Gbaburu 10

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a de bu kɔbi yiru seku ka sii geesu yi ba ko n da so bu ka tɔmbu mɛnna kpa bu bu sɔ̃ bu seewo bu doona sansanin di. 3Bà n kɔbi yiru ye so sannu, tɔmbu kpurowa ba koo mɛnna wunɛn mi, Yinni Gusunɔn kuu ten wuswaaɔ. 4Adama bà n yin tia so, Isireliban wirugibu ka ben yɛnu yɛ̃roba ba koo mɛnna wunɛn mi. 5Bà n kɔba so ba kuuki koosi, be ba ben sansani gire Yinni Gusunɔn kuu ten sɔ̃ɔ yari yeru gia, bera ba koo gbi bu doona. 6Bà n maa wure ba so ba kuuki koosi, be ba ben sansani gire sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia kpa be, bu maa doona. 7Adama bà n kĩ bu tɔmbu kpuro mɛnna, ba koo kɔba sowa ba kun kuuki kue. 8Aroni ka win bibu, be, be ba sãa yãku kowobu, be tɔnawa ba ko n da kɔbi yi so. Yeni ya ko n sãawa wooda sere ka ben bibun bweserɔ. 9Ì n dua bɛɛn tem sɔɔ, i tabu mɔ̀ ka bɛɛn yibɛrɛba i ko i kɔbi yi sowa i n kuuki koosimɔ kpa nɛ, Yinni Gusunɔ n ka bɛɛ yaaya n bɛɛ wɔra yibɛrɛ ben nɔman di. 10Ì n yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu mɔ̀, ǹ kun mɛ siarabun yãkunu tɔ̃ɔ bakaru sɔɔ, ǹ kun mɛ tɔ̃ɔ ni i ra di surun tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ, ǹ kun mɛ nuku dobun saa gaa sɔɔ, i ko i n da kɔbi sowa. Nge mɛya kon ka bɛɛ yaaya. Nɛna Gusunɔ bɛɛn Yinni. YERƆ 11Ye Isireliba ba yarima saa Egibitin di, yen wɔ̃ɔ yirusen suru yirusen sɔ̃ɔ yɛnduse sɔɔra, guru wii wurora seewa Yinni Gusunɔn kuu ten wɔllun di. 12Ma Isireliba ba seewa Sinain gbaburun di ba swaa wɔri nge mɛ ba wooda yi bu ka swĩina. Ma guru wii wuro te, ta da ta yɔ̃ra Paraniɔ. 13Dɔma te, ben see gbiikiba ba seewa mi, sanam mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa bu da. 14- 16Yudaban tabu kowo wuura ta gbia ta swaa wɔri ba ben gidi bɔra nɛni. Be ba maa wãa wuu te sɔɔ, beya Isakariba ka Sabuloniba. Nasoni, Aminadabun biiwa u sãa Yudaban tabu sunɔ. Isakariban tabu sunɔwa maa Nɛtanɛɛli, Suarin bii. Sabuloniban tabu sunɔwa maa Eliabu, Helonin bii. 17Ba Yinni Gusunɔn kuu te kurua. Ma Gɛɛsɔniba ka Mɛrariba be ba sãa Lefin bweseru ba ten yãnu sua ba ka swaa wɔri ba Yudaban tabu wuu te swĩi. 18- 20Yen biruwa Rubɛnin bwese kɛra ka yen tabu kowo wuuru, ba Lefi be swĩi. Be ba maa wãa tabu wuu te sɔɔ, bera Simɛɔba ka Gadiba. Rubɛniban tabu sunɔn yĩsira Elisuri, Sedeurin bii. Simɛɔban tabu sunɔn yĩsira Selumiɛli, Surisadain bii. Gadiban tabu sunɔn yĩsira maa Eliasafu, Dewɛlin bii. 21Yen biru Kehatibara ba swĩi be, be ba sãarun dendi yãnu sɔɔwa. Lefi be ba gbia ba koo kuu te girawa Kehatiba bu sere tunuma. 22- 24Kehatiban biru, Efaraimun bwese kɛra ya swĩi ka yen tabu kowo wuunu ba ben gidi bɔra gbiisie. Beya Manaseba ka Bɛnyamɛɛba. Efaraimuban tabu sunɔn yĩsira Elisama, Amihudun bii. Manaseban tabu sunɔn yĩsira Gamuliɛli, Pedasurin bii. Bɛnyamɛɛban tabu sunɔn yĩsira Abidani, Gideonin bii. 25- 27Yen biruwa Danun bwese kɛra ka yen tabu kowo wuunu ba bu swĩi ba ben gidi bɔra nɛni. Beya Asɛɛba ka Nɛfitaliba. Beya ba kua tɔn be kpuro kpuron biru kɔre. Danuban tabu sunɔn yĩsira Akiesɛɛ, Amisadain bii. Asɛɛban tabu sunɔn yĩsira Pagiɛli, Okiranin bii. Nɛfitaliban tabu sunɔn yĩsira Ahira, Enanin bii. 28Nge mɛya Isireliba ba swĩinɛ ba ka swaa wɔri be ka ben tabu kowobu. 29Mɔwisi u Hobabu win kurɔn sesu, Rewɛli Madianin bii sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sa dɔɔwa tem mi Yinni Gusunɔ u sun nɔɔ mwɛɛru kua u sun wɛ̃. A na a ka sun da, kpa su ka nun durom mɛ bɔnu ko, mɛ Yinni Gusunɔ u bɛsɛ Isireliba nɔɔ mwɛɛru kua. 30Hobabu u nùn wisa u nɛɛ, na ǹ ka bɛɛ dɔɔ. Kon dawa nɛn temɔ sere nɛn yɛnuɔ. 31Ma Mɔwisi u nùn wisa u nɛɛ, a suuru koowo a ku sun deri. Domi a gbabu te yɛ̃ mi sa wãa mi. A de a sun gbiiya. 32À n sun swĩi sa ko ka nun durom mɛ bɔnu ko, mɛ Yinni Gusunɔ u koo sun kua. 33Ma Isireliba ba Yinni Gusunɔn guu te deri ba sĩa sɔ̃ɔ ita. Ma ba ka Yinni Gusunɔn woodan kpakororu gbia bu ka yam kasu mi ba koo wɛ̃ra. 34Guru wii wuro te, ta ra n wãawa ben wɔllɔ sɔ̃ɔ sɔɔ bà n swaa wɔri. 35Woodan kpakoro te, tà n seewa Mɔwisi u ra nɛɛwa, Yinni, a seewo a yɔ̃ra, kpa a wunɛn yibɛrɛba yarinasia. Kpa be ba maa nun tusa bu duki wunɛn wuswaan di. 36Bà n maa woodan kpakoro te yi, u ra nɛɛwa, Yinni Gusunɔ, a wurama a n wãa Isireli dabi dabi ten suunu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\