Mateu 21

1Ye ba Yerusalɛmu bɔku kua ba tura wuu ge ba ra soku Bɛtefagiɔ, Olifin guurɔ ma Yesu u win bwãabu yiru gɔra. 2U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i doo baru kpaa te i mɛɛra bɛɛn wuswaaɔ mi. Miya i ko yande kɛtɛku wa ka gen buu nu sɔri. I nu sɔsiama i ka man naawa. 3Goo ù n bɛɛ gãanu bikia, i nɛɛ, Yinniwa u nin bukata mɔ. Mii mii ba koo de i ka nu na. 4Yeni ya kua kpa Gusunɔn sɔmɔn gari yini yi ka koora yi yi nɛɛ, 5"I Yerusalɛmugibu sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, wee, ben sunɔ sisi ben mi. Wi, tɔn duuduowa, u kɛtɛku sɔni, kɛtɛku buu kpɛmbu." 6Ma bwãa be, ba da ba kua ye Yesu u bu sɔ̃ɔwa. 7Ba ka kɛtɛku ge ka gen buu na. Ba ben beka tɛria nin wɔllɔ ma ba dera Yesu u sɔni. 8Ma tɔn wɔru ga gen beka tɛria swaa sɔɔ. Gaba bãa kako bekusu bɔɔra ba tɛria swaaɔ. 9Tɔn be ba nùn gbiiye ka be ba nùn swĩi biruɔ, ba gbãramɔ ba mɔ̀, su Dafidin sikadobu wɔlle sua. U sãawa domarugii. U sisi ka Yinnin yĩsiru! Su Wɔrukoo wɔlle sua. 10Ye u dua Yerusalɛmuɔ, wuugibu kpuro ba biti soora ba mɔ̀, wara wini. 11Tɔn wɔru ga nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ Yesuwa, Galilen Nasarɛtigii. 12Yesu u dua sãa yerɔ ma u be ba kiaru dɔramɔ ka be ba dwemɔ gira min di. U be ba gobi kɔsimɔn tabuluba fukura, ka totobɛrɛ dɔrobun kitanu. 13Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔn gari nɛɛ, "Nɛn dira ko n sãawa kanarun diru." Adama bɛɛ i tu gɔsia gbɛnɔbun wãa yeru. 14Yera wɔ̃kobu ka yɛmɔba na win mi sãa yeru mi ma u bu bɛkia. 15Yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃roba mɔru kua ye ba maamaaki wa ye u kua, ka maa bii be ba gbãramɔ sãa yerɔ ba mɔ̀, su Dafidin sikadobu wɔlle sua. 16Ma ba Yesu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a sere nɔɔmɔ ye ba gerumɔ? Ma Yesu nɛɛ, oo, i ǹ garire Gusunɔn gari sɔɔ mi ba nɛɛ, "A dera bii piiminu ka bii wɛ̃ɛnu nu nun siaramɔ." 17Yen biru u bu deri u doona wuu min di u da Betaniɔ u kpuna mi. 18Sisiru bururu nge mɛ Yesu gɔsirɔ wuu mi, gɔ̃ɔra nùn mɔ̀. 19U dãru garu wa swaa baarɔ te ba ra soku figie. U tu susi, adama wurusu tɔnawa u wa mi. Yera u tu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ǹ maa wãa a binu ma sere ka baadommaɔ. Ma yande, figie ye, ya gbera. 20Win bwãaba yabu ye wa ma biti bu mwa. Ba Yesu bikia ba nɛɛ, amɔna figie ye, ya ka gbera mɛ mii mii. 21Yesu bu wisa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ì n naanɛ doke ma i ǹ sika mɔ̀, i ko kpĩ i ko ye na figie ye kua. N ǹ mam mɛ tɔna, i ko maa kpĩ i guu teni sɔ̃ tu wukuro min di tu da tu nim wɔ̃ku wɔri. Ya koo maa koora mɛ. 22Ma i naanɛ doke, ye i bikia kanaru sɔɔ ye kpurowa i ko wa i mwa. 23Yesu dua sãa yerɔ u keu sɔ̃ɔsimɔ. Yera yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu ba da win mi ba nɛɛ, weren yiikowa a ka yeni mɔ̀. Wara nun yiiko ye wɛ̃. 24Yesu bu wisa u nɛɛ, nɛn tii kon bɛɛ gari tia gaa bikia. Ì n man wisa, nɛn tii kon bɛɛ sɔ̃ wìn yiiko na ka yeni mɔ̀. 25Wara u Yohanu gɔrima u ka batɛmu ko. Gusunɔ? Nge tɔnu. Ma ba gerumɔ ben tii tiinɛ sɔɔ ba mɔ̀, sà n nɛɛ Gusunɔwa, u koo sun bikia mban sɔ̃na sa ǹ Yohanu naanɛ doke. 26Sà n maa nɛɛ, tɔmba, ye tɔn wɔru ga koo ko sa yen bɛrum mɔ, domi be kpurowa ba Yohanu garisi Gusunɔn sɔmɔ. 27Yera ba Yesu wisa ba nɛɛ, sa ǹ yɛ̃. Ma Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, to, ǹ n mɛn na, nɛn tii na ǹ maa bɛɛ sɔ̃ɔmɔ wìn yiiko na ka yeni mɔ̀. 28Yesu maa nɛɛ, amɔna i wa. Durɔ goo win bii tɔn durɔbu yiru mɔ. Ma u gbiikoo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bii wunɛ, a doo a sɔmburu ko nɛn gbaarɔ gisɔ. 29Ma u nɛɛ, na ǹ dɔɔ. Adama ye n sosi u bwisika ma u da. 30Ma u maa da u win bii yiruse wini sɔ̃ɔwa mɛ. Bii wi, u nùn wisa u nɛɛ, too, baaba, kon da. Adama u ǹ de. 31Be yiru ye sɔɔ, wara u tundon kĩru kua. Ba nɛɛ, gbiikoo wi. Yera Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, gbere mwaɔbu ka kurɔ tanɔbu ba koo bɛɛ gbiiya bu da mi Gusunɔ u bandu swĩi. 32Domi Yohanu na u bɛɛ swaa gea sɔ̃ɔsi, ma i ǹ nùn naanɛ doke. Adama gbere mwaɔbu ka kurɔ tanɔbu beya ba nùn naanɛ doke. Wee bɛɛ, baa mɛ i ye wa i ǹ gɔ̃ru gɔsie i nùn naanɛ doke. 33Yesu maa nɛɛ, i kpam mɔndu garu swaa dakio. Yɛnu yɛ̃ro goo u dãa gbaaru kua ma u tu kara kua, ma u dãa bii gama yeru kua ma u gbaa kɔ̃sobun diru bana. Yen biru u gbaa wukobu kasu u bu ye nɔmu bɛria ma u sanum da. 34Sanam mɛ dãa binun sɔribu tura u win sɔm kowobu gɔra gbaa wuko ben mi, bu win bɔnu mwaama. 35Adama gbaa wuko be, ba bu kunisi ba turo so, ma ba turo go, ma ba itase kpenu kasuka. 36Yɛnu yɛ̃ro wi, u kpam bu gabu gɔria be ba gbiikobu dabiru kere. Daa tia yera ba ben tii kua. 37Yen biru u bu win bii gɔria u nɛɛ, ba koo nɛn bii bɛɛrɛ wɛ̃. 38Adama saa ye gbaa wuko be, ba bii wi wa ba geruna ba nɛɛ, i ǹ nùn wa wi u koo ra gbaa te tubi di? I de su nùn go kpa gbaa te, tu ko bɛsɛgiru. 39Ma ba nùn sɛ̃re ba yara gbaa ten min di ba go. 40Yesu u bu bikia u nɛɛ, sanam mɛ gbaa yɛ̃ro win tii u koo na, mba u koo gbaa wuko be kua. 41Ba nùn wisa ba nɛɛ, nɔni swãarun gɔɔwa u koo ka tɔn kɔ̃so be go, kpa u gbaa wukobu gabu win gbaaru nɔmu sɔndia, be ba ko n da nùn win bɔnu wɛ̃ dãa binun sɔribun saa sɔɔ. 42Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ǹ garire Gusunɔn gari sɔɔ mi ba nɛɛ, "Kpee te banɔba yina, tera ta kua gani gɔmburun dam. Yinniwa ye kua, ma n kua maamaaki bɛsɛn nɔni sɔɔ." 43Yen sɔ̃na na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ba koo bɛɛ Gusunɔn bandu wɔrari kpa bu tu bweseru garu wɛ̃ te ta koo ban te mɛm nɔɔwa. (( 44Baawure wi u koo kpee te wɔri ta koo nùn bɔɔku, wi ta maa wɔri ta koo nùn namwa munu munu.)) 45Ye yãku kowo tɔnwerobu ka Falisiba ba Yesun mɔn ni nua, ba tuba ma beya u ka yã. 46Yera ba swaa kasu bu ka nùn mwa. Adama ba tɔn wɔrun bɛrum kua yèn sɔ̃ ga nùn garisi Gusunɔn sɔmɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\