Mateu 12

1Sɔ̃ɔ mɛɛrun biru, tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru garu sɔɔ, Yesu ka win bwãabu ba alikama gbaaru bukianɛ ba doonɔ. N deema gɔ̃ɔra win bwãabu mɔ̀ ma ba alikama wɔka ba temmɔ. 2Ye Falisiba ba wa mɛ, ba Yesu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, u mɛɛrio ye win bwãaba mɔ̀ ye wooda ya nɛɛ bu ku ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 3Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ǹ garire ye Dafidi kua sanam mɛ gɔ̃ɔra bu mɔ̀ wi ka win tɔmbu? 4U dua Gusunɔn dirɔ ma u pɛ̃ɛ sua ye ba Gusunɔ yiiye ma wi ka win tɔmbu ba di. N deema n ǹ weenɛ bu pɛ̃ɛ ye di ma n kun mɔ yãku kowobu tɔna. 5Nge i ǹ garire Mɔwisin wooda sɔɔ ma tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, yãku kowo be ba sɔmburu mɔ̀ sãa yerɔ, ba ku ra tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru mɛm nɔɔwɛ. Ba ǹ maa sãa taarɛgibu. 6Adama na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ gãanu wãa mini ni nu sãa yeru kpãaru kere. 7Ì n daa tuba ye Gusunɔn gari gerua yi yi nɛɛ, "Wɔnwɔnda na kĩ, n ǹ mɔ yãkuru," i ǹ daa taarɛ sarirugibu taarɛ wɛ̃ɛmɔ. 8I de i n yɛ̃ ma Tɔnu Biiwa u tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru kua. 9Ma Yesu doona min di, u dua ben mɛnnɔ yerɔ. 10Durɔ goo wãa mi, wìn nɔm teu ga gu. Be ba wãa mi, ba Yesu bikia ba nɛɛ, ǹ n man na, n weenɛ bu tɔnu bɛkia tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ? Ba gerua mɛ, bu ka wa bu nùn durum mani. 11Ma Yesu maa bu bikia u nɛɛ, bɛɛn goo ù n yãaru mɔ ma ta nùn dɔkɔ kpiriru wɔriri tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, u ǹ koo da u tu gawa u yara? 12Tɔnu kun yãaru kere mi n toma? Ǹ n mɛn na, ya wã tɔnu u gea ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 13Yera u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u win nɔmu ge dɛmiɔ. U ge dɛmia ma ga wɛ̃ra nge gen teu. 14Falisiba ba yara ba da ba wesiana mɛ ba koo ko bu ka Yesu go. 15Ye Yesu u gia ma ba kĩ bu nùn gowa, u gɛɛra saa min di ma tɔn dabira nùn swĩi. Ma u barɔbu kpuro bɛkia. 16Adama u bu sɔ̃ɔwa u sire u nɛɛ, bu ku raa goo sɔ̃ wi u sãa. 17N koora nge mɛ, kpa gari yi Gusunɔn sɔmɔ Esai u yorua yi ka koora. 18Gari yi sɔɔ, Gusunɔ u nɛɛ, "Nɛn sɔm kowo wi na gɔsa wee, nɛn kĩnasi wì sɔɔ nɛn gɔ̃ru dobu kpuro wãa. Na kon nùn nɛn hunde wɛ̃, kpa u nɛn gem kpara bwesenu kpuron mi. 19U ǹ ka goo sikirinamɔ u ǹ maa gbãramɔ. Mɛya maa goo kun win nɔɔ nɔɔmɔ wuun suunu sɔɔ. 20U ǹ koo tɔn be ba sunkure nge kaba dakura. U ǹ koo maa bu go baa bà n sãa nge fitila ge ga gɔɔ dɔɔ, sere u ka de gem mu tabu di, 21kpa bwesenu kpuro nu nin yĩiyɔbu doke win yĩsiru sɔɔ." 22Ba ka Yesu durɔ goo naawa wi wɛrɛkunu nu kua wɔ̃ko ka soso. Yesu durɔ wi bɛkia. U yam wa ma u gari gerubu wɔri. 23Ma tɔn wɔru kpuro ga biti soora ga nɛɛ, ǹ n man na ka gem n ǹ Dafidin sikadobu mini re? 24Adama ye Falisiba ba nua mɛ, yera ba gerua ba nɛɛ, wɛrɛkunun sunɔ Beseburun dama Yesu u ka wɛrɛkunu giramɔ. 25Nge mɛ Yesu ben bwisikunu yɛ̃, u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bandu baatere tèn tɔmbu ba tabu mɔ̀ ben tii tiinɛ sɔɔ ta koo ko bansu. Mɛya maa wuu baagere ǹ kun mɛ yɛnu baagere gèn tɔmbu ba tabu mɔ̀ ben tii tiinɛ sɔɔ ga ǹ koo tɛ. 26Ǹ n mɛn na, Setam yà n Setam giramɔ, ya ka yen tii tabu mɔ̀wa. Amɔna yen bandu ta koo ka tɛ. 27Ǹ n sãa Beseburun dama na ka wɛrɛkunu giramɔ, ka weren dama bɛɛn bwãaba ka nu giramɔ. Yenin sɔ̃na ben tii ba koo sɔ̃ɔsi ma i tore. 28Adama ǹ n Gusunɔn Hunden na, na ka wɛrɛkunu giramɔ, yeya ya sɔ̃ɔsimɔ ma Gusunɔ u bandu swĩi bɛɛn suunu sɔɔ. 29Amɔna tɔnu koo ka du damgiin yɛnuɔ u ka win yãnu gura ma n kun mɔ u gina gbia u damgii wi bɔkua. Ù n nùn bɔkua, yera u koo kpĩ u win yãnu gura. 30Wi u kun sãa nɛgii u ka man yibɛrɛ tɛɛru nɛniwa. Ma wi u ku ra gãanu mɛnnɛ ka nɛ sannu u ra ni yarinasiewa. 31Yen sɔ̃na na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ tɔmba koo kpĩ bu toranu kpuro ka gari kam gerubu kpuron suuru wa. Adama wi u Hunde Dɛɛro gari kam gerusimɔ, u ǹ yen suuru wasi pai. 32Baawure wi u nɛ Tɔnun Bii gari kam gerusi ba koo yɛ̃ro suuru kua. Adama baawure wi u Hunde Dɛɛro gari kam gerusimɔ, ba ǹ yɛ̃ro suuru kuammɛ saa gisɔn di sere ka sia mam. 33Ma Yesu maa nɛɛ, à n dãa geeru duura kaa bii geenu wa. À n maa dãa kɔ̃suru duura bii kɔ̃suna kaa sɔri. Domi dãrun binun diya ba ra tu tubu. 34Waa gɔsɔrun bweseru bɛɛ! Amɔna i ko ka gari gee gere bɛɛ be i sãa tɔn kɔ̃sobu. Domi ye ya yiba gɔ̃ruɔ ya yarimɔ, yeya nɔɔ ga gerumɔ. 35Tɔn geo u ra gãa geenu yarewa gãa geenu sɔɔn di ni nu berua win gɔ̃ruɔ. Tɔn kɔ̃so maa gãa kɔ̃sunu yaramɔ gãa kɔ̃sunu sɔɔn di ni nu berua win gɔ̃ruɔ. 36Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ gari kpuro yi tɔmba gerumɔ, yi sɔɔra ba koo bu siri siribun sanam. 37Domi wunɛn garin diya ba koo nun gem wɛ̃. Yin min diya ba koo maa nun taarɛ wɛ̃. 38Yera wooda yɛ̃robu ka Falisi gabu ba Yesu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, keu koosio, sa kĩ a yĩreru garu ko su wa. 39U bu wisa u nɛɛ, tɛ̃n tɔn kɔ̃sobu be ba ǹ ka Gusunɔ turo yɔ̃ ba yĩreru bikiamɔ. Adama yĩreru garu maa sari te ba koo bu sɔ̃ɔsi ma n kun mɔ Gusunɔn sɔmɔ Yonasigiru. 40Domi nge mɛ Yonasi kua sɔ̃ɔ sɔɔ ita ka wɔ̃kuru ita swãa bakan nukurɔ, nge mɛya maa nɛ Tɔnun Bii kon ko sɔ̃ɔ sɔɔ ita ka wɔ̃kuru ita tem nukurɔ. 41Siribun sanam sɔɔ Ninifugibu ba koo tɛ̃n tɔmbu seesi bu bu taarɛ wɛ̃ domi ba ben wãaru gɔsia Yonasin waasun sɔ̃. Wee tɛ̃ gãanu wãa mini ni nu Yonasi kere. 42Siribun sanam tɔn kurɔ sunɔ wi u na saa nim nɔɔn sɔ̃ɔ yɛ̃san di u koo tɛ̃n tɔmbu seesi u bu taarɛ wɛ̃ yèn sɔ̃ win tem tonde mìn di u na u ka Salomɔɔn bwisin gari nɔ. Wee tɛ̃ gãanu wãa mini ni nu Salomɔɔ kere. 43Ma Yesu maa nɛɛ, wɛrɛkunu nù n doona tɔnun min di, nu ra n bɔsuwa mi gãanu ku ra kpi nu n wɛ̃ra yeru kasu nu n bie. 44Yera nu ra nɛɛ, nu koo gɔsira nin wãa yerɔ mìn di nu raa doona. Nu ra wuramɛ kpa nu deema ta wãa diiru ta kurare ta sɔnde. 45Kpa nu da nu ganu nɔɔba yiru kasuma ni nu ni kɔ̃suru kere kpa nu du yɛ̃ro sɔɔ nu n wãa mi. Ma durɔ win wãa gbiikiru ta koo sãaya ka sere dãakiru. Nge mɛya n ko n ko ka tɛ̃n tɔn kɔ̃so beni. 46Sanam mɛ Yesu u ka tɔn wɔru gari mɔ̀, wee win mɛro ka win wɔnɔbu ba yɔ̃ tɔɔwɔ ba kĩ bu ka nùn gari ko. 47Sanam mɛya goo nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn mɛro ka wunɛn wɔnɔbu ba yɔ̃ tɔɔwɔ ba kĩ bu ka nun gari ko. 48Adama Yesu u yɛ̃ro bikia u nɛɛ, wara nɛn mɛro. Berà maa nɛn wɔnɔbu. 49Ma u win bwãabu nɔmu tĩi u nɛɛ, beya mini be ba sãa nɛn mɛro ka nɛn wɔnɔbu. 50Domi baawure wi u nɛn Baaba wɔrukoon kĩru mɔ̀, wiya nɛn wɔnɔ ka nɛn sesu ka nɛn mɛro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\