Mateu 14

1Saa ye sɔɔra Herodu, Galilen tem yɛ̃ro u Yesun baaru nua. 2Ma u win sɔm kowobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yohanu Batɛmu kowowa u seewa gɔrin di. Yen sɔ̃na u dam mɔ u ka sɔm maamaakiginu mɔ̀. 3- 4N deema Yohanu Batɛmu kowo raa Herodu sɔ̃ɔwa ma n ǹ weenɛ u win wɔnɔ Filipun kurɔ Herodia sua kurɔ. Yen sɔ̃na Herodu u Yohanu Batɛmu kowo mwa ma u dera ba nùn bɔkua ba doke pirisɔm dirɔ Herodia win sɔ̃. 5Ma u kĩ u nùn go, adama u tɔmbun nɔnu nasie yèn sɔ̃ ba nùn mɛɛra Gusunɔn sɔmɔ. 6Adama dɔma te ba Herodun maru tɔ̃ru yaayamɔ, Herodian bii wɔndia u dweebu dua u yawa. N Herodu dore, 7sere u nùn nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri u ka nùn wɛ̃ ye u koo nùn bikia kpuro. 8Ye u win mɛron gere nua u Herodu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man Yohanu Batɛmu kowon wiru wɛ̃ɛma mini pɛrɛnti sɔɔ. 9Sunɔ win nukura sankira, adama u nɛɛ bu nùn tu wɛ̃ɛyɔ. U gerua mɛ yèn sɔ̃ u bɔ̃rua win tɔmbun wuswaaɔ. 10Ma u gɔra ba Yohanu wiru bura pirisɔm dirɔ. 11Ba wii te kpɛ̃ɛma pɛrɛnti sɔɔ ba bii wi wɛ̃ ma u ka win mɛro tu daawa. 12Ma Yohanun bwãaba na ba win goru sua ba sikua ma ba da ba Yesu sɔ̃ɔwa. 13Ye Yesu u nua mɛ, u doona min di. U goo nimkuu dua u da gbaburɔ wi turo. Sanam mɛ tɔmba nua mɛ, ba yara wusun di ma ba nùn naa gira mi gia ka naasu. 14Ye Yesu u yara goon di, u tɔn wɔru guna wa. Ben wɔnwɔnda nùn mwa ma u yande ben barɔbu bɛkiam wɔri. 15Sanam mɛ sɔ̃ɔ duɔ win bwãaba na win mi ba nɛɛ, wee, gbaburu sɔɔra sa wãa mini, sɔ̃ɔ maa kpa. A tɔn be karo bu da baru kpaanɔ bu ben tii dĩanu dwia. 16Ma Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ tilasi bu ka doona. Bɛɛn tii i bu dĩanu wɛ̃ɛyɔ. 17Yera ba nɛɛ, pɛ̃ɛ nɔɔbu tɔnawa sa mɔ mini ka swɛ̃ɛ yiru. 18Ma u nɛɛ, i man ye wɛ̃ɛma mini. 19Yen biru u nɛɛ, tɔn wɔru ge, gu yakasu yamɔ gu sina. Ma u pɛ̃ɛ nɔɔbu ka swɛ̃ɛ yiru ye sua u wuswaa seeya wɔllɔ u Gusunɔ siara. Ma u pɛ̃ɛ ye murura u win bwãabu wɛ̃ ba tɔn wɔru ge yabua. 20Ben baawure di u deba. Ye ba di n tiara ba gure birenu wɔkura yiru sɔɔ ba ka doona. 21Be ba di ben geera tura tɔnu nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000), tɔn kurɔbu ka bibu baasi. 22Yen biru mii mii Yesu dera win bwãaba goo nimkuu dua ba nùn gbiiyɔ bu ka tɔbura guru giɔ. Sanam mɛya win tii u tɔn wɔru yarinasiamɔ. 23Ye u bu yarinasia u kpa u yɔɔwa guuru wɔllɔ wi turo u ka kanaru ko. Ma u wãa mi, wi tɔna, sere yam mu ka tĩra. 24N deema saa ye sɔɔ, goo nimkuu ge, ga wãa nim suunu sɔɔ. Nim kurenu gu bɔrikiamɔ yèn sɔ̃ woo ga gu nɔm bira koosi. 25Buru buru yam sãreru, yera Yesu u sĩimɔ nim wɔllɔ u dɔɔ win bwãabun bera gia. 26Adama sanam mɛ ba nùn wa u sĩimɔ nim wɔllɔ, ba bɛrum soora ba nɛɛ siiniwa. Ma ba kuuki wɔri bɛrum saabu. 27Adama mii mii Yesu ka bu gari kua u nɛɛ, i ku mwia kpana, nɛna, i ku bɛrum ko. 28Yera Piɛɛ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, ǹ n wunɛn na, a man nɔɔ kɛ̃ɛyɔ n na wunɛn mi nim wɔllɔ. 29Ma Yesu nɛɛ, a na. Yera Piɛɛ u yara goon di u nim nɔɔ sɔndi u sĩimɔ u dɔɔ Yesun mi. 30Adama ye u woo laakari kua bɛrum nùn mwa. Ma nge mɛ u nummɔ u wura kua u nɛɛ, Yinni, a man faaba koowo. 31Mii mii Yesu nɔma dɛmia u nùn nɛnua ma u nɛɛ, naanɛ doke piibugii wunɛ, mban sɔ̃na a sika kua. 32Be yiru kpuro ba dua goo sɔɔ ma woo ga mari. 33Yera be ba wãa goo ge sɔɔ, ba yiira Yesun wuswaaɔ ba nɛɛ, ka geema wunɛ Gusunɔn Biiwa. 34Ba tɔbura ba kpa ba tura Genɛsarɛtin temɔ. 35Tem min tɔmba Yesu tuba ma ba win labaari yɛ̃bi yam kpuro ma u tunuma. Ma ba ka nùn ben barɔbu kpuro naawa. 36Ba nùn kana u gesi de bu win yaberun swaa bua baba. Be ba maa ye baba kpuro ba bɛkura.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\