔ̃. 31Ma u bwãa be sɔ̃ɔbu wɔri u nɛɛ, Tɔnun Bii u ǹ koo ko u kun nɔni swãa bakaru wa kpa guro gurobu ka yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu bu nùn yina kpa bu nùn go, adama u koo se gɔrin di sɔ̃ɔ itase. 32U gari yi geruawa kpasasa. Yera Piɛɛ ka nùn da bɔkuɔ ma u nùn gerusibu wɔri. 33Adama Yesu sĩira u win bwãabu mɛɛra ma u Piɛɛ gerusi u nɛɛ, a dɛsiro nɛn birun di Setam, domi wunɛn bwisikunu kun sãa Gusunɔginu, nu sãawa tɔnuginu. 34Yen biru Yesu u tɔn wɔru soka ka win bwãabu sannu, ma u nɛɛ, goo ù n kĩ u nɛn yira swĩi nge bɔ̃̀ɔ, u win gɔ̃ru kĩru derio kpa u win tiin dãa bunanaru sua kpa u man swĩi. 35Domi baawure wi u kĩ u win wãaru di ka win gɔ̃ru kĩru, u koo tu bia. Adama baawure wi u win wãaru yina nɛn sɔ̃ ka nɛn Labaari gean sɔ̃, wiya u koo tu wa ka gem. 36Arufaani yerà tɔnu u mɔ, baa ù n handunian gãanu kpuro wa, ma u win wãaru bia. 37Mba tɔnu u koo ka win wãaru kɔsina. 38Ǹ n mɛn na, baawure wi u nɛn sekuru mɔ̀ ka maa nɛn gari tɛ̃n tɔn kɔ̃sobun suunu sɔɔ, be ba ǹ ka Gusunɔ turo yɔ̃, Tɔnun Bii u koo win sekuru ko ù n wurama win Baaban yiiko sɔɔ ka Gusunɔn gɔrado dɛɛrobu sannu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\