Nɛɛmi 8

1- 2Suru nɔɔba yirusen tɔ̃ɔ gbiikii te sɔɔ, yera Isireliba kpuro ba nɔɔ tia kua ba mɛnna Yerusalɛmuɔ gbãrarun kɔnnɔwɔ ge ba sokumɔ Nim kɔnnɔ. Ma ba Ɛsidarasi wi u sãa wooda yɛ̃ro kana u ka tireru na mi ba wooda yorua ye Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wɛ̃ be, Isireliban sɔ̃. Ma Ɛsidarasi u ka tire te na tɔn ben wuswaaɔ tɔn kurɔbu ka tɔn durɔbu ka bibu be ba koo kpĩ bu tubu ye ba gerumɔ gesi. 3Ma u bu tire te gariammɛ saa bururun di sere ka sɔ̃ɔ wii wɔllɔ batuma ye ya wãa kɔnnɔwɔ ge ba sokumɔ Nim kɔnnɔ. Ma be kpuro ba nùn swaa daki. 4N deema ba turaru garu kua ka dãa. Miya Ɛsidarasi u yɔɔwa u yɔ̃ra u ka tire te garimɔ. Ma gabu ba yɔ̃ win nɔm geuɔ. Bera Matitia ka Sema ka Anaya ka Uri ka Hilikiya ka Maseya. Gaba maa wãa win nɔm dwarɔ, bera Pedaya ka Mikaɛli ka Maakiya ka Hasumu ka Hasabadana ka Sakari ka Mɛsulamu. 5Tɔmbu kpuro ba nùn waamɔ. Domi u yɔ̃wa u bu gunum kere. Sanam mɛ u tire te wukia tɔn ben nɔni biru, yera ba seewa ba yɔ̃ra. 6Yera u Gusunɔ Yinni boko siara. Ma be kpuro ba nɔma yiiya ba nɛɛ, ami, ami! Ma ba kpuna temɔ ba Gusunɔ sãwa. 7Ye ba seewa tem di, saa yera Lefi beni, Yosue ka Bani ka Serebia ka Yamini ka Akubu ka Sabetai ka Hodiya ka Maseya ka Kelita ka Asaria ka Yosabadi ka Hananu ka Pelaya, ba bu wooda ye tubusiamɔ. 8Lefi be, ba wooda ye garimɔwa sãa sãa ma ba ye tubusiamɔ nge mɛ ya koo ka tɔmbu yeeri. 9Sanam mɛ tɔn be, ba tire ten gari nɔɔmɔ, ba sumɔwa. Adama Nɛɛmi ben kparo ka Ɛsidarasi wi u sãa yãku kowo ka wooda yɛ̃ro ka Lefi be ba wooda ye tubusiamɔ mi, ba bu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, sa tɔ̃ɔ teni yiwa su ka Gusunɔ bɛsɛn Yinni sã. Yen sɔ̃, i ku nuki sankira i n sumɔ. 10I gɔsiro bɛɛn yɛnusɔ kpa i dĩa geenu di kpa i tam durom nɔ. Kpa i ka be ba ǹ dĩanu sɔɔru kue bɛɛginu bɔnu ko. Domi sa tɔ̃ɔ teni yiwa su ka bɛsɛn Yinni sã. I ku nuki sankira. Nuku doo bi Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ wɛ̃ bu koo bɛɛ dam kɛ̃. 11Lefi be, ba maa bu nukuru yɛmiasia ba nɛɛ, i sinɔ sɛ̃ɛ. Sa tɔ̃ɔ teni yiwa su ka Yinni Gusunɔ sã. I ku nuki sankira. 12Saa yera be kpuro ba gɔsira ba da ben yɛnusɔ ba di ba nɔra, ba ka be ba ǹ dĩanu mɔ beginu bɔnu kua. Ma ba nuku doo bakabu kua. Domi tire te ba gara mi, ten gari bu yeeri. 13Yen sisiru, yɛnu yɛ̃robu kpuro ka yãku kowobu ka Lefiba ba mɛnna Ɛsidarasin mi, wi u sãa wooda yɛ̃ro u ka bu wooda ye tubusia. 14Yera ba wa wooda yen gaa sɔɔ ye Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wɛ̃ mi, ya nɛɛ, Isireliba ba ko n da n wãawa kunu sɔɔ bà n Kunun tɔ̃ɔ bakaru mɔ̀ suru nɔɔba yiruse sɔɔ. 15Kpa bu kpara wuu baagere kpuro sɔɔ ka Yerusalɛmuɔ bu nɛɛ, tɔmbu bu doo guunɔ bu olifi ye ba duura ka ye ba ǹ duuren wurusu kasuma ka dãa wuru bakasu ka sere maa kpakpa wurusu bu ka kunu ko nge mɛ ya yorua wooda ye sɔɔ. 16Yera tɔn be, ba da ba dãa wuru si kasuma ba ka kuu ni gira, gabu ben dii tɛɛran wɔllɔ, gabu ben yɛnu yaaraɔ, gabu Yinni Gusunɔn sãa yerun yaaraɔ, gabu kɔnnɔwɔ ge ba ra soku Nim kɔnnɔ, gabu maa kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Efaraimu. 17Tɔn be ba wɔma yorun di mi kpuro, ba kunu girawa. Ma ba sina mi. Yen dɔma te, ba nuku doo bakabu kua. Domi Isireliba ba ǹ tɔ̃ɔ baka te koore nge mɛ, saa mìn di Yosue Nunin bii u gu. 18Ba ra wooda yen wiru garu gariwa tɔ̃ɔ baka ten tɔ̃ɔ baatere sere ta ka kpa. Ba tu diwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. Nɔɔba itase ma ba mɛnna siki siki ba ka tu wiru go nge mɛ wooda ya gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\