Mateu 13

1Sɔ̃ɔ tee te sɔɔ, Yesu u yara yɛnun di u da u sina daa burerun goorɔ. 2Ma tɔn wɔru ga nùn mɛnnɛ sere u dua goo nimkuu sɔɔ u sina. Ma tɔn be kpuro ba yɔ̃ daa bure ten goorɔ. 3U bu gãa dabinu sɔ̃ɔwa ka mɔnnu u nɛɛ, durɔ goowa yara u dĩa bweseru yɛ̃kam dɔɔ. 4Nge mɛ u yɛ̃kamɔ sukum wɔri swaa baarɔ, ma gunɔsu na su di. 5Ma sukum gam wɔri kpee saara wɔllɔ mi tem kun duku. Ma mu kpia mii mii yèn sɔ̃ tem kun duku mi. 6Sanam mɛ sɔ̃ɔ gura u kpii te yania ta gbera yèn sɔ̃ ta ǹ gbini bɛkɛ mɔ. 7Sukum gam maa wɔri sãkin suunu sɔɔ. Ma sãki ka mu kpɛ̃a sannu ma yi mu sɛ̃kenɛ yi go. 8Adama sukum gam wɔri tem gem sɔɔ ma mu binu mara, gam gum wunɔbu (100), gam gum wata, gam gum tɛna. 9Ma u nɛɛ, wi u swaa mɔ u ka nɔ, u nɔɔwɔ. 10Yera win bwãaba da ba nùn deema ba bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na u ra ka bu mɔnnu gari sɔ̃. 11Ma u bu wisa u nɛɛ, bɛɛya ba Gusunɔn bandun asiri sɔ̃ɔsi, adama be ba tie, ba ǹ bu sɔ̃ɔsi. 12Domi wi u gãanu mɔ, wiya ba koo sosia kpa win mɔru tu kpɛ̃a. Adama wi u kun gãanu mɔ, fiiko ye u mɔ, yera ba koo maa nùn wɔrari. 13Yenin sɔ̃na na ka bu mɔnnu gari sɔ̃ɔmɔ. Domi ba mɛɛrimɔ adama ba ǹ waamɔ. Ba swaa daki adama ba ǹ nɔɔmɔ n sere bu yeeri. 14Nge mɛya gari yi Esai u gerua ben sɔ̃ yi sɔ̃ɔsiramɔ, ye u nɛɛ, "I ko n nɔɔmɔ ka gem, adama n ǹ koo bɛɛ yeeri. I ko n mɛɛrimɔ adama i ǹ ko i wa. 15Domi tɔn benin gɔ̃ru ga ǹ biti mɔ. Ba ben tiin swaa kɔrua, ba nɔni yinwa. Kpa bu ku wa ka ben nɔni. Kpa bu ku nɔ ka ben swaa. Kpa bu ku gia ka ben bwisi. Kpa bu ku raa ka gɔsirama nɛn mi n ka bu bɛkia." 16Doo nɔɔrugiba bɛɛ, yèn sɔ̃ bɛɛn nɔni waamɔ, bɛɛn swaa maa nɔɔmɔ. 17Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, Gusunɔn sɔmɔbu dabiru ka win tɔn geobu ba kĩa bu wa ye i waamɔ tɛ̃, ba ǹ maa ye wa. Mɛya ba maa kĩa bu nɔ ye i nɔɔmɔ tɛ̃, ba ǹ maa nua. 18Ma Yesu u nɛɛ, tɛ̃ i mɔn ten tubusianu nɔɔwɔ tè ta ka bwese yɛ̃ko yã mi. 19Be ba Gusunɔn bandun gari nɔɔmɔ ma yi ǹ bu yeeri, ba ka swaa baaru weenɛ mi bwese te, ta wɔri. Tɔn kɔ̃so wi, u ra nɛ u wuna ye ba duura ben gɔ̃ruɔ. 20Gaba maa ka kpee saaran tem mɛ weenɛ mi bwese ten gara wɔri. Ba gari yi nɔɔmɔ, mii mii ba yi mwaamɔ ka nuku dobu. 21Adama ba ǹ derimɔ yi gbini ko ben gɔ̃ruɔ. Ma ba ǹ yɔ̃ramɔ n ka tɛ. Sanam mɛ wahala ǹ kun mɛ nɔni swãara tunuma gari yin sɔ̃ kpa bu biru wura yande. 22Gaba maa bwese te mwa nge tem sãkunugum sɔɔ. Ba gari yi nua adama handunian wãarun wururabu ka gobin nɔni wɔ̃kubu bu gari yi tɛɛsi, yi ǹ maa binu mara. 23Gaba maa bwese te mwa nge tem gem sɔɔ. Beya be ba gari yi nɔɔmɔ ma yi bu yeerimɔ. Ma ba binu marumɔ gabu wunɔbu (100), gabu wata, gabu tɛna. 24Yesu kpam bu mɔndu kua u nɛɛ, n wee ye Gusunɔn bandun gari yi ka weenɛ. Durɔ goowa u dĩa bwese geeru duura win gbaarɔ. 25Sanam mɛ baawure kpuro u dweeya, durɔ win yibɛrɛ u na, u yaka kɔ̃susu duura alikama ye sɔɔ, ma u doona. 26Ma alikama ya kpia ya kpɛ̃a ya marumɔ, ma yaka kɔ̃su si, su maa kpia ma ba kpɛ̃a sannu. 27Gbaa yɛ̃ron sɔm kowoba na ba nɛɛ, yinni, n ǹ dĩa bwese geera a duura wunɛn gbaarɔ? Ma gian diya yaka kɔ̃su sini. 28Ma u bu wisa u nɛɛ, yibɛrɛwa, u kua mɛ. Sɔm kowo be, ba nùn bikia ba nɛɛ, ǹ n mɛn na, a kĩ su da su yaka kɔ̃su si wukiri? 29Ma u nɛɛ, aawo domi ì n su wukirimɔ tɛ̃, ka alikama sanna ko i ra wukiri. 30I de ye yiru kpuro yu kpɛ̃a sannu sere gɛ̃ɛbun saa yà n tura. Sanam mɛya kon sɔm kowobu sɔ̃ bu gina yaka kɔ̃su si mɛnnɔ bu bɔkunu ko bu dɔ̃ɔ doke, yen biru bu sere alikama gɛ̃ bu mɛnna nɛn biraru sɔɔ. 31Yesu kpam bu mɔndu garu kua u nɛɛ, Gusunɔn banda ka mutaadin bima weenɛ ye durɔ goo u sua u duura win gbaarɔ. 32Dãa binu kpuro sɔɔ yeya ya piiburu bo. Adama yà n kpia ya kpa ya gberun kiku baagere kpãaru kere. Domi ya ra ko dãru sere gunɔsu ra nɛ su sin sokunu ko ten kãasin wɔllɔ. 33Yesu kpam bu mɔndu garu kua u nɛɛ, Gusunɔn banda ka pɛ̃ɛ seeyatia weenɛ ye kurɔ goo sua u doke sakaku nɔɔ itan som sɔɔ, ma mɛ kpuro mu seewa mu kukua. 34Ka mɔnna Yesu u ra tɔn wɔru gari yi kpuro sɔ̃, u ku ra bu gãanu sɔ̃ n kun ka mɔnnu. 35Nge mɛya Gusunɔn sɔmɔn gari yi koora yi yi nɛɛ, "Mɔnna ko na n da ka bu gari sɔ̃. Na kon maa ye gere batuma sɔɔ ye ya kukua saa handunian taka kobun di." 36Sanam mɛya Yesu u seewa tɔn wɔru gen min di u dua yɛnuɔ. Ma win bwãaba da win mi ba nɛɛ, a sun mɔn te tubusio te ta ka yaka kɔ̃su sin gari yã mi. 37Ma u bu wisa u nɛɛ, Tɔnun Biiwa u dĩa bwese gee te duura. 38Handunia yera ya sãa gbaaru. Gusunɔn bandun biba ba sãa dĩa bwese gee te. Tɔn kɔ̃so win biba ba maa sãa yaka kɔ̃su si. 39Setamwa maa sãa yibɛrɛ wi u su duura. Gɛ̃ɛbun saa maa sãa handunian kpeeru. Gusunɔn gɔradobara ba maa sãa gbaa sɔm kowobu. 40Nge mɛ ba ra yaka kɔ̃susu wunɛ bu dɔ̃ɔ doke, nge mɛya n ko n ko handunian kpeeru sɔɔ. 41Tɔnun Bii u koo win wɔllun gɔradoba gɔrima, bu ka baayere wuna ye ya tɔmbu torasiamɔ mi u bandu dii, ka be ba kɔ̃sa mɔ̀. 42U koo maa bu kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ wi u ku ra gbi sɔɔ, mi ba koo wiru nɔma sɔndi bu swĩ. 43Sanam mɛ sɔɔra be ba kua ye Gusunɔ u bikia ba ko n ballimɔ nge sɔ̃ɔ mi ben Baaba u bandu swĩi. Wi u swaa mɔ u ka nɔ, u nɔɔwɔ. 44Yesu maa nɛɛ, Gusunɔn bandu ta maa sãawa nge dukia ye ya berua gbaaru sɔɔ. Ye durɔ goo ye kamɛ ma u ye berum sɔnwa. Ma u da ka nuku dobu u dɔra kpuro ye u mɔ, ma u gɔsirama u gbaa te dwa. 45Yesu maa nɛɛ, Gusunɔn bandu ta maa sãawa nge goo gobigii ni nu wã, ni tenku goo u kasu. 46Sanam mɛ u nin teeru wa te ta gobi mɔ too, ma u da u win baayere dɔra ye u mɔ, ma u tu dwa. 47Yesu maa nɛɛ, Gusunɔn bandu ta kpam sãawa nge yãakororu te ba ra kpɛ̃ɛ nim wɔ̃ku sɔɔ kpa tu swɛ̃ɛ bwese bweseka mwa. 48Tà n yiba ba ra gawamɛ guruɔ, kpa bu sina bu gɔsi ye ya wã bu doke bireru sɔɔ, kpa bu ye ya kun gea sãa yari. 49Nge mɛya n ko n sãa handunian kpeeru sɔɔ. Wɔllun gɔradoba ba koo na bu tɔn kɔ̃sobu ka geegibu wunana. 50Kpa bu tɔn kɔ̃so be doke dɔ̃ɔ wi u ku ra gbi sɔɔ. Miya ba koo nɔma wiru sɔndi bu swĩ. 51Yesu u bu bikia u nɛɛ, yabu ye kpuro ya bɛɛ yeeri? Ma ba nɛɛ, oo. 52Yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wooda yɛ̃ro baawure wi u Gusunɔn bandun gari gia, u ka yɛnu yɛ̃ro weenɛ wi u gãa kpaanu ka gãa gurunu wunamɔ win dukian di. 53Ye Yesu u mɔn ni kpuro kua u kpa, ma u doona min di. 54U da win tiin wuuɔ ma u tɔmbu keu sɔ̃ɔsim wɔri ben mɛnnɔ yerɔ sere be kpuro ba biti soora. Ma ba nɛɛ, man diya u bwisi yinin bweseru waama. Amɔna u ka kpĩa u sɔm maamaakigii nini mɔ̀. 55N ǹ dãa dãkon bii wi mini? N ǹ wiya wi Maari mara? N ǹ win wɔnɔba Yakɔbu ka Yosɛfu ka Simɔɔ ka Yudu? 56N ǹ ka win sesubu kpuro sanna sa wãa mini? Ǹ n mɛn na, man diya u dam mɛ kpuro wa. 57Yeni kpuro ya bu yinari bu nùn naanɛ doke. Yera Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gam sari mi Gusunɔn sɔmɔ ku ra n bɛɛrɛ mɔ ma n kun mɔ win tiin temɔ ka win yɛnuɔ. 58U ǹ maa sɔm damgii dabinu kue mi, ben naanɛ dokebu sarirun sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\