Maaku 9

1U kpam bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ gabu be ba yɔ̃ mini, ba koo wa Gusunɔ u bandu swĩi ka ten yiiko bu sere gbi. 2Sɔ̃ɔ nɔɔba tian biru, Yesu u ka Piɛɛ ka Yakɔbu ka Yohanu da bee tia, ma u bu kpara u ka da guu bakaru garun wɔllɔ be tɔna. Nge mɛ ba nùn mɛɛra ba wa win wasi gɔsia tuki. 3Win yãnu maa ballimɔ gem gem ma nu burura fem fem. Goo sari handunia mi, wi u koo kpĩ u bekuru tea tu burura nge mɛn bweseru. 4Yen biru Eli ka Mɔwisi ba bu kurema ba ka Yesu gari mɔ̀. 5Ma Piɛɛ u Yesu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, n wã sa n wãa mini. A de su kunu ita ko, teeru wunɛgiru, teeru Mɔwisigiru, teeru maa Eligiru. 6U yeni gerua yèn sɔ̃ u ǹ yɛ̃ ye u koo gere, domi ba nanda gem gem. 7Ma guru wira na ta bu wukiri, ma ba nɔɔ gagu nua guru wii ten min di ga nɛɛ, winiwa nɛn Bii kĩnasi, i wigii swaa dakio. 8Mii mii ye bwãa be, ba mɛɛra ba ka sikerena, ba ǹ maa goo wa ma n kun mɔ Yesu turo ka be. 9Nge mɛ ba sarɔ guurun di, Yesu u bu yiire bu ku goo sɔ̃ ye ba wa sere Tɔnun Bii u ka se saa gɔrin di. 10Ba kua ye u bu yiire adama ba bikianamɔ ben tii tiinɛ sɔɔ ba nɛɛ, mba seebu gɔrin din tubusianu. 11Ma ba nùn bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na wooda yɛ̃roba gerumɔ ma Eliwa koo gbi u na. 12U bu wisa u nɛɛ, mɛya Eliwa koo gbi u na u baayere kpuro wesia nge mɛ ya raa sãa. Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na Gusunɔn gari maa Tɔnun Biin gari gerumɔ yi nɛɛ, u ǹ koo ko u kun nɔni sɔ̃ɔre gem gem, kpa bu nùn gɛm. 13Adama na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, Eli u na kɔ ma ba nùn kua nge mɛ ba kĩ, nge mɛ Gusunɔn gari yi win gari gerumɔ. 14Sanam mɛ ba wurama bwãa be ba tien mi, ba tɔn wɔru wa ga bu sikerenɛ, ma wooda yɛ̃roba ka bu sikirinamɔ. 15Ye tɔn be kpuro ba Yesu wa, ba biti soora too too, ma ba duki daamɔ win mi bu ka nùn tɔbiri. 16Ma u win bwãabu bikia u nɛɛ, mban sikirinɔwa i mɔ̀ bɛɛ ka be. 17Tɔn wɔru ge sɔɔn di goo u nùn wisa u nɛɛ, yinni, na ka nun nɛn bii naawawa yèn sɔ̃ u wɛrɛku mɔ ge ga yinamɔ u gari gere. 18Baama mi ga nùn seeri ga ra nùn surewa temɔ, kpa u yãatam pɔkeru yari u n donnu temmɔ kpa u bemi. Na maa wunɛn bwãabu kana bu gu gira adama ba kpana. 19Ma Yesu u bu wisa u nɛɛ, bɛɛ tɔn naanɛ doke sarirugibu, sere saa yerà ko na n ka bɛɛ wãa. Sere domma ko na n ka bɛɛ tɛmanɛ. I ka man bii wi naawa mini. 20Ma ba ka nùn da win mi. Ye wɛrɛku ge, ga Yesu wa, yande, ga bii wi sura temɔ ka dam u bindimɔ ma u yãatam pɔkeru yarimɔ. 21Yesu bii win baa bikia u nɛɛ, saa domman diya yeni ya nùn deema. Ma u nɛɛ, saa win birun diya. 22Kiri kiri ga ra nùn sure dɔ̃ɔ sɔɔ, ǹ kun mɛ nim sɔɔ, kpa ga n kĩ gu nùn kam koosia. Adama à n kaa kpĩ a gãanu ko, a bɛsɛn wɔnwɔndu waawo, kpa a sun faaba ko. 23Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a nɛɛ, nà n kon kpĩ ro! Wi u naanɛ doke, kpuro n koo nùn koora. 24Ma bii win baa u nɔɔgiru sua u nɛɛ, na naanɛ doke, a man somiɔ kpa nɛn naanɛ dokebu bu sosi. 25Ye Yesu wa ma tɔn wɔru ga duki naamɔ ga mɛnnamɔ u wɛrɛku ge gerusi u nɛɛ, wɛrɛku wunɛ, wunɛ wi a ra tɔnu ko soso kpa u kpana u gari gere, a bii wi doonario, a ku ra maa wuramɛ win mi. 26Yera ga bii wi sura ka dam, ma ga kuuki mɔ̀ ga ka doonɔ. Ma bii wi, u kua nge goru sere tɔn dabira mɔ̀, u guwa. 27Adama Yesu u win nɔmu nɛnua u seeya, ma u yɔ̃ra. 28Sanam mɛ Yesu u dua yɛnuɔ tɔn tuko goo kun maa ka bu wãa, win bwãaba nùn bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na be, ba kpana bu wɛrɛku ge gira. 29Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wɛrɛku genin bwesera ku ra doonɛ ma n kun mɔ ka kanaru. 30Yen biru ba doona min di, ma ba Galilen tem bukiana. N deema u ǹ kĩ goo u n yɛ̃ mi u wãa, 31domi u win bwãabu sɔ̃ɔmɔ u mɔ̀, ba koo Tɔnun Bii tɔmbu nɔmu sɔndia bu nùn go, adama sɔ̃ɔ itase u koo se gɔrin di. 32Ye u gerua mi, ya ǹ bu yeeri. Ma ba bɛrum mɔ̀ bu ka nùn yen tubusianu bikia. 33Ma ba tura Kapenamuɔ. Saa ye u wãa yɛnuɔ u bu bikia u nɛɛ, mba ba sikirinɛmɔ swaa sɔɔ. 34Adama ba mari sɔ̃ɔ yèn sɔ̃ swaa sɔɔ ba sikirinamɔwa ba n ka yɛ̃ ben suunu sɔɔ wi u bo. 35Ma u sina u wɔkura yiru ye soka u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, goo ù n kĩ u ko be kpuron wirugii, u koowo be kpuron biruko ka be kpuron sɔmɔ. 36Yera u bii piibu gagu nɔmu nɛnua u ka na ben suunu sɔɔ. U nùn sua ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 37baawure wi u bii winin bweseru wura nɛn yĩsirun sɔ̃, nɛna u wura. Baawure wi u maa man wura, n ǹ nɛ turo u wura, u maa wi u man gɔrima wurawa. 38Yohanu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni sa goo wa u wɛrɛkunu giramɔ ka wunɛn yĩsiru, ma sa nùn yinari yèn sɔ̃ u ǹ nun swĩi ka bɛsɛ sannu. 39Adama Yesu u nɛɛ, i ku yɛ̃ro yinari, domi goo sari wi u koo maamaaki ko ka nɛn yĩsiru, ù n kpa u n yande nɛn kɔ̃sa gerumɔ. 40Domi wi u kun ka sun yibɛrɛ tɛɛru nɛni bɛsɛgiiwa. 41Ka geema, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u bɛɛ nim kã i nɔra yèn sɔ̃ i sãa Kirisigibu yɛ̃ro u koo win are wa. 42Adama baawure wi u bii piimii ni nu man naanɛ doke min teu torasia, n sanɔ bu nùn nɛɛru gbinisia win wĩirɔ, kpa bu nùn kpɛ̃ɛ nim wɔ̃ku sɔɔ. 43- 46Ǹ n mɛn na, wunɛn nɔmu ǹ kun mɛ wunɛn nɔɔ teu gà n nun torasia a gu buro. N sanɔ bo a ka nɔm teu ǹ kun mɛ naa teesu wãaru wa te ta ku ra kpe, n kere a n nɔma yiru ka naasu yiru mɔ kpa bu nun kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ ((mi kɔkɔ ni nu ko n ben wasi dimɔ nu ǹ gbimɔ, ka mi dɔ̃ɔ kun gbimɔ.)) 47Ǹ n maa wunɛn nɔnun na, ga nun torasia a gu wɔwo. N sanɔ a n nɔnu teu mɔ a ka da mi Gusunɔ u bandu swĩi ka sere a n nɔni yiru mɔ kpa bu nun kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ, 48mi kɔkɔ ni nu ko n ben wasi dimɔ nu ǹ gbimɔ ka mi dɔ̃ɔ kun gbimɔ. 49Domi ba koo baawure dɔ̃ɔ wisi nge mɛ ba ra bɔru yɛ̃ke dĩanu wɔllɔ. 50Bɔru gãa geena, adama bɔru tà n nɔɔ gu, ka mba ba koo kpam tu dorasia. I n bɔru mɔ bɛɛn tii sɔɔ, kpa i n nɔɔ nɛ bɛɛn tii tiinɛ sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\