Nɛɛmi 13

1Saa ye sɔɔ, ba gara woodan tire te Mɔwisi u yorua sɔɔ Isireliba kpuron wuswaaɔ ma ba deema ba yorua ba nɛɛ, n ǹ koorɔ Amɔniba ka Mɔabuba ba n wãa Gusunɔn tɔmbu Isireliban suunu sɔɔ. 2Domi Mɔabu be, ka Amɔni be, ba ǹ Isireliba sennɔ de ka dĩanu ka nim. Yen biru, ba maa Balamu sokusia u Isireliba bɔ̃rusi kpa bu nùn gobi kɔsia. Adama Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɔ̃ri yi gɔsia domaru. 3Sanam mɛ ba woodan tire ten gari nua, yera be, Isireliba ba sɔbu kpuro wuna ben suunu sɔɔn di. 4N deema ba raa yãku kowo Eliasibu gɔsa u ka Gusunɔ bɛsɛn Yinnin sãa yerun dia ye ba gɔri gɔrin sɔmburu ko. Eliasibu wi, u sãawa Tobiyan dusi. 5Yera u nùn dii bakaru gɔsia mi ba ra raa kɛ̃nu yi ka turare ka sãa yerun dendi yãnu ka yãku kowobun dĩa ni ba ra bu wɛ̃ ka alikaman bɔnu tia ye ba mwa wɔkuru baateren wɔllɔ ka tam kpamgia ka gumgia ka dĩa ni ba ra Lefiba ka wom kowobu ka kɔnnɔn kɔ̃sobu wɛ̃. 6Nɛ, Nɛɛmi na ǹ wãa Yerusalɛmuɔ sanam mɛ ye kpuro ya koora. Domi saa ye sɔɔ, na gɔsirawa Babilonin sina boko Aatasɛsin mi. N deema saa ye, win bandun wɔ̃ɔ tɛna ka yiruse sɔɔra mi. 7Wɔ̃ɔ gen kpeeru sɔɔ, sina boko u wura n gɔsirama Yerusalɛmuɔ. Ye na tunuma, yera na wa kɔ̃sa ye Eliasibu u kua ye u ka Tobiya diru wɛ̃ Yinni Gusunɔn sãa yerun yaaraɔ. 8Ma na wa ya ǹ wã. Ma na Tobiyan yãnu kpuro gura na yari tɔɔwɔ. 9Ma na dera ba dii te dɛɛrasia. Ma ba Yinni Gusunɔn sãa yerun dendi yãa ni kpuro wesia mi ka kɛ̃ɛ ni ka turare ye ba ra dɔ̃ɔ doke. 10Na maa nua ma ba ku ra Lefiba ben bɔnu wɛ̃. Ma Lefi be, ka wom kowo be ba koo sãaru ko mi, ba sɔmburu deri, ben baawure u da u wãa win temɔ. 11Ma na siri kowobu taarɛ wɛ̃ na nɛɛ, mban sɔ̃na ba dera ba Yinni Gusunɔn sãa yee te deri. Ma na wure na Lefiba ka wom kowo be mɛnna, ma na bu wesia ben sɔma sɔɔ. 12Yera Yudaba ba ka ben alikaman bɔnu na ye ba wuna wɔkuru baateren wɔllɔ ka tamgia ka gumgia. 13Ma na dii tèn mi ba ra dĩa ni doke yãku kowo Selemia ka tire yoro Sadɔku ka Pedaya, Lefiban turo nɔmu sɔndia. Ma na bu Hananu, Sakurin bii, Matanian debubu nɔmu sɔndia u bu somi. Domi ba sãa naanɛgibu. Beya ba ko n da begibu dĩa ni bɔnu kue. 14Gusunɔ nɛn Yinni, a de a n man yaaye nɛn ye na kua kpuron sɔ̃. A ku sɔmbu te duari te na kua ka naanɛ wunɛn sãa yee te ka ten woodaban sɔ̃. 15Yen waati ye sɔɔ, na tɔmbu wa Yudan temɔ ba resɛm gamamɔ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, ma gaba doo bɔkunu duusiamɔ ma gaba kɛtɛkunu tam sɔbimɔ ka resɛm ka dãa marum mɛ ba mɔ̀ figie ka maa sɔmunu ganu ba ka naamɔ Yerusalɛmuɔ. Ma na bu kirɔ kua bu ku gãanu dɔra tɔ̃ɔ te. 16Tirigii be ba maa wãa mi, ba ra ka swɛ̃ɛ ka kia dabinu nɛ bu Yudaba ka Yerusalɛmugibu dɔre sanam wɛ̃ragim sɔɔ. 17Ma na Yudan wirugibu taarɛ wɛ̃. Na bu bikia na nɛɛ, mban sɔ̃na ba kɔ̃sa mɔ̀ ba tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru disi dokemɔ. 18Nge mɛya bɛsɛn sikadoba ba raa kua. Ma Gusunɔ u sun wahala dabinu surema wuu ge sɔɔ. Yera ba kĩ bu maa win mɔru seeya bu tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te disi doke? 19Ma na yiire bu Yerusalɛmun kɔnnɔsu kɛnɛ sanam mɛ sɔ̃ɔ u dua tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru tu sere tore kpa bu ku su kɛnia ma n kun mɔ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru ta kpa. Ma na nɛn sɔm kowobu gabu yi yi kɔnnɔ sin mi bu ku ka de sɔmunu ganu nu du tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te sɔɔ. 20Yera kia bwese bwesekan dɔrobu ba kpuna wuun biruɔ nge nɔn yiru. 21Ma na bu kirɔ kua na nɛɛ, mban sɔ̃na ba kpuna wuun tɔɔwɔ gbãrarun biruɔ. Na maa bu sɔ̃ɔwa na nɛɛ, bà n maa yen bweseru kua, kon bu nɔma doke. Saa yen dɔma ten di, ba ǹ maa naare tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 22Ma na Lefiba sɔ̃ɔwa na nɛɛ, bu tii dɛɛrasio kpa bu na bu Yerusalɛmun kɔnnɔsu kɔ̃su bu ka tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te yi Yinni Gusunɔn sɔ̃. Yinni Gusunɔ, yeniban sɔ̃, a de a n man yaaye. Kpa a man kɔ̃su wunɛn durom bakam sɔ̃. 23Waati ye sɔɔ, na Yuuba wa ba kurɔbu sua Asidɔduba ka Mɔabuba ka Amɔniban min di. 24Ma ben bibu gabu ba Asidɔdugibun barum gerumɔ. Ba ǹ Yudan barum yɛ̃. Tɔn tuko baruma ba gerumɔ. 25Na bu taarɛ wɛ̃, ma na bu bɔ̃rusi. Na ben gabu so, ma na gabun seri wukura. Ma na nɛɛ, bu bɔ̃ruo Yinni Gusunɔn wuswaaɔ bu nɛɛ, ba ǹ maa ben bii wɔndiaba tɔn tukobu kɛ̃mɔ bu sua kurɔbu. Ba ǹ maa derimɔ ben aluwaasiba bu tɔn tukobun bii wɔndiaba sua kurɔbu. 26Domi yera Salomɔɔ Isireliban sina boko u kua. Sunɔ goo sari wi u ka nùn weenɛ handunia ye sɔɔ. Gusunɔ u nùn kĩ. Ma u nùn kua Isireliba kpuron sunɔ. Adama ka mɛ, kurɔ be ba sãa bwese tukunu ba nùn sure durum sɔɔ. 27Yen sɔ̃, sa ǹ maa kĩ su nɔ bu nɛɛ, bɛɛya i taarɛ baka yenin bweseru kua i bwese tukunu sɔɔ kurɔbu sua, kpa i ko naanɛ sariba Yinni Gusunɔn mi. 28Yoyadan bii turo, Eliasibu wi u sãa yãku kowo tɔnweron debubu, wiya u sãa Sambala Horonigiin biin durɔ. Yen sɔ̃na na nùn gira nɛn min di. 29Yinni Gusunɔ, a ku bu duari. Domi ba wunɛn sãa yeru disi doke. Ma ba ǹ arukawani yibie ye yãku kowobu ka Lefiba ba ka nun bɔkua. 30Na dera ba gãa tukunu kpuro wuna ben suunu sɔɔn di. Ma na yãku kowo be, ka Lefi ben baawure wesia win sɔmburu sɔɔ. Ma na dera ba wooda ye mɛm nɔɔwa ye ya weenɛ be, yãku kowobu bu mɛm nɔɔwa, 31ba maa yãku dãa kasu yen saa sɔɔ ma ba ben dĩa gbiikinu wɛ̃. Gusunɔ nɛn Yinni, a de a n man yaaye yeniban sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\