Mateu 16

1Falisiba ka Sadusiba ba na Yesun mi, bu ka win laakari mɛɛri, ba nùn bikia ba nɛɛ, u bu sɔ̃ɔsi ka yĩreru garu ma win dam weewa saa Gusunɔn min di. 2Adama Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, saa ye sɔ̃ɔ kpeeyɔ i ra nɛɛ, yam koo dora gisɔ domi wɔlla sɔ̃ri. 3Ǹ n bururun na, i ra nɛɛ, gura koo nɛ gisɔ domi wɔlla swãa ka wɔ̃ka tobe kua. I wɔllun yĩrenu wunanamɔ, adama i ǹ kpɛ̃ i saa yenin yĩrenu tubu. 4Tɛ̃n tɔn kɔ̃sobu be ba ǹ ka Gusunɔ turo yɔ̃ ba yĩrenu bikiamɔ. Adama yĩreru garu maa sari te ba koo bu sɔ̃ɔsi ma n kun mɔ Gusunɔn sɔmɔ Yonasigiru. Ma u bu deri u doona. 5Ye win bwãaba tɔburɔ guru giɔ, ba duari bu pɛ̃ɛ kusenu ko. 6Yera Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i kpurɛ kpurɛ ko, i n tii sɛ ka Falisiba ka Sadusiban pɛ̃ɛ seeyatia. 7Bwãa be, ba wesiana ba nɛɛ, u gerua mɛ yèn sɔ̃ ba ǹ pɛ̃ɛ kusenu kue. 8Yesu ben bwisikunu gia ma u bu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na i wesiana i nɛɛ, yèn sɔ̃ i ǹ pɛ̃ɛ kusenu kue, yen sɔ̃na na gerua mɛ. Naanɛ doke piibugii bɛɛ. 9N ǹ bɛɛ yeeri sere ka tɛ̃? I ǹ pɛ̃ɛ nɔɔbu ye yaaye ye na murura tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔbun (5.000) sɔ̃? Ka sukum mɛ n tian birenun geeru? 10I ǹ maa pɛ̃ɛ nɔɔba yiru ye yaaye ye na murura tɔmbu nɔrɔbun suba nnɛn (4.000) sɔ̃? Ka sukum mɛ n tian birenun geeru? 11Amɔna i ǹ ka tuba ma na ǹ ka pɛ̃ɛ yã. I n tii sɛ ka Falisiba ka Sadusiban pɛ̃ɛ seeyatia. 12Sanam mɛya bwãa be, ba tuba ma u ǹ ka pɛ̃ɛ seeyatia yã. Adama u bu sɔ̃ɔmɔwa ba n tii sɛ ka Falisiba ka Sadusiban sɔ̃ɔsinu. 13Yesu u tura Sesare Filipin temɔ. Ma u win bwãabu bikia u nɛɛ, wara tɔmba gerumɔ Tɔnun Bii u sãa. 14Ba nùn wisa ba nɛɛ, gaba gerumɔ Yohanu Batɛmu kowowa a sãa. Gaba maa mɔ̀ Eliwa. Gaba maa kpam gerumɔ wunɛ Yeremiwa ǹ kun mɛ, Gusunɔn sɔmɔbun turo. 15Yesu u nɛɛ, bɛɛ maa ni, wara i gerumɔ na sãa. 16Simɔɔ Piɛɛ nɛɛ, wuna mi, wi Gusunɔ u gɔsa, wi, Yinni wason Bii. 17Yera Yesu nùn wisa u nɛɛ, doo nɔɔrugiiwa wunɛ Simɔɔ, Yohanun Bii, domi n ǹ mɔ tɔnu u nun yeni sɔ̃ɔsi, ma n kun mɔ nɛn Baaba wi u wãa wɔllɔ. 18Nɛna na nun sɔ̃ɔmɔ ma na nun soka kperu. Kpee ten wɔllɔwa kon nɛn yigbɛru swĩi. Baa gɔɔn tii u ǹ kpɛ̃ u tu gãanu kua. 19Wuna kon ban te Gusunɔ u swĩin kɔkɔrɔba wɛ̃. Ye a yinamɔ handuniaɔ ba koo ye yina wɔllɔ. Ye a maa wura handuniaɔ ba koo ye wura wɔllɔ. 20Yera Yesu win bwãabu nɔɔ goosi u nɛɛ, bu ku raa goo sɔ̃ ma wiya wi Gusunɔ u gɔsa. 21Saa saa yen min diya Yesu Kirisi u win bwãabu gari sɔ̃ɔmɔ batuma sɔɔ u nɛɛ, u ǹ koo ko u kun Yerusalɛmu de, mi guro gurobu ka yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃roba koo nùn nɔni sɔ̃. Ba koo nùn go adama sɔ̃ɔ itase u koo se. 22Yera Piɛɛ ka nùn da bɔ̃ɔrɔ u nùn gerisim wɔri u nɛɛ, Gusunɔ u nun bere Yinni, yenin bwesera kun nun deemamɔ pai! 23Adama Yesu sĩira u Piɛɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a gɛɛro nɛn birun di Setam. A kasu a man torasiawa, domi a ǹ bwisikumɔ nge Gusunɔ, ma n kun mɔ nge tɔnu. 24Yen biru Yesu win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, goo ù n kĩ u man swĩi nge bɔ̃̀ɔ, u win gɔ̃ru kĩru derio kpa u win tiin dãa bunanaru sua u n ka man swĩi. 25Wi u kĩ u win wãaru di ka win gɔ̃ru kĩru u koo tu bia. Adama wi u win wãaru yina nɛn sɔ̃ u koo ra tu wa. 26Nge arufaani yerà tɔnu mɔ ù n handunian gãanu kpuro wa ma u win wãaru bia. Nge mba n wãa ye tɔnu u koo ka win wãaru kɔsina. 27Tɔnun Bii u sisi kam kam ka win Baaban yiiko ka win gɔradoba sannu. Sanam mɛya u koo baawure nùn win are kɔsia nge mɛ win kookoosu nɛ. 28Geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ tɔn be ba wãa mini ben gaba kun gbimɔ bu ka Tɔnun Bii wa u na nge sunɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\