Mateu 17

1Sɔ̃ɔ nɔɔba tian biru Yesu Piɛɛ sua ka Yakɔbu ka Yohanu, Yakɔbun wɔnɔ, u ka bu da guu bakaru garun wɔllɔ be tɔna. 2Win wasi gɔsia tuki ben nɔni sɔɔ, ma win wuswaa ballimɔ nge sɔ̃ɔ, win yãnu maa burura fem fem nge suru. 3Yen biru ba Mɔwisi ka Eli wa ba ka Yesu gari mɔ̀. 4Yera Piɛɛ u Yesu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, n wã sa n wãa mini. À n kĩ, kon kunu ita ko, teeru wunɛgiru, teeru Mɔwisigiru, teeru maa Eligiru. 5U ǹ gari yi gerum kpa, bukɔ kpiku ga ka bu wukiri. Ma ba nɔɔ gagu nua saa bukɔ min di ga nɛɛ, winiwa nɛn Bii kĩnasi wì sɔɔ nɛn gɔ̃ru dobu kpuro wãa. I wigii swaa dakio. 6Ye bwãa be, ba nɔɔ ge nua bɛrum bu mwa sere ba wɔruma ba wuswaa tem girari. 7Yesu na ben mi u bu nɔma sɔndi u nɛɛ, i seewo, i ku bɛrum ko. 8Ye ba wuswaa seeya ba ǹ maa goo wa ma n kun mɔ Yesu turo. 9Sanam mɛ ba saram wee guu ten min di, Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu ku raa goo sɔ̃ ye ba wa mi, sere Tɔnun Bii u ka se gɔrin di. 10Bwãa be, ba nùn bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na wooda yɛ̃roba ra gere Eliwa koo gbi u na. 11U bu wisa u nɛɛ, ka geema Eli koo na kpa u yabu baayere wesia yen ayerɔ. 12Adama na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, Eli u na kɔ, ba ǹ nùn tuba, ma ba nùn kua nge mɛ ba kĩ. Nge mɛya ba koo Tɔnun Biin tii nɔni sɔ̃. 13Yera n win bwãabu yeeri ma Yohanu Batɛmu kowon gariya u mɔ̀. 14Ye ba tunuma mi tɔn wɔru ga wãa, durɔ goo u na u yiira Yesun wuswaaɔ 15u nɛɛ, Yinni, a nɛn biin wɔnwɔndu waawo. U giri kpakpanu barɔ nu nùn wahala mɔ̀ gem gem sere nu ra gasɔ nùn kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ ǹ kun mɛ nim sɔɔ. 16Na ka nùn wunɛn bwãabu naawa adama ba kpana bu nùn bɛkia. 17Yesu u nɛɛ, bɛɛ tɔn kɔ̃so naanɛ doke sarirugibu, sere saa yerà ko na n ka bɛɛ wãa. Nge sere domma ko na n kpam ka bɛɛ tɛmanɛ. I ka man bii wi naawa mini. 18Yesu u wɛrɛku ge gerusi ma ga bii wi doonari ma u bɛkura mii mii. 19Yera Yesun bwãaba da win mi be tɔna ba nùn bikia ba nɛɛ, mban sɔ̃na ba kpana bu wɛrɛku ge gira. 20Yesu bu wisa u nɛɛ, yèn sɔ̃ bɛɛn naanɛ dokebu kun kpã. Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baa bɛɛn naanɛ dokebu bù n piibu sãa nge dĩa bima ye ya piiburu bo i ko guu teni sɔ̃ tu wukuro minin di tu da giɔ. Mɛya ta koo maa wukura. Gãanu maa sari ni i ko kpana i ko. (( 21Adama wɛrɛku genin bwesera ku ra doonɛ ma n kun ka kanaru ka nɔɔ bɔkuru.)) 22Sɔ̃ɔ teeru nge mɛ bwãa be, ba mɛnnɛ sannu Galileɔ Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba koo Tɔnun Bii tɔmbu nɔma bɛria 23bu nùn go, adama sɔ̃ɔ itase u koo se gɔrin di. Yera bwãa ben nukura sankira gem gem. 24Sanam mɛ Yesu ka win bwãabu ba tura Kapenamuɔ, yera sãa yerun wɔ̃ɔ gobigiba na Piɛɛn mi ba nɛɛ, bɛɛn yinni u ku ra sãa yerun wɔ̃ɔ gobi kɔsie? 25Piɛɛ nɛɛ, a, u ra kɔsie. Ye Piɛɛ u duɔ dirɔ Yesu gbia u nùn bikia u nɛɛ, amɔna a wa Simɔɔ. Berà n weenɛ bu handunia min sinambu gbere gobi kɔsia. Sina bibu? Nge gabu. 26Piɛɛ nɛɛ, gabu. Ma Yesu nɛɛ, ǹ n mɛn na sina bibu ba ǹ kɔsiamɔ. 27Ka mɛ, sa ǹ kĩ su tɔn be mɔru kɔsiki. Yen sɔ̃, a doo daarɔ a kɔkɔru kɔ̃. Swãa ye ya gbia ya tu mwɛ, a ye gawo a yen nɔɔ baaya. Kaa sii geesun gobi wa mi, yi yi koo nɛ ka wunɛn gobi turi. A yi suo a bu kɔsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\