Mateu 5

1Yesu u tɔn wɔru ge wa ma u yɔɔwa guuru garun wɔllɔ u sina. Win bwãaba mɛnna win mi 2ma u gari gerubu wɔri u bu gãa dabinun keu sɔ̃ɔsi. 3Yesu u nɛɛ, doo nɔɔrugiba bèn hunde ya Gusunɔn bɛkɛ barɔ. Beya ba ko n wãa mi Gusunɔ u bandu swĩi. 4Doo nɔɔrugiba be ba nukuru sankire. Gusunɔ u koo bu nukuru yɛmiasia. 5Doo nɔɔrugiba bèn daa ya du. Beya ba koo tem mɛ tubi di. 6Doo nɔɔrugiba be ba kasu bu ko ye Gusunɔ u bikiamɔ nge be ba dĩanu ka nim kasu. Ba koo debu. 7Doo nɔɔrugiba be ba wɔnwɔndu mɔ. Gusunɔ u koo bu wɔnwɔndu kua. 8Doo nɔɔrugiba bèn gɔ̃ru ga dɛɛre. Ba koo Gusunɔ wa. 9Doo nɔɔrugiba be ba ra yibɛrɛ tɛɛru kpeesie. Gusunɔ u koo bu soku win bibu. 10Doo nɔɔrugiba be ba nɔni sɔ̃ɔwa yèn sɔ̃ ba kua ye Gusunɔ u bikia. Beya ba ko n wãa mi Gusunɔ u bandu swĩi. 11Doo nɔɔrugiba bɛɛ, sanam mɛ ba bɛɛ yaakoru mɔ̀ ma ba bɛɛ nɔni sɔ̃ɔmɔ ma ba kɔ̃sa weesugia baayere bɛɛ manimɔ nɛn sɔ̃. 12I gɔ̃ru doro kpa i n nuku doo bakabu mɔ yèn sɔ̃ ba bɛɛ are bɛkɛ yiiye wɔllɔ. Domi nge mɛya ba Gusunɔn sɔmɔbu nɔni sɔ̃ɔwa be ba bɛɛ gbiiye. 13Yesu maa nɛɛ, bɛɛya handunian bɔru, adama bɔru tà n nɔɔ gu mba ba koo ka tu dorasia. Ta ǹ maa gãanu ganu ma n kun mɔ bu yari kpa tɔmbu ba n te taakumɔ ka ben naasu. 14Bɛɛya handunian yam bururam. Wuu ge ba swĩi guuru wɔllɔ, ga ǹ beruramɔ. 15Ba ku ra maa fitila mɛni, kpa bu tongoro sua bu gu wukiri. Adama ba ra gu sɔndiwa dabu wɔllɔ kpa gu tɔmbu kpuro yam burura be ba wãa yɛnu sɔɔ. 16Nge mɛya i de bɛɛn yam bururam mu burura tɔmbun wuswaaɔ kpa ba n ka bɛɛn sɔm geenu waamɔ, kpa bu wa bu bɛɛn Baaba wɔrukoo bɛɛrɛ wɛ̃. 17Yesu maa nɛɛ, i kun tamaa na nawa n ka Mɔwisin wooda kpeesia ka Gusunɔn sɔmɔbun sɔ̃ɔsinu. Aawo, na nawa n ka ye tãsisia. 18Domi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ka gem, sere wɔllu ka tem mu ka kpe, baa wooda yen yori tombu ga ǹ kam mɔ̀ sere ye kpuro yu ka koora. 19Yen sɔ̃na baawure wi u woodan gari tia gaa sara, baa yen piibu, ma u gabu sɔ̃ɔmɔ bu ko mɛ, wiya ba koo soku piibu ban te Gusunɔ u koo swĩi sɔɔ. Adama wi u mɔ̀ ye ya gerumɔ ma u ye gabu sɔ̃ɔsimɔ, wiya ba koo soku tɔn gisonko Gusunɔn ban te sɔɔ. 20Domi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ma n kun mɔ i kua ye Gusunɔ u bikia n kere wooda yɛ̃robu ka Falisiba i ǹ duɔ mi Gusunɔ u bandu swĩi. 21Yesu maa nɛɛ, i nua ma ba gasɔgibu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, i ku ra tɔnu go, baawure wi u tɔnu go, ba koo ka nùn da siri kowon mi. 22Adama tɛ̃, nɛ na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u ka win tɔnusi mɔru mɔ̀ ba koo ka nùn da siri kowon mi, baawure wi u win tɔnusi nɛɛ, kambu, ba koo nùn siri tɔnwerobun wuswaaɔ, baawure wi u maa win tɔnusi mɔ̀ gari bɔkɔ u ǹ koo dɔ̃ɔ wi u ku ra gbi sarari. 23Yen sɔ̃na à n ka Gusunɔ kɛ̃ru naawa yãku yerɔ, ma a yaaya mi, ma wunɛn tɔnusi u gãanu nɛni win gɔ̃ruɔ wunɛn sɔ̃, 24a wunɛn kɛ̃ɛ te derio mi, yãku yerun wuswaaɔ, kpa a yande da a gari yi kpeesia ka yɛ̃ro. Yen biru a wurama a Gusunɔ wunɛn kɛ̃ru kɛ̃. 25Goo ù n ka nun dɔɔ siri yerɔ, a yɛ̃ro suuru kanɔ fuuku swaa sɔɔ, kpa u ku raa nun siri kowo nɔmu sɔndia, kpa siri kowo u ku nun sandamu nɔmu sɔndia, kpa sandamu u ku nun doke pirisɔm sɔɔ. 26Na nun sɔ̃ɔmɔ ka gem, miya kaa sina sere a ka wunɛn wooda sarabun gobi kɔsia. Baa faram, a ǹ buremɔ. 27Ma Yesu maa nɛɛ, i nua ma ba gasɔgibu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, "I ku ra sakararu ko." 28Adama tɛ̃ na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, tɔn durɔ ù n tɔn kurɔ mɛɛra, ma u nùn binɛ kua, u ka nùn sakararu kua kɔ win gɔ̃ruɔ. 29- 30Yen sɔ̃na wunɛn nɔm geun nɔnu gà n nun torasia, a gu wɔwo a kɔ̃. Wunɛn nɔm geu gà n maa nun torasia a gu buro a kɔ̃. N sanɔ a wunɛn wasin gam bia, ka sere ye wunɛn wasi kpuro koo doona dɔ̃ɔ sɔɔ wi u ku ra gbi. 31Ma Yesu nɛɛ, ba maa gasɔgibu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, "Durɔ wi u win kurɔ yina, u koo kurɔ wi yinanaan tireru wɛ̃." 32Adama tɛ̃ na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u win kurɔ yina gãanun sɔ̃ ma n kun mɔ sakararu, durɔ wiya nùn sakararu koosia ù n durɔ kpao sua. Durɔ wi u maa goon kurɔ yinaro sua, win tii u sakararu kuawa. 33Ma Yesu nɛɛ, i maa nua ma ba kpam gasɔgibu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, "A ku ra bɔ̃re ka gari weesugii, adama kaa nɔɔ mwɛɛnu yibia nì sɔɔ a bɔ̃rua Yinnin wuswaaɔ." 34Adama tɛ̃ na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ì n nɔɔ mwɛɛnu mɔ̀ i ku ra bɔ̃re. I ku ka wɔllu bɔ̃re yèn sɔ̃ ta sãa Gusunɔn sina gɔna. 35I ku ka tem bɔ̃re yèn sɔ̃ mu sãa Gusunɔn naa sɔnditiru. I ku maa ka Yerusalɛmu bɔ̃re yèn sɔ̃ ya sãa sina bokon wuu. 36I ku maa ka bɛɛn wiru bɔ̃re yèn sɔ̃ i ǹ kpɛ̃ i sera tia bururasia, i ǹ maa kpɛ̃ i ye tĩrasia. 37I de bɛɛn gere ya n sãa mɛya, ǹ kun mɛ aawo, n ǹ mɛ. Ye i sɔndimɔ mɛnin wɔllɔ kpuro, tɔn kɔ̃son min diya ya naamɔ. 38Ma Yesu nɛɛ, i nua ma ba raa gerua, "Wi u win winsim nɔnu wĩa, ba koo maa wiguu wĩa. Wi u maa win winsim dondu bua, ba koo maa wigiru buawa." 39Adama nɛ na nɛɛ, a ku ka tɔn kɔ̃so sanna. Ù n wunɛn nɔm geun baaru so, a maa nùn nɔm dwarugiru tĩiyɔ. 40Goo ù n maa ka nun da siri yerɔ u ka wunɛn yabe piibu mwa, a de u maa wunɛn yabe bakaru sua. 41Goo ù n nun tilasi kua a ka nùn win sɔmunu daawa nge kilo tia, a ka nùn daawo kilo yiru. 42Goo ù n nun gãanu kana, a nùn wɛ̃ɛyɔ. Goo ù n maa gãanu bɔkuram na wunɛn mi, a ku yina. 43Ma Yesu maa nɛɛ, i nua ma ba raa gerua, "A wunɛn beruse kĩɔ, kpa a wunɛn yibɛrɛ tusi." 44Adama nɛ na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, i bɛɛn yibɛrɛba kĩru sɔ̃ɔsio, kpa i kanaru ko be ba bɛɛ nɔni sɔ̃ɔmɔn sɔ̃. 45Nge mɛya i ko ka sɔ̃ɔsi ma i sãa bɛɛn Baaba wɔrukoon bibu. Domi u sɔ̃ɔ yarisiamɔ tɔn kɔ̃sobu ka tɔn geobun mi. U gura nɛɛsiamɔ geegibu ka gee sarirugibun mi. 46Ì n bu kĩru sɔ̃ɔsimɔ be ba bɛɛ kĩ tɔna, are yirà i ko n yĩiyɔ. Gbere mwaɔbun tii ba ra ko mɛ. 47Ì n maa bɛɛgibu tɔna tɔbura, sanɔ yerà i gabu kere. Tɔn tukobun tii mam, ba ra ko mɛ. 48Ǹ n mɛn na, i de bɛɛn tɔn giroru tu yibu nge mɛ bɛɛn Baaba wɔrukoogira yiba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\