Mateu 10

1Yesu u win bwãabu wɔkura yiru mɛnna ma u bu yiiko wɛ̃ bu ka wɛrɛkunu gira, kpa bu bararu ka wasin dam sariru baatere bɛkia. 2Bwãabu wɔkura yiru yen yĩsa wee. Gbiikoo Simɔɔ wi ba ra soku Piɛɛ ka win wɔnɔ Andere, ka Yakɔbu ka win wɔnɔ Yohanu, Sebeden bibu, 3ka Filipu ka Baatelemi ka Tomaa ka Mateu wi u raa sãa gbere mwaɔ, ka Yakɔbu Alufen bii ka Tade, 4ka Simɔɔ wi u win tem gari kĩ, ka Yudasi Isikariɔtu wi u tɔmbu Yesu nɔmu sɔndia. 5Yesu u tɔmbu wɔkura yiru ye gɔra ka wooda yeni u nɛɛ, i ku swaa gaa swĩi ye ya dɔɔ tɔn tukobun tem gia, i ku maa Samarigibun wuu gagu du. 6Adama i doo Isireliban mi, be ba kɔ̃ɔra nge yãanu. 7I doo i kpara i nɛɛ, Gusunɔ u sisi u bandu swĩi. 8I barɔbu bɛkio, i gɔribu seeyo, i be ba bara disigiru mɔ bɛkio bu dɛɛra, kpa i wɛrɛkunu gira tɔmbun wasi sɔɔn di. Yèn sɔ̃ i wa kɔsiaru sari, i maa wɛ̃ɛyɔ n kun ka kɔsiaru. 9I ku dukia gaa sua i ka da, nge wura ǹ kun mɛ sii geesu, ǹ kun mɛ sii gandu bɛɛn bɔɔrɔ. 10I ku ka yãa kureru da, ǹ kun mɛ yaberu yiruse, ǹ kun mɛ baranu ǹ kun mɛ dɛka. N weenɛ bu sɔm kowo wɛ̃ yèn bukata u mɔ u n ka wãa. 11Ì n tura wuu maroɔ ǹ kun mɛ wuu piibu sɔɔ, i de i mɛɛri wi u weenɛ u bɛɛ dam koosia, kpa i sina win yɛnuɔ sere i ka sĩ wuu gen min di. 12Ì n yɛnu gagu dua i gen tɔmbu tɔbirio kpa i nɛɛ, Gusunɔ u bɛɛ alafia kɛ̃. 13Yɛnu gegibu bà n ka alafia ye weenɛ, i de ya n wãa be sɔɔ, adama bà kun ka weenɛ, i de yu wurama bɛɛn mi. 14Wuu gagu ǹ kun mɛ yɛnu gagun tɔmbu bà n maa yina bu bɛɛ dam koosia, bu sere bɛɛn gari swaa daki, i doonɔ min di kpa i bɛɛn naasun tua bu kpare. 15Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, siribun sanam Gusunɔ u koo Sodomu ka Gomɔragibu wɔnwɔndu sɔ̃ɔsi n kere wuu gen tɔmbu. 16Yesu maa nɛɛ, wee, na bɛɛ gɔrimɔ nge yãanu dɛmakunun suunu sɔɔ. I de i n bwisi mɔ nge wɛɛ, kpa i n ka kparukonu weenɛ taki sariru sɔɔ. 17I laakari koowo domi gaba koo bɛɛ mwa bu ka da siri yerɔ, kpa bu bɛɛ sɛni so ben mɛnnɔ yenɔ. 18Ba koo bɛɛ siri tem yɛ̃robu ka sinambun wuswaaɔ nɛn sɔ̃, kpa i ka seeda di ben mi ka tɔn tukobun mi. 19Bà n ka bɛɛ da siri yerɔ, i ku wurura ka gari yi i ko gere. I ku maa wurura nge mɛ i ko gerusina. Saa ye, yà n tura, i ko wa gari yi i ko gere. 20Domi gari yi i ko gere yi ǹ ko n sãa bɛɛgii, yi koo nawa saa bɛɛn Baaban Hunden min di wi u wãa bɛɛ sɔɔ. 21Gaba koo ben wɔnɔbu ǹ kun mɛ ben maabu sɔ̃ɔsi bu ka bu go. Baababa ba ko maa ko mɛ ben bibu sɔɔ, ma bibu ba koo ben mɔwɔbu kɔrumɔtɔnu kua bu ka bu go. 22Baawure u koo bɛɛ tusi nɛn yĩsirun sɔ̃. Adama wi u tɛmana sere ka nɔrɔ u koo faaba wa. 23Bà n bɛɛ nɔni sɔ̃ɔwa wuu teu sɔɔ, i duki doonɔ wuu gagun mi. Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ka gem, i ǹ ko i Isirelin wusu kpuro sasiri i kpe, Tɔnun Bii u ka tunuma. 24Mɛɛro sari wi u win sɔ̃ɔsio kere. Yoo maa sari wi u win yinni kere. 25Ǹ n mɛn na, n tura mɛɛro u ka win sɔ̃ɔsio weena kpa yoo u ka win yinni weena. Bà n yɛnu yɛ̃ro sokumɔ Beseburu, ba koo win yɛnugibu yĩsi kɔ̃sunu kɛ̃ n kere wi. 26Yesu maa nɛɛ, yen sɔ̃, i ku ben bɛrum ko, domi ye ya wukiri ya koo tera, yen asirin gãanu maa sari ni ba ǹ koo gia. 27Ye na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ yam wɔ̃kuru sɔɔ, i ye geruo yam bururam sɔɔ. Ye i maa nua asiri sɔɔ, i yɔɔwo gidambisa wɔllɔ i ka ye kpuro kpara. 28I ku bu nasia be ba koo wasi tɔna go, be ba ǹ kpɛ̃ bu hunde go. Adama i yɛ̃ro nasio wi u koo kpĩ u wasi ka hunde go sannu dɔ̃ɔ wi u ku ra gbi sɔɔ. 29I ǹ ko kpĩ i gunɔminu yiru dwe ka faram? Ka mɛ, baa nin teu, ga ǹ koo wɔruma temɔ ma n kun mɔ bɛɛn Baaba u wura. 30Bɛɛ maa, ba mam bɛɛn wirun serin geeru yɛ̃. 31Ǹ n mɛn na, i ku bɛrum ko, i gunɔminu bɛɛrɛ kere sere mi n toma. 32Yesu maa nɛɛ, baawure wi u man wura tɔmbun wuswaaɔ, kon maa yɛ̃ro wura nɛn Baaban wuswaaɔ wi u wãa wɔllɔ. 33Adama wi u man yina tɔmbun wuswaaɔ, kon maa yɛ̃ro yina nɛn Baaban wuswaaɔ wi u wãa wɔllɔ. 34Yesu maa nɛɛ, i kun tamaa na nawa handuniaɔ n ka alafia wɛ̃, aawo, takobiwa na ka na. 35Na nawa n ka sannɔ doke bii tɔn durɔ ka win tundon suunu sɔɔ, ka maa bii tɔn kurɔ ka win mɛron suunu sɔɔ, ka maa kurɔ mɔro ka win dwaa mɛron suunu sɔɔ. 36Tɔnun yɛnugibu beya ba ko n sãa win yibɛrɛba. 37Wi u win tundo ǹ kun mɛ win mɛro kĩ n man kere u ǹ tura u n ka sãa nɛgii. Nge mɛya wi u win bii kĩ n man kere u ǹ tura u n ka sãa nɛgii. 38Ma wi u kun win dãa bunanaru sue u n ka man swĩi u ǹ tura u n ka sãa nɛgii. 39Wi u kĩ u win wãaru di ka win gɔ̃ru kĩru u koo tu bia. Adama wi u win wãaru yina nɛn sɔ̃ u koo tu wa ka gem. 40Yesu maa nɛɛ, wi u bɛɛ dam koosia nɛna u dam koosia. Wi u maa man dam koosia, u wi u man gɔrima dam koosiawa. 41Wi u Gusunɔn sɔmɔ dam koosia yèn sɔ̃ u sãa Gusunɔn sɔmɔ, u koo are wa nge Gusunɔn sɔmɔgii. Wi u maa tɔn geo dam koosia, yèn sɔ̃ u sãa tɔn geo, u koo are wa nge tɔn geogii. 42Wi u bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ benin turo gãanu kã yèn sɔ̃ u sãa nɛn bɔ̃ɔ, baa ǹ n nim nɔruram na, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ka gem, yɛ̃ro kun win are biamɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\