Mateu 6

1Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i laakari koowo, i ku bɛɛn gean kobu sɔ̃ɔsi batuma sɔɔ, tɔmbu bu ka wan sɔ̃. Ì n kua mɛ, i ǹ are gɛɛ wasi bɛɛn Baaba wɔrukoon min di. 2Yen sɔ̃, à n sãarobu gãanu kã, a ku woo kana nge mɛ be ba yɛ̃ɛru kasu ba ra ko mɛnnɔ yenɔ ka swɛɛɔ. Ba ra ko mɛ, tɔmbu bu ka bu siaran sɔ̃. Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ka gem, ba ben are kpuro wa kɔ. 3Ǹ n mɛn na, à n sãaro goo gãanu kɛ̃mɔ, a ku de wunɛn nɔm dwaru tu gia ye wunɛn nɔm geu ga mɔ̀. 4N weenɛ a gãa gee ni ko asiri sɔɔ, kpa wunɛn Baaba wi u ra wa ye ya koora asiri sɔɔ u nun are wɛ̃. 5Yesu maa nɛɛ, ì n maa kanaru mɔ̀, i ku ko nge be ba yɛ̃ɛru kasu. Ba ra kã bu kanaru ko ba n yɔ̃ mɛnnɔ yenɔ ka wuu suunun swaa kɛɛnanu sɔɔ kpa tɔmbu kpuro bu ka bu wa. Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ka gem, ba ben are kpuro wa kɔ. 6Adama à n kanaru mɔ̀ a doo wunɛn dii sɔɔwɔ a gambo kɛnɛ, kpa a wunɛn Baaba kana wi u wãa asiri sɔɔ mi. Ma wunɛn Baaba wi, wi u waamɔ ye a mɔ̀ asiri sɔɔ, u koo nun are wɛ̃. 7I ku bɛɛn kanaru gawa nge tɔn tukobu be ba tamaa Gusunɔ u koo ben kanaru nɔ ben gari gawabun sɔ̃. 8I ku bu saari. Bɛɛn Baaba u bɛɛn bukata yɛ̃ i sere nùn kana. 9Yen sɔ̃, wee nge mɛ i ko i n da kanaru ko. I n da nɛɛ, bɛsɛn Baaba wi u wãa wɔllɔ, a de ba n yɛ̃ ma wuna sãa Dɛɛro. 10A na a bandu swĩi. A de bu wunɛn kĩru ko tem sɔɔ mini, nge mɛ ba mɔ̀ wɔllɔ. 11A sun bɛsɛn gisɔn dĩanu kɛ̃. 12A sun bɛsɛn toranu suuru kuo, nge mɛ be ba ra sun tore, sa bu suuru kuammɛ. 13A ku ka sun da kɔkiribun bera gia. Adama a sun wuna saa tɔn kɔ̃son nɔmun di. ((Domi wuna a bandu ka dam ka yiiko mɔ sere ka baadommaɔ. Ami.)) 14Domi ì n gabun toranu suuru kua, ni ba bɛɛ kua, bɛɛn Baaba wɔllugii u koo maa bɛɛ suuru kua. 15Adama ì kun gabu suuru kue, bɛɛn Baaba u ǹ koo maa bɛɛ bɛɛn toranu suuru kua. 16Ma Yesu nɛɛ, ì n maa nɔɔ bɔkua i ku de bɛɛn wuswaa yu bɛɛn wahala sɔ̃ɔsi nge be ba yɛ̃ɛru kasu. Ba ra ben wuswɛɛ kɔsi kpa gabu bu wa ma ba nɔɔ bɔkua. Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ka gem ba ben are kpuro wa kɔ. 17Adama à n nɔɔ bɔkua a wubuo kpa a wunɛn wuswaa gum sawa, 18kpa tɔmbu bu ku tubu ma a nɔɔ bɔkua, ma n kun mɔ wunɛn Baaba wi u kun waarɔ. Wunɛn Baaba wi, wi u wãa asiri sɔɔ mi, u waamɔ ye a mɔ̀. U koo nun are wɛ̃. 19Ma Yesu nɛɛ, i ku dukia bere handunia sɔɔ mini, mi gɛmi yi ra di, ka mi ya koo wurura nɔrura, ka mi gbɛnɔbu ba koo du ka dam bu gbɛni. 20Adama i dukia beruo wɔllɔ mi gɛmi ka wurura yen gaa kun kpɛ̃ yu ye sanku, mi gbɛnɔbu ba ǹ kpɛ̃ bu du bu gbɛni. 21Domi mi wunɛn dukia wãa miya wunɛn gɔ̃ru ga ra n woo. 22Ma Yesu nɛɛ, nɔni yi sãawa nge wasin fitila. Wunɛn nɔni yì n bwãa do, wasi kpurowa yi ko n yam bururam mɔ. 23Adama wunɛn nɔni yì n barɔ, wasi yi ǹ yam bururam wasi. Ǹ n mɛn na, yam bururam mɛ mu wãa wunɛ sɔɔ mù n tĩra, anna a yam wɔ̃kurun kpãaru nɔ mi! 24Yesu maa nɛɛ, goo kun kpɛ̃ u yinnibu yiru sã. U koo turo tusi kpa u turo kĩa, ǹ kun mɛ, u koo turo tii wɛ̃ kpa u turo gɛm. I ǹ kpɛ̃ i Gusunɔ ka dukia mɛnna i sã. 25Yesu maa nɛɛ, yen sɔ̃, i ku wurura ka dĩanun gari, ǹ kun mɛ ye i ko nɔ i n ka wãa, ǹ kun mɛ ye i ko bɛɛn wasi wukiri. Wãaru ta dĩanu kere, wasi maa yi yãnu kere. 26I gunɔsu mɛɛrio. Su ku ra duure su sere gɛ̃ su sere gãanu doke biraru sɔɔ. Ka mɛ, bɛɛn Baaba wɔllugii u su diisiamɔ. Kaa sere gere bɛɛ? I ǹ gunɔ si bɛɛrɛ kere? 27Wara bɛɛ sɔɔ u koo kpĩ win wururabun saabu u win wãaru sosi baa gɔm soo teeru. 28Mban sɔ̃na i ra n wurure yãnun sɔ̃. I biibii mɛɛrio ye ya ra kpi gberɔ. Ya ku ra sɔmburu ko, ya ku ra maa tari. 29Adama na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baa Salomɔɔ ka win yiiko baka u ǹ buraru koore nge biibii yen tia. 30Gusunɔwa u yakasu buraru wɛ̃ɛmɔ gberɔ, si su wãa gisɔ adama sia ba koo su kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ. Yera u ǹ koo bɛɛ yãnu wɛ̃ n kere yaka si? Anna a wa mɛ bɛɛn naanɛ dokebu piibu kua. 31I ku maa wurura i gere, mba sa ko di, mba sa ko nɔ, ǹ kun mɛ mba sa ko wukiri. 32Gãa nini kpuron weeweena tɔn tukoba mɔ̀. Adama bɛɛn Baaba wɔllugii u yɛ̃ ma i yeni kpuron bukata mɔ. 33Yen sɔ̃, i gina hania koowo i ka du mi Gusunɔ u bandu swĩi kpa i n sãa win tɔn geobu. Yen biru u koo bɛɛ wɛ̃ ye ya tie. 34Tɔ̃ɔ baateren wahala ya tu tura. Yen sɔ̃, i ku sian wururabu ko, domi sia ya maa yen wahala mɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\