Mateu 19

1Ye Yesu u gari yi gerua u kpa u doona Galilen di u da Yudean bera gia ye ya wãa Yuudɛnin daarun guru giɔ. 2Tɔn wɔru guna nùn swĩi mi, ma u ben barɔbu bɛkia. 3Falisi gaba na win mi, bu ka win laakari mɛɛri ba nùn bikia ba nɛɛ, bɛsɛn wooda ya wura tɔnu u win kurɔ yina gari baayiren sɔ̃? 4Yesu u nɛɛ, i ǹ garire Gusunɔn gari sɔɔ ma "Toren di Taka kowo u bu kuawa durɔ ka kurɔ." 5Ma yi kpam nɛɛ, "Yen sɔ̃na, durɔ u koo win tundo ka win mɛro deri kpa wi ka win kurɔ ba n maninɛ kpa be yiru kpuro bu ko wasi tee." 6Nge mɛya ba ǹ maa sãa tɔmbu yiru ma n kun mɔ tɔn turo. Ǹ n man na, tɔnu u ku karana ye Gusunɔ u mɛnna. 7Falisiba ba nùn bikia ba nɛɛ, ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na Mɔwisi u wooda wɛ̃ u nɛɛ, durɔ u yinanaan tireru yore kpa u de win kurɔ u doona. 8Yesu u bu wisa u nɛɛ, Mɔwisi dera i bɛɛn kurɔbu yinamɔ bɛɛn woo bɔbunun sɔ̃. Adama saa toren di gari yi, yi ǹ sãa mɛ. 9Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, wi u win kurɔ yina ma n kun mɔ sakararun sɔ̃, ma u kurɔ kpao sua, u sakararu kuawa. 10Win bwãaba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, ǹ n mɛn na n sãa durɔ ka win kurɔn suunu sɔɔ, n buram bo bu ku suana. 11Yesu u nɛɛ, tɔmbu kpuro ba ǹ kpɛ̃ bu gari yi sua ma n kun mɔ be Gusunɔ u yen dam wɛ̃. 12Domi gabun mi marumara, gabu maa tɔmba ba bu kua mɛ, gabu maa kpam, Gusunɔn bandun sɔ̃na ba ǹ kurɔ suamɔ. Wi u koo kpĩ u gari yi sua, u suo. 13Tɔmba ka bii piiminu na Yesun mi, u ka bu nɔma sɔndi kpa u bu kanaru kua, adama win bwãaba tɔn be gerusi. 14Yera Yesu nɛɛ, i de bii piiminu nu na nɛn mi, i ku bu yinari. Domi Gusunɔ u bandu swĩi tɔmbun sɔ̃ be ba ka bu weenɛ. 15U bu nɔma sɔndi ma u doona min di. 16Durɔ goo na Yesun mi, u nùn bikia u nɛɛ, yinni, gea mba kon ko n ka wãaru te ta ku ra kpe wa. 17Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na a man gean kobun gari bikiamɔ. Tɔn turowa sãa geo. À n kĩ a wãaru te ta ku ra kpe wa a woodaba swĩiyɔ. 18U nɛɛ, yen yerà. Yesu u nɛɛ, a ku tɔnu go, a ku sakararu ko, a ku gbɛni, a ku goo gari mani, 19a wunɛn tundo ka wunɛn mɛro bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ, kpa a wunɛn tɔnusi kĩa nge wunɛn tii tii. 20Aluwaasi wi, u nɛɛ, yeni kpurowa na swĩi. Mba n maa man tie. 21Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, à n kĩ a yibu, a doo a dɔra kpuro ye a mɔ, kpa a yen gobi sãarobu bɔnu kua, kaa n dukia mɔ wɔllɔ, kpa a na a man swĩi. 22Adama ye aluwaasi wi, u nua mɛ, u doona ka nuku sankiranu domi win dukia ya kpã. 23Yera Yesu u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, n sɛ̃ gem gem dukiagii u ka ban te Gusunɔ u swĩi wura. 24Yen sɛ̃sɔ ga kpã n kere yooyoo gu du yaburan wɛ̃rɔ gu yari. 25Ye bwãa be, ba gari yi nua, ba biti soora gem gem, ma ba nɛɛ, ǹ n mɛn na, wara u koo den faaba wa. 26Yesu bu mɛɛra ma u nɛɛ, tɔmbun miya n ǹ koorɔ adama gãanu sari ni Gusunɔ u kpanɛ. 27Yera Piɛɛ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n wee bɛsɛ sa gãanu kpuro deri sa nun swĩi. Mba n ko n ko bɛsɛgia. 28Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, sanam mɛ Tɔnun Bii u ko n sɔ̃ win sina gɔni yiikogian wɔllɔ handunia kpaa sɔɔ, bɛɛ wɔkura yiru be i man swĩi bɛɛn tii i ko n sɔ̃ sina gɔni wɔllɔ i ka Isireliban bwesenu wɔkura yiru siri. 29Ma baawure wi u win yɛnu deri, ǹ kun mɛ wɔnɔbu, ǹ kun mɛ sesubu, ǹ kun mɛ tundo, ǹ kun mɛ mɛro, ǹ kun mɛ bibu, ǹ kun mɛ gbea nɛn yĩsirun sɔ̃, u koo yen kɔsire wa dabi dabinu, kpa u wãaru te ta ku ra kpe tubi di. 30Adama dabiru be ba tɛ̃ sãa gbiikobu ba koo ko birukobu, ma dabiru be ba tɛ̃ sãa birukobu ba koo ko gbiikobu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\