Mateu 11

1Sanam mɛ Yesu u win bwãabu wɔkura yiru ye bwisi yi kã u kpa, u doona min di u da bera yen wuu marosu gia u ka keu sɔ̃ɔsi kpa u maa ka waasu ko. 2N deema Yohanu Batɛmu kowo u Yesu wi ba mɔ̀ Kirisin sɔman gari nua sere pirisɔm diru mi u wãa. Yera u nùn win bwãabun gabu gɔria 3bu ka nùn bikia, wiya wi u koo be na? Nge ba n kpao mara. 4Yesu bu wisa u nɛɛ, i gɔsiro i Yohanu tusia ye i nua ka ye i wa. 5Wɔ̃koba yam waamɔ, yɛmɔba sĩimɔ, ba be ba bara disigiru mɔ bɛkiamɔ bu ka dɛɛra, sosoba gari nɔɔmɔ, ba gɔribu seeyamɔ gɔrin di, ma ba sãarobu Labaari gea waasu kuammɛ. 6Doo nɔɔrugiiwa wi nɛn gari kun torasiamɔ. 7Ye Yohanun bwãaba sĩa Yesu u Yohanun gari tɔn dabiru sɔ̃ɔbu wɔri u nɛɛ, mba i yara i mɛɛrim da gbaburɔ. Yakɔ ge woo ga toorimɔ? Aawo. 8Ǹ n mɛn na, mba i mɛɛrim da. Durɔ wi u yãa bɛɛrɛginu sebua? Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ be ba yãa bɛɛrɛginu sebua ba wãa sina kpaanɔ. 9Mba i re kobu da. Gusunɔn sɔmɔwa i mɛɛrim da? Mɛya na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, yɛ̃ro mam Gusunɔn sɔmɔ kere sere mi n toma. 10Domi Yohanu wiya wìn sɔ̃ Gusunɔn gari nɛɛ, "N wee na nɛn sɔmɔ gɔriɔ wunɛn wuswaaɔ wi u koo wunɛn swaa sɔmɛ." 11Ka gem na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, be tɔn kurɔba mara sɔɔ goo kun Yohanu Batɛmu kowo kere. Adama wi u yãkabu bo ban te Gusunɔ u swĩi sɔɔ u nùn kere. 12Saa mìn di Yohanu wi u waasu mɔ̀ sere ka tɛ̃ ba ban te kasuwa ka dam, ma damgiba tu mwaamɔ. 13Mɔwisi u ban ten gari gerua win wooda sɔɔ. Gusunɔn sɔmɔbu kpuro ba maa yi gerua sere ka Yohanu Batɛmu kowon waati. 14Ì n kĩ i tubu, wiya Eli wi, wi u koo ra na. 15Wi u swaa mɔ u ka nɔ, u nɔɔwɔ. 16Mba kon ka tɛ̃n tɔmbu weesina. Ba ka bibu weenɛ be ba sɔ̃ yaburɔ ba sokunamɔ ba mɔ̀, 17sa bɛɛ guuru soowa ma i ǹ yawa, sa bɛɛ gɔɔ womu kua, i ǹ maa swĩ. 18Domi Yohanu Batɛmu kowo u na u ǹ di u ǹ nɔra nge gabu, ma ba nɛɛ u wɛrɛkunu mɔwa. 19Tɔnun Bii maa na u dimɔ u nɔrumɔ, ma ba gerumɔ ba mɔ̀ u sãa dim kĩro ka tam nɔro, ka maa gbere mwaɔbu ka kɔ̃san kowobun bɔrɔ. Ka mɛ, Gusunɔn bwisi yi ra sɔ̃ɔsi ma yi sãa gem yin kookoosun di. 20Ma Yesu u wuu si gerisim wɔri mi u sɔm maamaakigii dabinu kua, domi sin tɔmba kun bwisika ba ben gɔ̃ru gɔsie. 21U nɛɛ, nuku sankiranugiiwa wunɛ Kɔrasɛni. Nuku sankiranugiiwa wunɛ Bɛsaida, domi bà n sɔm maamaakigia ye kua Tiri ka Sidoni sɔɔ ye ba kua bɛɛn suunu sɔɔ, wuu sin tɔmbu ba ko n daa gɔ̃ru gɔsie saa tɛɛbun di ba n sɔ̃ torom sɔɔ ba n saaki sebua nuku sankiranun sɔ̃. 22Yen sɔ̃, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, siribun sanam sɔɔ Tiri ka Sidonigia koo ko kpakaka ka bɛɛ. 23Wunɛ maa Kapenamu, a yĩiyɔ kaa suara sere wɔllɔ? Aawo, ba koo nun surewa sere gɔriɔ. Domi sɔm maamaakigia ye ya koora wunɛ sɔɔ, yà n koora Sodomuɔ, wuu ge, ga n wãa ka gisɔ. 24Yen sɔ̃na na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, siribun sanam Sodomugia koo ko kpakaka ka wunɛ. 25Saa ye sɔɔ, Yesu u nɛɛ, Baaba, wɔllu ka tem Yinni, na nun siara yèn sɔ̃ a yabu ye bibu sɔ̃ɔsi baa mɛ a ye bwisigibu ka yɛ̃rugibu berua. 26N wã Baaba, domi mɛya n ka nun naawa wunɛn kĩru sɔɔ. 27Nɛn Baaba man baayere kpuro wɛ̃. Goo sari wi u Bii wi yɛ̃ ma n kun mɔ Baaba wi. Goo maa sari wi u Baaba wi yɛ̃ ma n kun mɔ Bii ka maa wi Bii u kĩ u nùn sɔ̃ɔsi. 28I na nɛn mi bɛɛ kpuro, bɛɛ be i ka bɛɛn sɔmunu wasira, kon bɛɛ wɛ̃rasia. 29I wuro n bɛɛ kpara kpa i ko nɛn bwãabu, domi nɛ tɔn duuduo ka tii kawowa, mɛya kon de i n wãa bɔri yɛndu sɔɔ. 30Domi yoo te kon bɛɛ diisia ta ǹ wahala mɔ, sɔmu ni kon maa bɛɛ sɔbi nu ǹ bunu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\