Nɛɛmi 12

1Yãku kowobu ka Lefi be ba Sorobabɛli Salatiɛlin bii ka Yosue swĩima ba ka na Yerusalɛmuɔ, bera Seraya ka Yeremi ka Ɛsidarasi 2ka Amaria ka Maluku ka Hatusi 3ka Sekania ka Rehumu ka Mɛremɔtu 4ka Ido ka Ginɛtoi ka Abia 5ka Miyamini ka Maadia ka Biliga 6ka Semaya ka Yoyaribu ka Yedaya 7ka Salu ka Amɔku ka Hilikiya ka Yedaya. Bera ba sãa yãku kowobu ka be ba bu somimɔn wirugibu Yosuen waati. 8Be ba sãa Lefiba, bera Yosue ka Binui ka Kadimiɛli ka Serebia ka Yuda ka Matania. Matania wi, ka win tɔmba ba ra siarabun womusu ko. 9Bakibukia ka Uniwa ba ra sɔmburu ko ben mɛro bisibu Lefi ben bɔkuɔ. 10Yosuewa u Yoyakimu mara. Ma Yoyakimu u seewa u Eliasibu mara. Ma Eliasibu u seewa u Yoyada mara. 11Yoyada u maa seewa u Yonatam mara. Ma Yonatam u seewa u Yadua mara. 12Be ba sãa yãku kowobu Yoyakimun waati ye sɔɔ, ba ka sãa yɛnu yɛ̃robu, bera Mɛraya, Serayan bweseru sɔɔ ka Hanania, Yeremin bweseru sɔɔ, 13ka Mɛsulamu, Ɛsidarasin bweseru sɔɔ, ka Yokanani, Amarian bweseru sɔɔ, 14ka Yonatam, Mɛlukin bweseru sɔɔ, ka Yosɛfu, Sebanian bweseru sɔɔ, 15ka Adina, Harimun bweseru sɔɔ, ka Hɛlikai, Mɛrayɔtun bweseru sɔɔ, 16ka Sakari, Idon bweseru sɔɔ, ka Mɛsulamu, Ginɛtonin bweseru sɔɔ, 17ka Sikiri, Abian bweseru sɔɔ, ka Pilitai, Minyamini ka Mɔadian bweseru sɔɔ, 18ka Samua, Biligan bweseru sɔɔ, ka Yonatam, Semayan bweseru sɔɔ, 19ka Matinai, Yoyaribun bweseru sɔɔ, ka Usi, Yedayan bweseru sɔɔ, 20ka Kalai, Salain bweseru sɔɔ, ka Ebɛɛ, Amɔkun bweseru sɔɔ, 21ka Hasabia, Hilikiyan bweseru sɔɔ, ka Nɛtanɛɛli, Yedayan bweseru sɔɔ. 22Tɔn bèn waati sɔɔ ba Lefi be ba sãa yɛnu yɛ̃robu ka yãku kowobun yĩsa yorua tireru sɔɔ n ka da Darusi Pɛɛsiban sina bokon bandun waati sɔɔ, bera Eliasibu ka Yoyada ka Yokanani ka Yadua. 23Adama ba Lefi be ba sãa yɛnu yɛ̃robun yĩsa yorua yerukobun garin tireru sɔɔ sere Yokanani, Eliasibun biin waati sɔɔ tɔna. 24Lefiban yɛnu yɛ̃ro beni, Hasabia ka Serebia ka Yosue, Kadimiɛlin bii, bera ba ra womusu ko bu ka Gusunɔ siara kpa Lefi be ba tie ba n wuramɔ nge mɛ Dafidi Gusunɔn sɔm kowo u gerua. 25Be ba maa sãa sãa yerun kɔnnɔn kɔ̃sobu, bera Matania ka Bakibukia ka Abudiasi ka Mɛsulamu ka Talumɔɔ ka Akubu. 26Be kpurowa ba wãa Yoyakimu, Yosuen bii, Yosadakin debubun waati sɔɔ. Beya ba maa wãa Nɛɛmi wi u sãa kparo ka Ɛsidarasi wi u sãa yãku kowo ka tire yoron waati sɔɔ. 27Sanam mɛ ba Yerusalɛmun gbãra ten wii goberun tɔ̃ɔ bakaru dimɔ, ba da ba Lefiba mɛnnama beri berikan di mi ba raa wãa kpa bu ka tɔ̃ɔ te di nuku dobu sɔɔ ba n womusu mɔ̀ ba n sɛkɛtirɛnu ka mɔrɔkunu ka gɔ̃ɔgenu soomɔ. 28- 29Wom kowo be ba wãa Yerusalɛmun baru kpaanɔ ka be ba wãa Nɛtofaɔ ka Bɛti Giligaliɔ ka Geban baru kpaanɔ ka Asimafɛtiɔ ba mɛnnama dɔma te, domi wom kowo be, ba tii yɛnusu kuawa Yerusalɛmun bɔkuɔ. 30Yãku kowobu ka Lefiba ba tii dɛɛrasia. Ma ba maa tɔmbu ka kɔnnɔsu ka gbãraru dɛɛrasia. 31Nɛ, Nɛɛmi, na dera Yudaban wirugibu ba yɔɔwa gbãraru wɔllɔ ma ba wom kowobu bɔnu kua wuuru yiru. Bɔnu gbiikaa ya sĩa ya da nɔm geu gia gbãrarun kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Kubanu. 32Ma Hosee ka Yudaban wirugibun bɔnu ba wom kowo be swĩi biruɔ. 33Yen biruwa tɔn beni ba maa swĩi. Bera, Asaria ka Ɛsidarasi ka Mɛsulamu 34ka Yuda ka Bɛnyamɛɛ ka Semaya ka Yeremi 35ka yãku kowobun bii be ba kɔbi nɛni ka Sakari, Yonatam bii, Semayan debubu, Matania ka Misee ka Sakuri ka Asafun sikadobu, 36ka sere win tɔmbu Semaya ka Asarɛli ka Milalai ka Gilalai ka Mai ka Nɛtanɛɛli ka Yuda ka Hanani. Tɔn be, ba mɔrɔkunu nɛni ni Dafidi Gusunɔn sɔm kowo u kua. Ma Ɛsidarasi tire yoro u bu swaa gbiiye. 37Ye ba tunuma kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Bwia, yera ba da Dafidin wuun yɔɔ yerɔ ma ba yɔɔwa gana yen wɔllɔ ba ka Dafidin sina kpaaru tuke, ma ba da kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Nim, sɔ̃ɔ yari yeru gia. 38Wom kowobun bɔnu yiruse ya maa sĩa ya da nɔm dwaru gia. Ma nɛ ka tɔn be ba tie sa bu swĩi biruɔ. Ma sa da ka wuu kɔ̃su yee te ba mɔ̀ Pɛ̃ɛn dɔ̃ɔ sɔ̃ru yerun gãarɔ sere ka gbãra te ta yasun bera gia 39ka kɔnnɔ ge ba mɔ̀ Efaraimuɔ ka kɔnnɔwɔ ge ba sokumɔ Tɔkɔ sere ka kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Swɛ̃ɛ ka wuu kɔ̃su yee te ba mɔ̀ Hananɛɛlin bɔkuɔ ka te ba mɔ̀ Mɛan bɔkuɔ sere ka kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Yãanu. 40Ma wom kowo be kpuro ba da ba yɔ̃ra Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Ma nɛn tii na yɔ̃ra mi ka siri kowo be ba man swĩi 41ka yãku kowo beni, Eliakimu ka Maaseya ka Minyamini ka Misee ka Elionai ka Sakari ka Hanania be ba kɔbi soomɔ kpuro 42ka sere maa Maaseya ka Semaya ka Eleasaa ka Usi ka Yokanani ka Maakiya ka Elamu ka Esɛɛ. Ma wom kowobu ba womusu mɔ̀. Yisirayawa u bu kpare. 43Yen tɔ̃ɔ te, tɔmba yãku dabi dabinu kua ma ba nuku dobu kua. Domi Gusunɔ u bu nuku doo bakabu wɛ̃. Kurɔbu ka bibun tii ba nuku dobu kua ma Yerusalɛmun di nuku dobun kuuki yi nɔɔra n toma. 44Yen tɔ̃ɔ te, ba tɔmbu gɔsa bu ka dia kɔ̃su mi ba ra kɛ̃nu ka dĩa gbiikinu yi ka sere tia tia ye ba ra Yinni Gusunɔ wɛ̃ ben mɔrun wɔkuru baateren wɔllɔ. Ma ba tɔn be yiire bu dĩa ni mwɛɛri wusun di ni ba koo yãku kowobu ka Lefiba wɛ̃ nge mɛ wooda ya gerua. Yudaba ba nuku dobu mɔ yèn sɔ̃ yãku kowobu ka Lefiba ba wura ben sɔmburu sɔɔ, 45ba Yinni Gusunɔn sãa yerun wooda mɛm nɔɔwammɛ ba tɔmbu dɛɛrasiamɔ. Mɛya wom kowobu ka sãa yerun kɔnnɔn kɔ̃sobu ba maa wooda ye kpuro mɛm nɔɔwammɛ nge mɛ Dafidi ka win bii Salomɔɔ ba gerua. 46Domi yellu Dafidi ka Asafun waati wom kowoba wãawa be ba ra siarabun womusu ko Yinni Gusunɔn sɔ̃. 47Sorobabɛli ka Nɛɛmin waati sɔɔ, Isireliba kpuro ba ra wom kowobu ka sãa yerun kɔnnɔn kɔ̃sobu ka Lefiba ben dĩanu wɛ̃wa tɔ̃ɔ baatere. Kpa Lefi be, bu maa Aronin bibun bweseru wɛ̃ ye ya sãa begia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\