Gbaburu 1

1Ye Isireliba ba yarima Egibitin di, yen wɔ̃ɔ yirusen suru yirusen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔra Yinni Gusunɔ u ka Mɔwisi gari kua win kuu bekurugirɔ, gbabu te ba mɔ̀ Sinaiɔ. 2U nɛɛ, i Isireliban tɔn durɔbu kpuro gario, wunɛ ka Aroni, yɛnu ka yɛnu, bwese kɛra ka bwese kɛra, kpa i baawuren yĩsiru yore. 3I bu gario be ba wãa tabu wuunu sɔɔ, saa be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di sere ka be ba kere mɛ, be ba koo kpĩ bu tabu ko. 4Bwese kɛra baayeren guro gurowa u koo bɛɛ somi. 5Be ba koo bɛɛ somi mi, beya, Elisuri, Sedeurin bii, Rubɛnin bweseru sɔɔ, 6ka Selumiɛli, Surisadain bii, Simɛɔn bweseru sɔɔ, 7ka Nasoni, Aminadabun bii, Yudan bweseru sɔɔ, 8ka Nɛtanɛɛli, Suarin bii, Isakarin bweseru sɔɔ, 9ka Eliabu, Helonin bii, Sabulonin bweseru sɔɔ, 10ka Elisama, Amihudun bii, Efaraimu, Yosɛfun biin bweseru sɔɔ, ka Gamuliɛli, Pedasurin bii, Manase, Yosɛfun bii turo goon bweseru sɔɔ, 11ka Abidani, Gideonin bii, Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ, 12ka Akiesɛɛ, Amisadain bii, Danun bweseru sɔɔ, 13ka Pagiɛli, Okiranin bii, Asɛɛn bweseru sɔɔ, 14ka Eliasafu, Dewɛlin bii, Gadin bweseru sɔɔ, 15ka sere Ahira, Enanin bii, Nɛfitalin bweseru sɔɔ. 16Guro guro be ba gɔsa mi, ba sãawa Isireliban tabu sinambu. 17Ma Mɔwisi ka Aroni ba tɔmbu wɔkura yiru ye sua bèn yĩsinu ba sia mi. 18Ma ba Isireliba kpuro soka ba mɛnna wɔ̃ɔn suru yirusen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ, ma ba bu gara bwese kɛra ka bwese kɛra, yɛnu ka yɛnu, saa tɔn durɔ be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di sere ka be ba kere mɛ, ma ba ben yĩsa yorua. 19Mɔwisi u bu gara Sinain gbaburɔ nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 20- 43Ba Isireliban bwese kɛra baayeren tɔmbu gara yɛnu ka yɛnu. Ma ba ben yĩsa yorua saa be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di, be ba koo kpĩ bu tabu ko. Ba garim toruawa ka Rubɛni, Yakɔbun bii gbiikoon bwese kɛra. Tɔn ben geeru wee. Rubɛnin bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɔɔba tia ka nɛɛra wunɔbu (46.500). Simɛɔn bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka nɔɔba nnɛ ka gooba wunɔbu (59.300). Gadin bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɔɔbu ka nata ka weeraakuru (45.650). Yudan bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka wɔkura nnɛ ka nata (74.600). Isakarin bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka nnɛ ka nɛɛru (54.400). Sabulonin bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka nɔɔba yiru ka nɛɛru (57.400). Efaraimu, Yosɛfun biin bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɛɛra wunɔbu (40.500). Manase, Yosɛfun biin bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba tɛna ka yiru ka goobu (32.200). Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba tɛna ka nɔɔbu ka nɛɛru (35.400). Danun bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka yiru ka nata ka wunɔbu (62.700). Asɛɛn bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka tia ka nɛɛra wunɔbu (41.500). Nɛfitalin bweseru sɔɔ, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka ita ka nɛɛru (53.400). 44Tɔn be Mɔwisi ka Aroni ka Isireliban guro gurobu wɔkura yiru ye, ba gara, ben geera mi. 45Ba bu garawa saa be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di sere ka be ba kere mɛ, be ba koo kpĩ bu tabu ko. 46Be kpuron geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba nata ka ita ka nɛɛra wunɔbu ka weeraakuru (603.550). 47Ba ǹ Lefiban bweserɔ tɔmbu gara, 48yèn sɔ̃ Yinni Gusunɔ u raa Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 49Isireliba sɔɔ, a ku Lefiban bweserun tɔmbu gari. 50Kaa de bu nɛ, Yinni Gusunɔn kuu te nɔɔriwa ka ten dendi yãnu ka ye ya wãa mi kpuro, beya ba ko n da ye kpuro sɔbe. Kpa bu ben kunu gira bu ka nɛ, Yinni Gusunɔn kuu te sikerena. 51Isireliba bà n seewa, Lefibara ba ko n da kuu te kure. Bà n koo maa ben sansani gira, ba ko n da Yinni Gusunɔn kuu te girewa. Tɔn tuko ù n tu bɛsu, ba koo nùn gowa. 52Isireli be ba maa tie, ba koo sinawa ben bwese kɛran wuuru sɔɔ, ben baawure u yɔ̃ra mi ben gidi bɔra ya gire nge mɛ ba bu bɔnu sãa. 53Adama Lefiba ba koo ben sansani girawa bu ka kuu te sikerena mi woodan kpakorora wãa. Nge mɛya ba koo ka tu kɔ̃su. Saa ye sɔɔ, Isireliba ba ǹ maa wasi bu tu susi n sere ka bu mɔru ko. 54Ma Isireliba ba Yinni Gusunɔn wooda ye kpuro mɛm nɔɔwa mam mam ye u Mɔwisi wɛ̃ mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\