Mateu 24

1Yesu yara sãa yerun di. Sanam mɛ u doonɔ win bwãaba da win mi bu ka nùn sãa yerun bana sɔ̃ɔsi. 2Yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i yabu ye kpuro wa? Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ba koo ye kpuro sura, baa kpee teeru ta ǹ ko n sɔndi ten tensim wɔllɔ. 3Yesu u sɔ̃ guu te ba mɔ̀ Olifin wɔllɔ. Yera win bwãaba da win mi be tɔna ba nùn bikia ba nɛɛ, a sun sɔ̃ɔwɔ ǹ n domman na yabu ye, ya koo koora ka yĩre te ta koo wunɛn naaru ka handunian kpeeru sɔ̃ɔsi. 4Yesu bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i n tii sɛ kpa goo u ku raa bɛɛ nɔni wɔ̃ke. 5Domi tɔn dabira koo na ka nɛn yĩsiru ba n mɔ̀, beya ba sãa wi Gusunɔ u gɔsa, kpa bu tɔn dabiru nɔni wɔ̃ke. 6I ko i n tabun damu damusu nɔɔmɔ. I ku de n bɛɛ bɛrum ko. Yeni ya ǹ koo ko ya kun koore, adama n ǹ gina handunian kpeeru mi. 7Bwesenu koo seesina nu tabu ko, sinamba koo tabu seesina. Gɔ̃ɔru ka tem yĩiribu ko n wãa bera ka bera. 8Ye kpuro ya ko n sãawa nge tɔn kurɔn nuku wuriribun tore. 9Tɔmba koo bɛɛ gabu nɔmu sɔndia bu bɛɛ tɔ̃ya ko kpa bu bɛɛ go. Bwesenu kpuro nu koo bɛɛ tusi nɛn yĩsirun sɔ̃. 10Sanam mɛ sɔɔ, tɔn dabira koo biru wura. Ba koo kɔrumɔtɔnu kuana kpa bu tusina. 11Sɔmɔ weesugii dabira koo yarima bu tɔn dabinu nɔni wɔ̃ke. 12Kɔ̃san kobu koo dabia sere tɔn dabi dabinun kĩra koo yɛmia. 13Adama wi u tɛmana sere ka nɔrɔ, wiya u koo faaba wa. 14Gusunɔn bandun Labaari gea yeni ya koo nɔɔra handunia kpuro sɔɔ, kpa yu ko seeda bwesenu kpuron mi. Sanam mɛ sɔɔra kpeerabu koo tunuma. 15Yesu maa nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ Daniɛli u raa "Kam koosion bwãaroku kɔ̃sun" gari kua. Geya i ko wa ga yɔ̃ yam dɛɛram sɔɔ. Wi u tire teni garimɔ, u tubuo sãa sãa. 16Sanam mɛya n weenɛ be ba wãa Yudeaɔ bu duki su bu da guunu gia. 17Wi u wãa dii tɛɛran wɔllɔ u ku raa sare u du dirɔ u yãnu gura. 18Wi u maa woo gberɔ u ku gɔsira yɛnuɔ u ka win kumbooro sua. 19Amɔna kurɔ ben wahala ko n nɛ sanam mɛ sɔɔ, be ba guri mɔ ka be ba bibu bɔm kɛ̃mɔ. 20I Gusunɔ kanɔ kpa bɛɛn kpikirun sanam mu kun sãa woorun saa ǹ kun mɛ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 21Domi sanam mɛ sɔɔ, nɔni swãa bakara ko n wãa tèn bweseru ta ǹ koore saa handunian toren di sere ka gisɔ. Ten bwesera kun mam maa sisi. 22Gusunɔ ù kun daa sanam mɛ kawe goo kun tiarɔ. Adama u mu kawawa be u gɔsan sɔ̃. 23Saa ye sɔɔ, goo ù n bɛɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Kirisi wi, u wãa mini, ǹ kun mɛ u wãa giɔ, i ku ra naanɛ ko. 24Domi Kirisi weesugibu ka Gusunɔn sɔmɔ weesugiba koo yari. Ba koo yĩre bakanu ka sɔm maamaakigia ko bu ka tɔmbu nɔni wɔ̃ke, ka mam be Gusunɔ u gɔsa, ǹ n ko n koora. 25N wee, na bɛɛ ye sɔ̃ɔwa ya sere na. 26Bà n maa bɛɛ sɔ̃ɔwa, wee u wãa gbaburɔ, i ku da mi. Nge bà n bɛɛ sɔ̃ɔwa, wee u wãa dii sɔɔwɔ, i ku ra naanɛ ko. 27Nge mɛ guru maakinu ra balli wɔllɔ saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da duu yerɔ, nge mɛya Tɔnun Biin naaru ta ko n maa sãa. 28Yam mi gora wãa, miya yaberekunu koo mɛnna. 29Ma Yesu maa nɛɛ, sanam mɛn nɔni swãarun biru, mii mii sɔ̃ɔ koo yam tĩra, suru kun maa win yam bururam sɔ̃ɔsimɔ, kperi koo wɔruma wɔllun di kpa wɔllun dam mu yĩiri. 30Sanam mɛya Tɔnun Biin yĩrera koo kura wɔllɔ. Handunian bwesenu kpuro nu koo swĩ. Nu koo Tɔnun Bii wa u wee wɔllun di guru wiru sɔɔ ka dam bakam ka yiiko. 31Kɔbi baka koo swĩ kpa u win wɔllun gɔradoba gɔri handunian goonu nnɛ sɔɔ. Ba koo be u gɔsa mɛnna handunia kpuron di. 32Yesu maa nɛɛ, i de n bɛɛ yeeri ye dãa te ba mɔ̀ figie ta sɔ̃ɔsimɔ. Saa mìn di ten kãasi dwiiya ma ta kpararu toruma, i yɛ̃ ma tomburura ta turuku kua. 33Nge mɛya bɛɛ maa, ì n yabu ye kpuro wa, i n yɛ̃ ma saa ya sisi ya turuku kooma. 34Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, tɔn be ba wãa tɛ̃ ben kpuro kun gbimɔ yabu ye kpuro yu ka tunuma. 35Wɔllu ka tem baa ya koo doona, adama nɛn gari kun dɔɔnɔ pai. 36Yesu maa nɛɛ, ye n sãa nɛn naarun saa, goo sari wi u yen tɔ̃ru yɛ̃, baa gɔradoba be ba wãa wɔllɔ, baa mam Biin tii, ma n kun mɔ Baaba turo. 37Nge mɛ n kua Nɔwɛn saa, mɛya n ko n maa ko sanam mɛ Tɔnun Bii u koo na. 38Geema nim yibu baka te, tu sere na, tɔmba dimɔ ba nɔrumɔ ba kurɔ kpaanu mɔ̀, ba ben bibu durɔbu kɛ̃mɔ sere dɔma te Nɔwɛ dua goo sɔɔ. 39Ba ǹ gãanu bwisika sere nim yibu baka te, ta ka tura ta ka bu doona kpuro. Nge mɛya n ko n sãa sanam mɛ Tɔnun Bii u koo na. 40Sanam mɛya tɔmbu yiru ba ko n wãa gberɔ. Ba koo turo sua bu turo deri. 41Tɔn kurɔbu yiru ba ko n nammɔ. Ba koo turo sua bu turo deri. 42Yen sɔ̃, i n swaa mɛɛra domi i ǹ yɛ̃ tɔ̃ɔ te bɛɛn Yinni u koo tunuma. 43I de yeni yu bɛɛ yeeri. Yɛnu yɛ̃ro ù n yɛ̃ wɔ̃kurun saa ye gbɛnɔ u koo na, u koo dom se kpa u ku de u du win yɛnuɔ. 44Yen sɔ̃, bɛɛn tii i n sɔɔru sãa domi Tɔnun Bii u koo nawa saa ye i ǹ bwisika. 45Ma Yesu nɛɛ, wara sãa yoo laakarigii wi u naanɛ mɔ. Wiya wi win yinni u win sɔm kowo be ba tie nɔmu sɔndia, u ka bu nɔɔri saa ye n weenɛ. 46Doo nɔɔrugiiwa sɔm kowo wi, win yinni ù n deema u mɔ̀ mɛ, sanam mɛ u koo wurama. 47Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, yinni wi, u koo win dukia kpuro sɔm kowo wi nɔmu bɛria. 48Adama ù n sãa sɔm kowo kam, ma u bwisikumɔ u mɔ̀, win yinni tɛɛmɔ, 49ma u seemɔ u win sɔm kowosibu soomɔ, ma u dimɔ u nɔrumɔ ka tam nɔrobu sannu, 50win yinni koo wurama dɔma te u ǹ nùn yĩiyɔ ka saa ye u ǹ yɛ̃. 51Kpa u nùn bɔɔri kpiri kpirika kpa u da u ka murafitiba nɔni swãaru bɔnu ko. Miya u koo wiru nɔma sɔndi u swĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\