Mateu 27

1Ye n kua buru buru yellu yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu ba nɔɔ tia kua bu ka Yesu go. 2Ye ba nùn bɔkua ba kpa ba ka nùn da ba Pilati tem yɛ̃ro nɔmu bɛria. 3Ye Yudasi wi u Yesu dɔmɛ u wa ba Yesu taarɛ wɛ̃ bu go, win nuki sankira ma u ka sii geesun gobi tɛna ye wura yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobun mi. 4U nɛɛ, na durum kua ye na ka tɔn dɛɛro gɔɔ bɔrie. Ma ba nùn wisa ba nɛɛ, bɛsɛn baaye, wunɛn gariya. 5Yudasi gobi yi yari sãa yerɔ ma u yara u da u tii soora doke. 6Yãku kowo tɔnwerobu ba gobi yi dɔbura ba nɛɛ, n ǹ weenɛ su gobi yi kpɛ̃ɛ sãa yerun gobi beru yerɔ, domi tɔnun yɛm gobiya. 7Ye ba wesiana ba kpa ba ka gobi yi tem dwa mɔmɔn mi, mi ba ko n da sɔbu sike. 8Yen sɔ̃na ba tem mɛ sokumɔ tem yɛmgim sere ka gisɔn gisɔ. 9Yera Gusunɔn sɔmɔ Yeremin gari yi koora yi yi nɛɛ, "Ba sii geesun gobi tɛna ye sua, gobi yi Isireliba ba wesiana ba wɛ̃ win sɔ̃, 10ba ka tem dwa mɔmɔn mi, nge mɛ Yinni u man yiire." 11Yesu yɔ̃ tem yɛ̃ro Pilatin wuswaaɔ ma tem yɛ̃ro wi, u nùn bikia u nɛɛ, wuna Yuuban sunɔ? Yesu nùn wisa u nɛɛ, wunɛn tii a gerua kɔ. 12Yen biru sanam mɛ yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu ba nùn mɛm mani, u ǹ gɛɛ wisa. 13Yera Pilati nùn bikia u nɛɛ, a ǹ mɛm kpuro nɔɔmɔ mɛ ba nun manimɔ? 14Adama Yesu kun nùn wisa baa nɔn teeru sere biti baka tem yɛ̃ro wi mwa. 15Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru baatere tem yɛ̃ro ra pirisɔm turo karewa wi tɔn wɔru ga kĩ. 16N deema saa ye sɔɔ, pirisɔm yĩsirugii goo wãa mi, wi ba sokumɔ Baraba. 17Yen sɔ̃na sanam mɛ ba mɛnnɛ, Pilati u bu bikia u nɛɛ, wara i kĩ n bɛɛ kara, Baraba? Nge Yesu wi ba sokumɔ Kirisi. 18Domi u yɛ̃ sãa sãa ma nisinun sɔ̃na ba nùn Yesu nɔmu bɛria. 19Ye Pilati sɔ̃ win siri yerɔ win kurɔ nùn tɔnu gɔria u nɛɛ, a ku nɔma doke durɔ gemgii win gari sɔɔ domi wɔ̃ku te, na wahala wa dosu sɔɔ durɔ win sɔ̃. 20Yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu ba tɔn wɔru sɔ̃ɔmɔ gu de bu Baraba kara kpa bu Yesu go. 21Pilati u bu bikia u nɛɛ, be yiru ye sɔɔ, ben wara i kĩ n bɛɛ kara. Ba nɛɛ, Baraba. 22Ma Pilati nɛɛ, ǹ n mɛn na, mba kon ko ka Yesu wi ba mɔ̀ Kirisi. Be kpuro ba nɛɛ, a nùn kpareo dãa bunanarɔ. 23Pilati u nɛɛ, kɔ̃sa yerà u kua. Adama ba nɔɔgiru sua wɔllɔ ba nɛɛ, a nùn kpareo dãa bunanarɔ. 24Ye Pilati wa ma ye u mɔ̀ kpuro kama, wurenu sosimɔwa, yera u nim sɔka u nia tɔn wɔru gen wuswaaɔ u nɛɛ, durɔ gemgii win yɛm yaribu kun man wa, bɛɛn gariya. 25Ma tɔn be kpuro ba nɛɛ, win yɛm mu ko bɛsɛ ka bɛsɛn bibun sɔmunu. 26Yera Pilati bu Baraba kara, ma u dera ba Yesu sɛni so. Yen biru u nùn bu nɔmu sɔndia bu nùn kpare dãa bunanarɔ. 27Pilatin tabu kowobu ba ka Yesu da tem yɛ̃ron siri yerɔ, ma tabu kowobu kpuro ba mɛnna mi. 28Ba nùn win yãnu potari ma ba nùn gurumusu swãabu sebusia. 29Ma ba sãki tundu bɔkana ba nùn dokea wirɔ, ma ba nùn dɛka wɛ̃ win nɔm geuɔ. Yen biru ba nùn yiirammɛ ba yaakoru mɔ̀ ba mɔ̀, Yuuban sunɔ, fɔɔ baasira. 30Ba nùn yãatam siriki ma ba dɛka wɛ̃ɛna ba ka nùn soomɔ wirɔ. 31Ye ba nùn yaakoru kua ba kpa, ba nùn gurumusu te potari ba kpam nùn win yãnu sebusia ma ba ka nùn da bu dãa bunanaru kpare. 32Ye ba yariɔ ba ka Sirɛnin durɔ goo yinna wi ba mɔ̀ Simɔɔ, ma ba nùn Yesun dãa bunanaru sɔbi ka tilasi. 33Ye ba tura yam mi ba ra soku Gɔɔgɔta, yen tubusiana aye te ta ka wii koko weenɛ, 34miya ba Yesu tam wɛ̃ u nɔ ka tim mɛ mu ra yɛm go. Ye u mu denda u ǹ wure u mwɛ. 35Ba nùn kpare dãa bunanaru sɔɔ, ma ba win yãnu tɛtɛ toosi ba bɔnu kua. 36Ma ba sina ba nùn kɔ̃su. 37Win wii wɔllɔ ba yora gaa bwɛ̃ ye ya win taarɛ gerumɔ ya nɛɛ, winiwa Yesu, Yuuban sunɔ. 38Ba maa gbɛnɔbu yiru kpare dãa bunananɔ Yesun bɔkuɔ, turo win nɔm geuɔ, turo maa nɔm dwarɔ. 39Be ba sarɔ bera mi, ba nùn wiru diirisimɔ ba wɔmmɔ. 40Ba mɔ̀, wunɛ wi kaa sãa yeru sura kpa a tu bani sɔ̃ɔ itan baa sɔɔ, a tii faaba koowo. À n sãa Gusunɔn Biin na, a sarama dãa bunanarun di. 41Nge mɛya yãku kowo tɔnwerobu ka wooda yɛ̃robu ka guro gurobu ba nùn yaakoru mɔ̀ ba nɛɛ, 42u gabu faaba kua adama u kpana u tii faaba ko. Isireliban sunɔwa. U den sarama dãa bunanarun di kpa su nùn naanɛ doke. 43U Gusunɔ naanɛ sãa ma u nɛɛ, wiya Gusunɔn Bii. Ǹ n mɛn na, Gusunɔ u nùn faaba koowo ù n nùn kĩ. 44Mɛya maa gbɛnɔ be ba kpare ka wi sannu, ben tii ba nùn wɔmmɔ. 45Ye n kua sɔ̃ɔ wii wɔllu, yera yam tĩra tem mɛ sɔɔ kpuro sere n ka tura yokan kɔba ita. 46Kɔba itan saka Yesu u nɔɔgiru sua u nɛɛ, Eli, Eli, lema sabatani. Yen tubusiana, Gusunɔ nɛn Yinni mba n kua a ka man deri. 47Tɔn be ba wãa mi, ye ben gaba nua mɛ, ba nɛɛ, u Eli soku. 48Yande ben turo u duka da u swɛɛ dukɛ dukɛsu sua u kpɛ̃ɛ tam mɔmmɔm sɔɔ u bɛri dɛkaɔ u ka nùn tĩi u nɔ. 49Adama be ba tie ba nɛɛ, a yɔ̃ro gina, su wa nge Eli u koo na u nùn faaba ko. 50Yesu u kpam nɔɔgiru sua ma u nɔɔ mari. 51Saa ye sɔɔra, beku kare te ta wãa sãa yerɔ ta gɛ̃ɛra saa wɔllun di sere temɔ. Tem mu yĩira ma kpenu bɛsikira. 52Sikinu wukiara, ma Gusunɔgii dabinu be ba raa gu ba seewa. 53Ba yara sikan di Yesun seebun biru, ba dua Yerusalɛmu Gusunɔn wuuɔ, ba tii tɔn dabinu sɔ̃ɔsi. 54Tabu sinambu ka be ba wãa ka wi ba Yesu kɔ̃su, ba tem yĩiri bi wa ka kpuro ye ya koora, ma bɛrum bakam bu mwa ba nɛɛ, ka geema Gusunɔn Biiwa. 55Tɔn kurɔ dabinu nu yɔ̃ mi, nu Yesu mɛɛra saa sarun di. Ba raa nùn swĩimawa saa Galilen di bu ka nùn nɔɔri. 56Be sɔɔ, Maari Madalagii ka Maari, Yakɔbu ka Yosɛfun mɛro, ka Sebeden bibun mɛro, ba wãa mi. 57Ye n kua yoka, durɔ gobigii goo na, Arimategiiwa, win yĩsira Yosɛfu, u maa sãa Yesun bɔ̃ɔ. 58U da Pilatin mi, u nùn kana u nùn Yesun goru wɛ̃. Yera Pilati nùn tu yɔllaa kua, u dera ba nùn tu wɛ̃. 59Yosɛfu wi, u goo te sua u beku kpaaru tɛ̃kusi te ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii. 60U tu kpĩ win tiin sikirɔ te u dera ba nùn dãkua kperɔ. Yen biru u kpee bakaru bimiama u ka siki ten nɔɔ kɔrua ma u doona. 61Maari Madalagii ka Maari wiɔnɔ ba sɔ̃ siki ten bɔkuɔ. 62Ye n kua sisiru, tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru, yãku kowo tɔnwerobu ka Falisiba ba da Pilatin mi sannu. 63Ba nɛɛ, yinni sa yaaye ye weesugii wi, u raa gerure sanam mɛ u wãa handunia sɔɔ. U nɛɛ, sɔ̃ɔ itan biru u koo se gɔrin di. 64Yen sɔ̃, a wooda wɛ̃ɛyɔ bu siki te kɔ̃su sere sɔ̃ɔ ita, kpa win bwãabu bu ku raa nɛ bu win goru gbɛni, kpa bu tɔmbu sɔ̃ bu nɛɛ, u seewa gɔrin di. Wee dãaki sini su koo gbiikisu kpãaru kera. 65Pilati u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i tabu kowobu mɔ, i doo i tu kɔ̃su nge mɛ i ko kpĩ. 66Ba doona ma ba yĩreru kua siki ten nɔɔwɔ bu ka tubu goo ù n wukia. Ma ba tabu kowobu yi, ba tu kɔ̃su.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\