Mateu 22

1Yesu kpam ka bu mɔndu gari sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2n wee, ye Gusunɔn bandun gari ka weenɛ. Sunɔ goo u win biin kurɔ kpaarun sɔɔru kua. 3U win sɔmɔbu gɔra bu da bu be ba dim soka sokuma. Adama ba ǹ kĩ bu na. 4Ma u kpam win sɔmɔbu gabu gɔra u nɛɛ, i doo i be na dim soka sɔ̃ na sɔɔru kpa, na nɛn naa kinɛnu ka yaa sabe gumginu go. Ye kpuro ya sɔɔru kpeera, bu na kurɔ kpaa yerɔ. 5Adama be ba dim soka mi, ba ǹ gari yi swaa sue ma baawure u wigiru doona, wini win gberu da, wini maa win tenkuru doona. 6Ben gaba sɔmɔ be mwa ba nɔni sɔ̃ɔwa ba go. 7Sunɔ wi, u mɔru bɛsira u win tabu kowobu gɔra bu ka tɔn gowo be go kpa bu ben wuu dɔ̃ɔ sɔku. 8Sanam mɛya u win sɔmɔbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kurɔ kpaa dĩanu ye, adama be na soka ba ǹ maa ka nu weenɛ. 9Ǹ n mɛn na, i doo swaa swaabu i be i waamɔ sokuma. 10Ma sɔmɔ be, ba da swaa swaabu ba be ba wa kpuro mɛnna kɔ̃sobu ka geobu. Nge mɛya tɔmba ka yiba kurɔ kpaa yee te sɔɔ. 11Ye sunɔ wi, u dua u ka bu wa be ba dim na, u durɔ goo wa wi u kun kurɔ kpaa yãnu doke. 12U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɔrɔ, amɔna a kua a ka duuma mini a ǹ ka kurɔ kpaa yãnu doke. Durɔ wi kun gɛɛ wisa. 13Yera sunɔ wi, u win sɔm kowobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i win nɔma ka naasu bɔkuo kpa i nùn kasa ko yam wɔ̃kuru sɔɔ tɔɔwɔ, mi u koo wiru nɔma sɔndi u swĩ. 14Ma Yesu u nɛɛ, dabira ba soka adama fiikowa ba gɔsa. 15Sanam mɛya Falisiba ba da ba mɛnna bu ka kasu mɛ ba koo ko bu ka Yesu garin yina bɛria. 16Ma ba ben bwãabu gabu ka Herodun tɔmbu gabu gɔra win mi. Ba da ba nɛɛ, yinni, sa yɛ̃ ma a ra gem gere, ma a tɔmbu Gusunɔn swaa sɔ̃ɔsimɔ dee dee, mɛya a ku ra goon nɔnu mɛɛri, domi a ku ra gari gere binɛ ka bɛrum sɔ̃. 17Ǹ n mɛn na, a sun sɔ̃ɔwɔ, yen mɛ a wa. N weenɛ bu tem yɛ̃ro wɔ̃ɔ gobi kɔsia? Nge n ǹ weenɛ. 18Adama Yesu u ben bwisi kɔ̃si yi yɛ̃ ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, murafiti bɛɛ! Mban sɔ̃na i kĩ i nɛn laakari mɛɛri. 19I man gobi yi sɔ̃ɔsio yi i ra ka wɔ̃ɔ gobi kɔsie. Ma ba nùn sii geesun gobi sɔ̃ɔsi. 20Ma u bu bikia u nɛɛ, weren foto ka yĩrera mini. 21Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, tem yɛ̃rogia. Yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i tem yɛ̃ro kɔsio ye ya sãa tem yɛ̃rogia, kpa i maa Gusunɔ kɔsia ye ya sãa Gusunɔgia. 22Ye ba gari yi nua, ba biti soora, ma ba nùn deri ba doona. 23Sɔ̃ɔ tee te sɔɔ, Sadusi be ba ra nɛɛ gɔriba kun seemɔ, ben gaba na Yesun mi. Ma ba nùn bikia 24ba nɛɛ, tɔnwero, Mɔwisi nɛɛ, durɔ goo ù n gu ù kun bii mara, win wɔnɔwa koo win gɔmini yɛnu doke kpa u ka win mɔɔ bweseru seeya. 25N wee bɛsɛn suunu sɔɔ tundo turosibu nɔɔba yiru gaba raa wãa. Gbiikoo kurɔ sua ma u gu u ǹ bii mara, ma u win wɔnɔ gɔmini deria. 26Ben yirusen tii mɛya, ka itase, sere ka nɔɔba yiruseɔ. 27Be kpuron biru kurɔ win tii maa gu. 28Ǹ n mɛn na, dɔma te gɔriba koo se, tɔmbu nɔɔba yiru ye sɔɔ, ben wara ko n kurɔ wi mɔ, domi be kpuro ba nùn yɛ̃wa kurɔ. 29Yesu bu wisa u nɛɛ, i tore yèn sɔ̃ i ǹ Gusunɔn gari yɛ̃, mɛya i ǹ maa win dam yɛ̃. 30Domi sanam mɛ gɔriba koo se, durɔbu ka kurɔbu ba ǹ maa suanamɔ, ba ko n sãawa nge Gusunɔ wɔllun gɔradoba. 31Ye n maa sãa gɔribun seebun gari, i ǹ garire ye Gusunɔ u bɛɛ sɔ̃ɔwa? U nɛɛ, 32nɛna Gusunɔ Aburahamu ka Isaki ka Yakɔbun Yinni. Gusunɔ sãawa wasobun Yinni, u ǹ sãa gɔribun Yinni. 33Tɔn wɔru ge ga gari yi nua ga biti kua win sɔ̃ɔsirun sɔ̃. 34Ye Falisiba ba nua ma Yesu u Sadusiba nɔɔ mwaari, yera ba mɛnna. 35Ben turo wi u sãa wooda yɛ̃ro u kĩ u Yesun laakari mɛɛri, ma u nùn bikia u nɛɛ, 36tɔnwero, wooda yerà ya kpãaru bo woodaba sɔɔ. 37Yesu nùn wisa u nɛɛ, "A Gusunɔ wunɛn Yinni kĩɔ ka wunɛn gɔ̃ru kpuro ka wunɛn bwɛ̃ra kpuro ka wunɛn bwisikunu kpuro." 38Yeya ya sãa wooda gbiikaa, yera ya maa kpãaru bo. 39Yen yiruse wee, ye ya ka ye weenɛ yera "A wunɛn tɔnusi kĩɔ nge wunɛn tii tii." 40Wooda yiru ye sɔɔn diya Mɔwisin wooda ka Gusunɔn sɔmɔbun sɔ̃ɔsinu kpuro yari. 41Ye Falisiba ba mɛnnɛ, Yesu u bu gari yini bikia. 42U nɛɛ, amɔna i tamaa wi Gusunɔ u gɔsa u sãa. Weren bweserun diya u yari. Ba nùn wisa ba nɛɛ, Dafidin bweserun diya. 43Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, amɔna Dafidi ka nùn soka Yinni ka Hunde Dɛɛron sɔ̃ɔsiru. Domi Dafidi gerua u nɛɛ, 44"Yinni Gusunɔ u nɛn Yinni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a sinɔ nɛn nɔm geuɔ sere n ka nun wunɛn yibɛrɛba taarea." 45Ǹ n mɛn na, Dafidi ù n nùn soka Yinni, amɔna u ko n ka kpam sãa win bii. 46Baa ben turo kun maa kpĩa u nùn gɛɛ wisi. Saa dɔma ten di goo kun maa nùn gɛɛ bikiare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\