Nɛɛmi 3

1Yera yãku kowo tɔnwero Eliasibu u seewa ka yãku kowo be ba tie, ba kɔnnɔ ge ba mɔ̀ Yãanun gani seeya. Ma ba yi sãrasia ba yi nɛnɛm ka yãku yãki. Yen biruwa ba yen gamboba doke. Saa min di, ba maa gbãraru sɔnwa Mɛan kɔ̃su yerun di sere n ka girari kɔ̃su yee te ba mɔ̀ Hananɛɛliɔ. Ma ba maa ten tii sãrasia. 2Yera Yerikogibu ka Sakuri Imirin bii ba sɔmburu kua Eliasibun bɔkuɔ. 3Senaagibu ba bu somi ba ka kɔnnɔ ge ba mɔ̀ Swɛ̃ɛ bana. Ba gen kadiriba kua ka gen kɔkɔrɔba. Ma ba ye kpuro doke gambo ye sɔɔ. 4Ben bɔkuɔ Mɛremɔtu, Urin bii, Hakɔtun debubu, u maa somi sɔmbu te sɔɔ. Ben bɔkuɔ maa Mɛsulamu, Berekian bii, Mɛsesabɛlin debubu u maa somi sɔmbu te sɔɔ. Ben bɔkuɔ, Sadɔku, Baanan bii u maa somi sɔmbu te sɔɔ. 5Ben bɔkuɔ, Tekoagibu ba maa na bu ka somi sɔmbu te sɔɔ. Adama ben wirugiba yina bu sɔmbu ten kparobu wiru kpĩiya. 6Yoyada Paseakin bii ka Mɛsulamu Besodian bii ba kɔnnɔ ge ba mɔ̀ Yesana sɔnwa ba bana. Ba gen kadiriba kua ka gen kɔkɔrɔba ka sere maa gen sɛ̃retii. 7Be ba maa sɔmburu kua ben bɔkuɔ be wee, Mɛlatia Gabaonigii ka Yadoni Mɛronɔtugii ka Gabaonigibu ka Misipagibu. Beya ba bana n ka girari tem yɛ̃ron dirɔ wi Babilonin sina boko u yi mi. 8Ben bɔkuɔ be ba maa somi wee, Usiɛli, Harayan bii wi u sãa wuran sɔm kowobun turo ka Hanania wi u sãa turare kowobun turo. Ba ben sɔmburu kua ba ka da sere mi Yerusalɛmun gbãraru ta yasum sosi. 9Ben bɔkuɔ Refaya, Hurin bii wi u sãa Yerusalɛmun bee tian kparo u maa somi sɔmbu te sɔɔ. 10Benin bɔkuɔ maa, Yedaya, Harumafun bii u gbãraru sɔnwa u bana te ta wãa win yɛnun dee deeru. Yen biru Hatusi, Hasanian bii u bana u swɛɛsi. 11Maakiya, Harimun bii ka Hasubu, Pasati Mɔabun bii ba maa gbãra ten gam sɔnwa ka kɔ̃su yee te ba mɔ̀ Pɛ̃ɛn dɔ̃ɔ sɔ̃ru yeru. 12Benin bɔkuɔ Salumu, Halosɛsin bii wi u Yerusalɛmun wɔɔ beri tia kpare u maa somi ka win bii wɔndiaba. 13Hanuni ka Sanɔagibu ba kɔnnɔ ge ga wãa wɔwa gia sɔnwa ba gu bana ba gen kadiriba ka gen kɔkɔrɔba ka gen sɛ̃retii doke. Mi ba bana mi, n kuawa gɔm soonu nɔrɔbu (1.000) ba ka girari kɔnnɔ gèn min di ba ra kubanu yari. 14Maakiya Rekabun bii wi u sãa Bɛti Hakerɛmun beran tem yɛ̃ro u kɔnnɔ gèn min di ba ra kubanu yari sɔnwa. Ma u gen kadiriba kua u doke ka gen kɔkɔrɔba ka sere maa gen sɛ̃retii. 15Saluni, Kolohose Hoseen bii, Misipan tem yɛ̃ro u kɔnnɔ gèn mi gia bwia wãa sɔnwa u gen kadiriba kua ka gen kɔkɔrɔba ka gen sɛ̃retii. Yen biru u Siloen yɛrun gana bana u ka na sere sina bokon saadiɛ̃n ganan bɔkuɔ ka yɔɔtia ye ba kua ba ra ka de sina boko Dafidin wuu gia. 16Win bɔkuɔ Nɛɛmi Asibukun bii, wi u Bɛti Surin bee tia kpare u gbãraru sɔnwa u ka da sere Dafidi ka wigibun siku yerɔ ka mi ba bwii gba ka sere mi tabu durɔbun dira wãa. 17Win bɔkuɔ Lefiban bweseru ta maa bana saa min di. Wi u sãa ben wirugii wiya Rehumu, Banin bii. Yen biru Hasabia wi u sãa Keilan bee tian kparo u maa sɔnwa ye ya wãa win bera gia. 18Ben bɔkuɔ win mɛro bisibu ba maa sua min di. Wi u bu kpare wiya Bafai, Henadadin bii. Wiya u maa Keilan bera ye ya tie kpare. 19Ben bɔkuɔ Esɛɛ, Yosuen bii, Misipan sunɔ u maa sua min di u ka da sere mi ba ra tabu yãnu bere gbãrarun goo gɔmkirɔ. 20Win bɔkuɔ Baruku, Sabain bii u maa sua min di u bana saa goo gɔmkii ten min di n ka girari yãku kowo tɔnwero Eliasibun dii kɔnnɔwɔ. U sɔmbu te kua ka kĩru. 21Saa min di, Mɛremɔtu, Urin bii, Hakɔtun debubuwa u maa bana saa Eliasibun dirun kɔnnɔn di sere ka dii ten bera giɔ. 22Win bɔkuɔ yãku kowo be ba wãa Yerusalɛmun baru kpaanɔ ba maa begia bana. 23Ben bɔkuɔ Bɛnyamɛɛ ka Hasubu ba maa sɔnwa ba bana ben dian dee deeru. Ma Asaria Maaseyan bii, Ananian debubu u maa bana win dirun bɔkuɔ. 24Ben bɔkuɔ Binui, Henadadin bii u maa bana saa Asarian dirun di sere ka gbãra ten goo gɔmkirɔ. 25Pala, Usain biiwa u maa sɔnwa goo gɔmkii ten dee deerun di n ka da wuu kɔ̃sobun dirɔ te ta sina kpaaru mɛɛra pirisɔm dirun bɔkuɔ. Min diya Pedaya, Pareɔsin bii u maa sɔnwa. 26Nɛtini be ba wãa gungunɔ ba maa sɔnwa ba bana ba ka da kɔnnɔwɔ ge ga wãa nim gia sɔ̃ɔ yari yeru gia wuu kɔ̃sobun dirun dee deeru. 27Ben bɔkuɔ Tekoagibu ba maa sɔnwa ba bana wuu kɔ̃sobun dii bakarun dee deerun di n ka da gana ye ya wãa gungurɔ. 28Kɔnnɔ gèn min di dumi ra ka du, yãku kowo ben baawurewa u mi sɔnwa u bana win dirun dee deeru. 29Ben bɔkuɔ Sadɔku, Imɛrin bii u sɔnwa u bana win dirun dee deeru. Ma Semaya, Sekanian bii wi u sãa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gian kɔ̃so u maa sɔnwa u bana. 30Win bɔkuɔ Hanania, Selemian bii ka Hanuni, Salafun bii nɔɔba tiase be, ba maa seewa ba gbãra ten gam sɔnwa. Ma Mɛsulamu, Berekian bii u maa sɔnwa win dirun dee deeru. 31Win bɔkuɔ Maakiya wuran sɔm kowobun turo u maa sɔnwa u ka da Nɛtiniba ka tenkuban yɛnusɔ Mifukadin kɔnnɔn dee deeru sere ka dii tɛɛra ye ya wãa gbãrarun goo gɔmkirɔ. 32Wuran sɔm kowo be, ka tenku be, ba maa sɔnwa dii tɛɛra yen min di sere n ka da kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Yãanu. 33Sanam mɛ Sambala ka wigibu ba nua ma bɛsɛ Yuuba sa gbãra te banimɔ, yera ba mɔru seewa ka dam. 34Ma ba sun yaakoru mɔ̀ Samarin tabu kowobun wuswaaɔ ba mɔ̀, mba Yuu wɔnwɔndo beni ba mɔ̀. Sa ko bu deriwa bu ben sɔmbu te ko? Sa ko bu deriwa bu Gusunɔ ben Yinni yãkuru kua? Sa ko wura bu sɔmbu te wiru go? Sa ko wurawa bu maa ban si seeya sìn kpenu dɔ̃ɔ mwaakira kpuro mi? 35Tobiya wi u sãa Amɔni u wãa win bɔkuɔ. Ma u nɛɛ, bana yeren bwesera ba mɔ̀ mɛ. Gana ye dɛmaku gà n yɔɔwa ya koo wɔruma mi? 36Yera nɛ Nɛɛmi na nɔɔgiru sua na nɛɛ, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, a swaa dakio a nɔ nge mɛ bɛsɛn yibɛrɛba ba sun yaakoru mɔ̀. A de ben yaako ten are yi wɔri ben wiru wɔllɔ. A de bu ben yãnu gura bu bu yoru mwɛɛri bu ka da tem tukumɔ. 37A ku bu ben durum wɔka, domi ba sun wɔnwa gbãra te sa banimɔn sɔ̃. 38Nge mɛya sa ka gbãra te kpuro bana sere ten gunum bɔnun saka. Be ba sɔmbu te kua, ba tu kuawa ka nuku tia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\