Misee 1

1Yudaban sina boko Yotamu ka Akasi ka Esekiasi ben waati sɔɔra Yinni Gusunɔ u Misee Mɔresɛtigii sɔ̃ɔwa ye ya koo Samari ka Yerusalɛmu deema. 2Bɛɛ bwesenu kpuro, i swaa dakio. Bɛɛ handuniagibu, i swaa tem kpĩiyɔ i nɔ. Yinni Gusunɔ u koo na saa win wãa yee dɛɛrarun di u bɛɛ taarɛ wɛ̃. 3Wee u yarim wee saa win wãa yee ten min di, u sĩimɔ guunun wɔllɔ. 4Ù n nu taara, nu ra numwa. Kpa wɔwi yi n yandamɔ nge gum yarum ǹ kun mɛ nge nim mɛ mu saram wee gungunun di. 5Isireliba Yakɔbun bibun toranun sɔ̃na yeni kpuro ya koora. Wara u Isireliba dam kã bu ka Gusunɔ seesi. Ben wuu maro Samariwa. Wara u Yudaba suremɔ bũu sãaru sɔɔ. Ben wuu maro Yerusalɛmuwa. 6Yinni Gusunɔ u nɛɛ, yenibara ya koo de Samari yu ko bansu kpa bu resɛm duure mi. U koo yen ganin kpenu sure sere wɔwan sɔɔwɔ. Kpa bu yen kpɛɛkpɛɛku wa. 7Ba koo yen bwãarokunu kpuro kɔsuku. Kɛ̃ɛ ni ba raa wa, ba koo nu dɔ̃ɔ mɛni. U koo de bu yen bũnun sãa yãnu kpuro gura. Domi sakara gobiya ba ka nu dwa. Tɛ̃, tɔn tukobu ba koo nu gura bu ka sãaru ko. 8Nɛ Misee kon weeweenu ko n swĩ. Kon sĩ tereru, ka naa dirisu. Kon wuri ko nge gbeeku bɔ̃ɔ. Kpa n swĩ nge taataaru. 9Samarin nɔni swãa te ya wa sere ta Yudaba girari, ta ǹ kpeemɔ. Wee ta tunuma sere Yerusalɛmu nɛn tɔmbun wuun kɔnnɔwɔ. 10I ku ye kpara Gatiɔ. I ku maa swĩ Akoɔ. I bindio tua sɔɔ nuku sankiranun sɔ̃ Bɛti Leafaraɔ. 11Wee bɛɛ Safirigibu ba koo bɛɛ yoru mwɛɛri, kpa i n wãa tereru ka sekuru sɔɔ. Sananigibu ba ǹ kãkɔ bu yari ben wuun di. Bɛtisalegibun weeweenu dera ba ǹ wãa yeru mɔ. 12Marɔtigibu ba diirimɔ ben alafian sɔ̃. Nɔni swãa te, ta weewa Yinni Gusunɔn min di. Ta maa Yerusalɛmun gbãra kɔnnɔ girari. 13Bɛɛ Lakisigibu i bɛɛn kɛkɛ yi dumi gawe sɔɔru kowo. Domi i Isireliban daa kɔ̃sa saarimɔ. Ma i dera Yerusalɛmugibu ba man seesi. 14Yen sɔ̃na i ko tɛ̃ karana ka Mɔresɛti Gatigibu. Akisibugiba kun maa Isireliban sinambu somiru wee. 15Bɛɛ Maresagibu, Yinni Gusunɔ u koo kpam bɛɛ yibɛrɛ kpao nɔmu sɔndia. Isireliban sina yiikogibu ba koo da bu kuke kpee te ba mɔ̀ Adulamuɔ. 16Bɛɛ Yerusalɛmugibu, i bɛɛn seri kɔniɔ i wii kparanu yi nuku sankiranun sɔ̃. I swĩiyɔ bɛɛn bii be i kĩn sɔ̃. Wee ba koo bu mwɛɛri bu ka da tem tukumɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\