Gbaburu 13

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a tɔmbu gɔsio bu ka Kananin tem saria mɛɛrim da, mɛ na bɛɛ Isireliba wɛ̃ɛmɔ. Bwese kɛra baayere sɔɔ, tɔn turowa kaa gɔsi u da. Yɛ̃ro u ko n sãawa bwese kɛra yen wirugii turo. 3Ma Mɔwisi u Yinni Gusunɔn gere wura. U tɔn be gɔsa u bu gɔra saa Paranin gbaburun di. Be u gɔsa mi, be kpuro ba sãawa Isireliban wirugibu. 4Ben yĩsa wee. Rubɛnin bweseru sɔɔ, Samua, Sakurin bii. 5Simɛɔn bweseru sɔɔ, Safati, Horin bii. 6Yudan bweseru sɔɔ, Kalɛbu, Yɛfunɛn bii. 7Isakarin bweseru sɔɔ, Yiguali, Yosɛfun bii. 8Efaraimun bweseru sɔɔ, Osee, Nunin bii. 9Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ, Paati, Rafun bii. 10Sabulonin bweseru sɔɔ, Gadiɛli, Sodin bii. 11Yosɛfun bweseru sɔɔ, be ba sãa Manasen bwese kɛra, Gadi, Susin bii. 12Danun bweseru sɔɔ, Amiɛli, Gemalin bii. 13Asɛɛn bweseru sɔɔ, Seturi, Mikaɛlin bii. 14Nɛfitalin bweseru sɔɔ, Nakabi, Fofusin bii. 15Gadin bweseru sɔɔ, Gewɛli, Makin bii. 16Tɔn be ba sia mi, beya Mɔwisi u gɔsa u gɔra bu ka tem mɛn saria mɛɛrim da. Ma u Osee Nunin bii yĩsiru kã, Yosue. 17Mɔwisi u sere bu gɔri u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i doo Kananin temɔ saa mɛn sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian di kpa i ka da guunun bera gia. 18Kpa i tem mɛn saria mɛɛri kpa i wa mɛn tɔmbu bà n dam mɔ, bà kun maa dam mɔ, bà n dabi, bà kun maa dabi. 19I ko i maa mɛɛri tem mɛ, mù n gea sãa, mù kun maa gea sãa. Kpa i mɛɛri mɛn wusu sù n gbãranu mɔ, sù kun maa mɔ. 20Kpa i maa mɛɛri mù n koo dĩanu ko, mù kun maa mɔ̀, mù n dãnu mɔ, mù kun maa mɔ. I wɔrugɔru koowo. Kpa i ka mɛn dãa marum wɔma. N deema saa ye sɔɔra resɛm gbiikaa ya ra ye. 21Yen biruwa tɔn be, ba seewa ba tem mɛn saria mɛɛrim da saa gbaburu te ba mɔ̀ Sinin di n ka da Rehɔbuɔ, Hamatin swaaɔ. 22Ba dua tem mɛ sɔɔ saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian di ma ba ka da sere Heboroniɔ mi Ahimani ka Sesai ka Talimai, Anakin bibun bwesera wãa. Heboroni ye, ya Egibitin wuu ge ba mɔ̀ Soani tɔkɔru kere ka wɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 23Ma ba tunuma wɔwa ye ba mɔ̀ Ɛsikoliɔ. Miya ba resɛm kãasa bura ka sere yen swaaru. Ma ba ye sɔɔwa be yiru ba sãarusie ka dɛka. Ba maa dãa marum gam sua mɛ ba mɔ̀ gerenadi ka figi. 24Ba wɔwa ye yĩsiru kã Ɛsikoli, yèn sɔ̃ miya Isireliba ba resɛm swaaru bura. 25Sɔ̃ɔ weerun biru gɔro be, ba wurama. 26Ye ba tunuma, ba wura Kadɛsiɔ, Paranin gbaburɔ, mi Mɔwisi ka Aroni ka Isireliba kpuro ba wãa. Ma ba gerua ye ba wa kpuro. 27Ba nɛɛ, too, sa da tem mi a sun gɔra mi. Ka gem tem mɛ, mu tim ka bom kokumɔwa. Mɛn dãa marum gam wee sa ka na. 28Adama tɔn be ba wãa mi, ba dam mɔ. Ben wusu su kpã su maa gbãranu mɔ. Sa maa Anakin bibun bweseru wa mi, be ba ra n gunu. 29Ma Amalɛkiba ba wãa mɛn sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Ma Hɛtiba ka Yebusiba ka Amɔreba ba wãa guunun bera gia. Kananiba ba maa wãa nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛn bɔkuɔ, ka sere Yuudɛnin daarun goorɔ. 30Yera tɔmba Mɔwisi wɔkisim seewa. Ma Kalɛbu u bu marisia u nɛɛ, su da su tem mɛ mwa mu ko bɛsɛgim. Sa ko nasara wa. 31Adama tɔn be ba ka nùn tem mɛ mɛɛrim da mi, ba nùn siki ba nɛɛ, sa ǹ kpɛ̃ su ka tem mɛn tɔmbu sanna. Domi ba sun dam kere. 32Ma ba seewa ba tem mɛ nanum sosi Isireliban wuswaaɔ. Ba nɛɛ, tem mi sa bɔsu mi, mu ra tɔmbu gowa be ba kĩ bu sina mi. Be sa wa mi kpuro ba gunuwa. 33Sa mam Anakin bibun bweseru wa mi, be ba sãa doogo bweseru. Ben wuswaaɔ sa sãawa nge twee. Mɛya ben tii ba koo sun garisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\