Mateu 18

1Saa ye sɔɔra Yesun bwãaba da win mi, ba nùn bikia ba nɛɛ, wara gisonkoru bo Gusunɔn bandu sɔɔ. 2Yesu u bii piibu gagu soka u yɔ̃rasia ben wuswaaɔ. 3Ma u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ma n kun mɔ i tii gɔsia i kua nge bibu, i ǹ kpɛ̃ i n wãa ban te Gusunɔ u swĩi sɔɔ. 4Wi u sãa gisonko ban te Gusunɔ u swĩi sɔɔ, wiya wi u tii kawa nge bii wini. 5Wi u maa bii winin bweseru wura nɛn yĩsirun sɔ̃, nɛna u wura. 6Yesu maa nɛɛ, wi u dera bii piimii ni nu man naanɛ doke min turo wɔri toraru sɔɔ, n buram bo bu yɛ̃ro nɛɛ bakaru gbinisia win wĩirɔ kpa bu nùn kpɛ̃ɛ nim wɔ̃ku sɔɔ u nim diira. 7Anna a handunian wahala wa ye gãanu ka wãa ni nu derimɔ tɔmba wɔrimɔ toraru sɔɔ. Gãa ninin bwesera ko n wãawa baadomma, adama nɔni swãarugiiwa wìn min di nu koo yari. 8Wunɛn nɔmu ǹ kun mɛ wunɛn naasu, yen ye ya nun sure toraru sɔɔ, a ye buro a kɔ̃ n toma. Domi n sanɔ bo a ka nɔm teu ǹ kun mɛ naa teesu wãaru wa te ta ku ra kpe, n kere a n nɔma yiru ka naasu yiru mɔ kpa bu nun kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ wi u ku ra gbi sɔɔ. 9Ǹ n maa wunɛn nɔnun na ga nun sure toraru sɔɔ a gu wɔwo a kɔ̃ n toma. Domi n sanɔ bo a ka nɔni tia wãaru wa te ta ku ra kpe n kere a n nɔni yiru mɔ kpa bu nun kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ wi u ku ra gbi sɔɔ. 10Yesu maa nɛɛ, i ku ra de i bii piimii nin teu gɛm. Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ben gɔrado be ba wãa wɔllɔ ba ra n yɔ̃wa baadomma nɛn Baaba wɔrukoon wuswaaɔ. (( 11Domi Tɔnun Bii u nawa u ka ye ya kɔ̃ɔra faaba ko.)) 12Mba i tamaa. Tɔnu ù n yãanu wunɔbu (100) mɔ ma teera kɔ̃ɔra, u ǹ koo wunɔbu tia sari deri guuru wɔllɔ kpa u da u tee te ta kɔ̃ɔra kasu? 13Ù n maa tu wa, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, win nuku dobu ko n kpã yãa ten sɔ̃ n kere wunɔbu tia sari ni nu ǹ kɔ̃ɔre. 14Nge mɛya maa bɛɛn Baaba wi u wãa wɔllɔ u ǹ kĩ baa bii piimii nin teu gu kɔ̃ɔra. 15Yesu maa nɛɛ, naanɛ dokeo goo ù n tora a doo win mi wunɛ tɔna a nùn win toraru tubusia. Ù n wunɛgii nua, a nùn faaba kua. 16Adama ù n yina u nun swaa daki, a tɔn turo ǹ kun mɛ tɔnu yiru kasuo a ka da win mi, kpa tɔnu yiru ǹ kun mɛ ita ye, yu gari yi kpuron seeda di nge mɛ Gusunɔn gari gerumɔ. 17Ù n maa kpam yina u bu swaa daki, a Yesun yigbɛru gari yi nɔɔsio. Ù n den yina u yigbɛrun gari nɔ, a nùn garisio tɔn tuko ǹ kun mɛ gbere mwaɔ. 18Ma Yesu maa nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ye i yinamɔ handunia sɔɔ ba koo ye yina wɔllɔ. Ye i maa wura handunia sɔɔ, ba koo ye wura wɔllɔ. 19Na kpam bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ma bɛɛn tɔmbu yiru bà n nɔɔ tia kua handunia mini ba gãanu bikia kanaru sɔɔ, nɛn Baaba wi u wãa wɔllɔ u koo bu wɛ̃. 20Domi mi tɔmbu yiru ǹ kun mɛ ita ba mɛnnɛ ka nɛn yĩsiru, na wãa ben suunu sɔɔ. 21Yera Piɛɛ u da Yesun mi u nùn bikia u nɛɛ, nɔn nyewa kon nɛn beruse wi u man torari suuru kua. Nɔn nɔɔba yiru? 22Yesu nùn wisa u nɛɛ, aawo n ǹ mɔ nɔn nɔɔba yiru tɔna, nɔn wata ka wɔkurun nɔn nɔɔba yiruwa. 23Yenin sɔ̃na Gusunɔn bandun gari ka sunɔ goon gari weenɛ wi u kĩ u win gobi dooru ko ka win sɔm kowobu. 24Ye u win gobi dooru torua, yera ba ka durɔ goo na wi u win dibu nɛni fɔrɔtɔ dabi dabiru. 25Wee, durɔ wi kun gãanu mɔ u ka dii bi kɔsia. Ma win yinni nɛɛ bu nùn dɔro ka win kurɔ ka win bibu ka ye u mɔ kpuro bu ka dii bi kɔsia. 26Yera sɔm kowo wi, u yiira win yinnin wuswaaɔ u nùn suuru kana u nɛɛ, a ka man tɛmanɔ, kon nun kɔsia kpuro. 27Ma win yinni u win wɔnwɔndu wa u dii bi go u dera u doona. 28Ye sɔm kowo wi, u yara min di, u ka win sɔm kowosi yinna wi u win dibu nɛni nge fɔrɔtɔ nɔɔbun saka. Yera u nùn sɛ̃re u wĩiru sɛ̃ka u nɛɛ, a nɛn dibu kɔsiama bi a nɛni. 29Yera win kpaasi u yiira win wuswaaɔ u nùn suuru kana u nɛɛ, a ka man tɛmanɔ, kon nun kɔsia. 30Adama u ǹ wure. U dera ba nùn doke pirisɔm sɔɔ sere u ka dii bi kɔsia u kpe. 31Ye sɔm kowo be ba tie ba gari yi wa, ben nukura sankira ma ba da ba ben yinni ye kpuro sɔ̃ɔwa. 32Yera yinni wi, u nùn sokusia u nɛɛ, sɔm kowo nuku kɔ̃surugii, na nun wunɛn dibu goowa yèn sɔ̃ a man suuru kana. 33N daa weenɛwa wunɛn tii a maa wunɛn sɔm kowosi wi wɔnwɔndu kua nge mɛ na nun kua. 34Yinni wi, u mɔru bɛsira ma u sɔm kowo wi pirisɔm kɔ̃sobu wɛ̃ sere u ka dii bi kpuro kɔsia. 35Ma Yesu nɛɛ, nge mɛya nɛn Baaba wi u wãa wɔllɔ koo bɛɛ kua bɛɛn wi u kun win winsim suuru kue win gɔ̃run di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\