Mateu 26

1Ye Yesu u gari yi kpuro gerua u kpa, u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2i yɛ̃ ma n tie sɔ̃ɔ yiru bu ka Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru ko. Ba koo Tɔnun Bii tɔmbu nɔmu sɔndia bu nùn go dãa bunanaru wɔllɔ. 3Sanam mɛya yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu ba mɛnna Kaifa yãku kowo tɔnweron yɛnu yaaraɔ. 4Ba nɔɔ tia kua bu ka Yesu mwa goo u kun yɛ̃ kpa bu nùn go. 5Adama ba nɛɛ, n ǹ mɔ tɔ̃ɔ bakarun sanam, kpa n ku raa ko gidi baka tɔmbun suunu sɔɔ. 6Sanam mɛ Yesu wãa Betaniɔ Simɔɔn yɛnuɔ wi u raa bara disigiru mɔ, 7kurɔ goo na win mi, u too buraru nɛni te ta turare gobi bɛkɛgia yiba. U too te wukia ma u turare ye yɛ̃ka Yesun wirɔ sanam mɛ u dimɔ. 8Ye bwãa be, ba wa mɛ, ben nuki gbisa ba nɛɛ, mban sɔ̃na u yeni kam koosia. 9Sa ko raa kpĩ su turare ye dɔra ka gobi bɛkɛ kpa su sãarobu yen gobi bɔnu kua. 10Yesu gia ye ba gerumɔ, ma u bu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na i ka kurɔ wi wɔki. Gãa geena u man kua. 11Domi baadommawa sãaroba wãa ka bɛɛ, adama nɛna, na ǹ ko na n wãa ka bɛɛ baadomma. 12U nɛn wasi turare ye wisi u ka nɛn sikubun sɔɔru ko. 13Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baama mi ba koo Labaari gea yeni kpara handunia sɔɔ kpuro ba koo maa gere ye kurɔ wi kua ba n ka nùn yaaye. 14Sanam mɛya bwãabu wɔkura yiru yen turo wi ba mɔ̀ Yudasi Isikariɔtu, u da u yãku kowo tɔnwerobu deema. 15U bu bikia u nɛɛ, mba i ko i man kɛ̃ nà n bɛɛ Yesu nɔmu sɔndia. Ma ba sii geesun gobi tɛna gara ba nùn wɛ̃. 16Saa saa yen diya u swaa kasu u ka nùn bu nɔmu sɔndia. 17Pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia doken tɔ̃ɔ bakarun tɔ̃ɔ gbiikiru Yesun bwãaba na win mi, ba bikia ba nɛɛ, mana a kĩ su nun Gɔɔ sararibun yaa dibun sɔɔru kua. 18Yesu bu wisa u nɛɛ, i doo wuu sɔɔ waanɛ kasan mi, kpa i nùn sɔ̃ na nɛɛ, nɛn saa ya tura, win miya kon Gɔɔ sararibun yaa dibu di ka nɛn bwãabu sannu. 19Bwãa be, ba kua nge mɛ Yesu bu sɔ̃ɔwa ma ba Gɔɔ sararibun yaa dibu sɔɔru kua. 20Ye n kua yoka, Yesu ka win bwãabu wɔkura yiru ye, ba mɛnna bu ka di. 21Nge mɛ ba dimɔ Yesu nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ bɛɛn turo koo man dɔmɛ. 22Bwãa ben nukura sankira ma ba nùn bikiamɔ tia tia ba mɔ̀, asa n ǹ nɛ Yinni. 23Yesu u wisa u nɛɛ, nɛ ka wi sa gbɛ̃ɛ teerɔ sɔ̃ramɔ, wiya wi u koo man dɔmɛ. 24Tɔnun Bii u koo gbi nge mɛ Gusunɔn gari yi win gari mɔ̀, adama nɔni swãarugiiwa wi u koo nùn dɔmɛ. N buram bo ba kun daa yɛ̃ro mara. 25Yudasi wi u koo nùn dɔmɛ u nɛɛ, asa n ǹ nɛ yinni. Yesu nùn wisa u nɛɛ, wuna mi. 26Sanam mɛ ba dimɔ, Yesu pɛ̃ɛ sua. Ye u Gusunɔ siara u kpa u ye murura u win bwãabu wɛ̃ u nɛɛ, i mɔɔ i di, yeniwa nɛn wasi. 27Yen biru u tam nɔra sua. Ye u Gusunɔ siara u kpa, u bu wɛ̃ u nɛɛ, i nɔruo bɛɛ kpuro. 28Domi yeniwa nɛn yɛm, mɛ̀ sɔɔ Gusunɔ u win nɔɔ mwɛɛru sire, mɛ mu yari tɔn dabirun sɔ̃ bu ka torarun suuru wa. 29Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, saa tɛ̃n di na ǹ maa tam mɛni nɔrumɔ sere dɔma te nɛ ka bɛɛ sa ko tam kpam nɔ nɛn Baaban bandu sɔɔ. 30Yen biru ba womusu kua ma ba yara ba da Olifin guuru wɔllɔ. 31Yera Yesu u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gisɔn wɔ̃ku te, bɛɛ kpuro i ko tora nɛn sɔ̃, domi ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ, "Kon yãa kparo go, kpa yãanu nu yarina yam kpuro." 32Adama nà n seewa gɔrin di kon bɛɛ gbiiya Galileɔ. 33Piɛɛ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, baa be kpuro bà n tora wunɛn sɔ̃, nɛna kun toramɔ pai. 34Yesu nùn wisa u nɛɛ, ka geema na nun sɔ̃ɔmɔ, gisɔn wɔ̃ku te, goo dɔɔ gu sere swĩ kaa man siki nɔn ita. 35Piɛɛ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, baa sà n ko gbi sannu na ǹ nun sikimɔ. Bwãa be ba tie mɛya ben tii ba gerua. 36Yera Yesu ka win bwãabu ba tura yam mi ba mɔ̀ Gɛsemanɛ. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i sinɔ mini kpa n da n kanaru ko giɔ. 37U Piɛɛ ka Sebeden bibu yiru sua ba susi wuswaaɔ. Ma nuku sankiranu nùn deema, win wasi dwiiya. 38Yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn nukura sankira sere n gɔɔ gum girari. I yɔ̃ro mini i ka man dom se. 39U ka bu tondina ma u kpuna u kibari u kanaru kua u nɛɛ, nɛn Baaba, ǹ n ko n koora, a de wahala ye, yu man doonari. Adama n ǹ mɔ nge mɛ na kĩ ma n kun mɔ nge mɛ a kĩ. 40Yen biru u wurama bwãabu ita yen mi, u deema ba do ma u Piɛɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ǹ n man na, i kpana i ka man dom se baa kɔbi tia. 41I n dom sera kpa i n kanaru mɔ̀ kpa i ku ra du kɔkiribu sɔɔ. Tɔnun gɔ̃ru ga kĩ adama wasi yen dam bie. 42U kpam ka bu tondina nɔn yiruse u kanaru kua u nɛɛ, nɛn Baaba, wahala yeni yà kun koo man doonari na kun ye wa, a de wunɛn kĩru tu koora. 43U kpam wurama win bwãabun mi ma u deema ba do, domi ben nɔni bunia. 44Yesu u kpam bu deri u doona u kanaru kua nɔn itase ka gari tee yi. 45Ma u kpam wurama win bwãabun mi u nɛɛ, i do ka tɛ̃ i wɛ̃ramɔ? Saa ya turuku kooma ye ba koo Tɔnun Bii tɔn kɔ̃sobu nɔmu sɔndia. 46Wee wi u koo nùn dɔmɛ u sisi, i seewo su ka bu yinna. 47Yesu kun gari yi gerum kpa Yudasi ka tunuma, bwãabu wɔkura yiru yen turo. Tɔn dabi dabira nùn swĩi ba takobiba ka bokunu nɛni. Yãku kowo tɔnwerobu ka guro guroba ba bu gɔra. 48Yudasi wi u koo Yesu dɔmɛ u raa bu yĩreru sɔ̃ɔsi u nɛɛ, wi kon nɛnɛ n bɔkasi, wiya mi, i nùn mɔɔ. 49Mii mii u susi Yesun mi u nɛɛ, yinni a sɔ̃ɔ kpa n do? Ma u nùn nɛnua u bɔkasi. 50Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɔrɔ, ye a kobu na a koowo. Yera tɔn be, ba na ba Yesu sɛ̃re ba mwa. 51Yesun tɔmbun turo u win takobi woma, u ka yãku kowo tɔnweron yoon soo sɔ̃ra u bura. 52Yera Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn takobi wesio yen kararɔ, domi baawure wi u takobi nɛni, takobiwa ya koo nùn go. 53A ǹ yɛ̃ ma kon kpĩ n nɛn Baaba faaba kana kpa u yande man wɔllun gɔradoban wuunu gɔriama n kere wɔkura yiru? 54Adama nà n kua mɛ, amɔna Gusunɔn gari yi koo ka yibiara yi yi gerumɔ ma mɛya kon ka gbi. 55Ma Yesu u tɔn wɔru ge sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n weenɛ i man mwaabu na ka takobiba ka bokunu nge swaa dio? Baadommawa na ra n sɔ̃ ka bɛɛ sãa yerɔ na n keu sɔ̃ɔsimɔ, i ǹ maa man mwaare. 56Adama ye kpuro ya koorawa kpa Gusunɔn sɔmɔbun gari yi ka koora yi yi wãa Gusunɔn gari sɔɔ. Yera win bwãabu kpuro ba nùn deri ba duki sua. 57Be ba Yesu mwa ba ka nùn da Kaifa yãku kowo tɔnweron mi, mi wooda yɛ̃robu ka guro guroba mɛnnɛ. 58Piɛɛ u Yesu swĩi dandankuru sere ka yãku kowo tɔnweron yɛnu yaaraɔ. U dua yɛnu yaaraɔ ma u sina ka yɛnu kɔ̃sobu u ka wa nge mɛ gari yi, yi koo ka wiru goora. 59Yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobun mɛnnɔ kpuro ba seeda weesugia kasu bu Yesu mani bu wa bu ka nùn go. 60Adama ba ǹ wa, baa mɛ seedagii dabiru ta na ta weesu kua. Yen biru tɔmbu yiru gaba na. 61Ba nɛɛ, durɔ wini gerua u nɛɛ, u koo kpĩ u Gusunɔn sãa yeru sura kpa u tu bani sɔ̃ɔ itan baa sɔɔ. 62Yãku kowo tɔnwero u seewa u Yesu bikia u nɛɛ, a ǹ gɛɛ wisimɔ? Mban bwesera tɔn beni ba nun manimɔ. 63Adama Yesu u maari. Ma yãku kowo tɔnwero nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a bɔ̃ruo ka Gusunɔ Yinni wason yĩsiru, a sun sɔ̃ɔwɔ ǹ n wunɛn na Gusunɔ u gɔsa, a sãa win Bii. 64Yesu nùn wisa u nɛɛ, wunɛn tii a gerua kɔ. Adama na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ sɔ̃ɔ teeru i ko i Tɔnun Bii wa u sɔ̃ Gusunɔ Yinni damgiin nɔm geuɔ. I ko maa nùn wa u wee guru wirun di. 65Yera yãku kowo tɔnwero u win tiin yaberu nɛnua u karana mɔrun sɔ̃ ma u nɛɛ, u Gusunɔ gari kam gerusi, seedagii berà sa kpam mara. I nua tɛ̃ gari kam ye u gerua. 66Amɔna i wa. Ba nɛɛ, n weenɛwa bu nùn go. 67Yen biru ba nùn yãatam sie nɔniɔ, ma ba nùn nɔm kusa so, gaba nùn baari so. 68Ba nɛɛ, Kirisi a de Gusunɔ u nun sɔ̃, kpa a sun sɔ̃ wi u nun so. 69Piɛɛ u sɔ̃ yɛnu yaaraɔ. Wɔndia goo u nùn susi u nɛɛ, wunɛn tii a raa wãa ka Yesu Galilegii wi sannu. 70Adama u siki baawuren nɔni biru u nɛɛ na ǹ yɛ̃ mba a gerumɔ. 71Yen biru u seewa u da yɛnu yaaran kɔnnɔwɔ. Wɔndia goo kpam nùn wa ma u be ba wãa mi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ wini u raa wãa ka Yesu Nasarɛtigii wi. 72Ma Piɛɛ kpam siki ka bɔ̃ri u nɛɛ, na ǹ durɔ wi yɛ̃. 73Ye n tɛ fiiko be ba wãa mi, ba susi Piɛɛn bɔkuɔ ba nɛɛ, ka gem, a sãawa ben turo, wunɛn gari geru gerusu nun terasia. 74Yera u bɔ̃rua u sɔnna u nɛɛ, na ǹ durɔ wi yɛ̃. Mii mii ma goo dɔɔ ga swĩ. 75Ma Piɛɛ u Yesun gari yi yaaya yi u raa gerua u nɛɛ, goo dɔɔ gu sere swĩ kaa man siki nɔn ita. U yara tɔɔwɔ u swĩ gem gem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\