Mateu 25

1Yesu kpam nɛɛ, tɔ̃ɔ te, tà n na, Gusunɔn bandun gari yi ko n ka wɔndia wɔkuru garun gari weenɛ be ba ben fitilanu sua ba yara ba kurɔ kpaon durɔ sennɔ da. 2Ben nɔɔbu ba laakari mɔ, nɔɔbu maa ba ǹ laakari mɔ. 3Nɔɔbu be ba ǹ laakari mɔ ba ben fitilanu sua ba ǹ gum kusenu kue. 4Adama be ba laakari mɔ mi, ba fitilanu sua, ba maa gum kusenu kua. 5Nge mɛ kurɔ kpaon durɔ tɛɛmɔ, wɔndia wɔku te, ta dom yĩbirimɔ ta dweeyamɔ. 6Wɔ̃kurun bɔnu goo u gbãra u nɛɛ, kurɔ kpaon durɔ wee, i yarima i wi sennɔ da. 7Yera wɔndia wɔku te, ta seewa ta ten fitilanu sɔnwa. 8Be ba ǹ laakari mɔ mi, ba beɔnɔ sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, i sun gum kɛ̃ domi bɛsɛn fitilanu gbiɔ. 9Laakarigii be, ba wisa ba nɛɛ, aawo domi n ǹ koo bɛsɛ kpuro turi. I yande doo i bɛɛgim dwe. 10Saa ye ba dwem da ma kurɔ kpaon durɔ u tunuma. Be ba sɔɔru sãa siba dua kurɔ kpaa yerɔ ka wi sannu ma ba gambo kɛnua. 11Yen biruwa wɔndia be ba tie ba tunuma ba nɔɔgiru sua ba nɛɛ, yinni a sun kɛniɔ. 12Adama kurɔ kpaon durɔ nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, na ǹ bɛɛ yɛ̃. 13Ma Yesu u nɛɛ, ǹ n mɛn na, i n swaa mɛɛra, domi i ǹ tɔ̃ɔ te ka saa ye yɛ̃. 14Yesu maa nɛɛ, win naarun gari yi ko n sãawa nge durɔ goon gari wi u kĩ u wuu da. U win yobu soka u bu win dukia nɔmu sɔndia. 15U turo gobi bɛkɛ gɛɛn suba nɔɔbu wɛ̃, turo maa suba yiru, itase sube teeru. U bu wɛ̃ wɛ̃ nge mɛ ben baawuren dam nɛ, ma u doona. 16Yoo wi ba suba nɔɔbu wɛ̃ mi, u yande seewa u ka gobi yi tenkuru kua, ma u maa nɔɔbu kpaa are wa. 17Wi ba maa suba yiru wɛ̃ u kua nge mɛ, ma u maa yiru kpaa are wa. 18Adama wi ba sube teeru wɛ̃ mi, u da u wɔru gba u win yinnin gobi yi sikua. 19Sanam dɔɔ sanam wee, yoo ben yinni u wurama ma u ka ben baawure win gobi dooru kua. 20Yoo wi ba suba nɔɔbu wɛ̃ u na ka suba nɔɔbu kpaa u nɛɛ, yinni, gobi yin suba nɔɔbuwa a man wɛ̃. N wee, nɔɔbu kpaa ye na are di. 21Win yinni nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun siara, wunɛ yoo geo ka naanɛgiiwa. A kua naanɛgii gãa piiminu sɔɔ, kon nun gãa bakanu nɔmu sɔndia. A na su yɛ̃ɛri. 22Wi ba maa suba yiru wɛ̃ u na u nɛɛ, yinni, gobi yin suba yiruwa a man wɛ̃, n wee yiru kpaa ye na are di. 23Win yinni nɛɛ, na nun siara wunɛ yoo geo ka naanɛgiiwa. A kua naanɛgii gãa piiminu sɔɔ, kon nun gãa bakanu nɔmu sɔndia. A na su yɛ̃ɛri. 24Yen biru yoo wi ba sube teeru wɛ̃ mi, u na u nɛɛ, yinni na yɛ̃ ma wunɛ tɔn sɛ̃sɔgiiwa. Mi a ǹ duure miya a ra gbe, mi a ǹ maa yɛ̃ke, miya a ra gɛ̃. 25Bɛrum man mwa ma na da na wunɛn gobi berua temɔ. N wee wunɛnyam. 26Win yinni nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛ yoo kɔ̃so ka yikurowa. N ǹ a yɛ̃ ma na ra gbe mi na ǹ duure? Kpa n gɛ̃ mi na ǹ yɛ̃ke? 27Ǹ n mɛn na, n daa weenɛwa a nɛn gobi goo wɛ̃ ka nim kɛ̃ru, sanam mɛ na wuma kpa n nɛnyam wa ka are. 28I nùn sube tee te mwaario kpa i wɔkurugii wi wɛ̃. 29Domi wi u mɔ, win mɔru sɔɔra ba koo nùn sosia kpa u n mɔ n kpã, adama wi u kun mɔ, fiiko ye u mam mɔ ba koo nùn ye mwaari. 30Yoo kam wi maa, i nùn kasa koowo tɔɔwɔ mi u koo wiru nɔma sɔndi yam wɔ̃kuru sɔɔ u swĩ. 31Ma Yesu nɛɛ, sanam mɛ Tɔnun Bii u koo na ka win yiiko baka, ka wɔllun gɔradoba kpuro, u koo sina win sina gɔni yiikogian wɔllɔ. 32Handunian bwesenu kpuro nu ko n mɛnnɛ win wuswaaɔ, kpa u tɔmbu wunana nge mɛ yãa kparo ra yãanu ka bonu wunanɛ. 33U koo yãanu yi win nɔm geuɔ, bonu maa win nɔm dwarɔ. 34Sanam mɛya sunɔ u koo be ba wãa win nɔm geuɔ sɔ̃ u nɛɛ, i na bɛɛ be nɛn Baaba u domaru kua, i bandu tubi dio te ba bɛɛ sɔɔru kua saa handunian toren di. 35Domi gɔ̃ɔra man kua ma i man dĩanu wɛ̃ na di. Nim nɔru ga man kua ma i man nim kã na nɔra. Na sãa sɔɔ ma i man dam koosia. 36Na wãa tereru, ma i man biru wukiri. Na barɔ ma i man nɔɔri. Na wãa pirisɔm sɔɔ ma i man beram da. 37Saa ye sɔɔra gemgii be, ba koo nùn wisi bu nɛɛ, Yinni, domma sa wa gɔ̃ɔra nun mɔ̀ sere sa nun dĩanu wɛ̃, ǹ kun mɛ nim nɔru ga nun mɔ̀ ma sa nun nim kã. 38Domma sa nun sɔru mwa ǹ kun mɛ domma sa nun wa tereru ma sa nun biru wukiri. 39Domma sa nun wa a barɔ, ǹ kun mɛ a wãa pirisɔm dirɔ, ma sa nun beram da. 40Sunɔ u koo bu wisi u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, mɛn nɔ i bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ benin turo ye kua nɛna i kua. 41Yen biru sunɔ u koo win nɔm dwarugibu sɔ̃ u nɛɛ, i tii gawo nɛn bɔkun di, bɛɛ be Gusunɔ u bɔ̃rusi. I doo dɔ̃ɔ wi u ku ra gbi sɔɔ wi ba sɔɔru kua Setam ka win gɔradoban sɔ̃. 42Domi gɔ̃ɔra man kua, i ǹ man dĩanu wɛ̃ na di. Nim nɔru ga man kua, i ǹ man nim kã na nɔra. 43Na sãa sɔɔ, i ǹ man dam koosie. Na wãa tereru, i ǹ man biru wukiri. Na barɔ, na maa wãa pirisɔm dirɔ, i ǹ man nɔɔri. 44Sanam mɛya be, ba koo maa nɛɛ, Yinni, domma sa nun wa gɔ̃ɔra nun mɔ̀, ǹ kun mɛ nim nɔru ga nun mɔ̀, ǹ kun mɛ a sãa sɔɔ, ǹ kun mɛ a wãa tereru, ǹ kun mɛ a barɔ, ǹ kun mɛ a wãa pirisɔm dirɔ, ma sa ǹ nun somi. 45Sunɔ u koo bu wisi u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, mɛn nɔɔ i ǹ bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ benin turo ye kue, nɛna i ǹ ye kue. 46Ma Yesu u nɛɛ, beniwa ba koo da mi sɛɛyasia bi bu ku ra kpe bu wãa, gemgibu maa, wãaru te ta ku ra kpe sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\