Gbaburu 14

1Ye Isireliba ba gari yi nua ba kpa, yera ba nɔɔgiru sua ba swĩ wɔ̃ku giriru. 2Ma ba Mɔwisi ka Aroni wɔkisim wɔri ba nɛɛ, mban sɔ̃na sa ǹ daa yande gu Egibitiɔ, ǹ kun mɛ gbaburu mini. 3Mban sɔ̃na Yinni Gusunɔ u ka sun na tem mini bu sun go ka takobi kpa bɛsɛn kurɔbu ka bɛsɛn bibu bu ko yibɛrɛbagibu. N buram bo su wura Egibitiɔ. 4Ma ba wesiana ba nɛɛ, su bɛsɛn tii kparo kua, kpa su wura Egibitiɔ. 5Ye Mɔwisi ka Aroni ba nua mɛ, yera ba kibari ba wuswaa tem girari Isireliba kpuron wuswaaɔ. 6Yera be sɔɔ, be ba tem mɛn saria mɛɛrim da mi, Yosue, Nunin bii ka Kalɛbu, Yɛfunɛn bii ba ben tiin yãnu gɛ̃ɛka nuku sankiranun sɔ̃. 7Ba gerua ba nɛɛ, tem mɛ sa mɛɛrim da mi, mu wã gem gem. 8Tim ka boma mu kokumɔ mi. Gusunɔ ù n ka sun nɔnu geu mɛɛra, u koo ka sun da mi, kpa u sun mu wɛ̃. 9Yen sɔ̃, i ku nùn seesi, kpa i ku tɔn ben bɛrum ko. Domi ba koo kowa nge bɛsɛn dĩanu. Ben bũnu kun bu kɔ̃sumɔ. Adama Yinni Gusunɔ u ko n ka sun wãa. I ku ben bɛrum ko. 10Saa ye Isireliba ba gerunamɔ bu Kalɛbu ka Yosue kpenu kasuku, saa yera Yinni Gusunɔn yiiko ya sɔ̃ɔsira win kuu ten wɔllɔ Isireliba kpuron wuswaaɔ. 11Ma Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sere saa yerà Isireliba ba ko n man gɛma. Sere saa yerà ba koo den man naanɛ ko, baa mɛ na maamaaki dabinu kua ben suunu sɔɔ. 12Kon bu baranu kpɛ̃ɛwa, kpa n bu go. Adama wunɛ kon de wunɛn bweseru tu kpɛ̃a tu dam ko n kere Isireli be ba tie. 13Yera Mɔwisi u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wuna a Isireliba yarama Egibitin di ka wunɛn dam. Egibitigibu bà n nua ye a Isireliba kua, 14ba koo ye Kananiba sɔ̃. N deema ben tii ba nua ma wuna a Isireliba kpare, a ra tii bu sɔ̃ɔsi nɔni ka nɔni. Ba maa nua ma wuna a bu kɔ̃su. Domi a ra n bu swaa gbiiye sɔ̃ɔ sɔɔ ka guru wii wuroru, wɔ̃kuru kpa a n wãa dɔ̃ɔ yara sɔɔ. 15Wee tɛ̃, à n wunɛn tɔn be kpeerasia nɔn teeru, bwese tuku ni nu wunɛn gari nua, nu koo gere nu nɛɛ, 16wunɛ Yinni Gusunɔ a ǹ dam mɔ a ka wunɛn tɔn be kpara a ka da tem mi a bu nɔɔ mwɛɛru kua. Yen sɔ̃na a na a bu go gbaburɔ. 17Yen sɔ̃ tɛ̃, na nun kanamɔ a de a wunɛn dam bakam sɔ̃ɔsi nge mɛ a gerua a nɛɛ, 18a sãawa suurugii. Wunɛn durom mu kpã. A ra tɔmbu ben toranu suuru kue. A ku ra toro deri a kun nùn sɛɛyasie. Mɛya a ra baababan toranun mɔɔru mwɛ ben bibun mi, sere ka ben sikadominɔ. 19Yen sɔ̃, Yinni, a tɔn be, ben toranu suuru kuo. A wunɛn wɔnwɔndu yaayo. A yaayo nge mɛ a ra n bu suuru kuammɛ saa mìn di a bu yarima Egibitin di. 20Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, kon bu suuru kua nge mɛ a kana. 21Adama sere ka nɛn wãaru ka sere maa nɛn yiiko ye ya tem kpuro yiba, 22- 23Isireli be, ba ǹ duɔ tem mɛ sɔɔ, bu sere mu wa, mɛ na bɔ̃rua na nɛɛ, kon ben baababa wɛ̃. Domi ba nɛn yiiko ye wa ka sɔm maamaakigii ni na kua Egibitiɔ ka gbaburɔ. Ba maa nɛn laakari mɛɛra gbaburɔ nɔn dabinu, ma ba ǹ nɛn gere mɛm nɔɔwɛ, ba man gɛma. 24Adama yèn sɔ̃ Kalɛbu, nɛn sɔm kowo u ǹ bwisika nge be, ma u nɛn gere swĩi mam mam, kon de u du tem mɛ sɔɔ, mɛ u beram da kpa win bibun bweseru ta n mu mɔ. 25Adama Amalɛkiba ka Kananibara ba wãa tem mi, wɔwa sɔɔ. Yen sɔ̃, sia i gɔsiro i da gbaburɔ nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Naa yari gia. 26Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 27na nua Isireliba ba man wɔkisimɔ. Sere saa yerà ba koo man wɔkisim mari. 28I bu sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, sere ka nɛn wãaru kon bu kuawa nge mɛ ba gerumɔ. 29Gbaburu miniwa ba koo dɛlla bu gbi, be, be ba gesi gara be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔ ka be ba kere mɛ, ba ka man wɔkisi. 30Ben goo kun duɔ tem mi, mɛ na bɛɛ nɔɔ mwɛɛru kua, i ka sina, ma n kun mɔ Kalɛbu, Yɛfunɛn bii, ka Yosue, Nunin bii. 31Adama ben bii be ba nɛɛ, ba koo ko yibɛrɛban yobu mi, beya kon de bu du tem mɛ sɔɔ, kpa ba n wãa mi, mɛ be, ba gɔburu wa mi, 32kpa be, bu dɛlla gbaburu mini bu gbi. 33Ben bii be, ba koo sirena wɔ̃ɔ weeru gbaburu mi, ben baababan mɛm nɔɔbu sarirun sɔ̃ sere bu ka gbisuku bu kpe. 34Nge mɛ ba kua sɔ̃ɔ weeru ba ka tem mɛn saria mɛɛra, nge mɛya kon maa de bu ko wɔ̃ɔ weeru gbaburɔ ben toranun sɔ̃. Sɔ̃ɔ wee ten tɔ̃ɔ baatere ta ko n sãawa nge wɔ̃ɔ tia. Saa ye sɔɔra ba koo gia ma gãa girina nà kun ka bu wãa. 35Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. Mɛya kon bu kua domi ba man seesi ben nuku kɔ̃surun sɔ̃. Ba koo gbisukuwa gbaburu mi, kpa ben gonu nu kam ko mi. 36Be Mɔwisi u raa gɔsa ba ka tem mɛn saria mɛɛrim da, ye ba wurama ba wɔki, ma ba tem mɛ nanum doke, 37beya Yinni Gusunɔ u so u go, 38ma n kun mɔ Yosue, Nunin bii ka Kalɛbu, Yɛfunɛn bii. 39Ma Mɔwisi u da u Yinni Gusunɔn gari yi Isireliba kpuro sɔ̃ɔwa. Ma ben nuki sankira gem gem. 40Ma ba seewa buru buru yellu ba yɔɔwa guuru wɔllɔ ba mɔ̀, Yinni, bɛsɛ wee sa ko da mi a nɛɛ, su da mi. Sa torawa. 41Yera Mɔwisi u nɛɛ, mban sɔ̃na i Yinni Gusunɔn wooda sara kpam. Ye i mɔ̀ mi, ya ǹ ka bɛɛ gam dɔɔ. 42I ku da, domi Yinni Gusunɔ u ǹ ka bɛɛ wãa. I ku de bɛɛn yibɛrɛba bu bɛɛ kamia. 43Amalɛkiba ka Kananiba ba wãa bɛɛn wuswaaɔ. Ba koo maa bɛɛ go ka takobi, domi i Yinni Gusunɔ biru kisi. U ǹ ko n maa wãa ka bɛɛ. 44Ka mɛ, ba da guuru wɔllu mi. Adama ba ǹ ka Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te de. Mɛya Mɔwisin tii kun maa ka bu de. 45Saa ye sɔɔra Amalɛkiba ka Kanani be ba wãa guurun bera mi, ba na ba Isireliba wɔri. Ma ba bu go go ba ka da sere Hɔɔmaɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\